InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tecuci

Lipsa capacitatii de folosinta

(Sentinta civila nr. 648 din data de 16.03.2012 pronuntata de Judecatoria Tecuci)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Tecuci | Jurisprudenta Judecatoria Tecuci

     Prin cererea inregistrata la Judecatoria T sub nr.760/324/2012 din 16.02.2012, reclamanta S.C A I M S.R.L a solicitat, in contradictoriu cu parata A V.M, pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, in ceea ce priveste vanzarea -cumpararea intervenita prin antecontractul de vanzare-cumparare, autentificat sub nr.2785/27.11.2008, avand ca obiect suprafata de 5789 mp teren, situata in extravilanul comunei M, judetul G.
          In motivarea cererii, reclamanta a aratat, in esenta, ca, prin antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2785/27.11.2008, a cumparat de la parata suprafata de 5789 mp teren, situata in extravilanul comunei M, judetul G la pretul de 4162 lei. Partile au convenit perfectarea contractului de vanzare cumparare in forma autentica in cel mult sase luni de la semnarea antecontractului de vanzare-cumparare, insa, pana in prezent, promitenta vanzatoare nu s-a prezentat la notariat in acest scop.
           In drept, si-a intemeiat cererea pe disp.art.2 al.1 si art.5 al.2 din titlul X din Legea nr.247/2005, disp.art.969, art.948, art.1073 si art.1077 C.civ.
           In dovedirea actiunii a solicitat proba cu inscrisuri.
A depus la dosar antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2785/27.11.2008, imputernicire, sentinta civila nr.129/1998 a Judecatoriei Tecuci, raport de expertiza, certificat emis de OCPI G-Biroul T.
Parata A M a fost legal citata, insa citatia s-a intors cu mentiunea "destinatar decedat".
In acest sens, instanta a dispus, din oficiu, efectuarea unui referat pe baza informatiilor D.E.PA.B, implementat la Judecatoria T, de unde a rezultat ca parata a decedat la data de 10.12.2011.
La termenul din 16.03.2012, instanta a invocat, din oficiu, exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta  a paratei A M.        
Analizand cu prioritate exceptia invocata, conf.art.137 C.p.c., instanta a retinut ca parata a decedat la data de 10.12.2011, inainte de data introducerii prezentei actiuni.
Potrivit art. 34 din C.civ., aplicabil in cauza de fata conform art.5 al.2 din Legea 71/2011,capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile.
     Potrivit art. 35 C.civ., capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea acesteia.
Avand in vedere ca parata a decedat inainte de introducerea cererii care face obiectul dosarului de fata, rezulta ca, la acea data, aceasta nu avea  capacitate de folosinta, adica nu avea capacitatea de a avea drepturi si obligatii de natura procesuala.
Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa admita exceptia si sa respinga cererea ca atare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013