Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.

(Hotarare nr. 7177 din data de 21.07.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta retine urmatoarele:
Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.02.2010, contestatoarea SC TMGIP SA a solicitat in contradictoriu cu intimatele ANAF-AFP Targu-Mures si SC JEVCONS SRL anularea actelor de executare efectuate de AFP Targu-Mures impotriva contestatoarei, desfiintarea popririi infiintate prin adresa nr. 3042/28.01.2010 de catre AFP Targu-Mures si a actelor de executare subsecvente acesteia, suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a contestatiei, cu cheltuieli de judecata.
In motivare s-a aratat in esenta ca nu sunt incidente prevederile art. 149 alin. 1 Cod proc. fisc. pentru a fi declansata executarea silita prin poprire. Astfel contestatoarea, in calitate de tert poprit, a sustinut ca in prezent nu datoreaza debitorului urmarit SC JEVCONS SRL suma de 4.338 lei mentionata in adresa de infiintare a popririi intrucat aceasta suma reprezinta garantia de buna executie constituita la dispozitia ei prin retineri succesive din situatiile de lucrari potrivit disp. art. 7 din Contractul de executie lucrari nr. 5/8.05.2008 si art. 7 din Contractul de executie lucrari nr. 6/21.05.2008 si respectiv ca suma aratata anterior nu poate fi considerata a fi datorata in viitor in baza unor raporturi juridice existente iar creanta pe care debitorul urmarit o are impotriva ei nu indeplineste cerintele certitudinii si lichiditatii.
In drept au fost invocate prev. Codului de proc. fiscala si art. 403 Cod proc. civ.
In dovedire au fost depuse la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: Contract de executie lucrari nr. 5/8.05.2008 (f. 6-7), Contract de executie lucrari nr. 6/21.05.2008 (f. 8-9), Adresa de infiintare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 10), copie plic (f. 11), Titluri executorii (f. 12-33).
La termenul de judecata din data de 24.03.2010 contestatoarea a invederat ca renunta la judecarea petitului de suspendare a executarii silite.
Prin intampinarea (f. 40-43) depusa la dosar de catre intimata DGFP Mures - AFP Targu-Mures s-au invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Targu-Mures si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei. De asemenea intimata a solicitat respingerea cererii de suspendare si a contestatiei la executare ca neintemeiate.
La data de 26.03.2010 contestatoarea a depus la dosar prin serviciul registratura o cerere de "indreptarea a erorii strecurate in cuprinsul contestatiei" (f. 45) prin care arata ca se indreapta impotriva intimatei AFP Reghin, solicitand citarea in cauza in calitate de intimata a acesteia in loc de AFP Targu-Mures.
La solicitarea instantei au fost comunicate inscrisurile care au stat la baza emiterii adresei de infiintare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 52-54).
La termenul de judecata din data de 28.04.2010 intimata SC JEVCONS SRL a depus la dosar intampinare (f. 56), anexand copia procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate/28.01.2010 (f. 57-61) si Lista clienti SC JEVCONS SRL (f. 62).
La termenul de judecata din data de 3.05.2010 instanta a respins ca neintemeiata exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Targu-Mures invocata de intimata DGFP Mures - AFP Targu-Mures prin intampinare.
La termenul de judecata din data de 26.05.2010 instanta, fata de cererea de modificare a actiunii formulata de contestatoare, a dispus introducerea in cauza in calitate de intimata a AFP Reghin.
La data de 24.06.2010 intimata AFP Reghin a formulat intampinare (f. 72-74) prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si respingerea cererii de suspendare.
In sustinere intimata a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: adresa de infiintare a popririi nr. 3042/28.01.2010 (f. 76), Titluri executorii (f. 77-78), confirmare de primire a adresei de infiintare a popririi (f. 79), Lista clienti SC JEVCONS SRL (f. 80) si copie plic (f. 81).
