Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare

(Hotarare nr. 7275 din data de 30.07.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.03.2010, sub nr. 4090/320/2010, contestatorul COVACI SORIN IULIAN a solicitat in contradictoriu cu intimata SC OMV PETROM SA (fosta SC PETROM SA), anularea tuturor actelor de executare silita efectuate in dosarul executional nr. 65/E/2008 al B.E.J. Giunca Maria Cristina, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, contestatorul a aratat ca prin sentinta penala nr. 1547/30.09.2004 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures a fost obligat la plata sumei de 61.383,60 lei cu titlu de despagubiri catre SNP Petrom SA Bucuresti-Sucursala PECO Mures. Aceasta hotarare a ramas definitiva prin respingerea apelului in dosarul nr. 5961/1566/2004 al Tribunalului Mures si a recursului in dosarul nr. 23/2006/P al Curtii de Apel Targu-Mures.
Contestatorul a invederat ca SC Petrom SA Bucuresti in calitate de creditoare a adresat executorului judecatoresc o cerere de executare privind un drept de creanta stabilit la suma de 61.383,60 lei, despagubiri civile si suma de 6.366,50 lei, taxa si cheltuieli de executare. La data de 3.03.2010 executorul judecatoresc a emis o noua somatie comunicata la data de 9.03.2010 prin care il avertizeaza pe contestator sa achite sumele de 61.383,60 lei despagubiri civile si 6.366,50 lei cheltuieli de executare. Contestatorul a sustinut ca, nefiind anexat somatiei un proces-verbal privind modul de calcul si dovada achitarii cheltuielilor de executare, in mod nelegal i s-au solicitat aceste cheltuieli.
Contestatia nu a fost intemeiata in drept.
In dovedire contestatorul a depus la dosar copia somatiei emise la data de 3.03.2010 in dosarul executional nr. 65/E/2008 (f. 2).
Intimata SC OMV PETROM SA a depus intampinare (12-15) prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata. Totodata a solicitat anularea cererii de chemare in judecata deoarece din punct de vedere al indeplinirii conditiilor stipulate de art. 112 alin. 1 Cod proc. civ. petenta nu indica denumirea corecta a societatii intimate si nu indica celelalte atributii ale societatii prevazute de lege. Totodata intimata a solicitat constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita deoarece din actele transmise societatii rezulta ca somatia a fost emisa in data de 3.03.2010 iar contestatia a fost depusa la registratura instantei peste termenul de 15 zile stipulat de art. 401 alin. 1 Cod proc. civ., respectiv a fost depusa la data de 22.03.2010. Intimata a mai invocat si exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008 si sentinta civila nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 1143/320/2009. 
In drept au fost invocate prev. art. 410 si urm. Cod proc. civ.
In sustinere intimata a depus la dosar copii certificate pentru conformitate ale sentintei civile nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 2030/320/2008 (f. 17-20) si ale sentintei civile nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 1143/320/2009 (f. 21-24).
A fost acvirat la prezentul dosar dosarul nr. 1143/320/2009 al Judecatoriei Targu-Mures.
La termenul de judecata din data de 21.07.2010 instanta a ramas in pronuntare pe exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008 si respectiv la sentinta civila nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 1143/320/2009, exceptii invocate de intimata prin intampinare.
Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008, invocata de intimata prin intampinare, instanta retine urmatoarele:
Analizand exceptia prin prisma dispozitiilor art. 166 Cod proc. civ. si art. 1201 Cod civ. instanta retine ca autoritatea de lucru judecat este consacrata ca o prezumtie legala, absoluta, irefragabila si, din punct de vedere procesual, ca exceptie de fond, peremptorie si absoluta.
Pentru a exista autoritate de lucru judecat trebuie sa existe o tripla identitate de parti, obiect si cauza. Autoritatea de lucru judecat poate fi invocata de orice parte interesata sau de instanta din oficiu, in orice stadiu al procesului si nu trebuie confundata cu efectul substantial al actului jurisdictional.
Cat priveste primul element - partile - instanta constata ca exista identitate de parti intre cauza de fata si cea care a facut obiectul dosarului nr. 2030/320/2008 care a fost solutionat irevocabil prin sentinta civila nr. 5243/17.10.2008, intrucat ambele cauze ii privesc pe COVACI SORIN si SC OMV PETROM SA (fosta SC PETROM SA), acestia figurand in calitate de contestator si intimata in ambele dosare. Prin urmare, acest element are in vedere nu numai prezenta fizica la proces a partilor, ci si prezenta lor juridica, adica participarea la proces in nume propriu sau prin reprezentant.
