Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - granituire - IESIRE DIN INDIVIZIUNE

(Hotarare nr. 7061 din data de 12.07.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Granituire | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.09.2007 sub nr. 8282/320/2007, reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria si Hajdu Iuliana au chemat in judecata pe paratii Laszlo-Buja Nicolae, Nemeti Eugen, Bogyo Maria si Laszlo Eliza, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor constituite din imobile teren, situate in comuna Sangeorgiu de Mures si inscrise in CF nr. 510/II, nr. cadastral 1905/3, in suprafata de 5.755 mp si respectiv in CF nr. 1047/II, nr. cadastral 1905/6, in suprafata de 11.510 mp, atribuirea acestora in functie de cotele-parti ale fiecaruia si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate exclusiva al fiecareia dintre reclamante asupra imobilelor in litigiu, respectiv terenurile in suprafata stabilita pentru fiecare in parte.
In motivarea cererii reclamantele au aratat ca, drepturile invocate deriva din mostenire, conform certificatelor de mostenitor depuse la dosar, starea de coproprietate rezultand in urma acceptarii acestor mosteniri. Reclamantele au mai precizat ca pentru ambele terenuri dreptul de proprietate este inscris si in registrele de publicitate imobiliara, pentru toate partile iar cele doua terenuri nu fac obiectul Legii nr. 18/1991 si nu sunt in posesia unei alte persoane. De asemenea au invederat ca nu au reusit a realiza un partaj voluntar.
In drept, au fost invocate dispoz. art. 728 Cod civil si art. 6731 si urm. Cod proc. civ.
Cererea a fost legal timbrata.
In dovedire reclamantele au depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: extras de carte funciara pentru informare nr. 510/II, Sangeorgiu de Mures (f. 7), extras de carte funciara pentru informare nr. 1047/II, Sangeorgiu de Mures (f. 8), certificat de mosenitor nr. 96/1957 (f. 9), certificat de mostenitor nr. 98/1957 (f. 10), schita (f. 11), adresa nr. 3495/27.07.2007 (f. 12), certificatul de mostenitor calitate nr. 93/2008 (f. 118), certificatul d deces seria DS nr. 022405 (f. 126), testamentul autentificat prin incheierea nr. 3166/11.12.2006 (f. 127), certificatul de mostenitor nr. 25/9.02.2009 (f. 128), certificatul de deces seria DM nr. 619386 (f. 155, f. 163), certificatul de casatorie seria CE nr. 134213 (f. 156, f. 164), certificat de nastere seria Nx nr. 493352 (f. 165), certificat de nastere nr. 980961 (f. 166) si certificat de casatorie (f. 167).
Parata Bogyo Maria a depus la data de 25.10.2007 prin serviciul registratura intampinare (f. 25-26) prin care a solicitat admiterea in parte a actiunii introductive, sa se constate ca este mostenitoare legala dupa bunica sa Pap Vilma, respectiv tatal sau Pap Ludovic, ca masa succesorala se compune din cota-parte de 4/16 din imobilul inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. top 1905/3, in suprafata de 5.755 mp si respectiv cota-parte de 3/24 din imobilul inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. top 1905/6, in suprafata de 11.510 mp, cu compensarea cheltuielilor de judecata.
In motivare a aratat ca numita Laszlo Eliza nascuta Pap este sora bunicii sale Pap Vilma. S-a mai precizat ca bunica sa este mostenitoarea legala a defunctei Laszlo Eliza, iar tatal sau este mostenitorul legal al mamei sale, Pap Vilma. Parata a mai invederat ca este singura mostenitoare legala dupa tatal sau, astfel ca in urma devolutiunilor succesorale legale, cotele parti de 4/16 si respectiv 3/24 din imobilele in litigiu, in urma mostenirilor succesive, formeaza proprietatea sa.
In drept au fost invocate prev. art. 668 si 728 Cod civ.