La termenul de fata instanta a retinut cauza spre solutionare pe exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare invocata din oficiu.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Tinand cont de prevederile art. art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii si avand in vedere ca exceptia tardivitatii este o exceptie de procedura, peremptorie si absoluta, instanta a retinut cauza spre solutionare pentru a verifica daca contestatia a fost formulata cu respectarea termenului de 15 zile prevazut de art. 173 alin. 1 lit. a din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Prin Adresa de infiintare a popririi nr. 3042/28.01.20101 emisa de intimata AFP Reghin s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor de bani datorate de contestatoare-tert poprit cu orice titlu debitorului urmarit, intimata SC JEVCONS SRL, pentru suma de 4.338 lei, poprire dispusa in baza titlurilor executorii nr. 14982/28.07.2008 si nr. 2676/28.01.2008 emise de intimata AFP Reghin, sumele poprite urmand a fi virate in contul indicat de intimata.
Aceasta adresa de infiintare a popririi, insotita de copiile certificate pentru conformitate ale titlurilor executorii au fost trimise tertului poprit de catre organul de executare prin scrisoare recomandata cu dovada de primire in conformitate cu prev. art. 149 alin. 5 Cod proc. fisc.  Dupa cum reiese din dovada de primire de la fila 79 din dosar, adresa de infiintare a popririi nr. 3042/28.01.20101 a fost primita de contestatoare la data de 2.02.2010.
Cererea de chemare in judecata a fost introdusa si inregistrata pe rolul instantei la data de 17.02.2010. Initial aceasta cerere de chemare in judecata a fost formulata in contradictoriu cu ANAF-AFP Targu-Mures. Ulterior, la data de 26.03.2010 contestatoarea a depus la dosar prin serviciul registratura o cerere de "indreptarea a erorii strecurate in cuprinsul contestatiei" prin care arata ca se indreapta impotriva intimatei AFP Reghin, solicitand citarea in cauza in calitate de intimata a acesteia in loc de AFP Targu-Mures. La termenul de judecata din data de 26.05.2010 instanta, fata de cererea de modificare a actiunii formulata de contestatoare, a dispus introducerea in cauza in calitate de intimata a AFP Reghin. Instanta apreciaza ca, nefiind incidente cazurile prevazute de art. 132 alin. 2 Cod proc. civ., aceasta cerere a contestatoarei reprezinta o modificare a cererii de chemare in judecata si nu o cerere de "indreptarea a erorii strecurate in cuprinsul contestatiei" cum gresit o califica contestatoarea.
Instanta retine ca, in cazul in care, in conditiile prevazute de art. 132 Cod proc. civ. reclamantul isi modifica cererea de chemare in judecata prin introducerea in cauza a unui alt parat, supunand astfel judecatii analiza unui nou raport juridic, ceea ce atrage si comunicarea cererii modificate acestui parat in vederea facerii intampinarii, momentul care se ia in considerare in ceea ce priveste inceputul curgerii termenelor prevazute expres si imperativ de lege pentru introducerea unor actiuni in justitie, referitor la acest nou raport juridic, este cel al modificarii cererii, deci momentul la care a fost efectiv sesizata instanta cu analiza noului raport juridic si nu cel al introducerii cererii de chemare in judecata. In raport cu acest moment al modificarii cererii se analizeaza toate efectele introducerii unei cereri de chemare in judecata.
Prin urmare, fata de cele expuse, instanta va lua in considerare la calcularea termenului de introducere a prezentei contestatii, ca moment de incepere a curgerii acestuia data modificarii cererii de catre contestatoare, respectiv 26.03.2010.
Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a Cod procedura fiscala contestatia se poate face in termen de 15 zile sub sanctiunea decaderii de la data cand contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei ori din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod. Cu privire la calculul termenului de 15 zile, trebuie observate dispozitiile art. 101 Cod procedura civila conform carora termenele se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
Tinand cont de situatia de fapt retinuta si de modul de calcul al termenului de introducere a contestatiei, instanta constata ca termenul a inceput (dies a quo) sa porneasca la 3.02.2010, in ziua imediat urmatoare celei in care s-a comunicat contestatoarei adresa de infiintare a popririi, implinindu-se la sfarsitul zilei de 17.02.2010. Depunerea contestatiei impotriva intimatei AFP Reghin la data de 26.03.2010, data luata in considerare de instanta pentru motivele aratate anterior, echivaleaza cu depasirea termenului legal imperativ de 15 zile, motiv pentru care instanta retine temeinicia exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare, urmand sa respinga in consecinta cererea de contestatie la executare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013