Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare

(Hotarare nr. 2382 din data de 12.03.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.09.2009, sub numarul 9434/320/2009, contestatoarea Municipiul Targu-Mures a solicitat instantei in contradictoriu cu intimata Gal Margareta ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea somatiei in ceea ce priveste obligarea Primariei Municipiului Targu-Mures la plata sumei de 230 lei, precum si a tuturor actelor de executare pornite in baza acestei somatii in privinta sumei sus-mentionate, acte efectuate in dosarul executional nr. 220/2009 al executorului judecatoresc Soos Stefan.
In motivarea cererii, contestatoarea a aratat in esenta ca, prin Sentinta civila nr. 1082/3.06.2008 Tribunalul Mures, in rejudecare, a admis actiunea formulata de reclamanta Gal Margareta, a anulat Dispozitia nr. 57771/2973/2.08.2006 emisa de Primaria Municipiului Targu-Mures si a obligat contestatoarea la intocmirea si depunerea documentatiei in vederea acordarii de despagubiri reclamantei, pentru imobilul situat in Targu-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 8, apelul formulat impotriva acestei sentinte fiind respins prin Decizia nr. 62/A din 6.05.2009 pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures, in dosar nr. 1155.1/10272006.
Contestatoarea a mai precizat ca, avand in vedere data comunicarii Deciziei sus-mentionate, respectiv 10.06.2009, considera ca este in termen pentru intocmirea si inaintarea documentatiei catre institutia competenta, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Totodata contestatoarea a invederat ca legalizarea si investirea cu formula executorie a Sentintei civile nr. 1082/3.06.2008 de catre reclamanta s-a realizat la data de 11.08.2009.
Contestatoarea a aratat ca pentru a se proceda la intocmirea documentatiei, potrivit hotararii judecatoresti sus-mentionate, reclamanta trebuia sa se adreseze contestatoarei cu o solicitare, insotita de sentinta judecatoreasca legalizata si investita cu formula executorie, in niciun caz prin executor judecatoresc. Contestatoarea a mentionat ca faptul de a se adresa executorului judecatoresc pentru executarea silita a unei obligatii a carei realizare nici macar nu s-a solicitat debitorului este un abuz de drept, pedepsit de art. 723 Cod proc. civc.
Contestatoarea a mai invederat ca nu s-a realizat punerea in intarziere a institutiei fata de obligatiile stabilite de instanta de judecata, conditie esentiala pentru inceperea executarii silite, iar sentinta nr. 1082/2008 nu stabileste un termen imperativ pana la care sa se realizeze intocmirea si depunerea documentatiei, astfel ca nu se afla in intarziere de drept.
Contestatoarea a mai invederat ca in somatia comunicata se stabileste ca plata sa se efectueze in termen de o zi libera, in conditiile in care in cazul institutiilor publice sunt aplicabile prevederile OG nr. 22/2002. Contestatoarea a mai aratat ca cheltuielile solicitate prin somatie nu au fost retinute in niciunul din titlurile executorii in temeiul carora s-a pornit executarea silita, iar acesta suma nu are caracter cert, potrivit art. 379 alin. 3 Cod proc. civ.
In drept, contestatoarea a invocat prevederile art.112, art. 105 alin. 2, art. 372, art. 379 alin. 3, art. 399 si urm. Cod proc. civ..
In temeiul art. 242 alin. 2 Cod proc. civ. contestatoarea a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
In dovedire contestatoarea a depus copia ale urmatoarelor inscrisuri: Sentinta civila nr. 1082/3.06.2008 a Tribunalului Mures investita cu formula executorie (f. 3-4), Somatia nr. 220-2009 din 1.09.2009 (f. 5), proces-verbal din data de 1.09.2009 (f. 6), cererea intimatei de incuviintare a executarii silite adresata BEJ Soos Pop (f. 7) si Dispozitia nr. 1274/1.02.2010 (f. 17).
La dosarul cauzei a fost acvirat Dosarul executional nr. 220/2009 al BEJ Soos Pop.
Intimata nu a formulat intampinare.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, constand in actele de la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-un titlu executoriu, constrange cu concursul organelor competente pe debitorul sau, care nu-si executa de bunavoie obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a le aduce la indeplinire, in mod silit. Aceasta procedura, ca drept comun, este reglementata in cartea V - a din Codul de procedura civila de la art. 3711 la 5805.