In dovedire parata a depus copia fidela a CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures (f. 30-31) si copii ale urmatoarelor inscrisuri: extras de carte funciara nr. 510/II Sangeorgiu de Mures (f. 32), extras de carte funciara nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures (f. 33), certificat de nastere seria NO nr. 349426 (f. 34), certificat de deces seria DP nr. 720937 (f. 35), certificat de casatorie seria C4 nr. 141357 (f. 36), certificat de nastere seria Nb nr. 671411 (f. 37), adresa nr. 67721/10.10.2007 (f. 38), certificatul de mostenitor suplimentar nr. 243 (f. 45, 46, 47, 48, 49), certificatul de mostenitor nr. 324/1962 (f. 50) .
Urmare a adresei emise de instanta a fost comunicata la dosar de Primaria comunei Sangeorgiu de Mures extras din registrul de deces privind pe paratul Laszlo-Buja Nicolae (f. 67).
La data de 29.10.2008 a fost depus la dosar raportul de expertiza topografica incuviintat a fi efectuat in cauza (f. 83-96) iar la termenul de judecata din data de 14.01.2009 instanta a dispus anularea raportului de expertiza intocmit si refacerea expertizei topografice, noua expertiza efectuata in cauza fiind depusa la dosar la data de 9.03.2010 (f. 214-222).
La data de 25.06.2010 reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria au formulat cerere de chenare in judecata a altor persoane (f. 160-161) aratand ca, numitele Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebeth si Nemeti Klara, mostenitoare de drept ale defunctului Nemeti Eugen ar putea pretinde un drept ca urmare a partajarii bunului inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, aflat in coproprietate.
In drept au fost invocate prevederile art. 728 Cod civ., art. 57 alin. 1, 3 si 4 si art. 6131 Cod proc. civ.
Intervenientii in interes propriu au formulat intampinare (f. 194-195) la cererea de chemare in judecata a altor persoane aratand ca sunt mostenitoarele legale ale defunctului Nemeti Eugen si ca sunt de acord in parte cu actiunea reclamantelor, solicitand atribuirea in natura a cotei de 3/16 parte din imobilul inscris in CF nr. 510/II nr. top 1905/3 in suprafata de 5.755 mp, prin partajarea in natura.
In drept au fost invocate prev. art. 664 si urm., art. 728 si urm. Cod civ., art. 58 Cod proc. civ.
In sustinere au depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: certificatul de deces seria DM nr. 619386 (f. 196), certificatul de casatorie seria CE nr. 134213 (f. 197), cerificatul de nastere seria Np nr. 773938 (f. 198), cartea de identitate seria MS nr. 425616 (f. 199), certificatul de nastere seria Nx nr. 493352 (f. 200), cartea de identitate seria MS nr. 307174 (f. 201), cerificatul de nastere seria N3 nr. 980961 (f. 202), certificat de casatorie seria C8, nr. 116996 (f. 203), extras de carte funciara nr. 510/II (f. 204), extras de care funciara (f. 205-206) si certificat de mostenitor nr. 556/1957 (f. 207).
La termenul de judecata din data de 1.07.2009 instanta a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratului Nemeti Eugen.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, constand in actele de la dosarul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare (f. 7), terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3, in suprafata de 5.755 mp, se afla in coproprietatea reclamantelor Hajdu Iuliana (fosta Szekely, nascuta Laszlo, decedata), Kiss Agneta, Barabas Maria, pe cote-parti de 3/16, 3/32, respectiv 3/32, a paratilor Laszlo Buja-Nicolae (decedat), Nemeti Eugen (decedat) si a numitei Pap Vilma (decedata), pe cote-parti de 3/16, 3/16, respectiv 4/16, dobandit prin mostenire, conform certificatelor de mostenitor nr. 96/1957(f. 9), 98/1957 (f. 10), nr. 324/1962 (f. 50), nr. 556/1957 (f. 207) si certificatului de mostenitor suplimentar nr. 243 (dosar nr. 329/2007) (f. 45).
Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare (f. 8), terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/6, in suprafata de 11.510 mp, se afla in coproprietatea reclamantelor Kiss Agneta, Barabas Maria, Hajdu Iuliana (fosta Szekely, decedata), pe cote-parti de 7/48, 7/48, respectiv 7/24, a paratilor Laszlo Buja-Nicolae (decedat) si Laszlo Eliza (decedata), pe cote-parti de 7/24, respectiv 3/24, dobandit prin mostenire, conform certificatelor de mostenitor nr. 96/1957(f. 9), 98/1957 (f. 10) si certificatului de mostenitor suplimentar nr. 243 (dosar nr. 329/2007) (f. 45).