In ceea ce priveste identitatea de obiect (in sfera notiunii de obiect incluzandu-se nu numai obiectul material (pretentia concreta) ci si dreptul subiectiv care poarta asupra obiectului material, instanta constata ca obiectul in cele doua cauze este identic si il constituie solicitarea contestatorului de a se dispune anularea actelor de executare silita efectuate in dosarul nr. 65/E/2008 al BEJ Giunca Maria Cristina. In cauza inregistrata sub nr. 2030/320/2008 aceasta solicitare a fost motivata de faptul ca sentinta penala invocata a fi titlu executoriu a fost modificata pe calea extraordinara a revizuirii si ca procesul-verbal anexat somatiei emise la data de 3.03.2008 de stabilire a cheltuielilor de executare s-a intocmit in mod nelegal in absenta dovezii achitarii acestor sume de catre intimata iar in cauza inregistrata sub nr. 4090/320/2010 aceasta solicitare avand in vedere faptul ca nu a fost anexat somatiei emise la data de 3.03.2010 un proces-verbal privind modul de calcul si dovada achitarii cheltuielilor de executare.
Analizand somatiile emise la datele de 3.03.2008 si respectiv 3.03.2010 instanta constata ca prin aceste acte de executare emise ca urmare a cererii intimatei privind punerea in executare a sentintei penale 1547/2004, definitiva prin decizia penala 219/R/2006, contestatorului i s-a pus in vedere sa achite suma de 67.750,10 lei din care suma de 61.383,60 lei reprezinta despagubiri civile iar suma de 6.366,50 lei reprezinta taxe si cheltuieli de executare, cu mentiunea ca titlurile executorii sunt reprezentate de sentinta penala 1547/2004, decizia 439/A/2005 si decizia 219/R/2006 investite cu formula executorie precum si procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 3.03.2008.
Prin urmare, instanta constata ca prin ambele cereri s-a urmarit anularea executarii silite, in cea de-a doua actiune invocandu-se doar faptul ca nu a fost anexat somatiei emise la data de 3.03.2010 un proces-verbal privind modul de calcul si dovada achitarii cheltuielilor de executare, cu specificarea ca in somatia aratata se face referire la acelasi proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si pe care contestatorul l-a contestat in cadrul primei actiune. Nu se mai invoca motivul desfiintarii titlului executoriu si de altfel la dosar nici nu exista dovezi in acest sens. Instanta constata insa ca motivele invocate de contestator in vederea anularii executarii silite se regasesc intre motivele invocate in cadrul primei actiuni prin care instanta a respins irevocabil contestatia la executare.
Faptul ca aceleasi cheltuieli de executare au fost incluse intr-o somatie emisa ulterior, cu continut identic, nu prezinta relevanta atat timp cat aspectele contestate au fost deduse judecatii prin prima actiune pe care instanta a respins-o ca neintemeiata. Instanta apreciaza totodata ca, in situatia in care contestatorul nu era convins de justetea solutiei sau de analiza de catre instanta a tuturor aspectelor invederate, acesta avea posibilitatea atacarii sentintei. Acest lucru nu s-a intamplat, astfel ca aceasta hotarare a devenit irevocabila prin nerecurare. Instanta a stabilit astfel irevocabil ca executarea silita insasi este legala si nu doar legalitatea unuia sau mai multor acte de executare, deci inclusiv somatia emisa la data de 3.03.2008 si procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 3.03.2008. Emiterea ulterioara in cadrul aceleiasi executari a unei noi somatii care nu modifica cu nimic situatia existenta la data pronuntarii sentintei civile nr. 5243/17.10.2008, supusa analizei primei instante si invocarea acelorasi motive de nelegalitate de contestator nu poate deschide acestuia calea unei noi contestatii. Totodata, avand in vedere motivele invocate de contestator, instanta retine si faptul ca, pentru promovarea unei astfel de actiuni legiuitorul a prevazut expres termenele in care acestea pot fi introduse, termene care se analizeaza in raport de momentul in care contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de executarea insasi. In cadrul procedurii de executare silita actele se emit succesiv de executor avandu-se in vedere si incidenta unor institutii juridice care ar putea duce la nerealizarea drepturilor creditorilor. Acest aspect nu poate deschide calea unor alte contestatii la executare prin prevalarea de noi termene de introducere a acestora dar supunand analizei instantei aceleasi motive de nelegalitate.