Prin Sentinta civila nr. 1082/3.06.2008 devenita irevocabila prin respingerea apelului declarat de Municipiul Targu-Mures, Tribunalul Mures-Sectia civila a dispus anularea dispozitiei nr. 57771/2973/2.08.2006 emisa de Primaria Municipiului Targu-Mures si obligarea paratei Primaria Municipiului Targu-Mures prin primar la intocmirea si depunerea documentatiei in vederea acordarii de despagubiri reclamantei Gal Margareta, pentru imobilul situat in str. Gh. Marinescu, nr. 8, jud. Mures. Aceasta sentinta a fost investita cu formula executorie la data de 11.08.2009. Prin Incheierea nr. 910/24.08.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosar nr. 8468/320/2009 a fost incuviintata inceperea executarii silite solicitata de creditoarea Gal Margareta impotriva debitoarei Primaria Municipiului Targu-Mures, in baza titlului executoriu constand in Sentinta civila nr. 1082/3.06.2008.
Instanta constata astfel ca titlului executoriu sus-mentionat vizeaza obligarea contestatoarei la intocmirea si depunerea documentatiei in vederea acordarii de despagubiri intimatei si nu obligatia de plata a unei sume de bani. Este vorba asadar de punerea in executare a unei obligatii de a face intuitu personae.
Dispozitiile OG nr. 22/2002 nu sunt aplicabile in ceea ce priveste obligarea contestatoarei prin somatia nr. 220-2009 la intocmirea si depunerea documentatiei de catre parata Primaria Municipiului Targu-Mures prin primar in vederea acordarii de despagubiri pentru imobilul situat in Tg.-Mures, str. Gh. Marinescu, nr. 8, jud. Mures in favoarea reclamantei Gal Margareta, deoarece acest aspect nu se incadreaza in notiunea de executare a obligatiilor de plata despre care face vorbire OG nr. 22/2002, care acopera plata unor sume de bani.
Cu privire la aceasta obligatie devin asadar aplicabile dispozitiile din Codul de procedura civ. referitoare la executarea silita a obligatiilor de a face.
Conform art. 387 alin. 1 Cod proc. civ. in afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie cuprinzand mentiunile de la punctul 1-6 al acestui articol iar potrivit alin. 2 daca in termenul aratat in somatie debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita. Potrivit art. 5803 Cod proc. civ. alin. 1 coroborat cu art. 5802 Cod proc. civ. daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face care nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la primirea somatiei, debitorul poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi civile iar conform art. 572 in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.
De asemenea, instanta arata ca, necesitarea emiterii somatiei de plata este evidenta intrucat de la data primirii acesteia de catre debitor incepe sa curga termenul legal de 10 zile in care debitorul trebuie sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia stabilita prin titlul executoriu. De altfel instanta constata ca, desi contestatoarea a primit Somatia la data de 4.09.2009, abia la data de 1.02.2010 a emis Dispozitia nr. 1274 prin care a inaintat intregul dosar constituit in temeiul Legii nr. 10/2001 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, in vederea acordarii masurilor reparatorii potrivit Sentintei civile nr. 108273.06.2008 a Tribunalului Mures.
In ceea ce priveste cheltuielile de executare cuprinse in Somatia nr. 220-2009 instanta retine ca potrivit art. 3711 alin. 1 si 2 Cod proc. civ. partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. Debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara. Asadar legea consacra principiul avansarii de catre partea care recurge la serviciile unui organ de executare a cheltuielilor pe care le implica cea de-a doua faza a procesului civil. Intrucat este in culpa procesuala, debitorul va fi tinut sa plateasca cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite, in temeiul disp. art. 274 Cod proc. civ., fiind aplicabil acelasi principiu al culpei procesuale care guverneaza si faza judecatii. In cursul urmaririi silite culpa procesuala a debitorului consta in neexecutarea de bunavoie a obligatiei ce-i incumba potrivit titlului executoriu, determinandu-l pe creditor sa recurga la executarea silita, astfel incat apare fireasca ratiunea legiuitorului de instituire in sarcina debitorului a obligatiei de suportare a cheltuielilor de executare. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte aceste cheltuieli de executare, intrucat culpa in declansarea executarii ii apartine, in sensul ca obligatia de executare voluntara ii revenea anterior sesizarii organului de executare. Disp. art. 3717 Cod proc. civ. isi gasesc aplicare chiar daca debitorul executa obligatia voluntar inainte de comunicarea somatiei. Sumele ce urmeaza a fi platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu. Avand in vedere aceste dispozitii legale, potrivit cu care cheltuielile de executare se stabilesc cu anticipatie, instanta retine ca procesul-verbal prin care se stabileste cuantumul acestora se intocmeste anterior emiterii somatiei. In plus, somatia trebuie sa cuprinda, potrivit art. 387 pct. 4 Cod procedura civila, titlul executoriu in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita, asadar, inclusiv procesul-verbal privind cheltuielile de executare, inscris care prezinta un astfel de caracter.