Potrivit adresei nr. 3495/27.07.2007 emisa de Pimaria comunei Sangeorgiu de Mures (f. 12), parcelele cu numar cadastral 1905/3 si 1905/6 situate pe teritoriul acestei comune nu fac obiectul Legii nr. 18/1991.
Potrivit testamentului autentificat prin incheierea nr. 3166/11.12.2006 de BNP Asociati Holbach&Rozsa (f. 127) reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria au fost instituite legatare cu titlu universal de catre reclamanta Hajdu Iuliana (fosta Szekely, nascuta Laszlo), decedata la data de 31.01.2009. Din certificatul de mostenitor nr. 25/9.02.2009 (f. 128) rezulta ca reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria, in calitate de legatare cu titlu universal, au acceptat prin declaratie expresa succesiunea de pe urma defunctei Hajdu Iuliana, fiecare cu cate o cota-parte de 1/2. Masa succesorala ramasa de pe urma acestei defuncte se compune din cota de 1/1 din apartamentul descris in acest certificat de mostenitor, cota-parte de 3/16 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3 in suprafata de 5.755 mp si respectiv cota-parte de 7/24 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/6 in suprafata de 11.510 mp.
Din certificatul de mostenitor nr. 324/8.09.1962 (f. 50) rezulta ca numita Pap Vilma, in calitate de ruda de gradul II (sora), a acceptat expres succesiunea de pe urma defunctei Laszlo Eliza,  revenindu-i astfel cota-parte de 1/1.
Succesiunea numitei Pap Vilma al carei deces a fost inregistrat sub nr. 1320/13.08.1998 in registrul de stare civila al localitatii Targu-Mures (f. 38) s-a transmis numitului Pop Ludvig in calitate de ruda de gradul I (fiu) (f. 34) iar urmare a decesului acestuia din urma intervenit la data de 29.07.2006 intreaga mostenire s-a transmis paratei Bogyo Maria in calitate de ruda de gradul I (fiica) (f. 36, 37), acesteia revenindu-i astfel cota-parte de 1/1. Masa succesorala ramasa de pe urma acestor defuncti se compune din cota-parte de 4/16 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3 in suprafata de 5.755 mp si cota-parte de 3/24 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/6, in suprafata de 11.510 mp.
Din certificatul de mostenitor calitate nr. 93/14.04.2008 (f. 118) rezulta ca paratele Demeter Judit, Buja Ilona si Matei Doina Gabriela, in calitate de rude de gradul I (fiice), au acceptat expres succesiunea de pe urma defunctului Laszlo-Buja Nicolae, decedat la data de 20.03.2008, fiecare cu cate o cota-parte de 1/3. Masa succesorala ramasa de pe urma acestui defunct se compune din cota-parte de 3/16 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3 in suprafata de 5.755 mp si cota-parte de 7/24 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/6 in suprafata de 11.510 mp.
Succesiunea paratului Nemeti Eugen, decedat la data de 11.03.2000 (f. 196) s-a transmis intervenientilor in interes propriu Nemeti Maria Magdolna in calitate de sotie supravietuitoare (f. 164), Teglas Erzsebeth (nascuta Nemeti) si Nemeti Klara, in calitatea de rude de gradul I (fiice)  (f. 166, 167, f. 165). Masa succesorala ramasa de pe urma acestui defunct se compune din cota-parte de 3/16 din terenul (arator Gera) inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3 in suprafata de 5.755 mp.
