InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turnu Magurele

HOTARAREA CARE SA TINA LOC DE ACT AUTENTIC

(Sentinta civila nr. 364 din data de 13.04.2010 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Turnu Magurele | Jurisprudenta Judecatoria Turnu Magurele

Reclamantul P.M.S.a chemat in judecata pe parata C.F.L., solicitand instantei sa-i permita sa aiba legaturi personale cu minora P.C.B, dupa urmatorul program: sa ia pe minora in domiciliul sau in prima si a treia saptamana a fiecarei luni, de vineri de la ora 17,00 si pana duminica la ora 17,00, o saptamana in vacanta de iarna si o luna in vacanta de vara, perioada urmand sa o stabileasca de comun acord cu parata.
In motivarea actiunii, a aratat ca a fost casatorit cu parata pana in toamna anului 2005, cand casatoria lor a fost desfacuta prin divort.
Prin sentinta de divort, minora i-a fost incredintata paratei spre crestere si educare iar el a fost obligat la plata unei pensii lunare de intretinere, in suma de 65 lei, obligatie pe care si-a respectat-o.
La interogatoriul luat din oficiu de instanta, parata a aratat ca este de acord ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora, dar in a doua saptamana din fiecare luna, la domiciliul reclamantului, de vineri - orele 19,00 si pana duminica- orele 11,00, o saptamana in perioada vacantei de iarna si o luna in perioada vacantei de vara. A fost de acord cu acest program pentru a nu se perturba programul minorei, care este eleva in clasa I, asa cum a rezultat din inscrisurile depuse la dosar.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut ca, prin sentinta prin care s-a dispus desfacerea casatoriei partilor, minora P.C.B. a fost incredintata, spre crestere si educare paratei iar reclamantul a fost obligat la plata unei pensii lunare de intretinere, in cuantum de 65 lei.
Instanta a admis actiunea ca intemeiata, motivand ca, potrivit disp.art.43 cod fam., parintele divortat, caruia nu i s-a incredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui profesionala iar, potrivit disp.art.97 cod fam., ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori iar exercitarea  drepturilor parintesti se face numai in interesul copiilor.
Prin hotarare, s-a incuviintat reclamantului sa  aiba legaturi personale cu minora dupa programul stabilit prin acordul partilor.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013