Recunoasterea de catre debitor a obligatiei stabilita prin titlul executoriu nu este de natura a-l exonera de plata cheltuielilor de executare. De indata ce hotararea judecatoreasca a devenit executorie, aceasta urmeaza a fi pusa in executare fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile, dispozitiile privind punerea debitorului in intarziere fiind aplicabile numai in faza judecatii, iar nu si in cea a executarii silite. Formalitatea punerii in intarziere este necesara intrucat, atata vreme cat creditorul nu cere constatarea intarzierii debitorului prin una din modalitatile prevazute de lege, se presupune ca debitorul nu l-a pagubit pe creditor. Or, prin obtinerea unui titlu executoriu de catre creditor, rationamentul mai sus-expus nu-si mai gaseste aplicabilitate, titlul executoriu facand dovada prejudiciului suferit de creditor. In plus, o solutie contrara ar fi de natura sa confere demersului creditorului in obtinerea indeplinirii exacte a obligatiei debitorului un caracter mult prea oneros, creditorul vazandu-se pus in situatia de a astepta o noua perioada de timp pentru ca debitorul sa fie din nou pus in intarziere, ceea ce este incompatibil cu procedura executarii silite.
Totodata, avand in vedere si cele aratate mai sus, instanta apreciaza ca sustinerea contestatoarei in sensul ca, somatia emisa de Biroul Executorului Judecatoresc Asociati "SOOS-POP" in dosarul de executare nr. 220-2009 se impune a fi anulata pentru ca, executorul  judecatoresc  a  fixat termenul de o zi in vederea achitarii cheltuielilor de executare, nerespectand prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, este neintemeiata.
Chiar daca creanta reprezentand cheltuieli de executare stabilite prin procesul-verbal din 1.09.2009 in sarcina contestatoarei se incadreaza in disp. art. 1 din Ordonanta nr. 22/2002, totusi, cu privire la termenul de plata stabilit in sarcina contestatoarei sunt aplicabile prev. art. 411 alin. 1 Cod proc. civ. avand in vedere ca derogarea de la procedura de drept comun de executare silita este de stricta reglementare si aplicare iar Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 nu stabileste vreun termen de plata care sa fie trecut in somatia de plata. De altfel, termenul de gratie de 6 luni acordat institutiilor publice pentru executarea creantei stabilita prin titluri executorii, prevazut de acest act normativ devine aplicabil doar in anumite conditii care insa nu au fost dovedite in niciun fel de contestatoare.
Totodata, fata de cele expuse, instanta apreciaza ca aceste cheltuieli de executare cuprinse in somatie nu puteau fi cuprinse in hotararea judecatoreasca atat timp cat reprezinta cheltuieli efectuate in a doua faza a procesului civil, instanta neputand retine in momentul pronuntarii hotararii o eventuala rezistenta din partea debitorului la executarea acesteia.
Pentru aceleasi considerente, instanta va inlatura si apararea contestatoarei in sensul ca decizia i-a fost comunicata la data de 10.06.2009 iar investirea cu formula executorie a Sentintei civile nr. 1082/3.06.2008 s-a realizat la data de 11.08.2009. In mod obisnuit executarea unei hotarari judecatoresti se face voluntar, imediat ce aceasta a ramas irevocabila si numai in caz contrar se recurge la executarea silita. Nu este prevazuta in lege obligatia creditoarei de a se adresa debitoarei cu o solicitare insotita de sentinta judecatoreasca legalizata si investita cu formula executorie, ceea ce este si firesc avand in vedere scopul urmarit si anume realizarea cu celeritate a drepturilor creditorului stabilite de catre instanta.
Instanta mai retine ca procesul-verbal din data de 1.09.2009 intocmit de Biroul Executorului Judecatoresc Asociati "SOOS-POP" a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 388 Cod procedura civila.
Privitor la cuantumul cheltuielilor de executare, instanta constata ca, in cuprinsul procesului-verbal din data de 1.09.2009, au fost detaliate aceste cheltuieli care sunt justificate de inscrisurile aflate in dosarul executional. Totodata instanta constata ca suma de 200 lei reprezentand onorariu executare silita achitata de catre intimata conform chitantei nr. 220/2009 din dosarul executional se incadreaza in anexa 1 din Ordinul nr. 2550/C din 14.11.2006 cuprinzand onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, fiind de altfel onorariul minim prevazut pentru notificarea si comunicarea actelor de procedura.
Prin urmare, instanta apreciaza ca Somatia nr. 220-2009 emisa de Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati "SOOS-POP" in dosarul  de executare nr. 220-2009 a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile legale.
Fata de cele aratate mai sus, instanta va respinge contestatia la executare formulata de contestatoare ca neintemeiata.
Va lua act ca intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013