Urmare a devolutiunilor succesorale legale si testamentare prezentate anerior, avand in vedere cotele-parti ce se cuvin fiecareia dintre parti raportat la calitatea acestora si la masa succesorala a fiecaruia dintre antecesori, instanta constata urmatoarele: coproprietari ai terenului inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3, in suprafata de 5.755 mp sunt reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria, care detin impreuna o cota-parte de 6/16 (fiecare cu cate o cota-parte de 6/32), paratele Demeter Judit, Buja Ilona si Matei Doina Gabriela, toate impreuna cu o cota-parte de 3/16, Bogyo Maria cu o cota-parte de 4/16 si intervenientii in interes propriu Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebeth si Nemeti Klara, toate trei impreuna cu o cota-parte de 3/16 iar coproprietari ai terenului inscris in CF nr. 1047/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/6, in suprafata de 11.510 mp sunt reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria, care detin impreuna o cota-parte de 7/12 (fiecare cu cate o cota-parte de 7/24) si paratele Demeter Judit, Buja Ilona si Matei Doina Gabriela, toate impreuna cu o cota-parte de 7/24 si Bogyo Maria, cu o cota-parte de 3/24.  
Dispozitiile art. 728 Cod civil instituie principiul potrivit caruia nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Modalitatea practica prin care se pune capat starii de coproprietate este partajul, prin atribuirea catre coproprietari, in natura sau prin echivalent, a bunului aflat in coproprietate, operatiune care are ca efect inlocuirea cu efect retroactiv a cotei-parti ideale asupra bunului cu un drept de proprietate exclusiv sau cu un drept de creanta, dupa caz. Totodata instanta retine ca coproprietarii au posibilitatea sa solicite partajul partial, respectiv doar in raport de unii dintre coproprietari, ceilalti putandu-se intelege ca, dupa satisfacerea coproprietarilor care solicita imparteala, sa mentina starea de coproprietate asupra bunului comun.
Potrivit dispozitiilor art. 6734 alin. 2 Cod procedura civila, daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor, instanta va hotari potrivit invoielii lor. Avand in vedere textul mentionat care da expresie principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil si tinand cont de faptul ca partile au invederat ca sunt de acord cu modalitatea de partajare propusa de expert prin expertiza topografica efectuata in cauza, in temeiul art. 728 Cod civil, instanta va pronunta o hotarare in acord cu intelegerea partilor.
Totodata, avand in vedere ca la termenul de judecata din data de 1.07.2009 instanta a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratului Nemeti Eugen, instanta va respinge cererea principala formulata de reclamante in contradictoriu cu paratul Nemeti Eugen ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara capacitate procesuala de folosinta.
De asemenea, fata de imprejurarea ca antecesorul intervenientilor in interes propriu avea calitatea de coproprietar cu privire la terenul inscris in CF nr. 510/II Sangeorgiu de Mures, nr. cadastral 1905/3, in suprafata de 5.755 mp, instanta apreciaza ca intervenientii in interes propriu din prezenta cauza pot sa pretinda aceleasi drepturi ca si celelalte parti din acest dosar, data fiind dubla calitate a acestora, atat de reclamanti cat si de parati care deriva din obiectul acestei cauzei. In consecinta, instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata a altor persoane formulata de reclamante este intemeiata, urmand sa o admita ca atare.