Prin cel de-al treilea element prevazut de art. 1201 Cod civ. -cauza - se intelege situatia de fapt dedusa judecatii, calificata juridic. Cauza nu se confunda cu dreptul subiectiv, dar nici cu mijloacele de dovada ale faptelor pe care reclamantul isi intemeiaza pretentiile. Prin urmare, cauza cererii de chemare in judecata este reprezentata de institutia sau de categoria juridica ori de principiul de drept substantial pe care reclamantul isi intemeiaza pretentia sa, iar cum solutia se pronunta intr-un caz determinat, intereseaza nu numai regula de drept ci si imprejurarile de fapt datorita carora regula respectiva se aplica in acea speta. Prin urmare va exista identitate de cauza intre doua actiuni ori de cate ori se constata ca partea tinde in ambele actiuni spre realizarea sau constatarea existentei aceluiasi drept sau apararea aceluiasi interes legitim. Ori, in pricina solutionata prin Sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 cat si prin prezentul litigiu contestatorul tinde spre anularea tuturor actelor de executare silita efectuate in dosarul nr. 65/E/2008 al BEJ Giunca Maria Cristina prin promovarea unei contestatii la executare, motivul invocat de contestator regasindu-se printre motivele invocate in cadrul primei contestatii. Astfel prima contestatie a fost motivata de faptul ca sentinta penala invocata a fi titlu executoriu a fost modificata pe calea extraordinara a revizuirii si ca procesul-verbal anexat somatiei emise la data de 3.03.2008 de stabilire a cheltuielilor de executare s-a intocmit in mod nelegal in absenta dovezii achitarii acestor sume de catre intimata iar in cauza inregistrata sub nr. 4090/320/2010 aceasta solicitare avand in vedere faptul ca nu a fost anexat somatiei emise la data de 3.03.2010 un proces-verbal privind modul de calcul si dovada achitarii cheltuielilor de executare, cu specificarea ca in somatia aratata se face referire la acelasi proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si pe care contestatorul l-a contestat in cadrul primei actiune. Deci, se invoca aceleasi elemente de fapt prin intermediul aceleiasi cai de drept, respectiv contestatia la executare. Instanta apreciaza prin urmare ca exista identitate de cauza.
Fata de aspectele retinute mai sus in fapt si in drept, instanta, in baza art. 163 alin. 1 Cod proc. civ., constatand ca exista in cauza tripla identitate de parti, obiect si cauza, va admite exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008, invocata de intimata prin intampinare.
Pornind de la principiul securitatii raporturilor juridice, instanta retine ca autoritatea de lucru judecat impiedica reluarea verificarii de catre instanta a acelorasi aspecte ce au fost solutionate definitiv de catre o alta instanta in cadrul altei judecati si evitarea pronuntarii unor hotarari contradictorii.
Posibilitatea exercitarii cailor de atac, prevazuta de legiuitor pentru marea majoritate a actiunilor judiciare, cum este de altfel si in situatia de fata, nu face decat sa justifice necesitatea respectarii principiului sus-mentionat.
Tocmai de aceea autoritatea de lucru judecat prezinta in general ca si caractere exclusivitatea in sensul ca un nou proces intre aceleasi parti, avand acelasi obiect si aceeasi cauza nu mai este posibil, incontestabilitatea, hotararea irevocabila nemaiputand fi atacata pe calea recursului, executorialitatea, hotarirea definitiva sau dupa caz irevocabila daca este susceptibila de executare silita poate fi pusa in executare si obligativitatea ceea ce inseamna ca partile trebuie sa se supuna efectelor lucrului judecat, iar partea in favoarea careia actioneaza nu poate renunta la dreptul de a o invoca.
Fata de aceste aspecte instanta subliniaza faptul ca dreptul procedural trebuie exercitat cu buna credinta, in scopul pentru care a fost prevazut de lege iar dreptul de acces la o instanta pentru valorificarea drepturilor subiective poate fi exercitat doar in limitele aratate anterior.
Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 1143/320/2009, invocata de intimata prin intampinare, instanta retine urmatoarele:
Astfel cum s-a aratat in cuprinsul considerentelor ce preced, elementele autoritatii lucrului judecat se refera la tripla identitate de parti, obiect si cauza. Pe de alta parte, pentru ca o hotarare judecatoreasca sa se bucure de lucru judecat, ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii, respectiv: 1. sa fie pronuntata de o instanta romana; 2. sa fie pronuntata in materie contencioasa si 3. sa dezlege fondul cauzei.
Din examinarea continutului sentintei civile nr. 5008/19.06.2009, rezulta ca prezenta cerere de chemare in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, fiind indeplinite astfel conditiile cerute de art. 1201 Cod civ. Totusi, desi sentinta civila mentionata a fost pronuntata de o instanta romana in materie contencioasa, ea nu a dezlegat fondul cauzei. Astfel, prin sentinta civila nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 1143/320/2009 a fost admisa exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008, respingandu-se astfel ca inadmisibila contestatia la executare formulata de contestatorul Covaci Sorin Iulian. Ulterior, prin Decizia civila nr. 803/17.12.2009 pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 1143/320/2009 a fost anulat ca netimbrat recursul formulat de contestatorul Covaci Sorin Iulian. Prin urmare, avand in vedere ca prin aceasta hotarare actiunea a fost respinsa pentru consideratii procedurale, fara a se fi discutat temeinicia motivelor invocate de contestator, instanta apreciaza ca, in cauza, nu exista autoritate de lucru judecat si in consecinta va respinge ca neintemeiata exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la Sentinta civila nr. 5008/19.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 1143/320/2009, invocata de intimata prin intampinare.
Avand insa in vedere ca, fata de cele expuse anterior instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la Sentinta civila nr. 5243/17.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 2030/320/2008, invocata de intimata prin intampinare, va respinge contestatia la executare ca existand autoritate de lucru judecat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013