InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de suspendare a hotararii AGA. Neindeplinirea conditiei urgentei

(Decizie nr. 1559 din data de 13.04.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1559 din 13 aprilie 2011

Prin sentinta nr.411 pronuntata la data de 31.01.2011 a Tribunalului Cluj a fost admisa in parte cererea reclamantei AGENTIA NATIONALA DE PESCUIT SI ACVACULTURA BUCURESTI impotriva paratei SC P.C. SA si in consecinta a fost dispusa suspendarea aplicarii hotararii adunarii generale a societatii parate, nr.2/24.04.2009 si a hotararii adunari generale extraordinare din 20 octombrie 2010 pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr.abc/1285/2011 al Tribunalului Comercial Cluj si obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 10,3 lei cheltuieli de judecata.
Pentru a dispune astfel instanta retine ca in cadrul societatii parate exista conflicte in ceea ce priveste competenta structurii actionariatului persoanei juridice si in ceea ce priveste organele sale de conducere. Intr-o astfel de situatie si pentru a nu complica si mai mult lucrurile pana la obtinerea unei actiuni pe fondul cauzei este evident in interesul societatii suspendarea aplicarii celor doua hotarari care odata puse in aplicare si actiunea pe fond admisa ar produce mult mai multe pagube decat daca starea actuala de fapt ar fi pastrata. O hotarare de schimbare a structurii de conducere si de aprobare a intrarii in societate a unui alt actionar este mult mai bine sa ramana mai intai irevocabila prin respingerea actiunii in anulare a ei pentru a fi pusa in executare o revenire la situatia anterioara in cazul in care prezenta cerere este respinsa urmand sa se faca mult mai greu odata ce noua conducere ar fi luat si aplicat hotarari legate de mersul activitatii societatii.
Impotriva solutiei mentionate a declarat recurs parata solicitand admiterea acestuia modificarea hotararii in sensul respingerii cererii de emitere a ordonantei. Totodata s-a solicitat si suspendarea executarii ordonantei intemeiat pe dispozitiile art.300 alin.2 si 3 din C.proc.civ.
Astfel in sustinerea cererii de suspendare se arata ca datorita actiunilor intreprinse impotriva sa si in conditiile in care efectele ordonantei nu ar fi suspendate societatea va suferi prejudicii dat fiind inchirierea unei ferme catre o societate in baza unui contract a carui anulare a fost ceruta in instanta. Pe de alta parte se arata prin activitatea sa consiliului de administratie a demarat si o serie de actiuni avand ca obiect anularea unor titluri de proprietate emise ilegal.
In dezvoltarea motivelor recurenta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei in considerarea ca in actiunea avand ca obiect anularea unor hotarari a adunarii generale titularul cererii este Asociatia Agricola P.C. si nu reclamanta din prezentul dosar iar pe fond s-a sustinut ca nu sunt intrunite conditiile de admisibilitate prevazute de art.581 C.proc.civ. Aceasta intrucat nu este intrunita conditia urgentei raportat la termenul de la adoptarea hotararii iar impotriva acesteia prin masurile consiliului nu subzista atata timp cat acestea sunt simple alegatii nedovedite cu nici un inscris si neprobate.
Tot astfel se arata ca aspectele invederate de reclamanta cu privire la nereprezentarea in cadrul sedintei sunt nereale fata de dispozitiile ar.125 alin.2, de actele depuse prin care se constata ca reprezentantul A.D.S. a fost prezent la momentul adoptarii hotararilor atacate si de dispozitiile OUG 23/2008 respectiv a subrogarii in drepturi.
De altfel arata recurenta ca retinerea revenirii la situatia anterioara nu prezinta importanta in conditiile in care este greu de realizat.
Tot astfel arata instanta ca si retinerile instantei referitor la petitul de numire a curatorului sunt gresite deoarece acesta trebuia respins ca inadmisibil , in aceasta procedura prevederile art.44 alin.1 C.proc.civ. nefiind aplicabile.
Analizand recursul declarat Curtea retine urmatoarele:
Prin cererea introductiva de instanta intimata in contradictoriu cu recurenta a solicitat instantei suspendarea provizorie a aplicarii hotararii adunarii generale nr.2 din 24.04.2009 si hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din 20.10.2010, numirea unui curator special pana la solutionarea cererii in anulare a hotararilor, cu cheltuieli de judecata.
In sustinere s-a aratat ca sunt intrunite conditiile pentru suspendare respectiv masura solicitata este vremelnica iar urgenta se justifica prin aceea ca neluarea unei masuri de blocare a activitatii consiliului ar inrautati situatia societatii care si asa este foarte subreda. Consiliul ales prin hotararea nr.2/24.04.2009 duce societatea la faliment iar cu trecerea timpului acest fapt nu poate fi inlaturat. Din cauza modului defectuos de administrare societatea are datorii mari si inregistreaza pierderi. Desi exista o hotarare judecatoreasca prin care s-a suspendat aplicarea unor hotarari prin care se limiteaza dreptul de administrare, nu se respecta iar in aceasta situatie prin demersul initiat se doreste prevenirea unor instrainari din patrimoniul societatii.
Totodata se arata ca din informatiile detinute se cunoaste faptul ca mai multe active ale societatii au fost cesionate catre terti aproape cu titlu gratuit iar sumele obtinute din activitati nu au fost inregistrate in contabilitate.
Cererea astfel argumentata a fost intemeiata in drept pe prevederile art.133 din Legea 31/1990, art.44 alin.1, art.274 alin.1 si art.581 C.proc.civ.
Normele invocate respectiv art.133 din Legea 31/1990 preved ca "O data cu intentarea actiunii in anulare reclamantul poate cere instantei pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate. Art.581 C.proc.civ. prevede ca instanta va putea ordona masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept ce s-au pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea pierderilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Reiese din normele enuntate ca in privinta suspendarii legiuitorul a instituit posibilitatea dispunerii acesteia in conditiile unei aparente de nelegalitate si a intrunirii cumulative a cerintelor urgentei, a caracterului vremelnic al masurii ce se cere, respectiv a neprejudicierii fondului.
In cauza nu s-a relevat de instanta o aparenta de nelegalitate iar urgenta nu subzista in conditiile in care de la adoptarea primei hotarari AGA a trecut mai bine de un an si jumatate.
Instanta asa cum se observa din argumentele aduse in demersul introductiv sustine teza unui prejudiciu ca urmare a faptului ca se poate intra in faliment dat fiind activitatea defectuoasa a consiliului.
Din momentul initierii litigiului si pe parcurs nu s-a facut dovada unui eventual demers pentru intrare in procedura evocata iar actele depuse atesta desfasurarea unei activitati de catre consiliul de administratie in masura sa intregeasca patrimoniul in acest sens fiind depusa sentinta nr.2486 din 2010. Ori in aceste circumstante nu se poate vorbi de un prejudiciu iminent si care nu s-ar putea repara.
Prin urmare nefiind intrunite cumulativ cerintele cerute de art.133 si art.581 C.proc.civ. sustinerile recurentei cu privire la gresita retinere a instantei sunt intemeiate si urmeaza a fi admise.
Asadar constatand cele aratate in baza art.312 C.proc.civ. coroborat cu art.581, 582 C.proc.civ. Curtea va admite recursul va modifica hotararea si va respinge cererea de suspendare.
Totodata in conditiile in care a fost examinat recursul Curtea retine ca cererea de suspendare ramasa fara obiect si urmeaza a fi respinsa ca atare. (Judecator Floarea Tamas)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013