Prin urmare, in baza art. 673 ind. 9, art. 673 ind. 14 Cod procedura civila, instanta va dispune iesirea din indiviziune cu privire la fiecare dintre terenurile ce fac obiectul acestui partaj si va atribui coproprietarilor teren in materialitatea lui, corespunzator cotelor parti detinute, conform propunerii de partajare din raportul de expertiza tehnica topografica efectuata de catre dl. expert Merisescu Grigore, expertiza ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Astfel, fata de cele expuse, instanta va atribui: reclamantelor KISS AGNETA si BARABAS MARIA (mostenitoare ale defunctei Hajdu Iuliana) parcela I a, cu suprafata de 1.079 mp, cuprinsa intre punctele S1-3-A-A1-S1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Kiss Agneta si Barabas Maria si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele 2, 3, 4, 5 si 6 pe drumul de 3,00 m lasat pe latura sudica; reclamantei KISS AGNETA parcela II a, cu suprafata de 539 mp, cuprinsa intre punctele A1-A-B-B1-5-A1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Kiss Agneta si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport pentru parcelele 3, 4, 5 si 6, pe drumul comun in latime de 3,00 m situat pe latura sudica; reclamantei BARABAS MARIA parcela III a, cu suprafata de 540 mp, cuprinsa intre punctele B1-B-C-C1-B1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Barabas Maria si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele 4, 5 si 6 pe drumul comun din sudul parcelei cu latimea de 3,00 m; intervenientilor in interes propriu NEMETI MARIA MAGDOLNA, TEGLAS ERZSEBETH si NEMETI KLARA (mostenitoare ale defunctului NEMETI EUGEN) parcela IV a, cu suprafata de 1.079 mp cuprinsa intre punctele C1-C-D-D1-6-C1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea mostenitoarelor Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebet si Nemeti Klara si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele 5 si 6 pe drumul comun din sudul parcelei cu latimea de 3,00 m; paratei BOGYO MARIA (succesoare a defunctei Pap Vilma) parcela V a, cu suprafata de 1.439 mp cuprinsa intre punctele D1-D-E-E1-7-D1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza,  cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Bogyo Maria si a servitutii de trecere cu piciorul sau mijloace de transport, pentru parcela nr. 6, pe drumul comun din sudul parcelei in latime de 3,00 m iar paratelor MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT si BUJA ILONA (mostenitoare ale defunctului LASZLO-BUJA NICOLAE) parcela VI a, cu suprafata de 1.079 mp cuprinsa intre punctele E1-E-G1-F-E1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza,  cu  inscrierea dreptului de proprietate in favoarea mostenitoarelor Matei Doina Gabriela, Demeter Judit si Buja Ilona si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport spre padure, pentru parcelele nr. 1, 2, 3, 4 si 5.
Totodata va atribui: reclamantei KISS AGNETA parcela I a, cu suprafata de 1.679 mp, cuprinsa intre punctele 013-022-21-20-19-18-018-02-S2-9-09-10-013, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Kiss Agneta si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele nr. 2, 3, 4 si 5 pe drumul comun din sudul parcelei de 3,50 m; reclamantei BARABAS MARIA parcela II a, cu suprafata de 1.678 mp, cuprinsa intre punctele 02-018-A-A1-029-02, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Barabas Maria si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele nr. 3, 4 si 5 pe drumul comun din sudul parcelei cu latimea de 3,50 m; reclamantelor KISS AGNETA si BARABAS MARIA (mostenitoare ale defunctei HAJDU IULIANA) parcela III a, cu suprafata de 3.357 mp, cuprinsa intre punctele A1-A-023-024-B-027-028-A1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea mostenitoarelor Kiss Agneta si Barabas Maria si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcelele nr. 4 si 5 pe drumul comun cu latimea de 3,50 m; paratei BOGYO MARIA (succesoare a defunctei Laszlo Eliza) parcela IV a, cu suprafata de 1.439 mp, cuprinsa intre punctele 027-B-C-C1-027, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea lui Bogyo Maria si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace de transport, pentru parcela nr. 5 pe drumul comun cu latimea de 3,50 m iar paratelor MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT si BUJA ILONA (mostenitoare ale defunctului LASZLO-BUJA NICOLAE) parcela V a, cu suprafata de 3.357 mp, cuprinsa intre punctele C1-C-025-030-32-34-034-033-026-C1, conform planului de amplasament si delimitare din raportul de expertiza, cu inscrierea dreptului de proprietate in favoarea mostenitoarelor Matei Doina Gabriela, Demeter Judit si Buja Ilona si a servitutii de trecere cu piciorul si mijloace auto, spre padure a parcelelor 1, 2, 3 si 4.
De asemenea, fata de prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 si ale Ordinului nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, instanta va dispune inscrierea dreptului de proprietate si a dreptului de servitute al partilor in cartea funciara conform prezentei hotarari, ulterior intocmirii documentatiei cadastrale.
Fata de cele retinute mai sus, instanta va admite in parte cererea principala formulata de reclamante, va respinge cererea principala formulata de reclamante in contradictoriu cu paratul Nemeti Eugen ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara capacitate procesuala de folosinta si respectiv va admite cererea de chemare in judecata a altor persoane formulata de reclamante.
In privinta cheltuielilor de judecata instanta constata din chitantele depuse la dosar ca din onorariile datorate pentru efectuarea expertizelor tehnice topografice reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria au achitat suma totala de 2.535,40 lei (1.834,40 lei pentru prima expertiza + 701 lei pentru a doua expertiza) iar parata Bogyo Maria a achitat suma de 572 lei din contravaloarea primei expertize. Contravaloarea expertizelor efectuate in cauza este de 3.107,40 lei.
In solutionarea cererii privind cheltuielile de judecata, trebuie avut in vedere ca procesele de partaj prezinta particularitatea ca partile au o dubla calitate, fiind reclamanti in privinta cotei lor de proprietate pe care o detin in mod exclusiv si parati in ceea ce priveste cota de proprietate ce revine celorlalti coproprietari, iar hotararea care se va pronunta profita fiecarui coproprietar, neexistand "parte cazuta in pretentii". Fata de aceste caracteristici ale proceselor de partaj, este firesc ca cheltuielile legate de administrarea probelor sa fie suportate de coproprietari tinand cont si de calitatea acestora de coproprietari ai unuia sau ambelor imobile supuse partajului. Suportarea in comun a cheltuielilor in cauza de fata se impune, deoarece expertiza efectuata, la care toate partile au achiesat in final, a fost necesara solutionarii cererilor tuturor partilor din dosar.
In concluzie, instanta va obliga parata BOGYO MARIA sa plateasca cate o suma de 335 lei catre fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert, ramase dupa compensare, fiecare dintre paratele MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT si BUJA ILONA sa plateasca cate o suma de 103,50 lei catre fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert si fiecare dintre intervenientii in interes propriu NEMETI MARIA MAGDOLNA, TEGLAS ERZSEBETH si NEMETI KLARA sa plateasca cate o suma de 103,50 lei catre fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta si Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Granituire

Stabilirea granitei si rectificarea Cartii Funciare. - Decizie nr. 194 din data de 23.03.2011
Granituire - Decizie nr. 491 din data de 06.12.2010
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Decizie nr. 257/R din data de 04.03.2008
TRANSMITERE CALITATE PROCESUALA; EXPERTIZE CU CONCLUZII DIFERITE; DIFERENTA INTRE SUPRAFATA MENTIONATA IN CARTEA FUNCIARA SI CEA DETINUTA IN POSESIE - Decizie nr. 27/A din data de 03.02.2009
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Sentinta civila nr. 257/R din data de 04.03.2008
Granituirea a doua imobile pentru care titularii detin titluri de proprietate emise in temeiul Legii nr. 18/1991. nerespectarea liniei de granita stabilita cu ocazia punerii in posesie echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate garantat de art. 48 - Hotarare nr. 72 din data de 07.02.2013
- Sentinta civila nr. 4866 din data de 22.06.2010
Granituire - Hotarare nr. 2432 din data de 03.11.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 241 din data de 02.02.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 901 din data de 15.04.2008
Actiunea in granituire. Conditiile de stabilire a liniei de hotar. Limitele de verificare a dreptului de proprietate asupra terenurilor invecinate. - Decizie nr. 253 din data de 28.02.2011
Inexistenta puterii de lucru judecat a hotararii de expedient - Decizie nr. 98 din data de 27.01.2012
- granituire - - Sentinta civila nr. 5862 din data de 02.12.2010
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 665 din data de 03.03.2016
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 644 din data de 01.03.2016
Revendicare, grani?uire - Sentinta civila nr. 146 din data de 12.05.2010
granituire - Sentinta civila nr. 1561 din data de 21.05.2009
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Inadmisibilitatea cererii de stabilire a liniei de granita dupa ce s-a solutionat in mod irevocabil sistarea indiviziunii si s-a stabilit aliniamentul care separa parcelele astfel formate - Sentinta civila nr. 3088 din data de 30.11.2011
Actiunea in granituire nu poate avea ca finalitate decat restabilirea identitatii liniei de hotar si nu stabilirea unei situatii juridice noi - Sentinta civila nr. 223 din data de 13.02.2012