Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

CONTESTATIE LA EXECUTARE

(Sentinta civila nr. 1192 din data de 09.09.2014 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (_/_) contestatoarea (_) a formulat contestatie, in contradictoriu cu intimata (_) impotriva executarii silite pornite in cadrul dosarului de executare nr. (_) aflat pe rolul (_), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se constate perimata executarea silita si pe cale de consecinta, sa se dispuna anularea procesului verbal intocmit la data de (_) si a executarii silite insasi; sa se constate ca nu datoreaza nicio suma de bani pe care intimata aferenta contractului de leasing financiar nr. (_) din (_) si sa fie obligata intimata sa incheie contractul de vanzare-cumparare pentru autovehiculul (_) serie sasiu (_) cu nr. de inmatriculare (_) sa se dispuna suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei contestatii; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii se arata ca la data de (_) s-a prezentat la sediul contestatoarei executorul judecatoresc (_), insotit de un reprezentant al intimatei pentru a ridica auto marca (_) cu nr. de inmatriculare (...), iar in urma acestui demers s-a incheiat procesul verbal depus la dosar.
Mai sustine contestatoarea ca, intimata a mai formulat o cerere de incuviintare a executarii silite a contractului de leasing financiar nr. (_/.), cerere ce a format obiectul dosarului nr. (...) aflat pe rolul (_) iar prin incheierea din data de (_) pronuntata de (_) s-a respins cererea, constatandu-se ca nu s-a facut dovada rezilierii contractului de leasing, neexistand o creanta certa, lichida si exigibila, iar prin decizia nr. (_) din (_) Tribunalul (_) a respins recursul intimatei, ca neintemeiat.
Mai precizeaza contestatoarea ca s-a mai incercat executarea silita si in cadrul dosarului nr. (_) acelasi dosar in care s-a emis procesul verbal din data de (_), contestat, dar prin sentinta civila nr. (_) pronuntata de (_) s-a dispus anularea actelor de executare indeplinite in dosarul de executare nr. (_) de BEJ (...), intoarcerea executarii si repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actelor de executare silite indeplinite in dosarul de executare nr. (_) si obligarea intimatei sa achite contestatoarei suma de (_) lei retinuta prin poprire, fata de care intelege sa invoce puterea lucrului judecat in ceea ce priveste constatarea irevocabila, deoarece nu se afla in prezenta unei creante certe, lichide si exigibile, contractul de leasing nefiind reziliat.
In continuare, contestatoarea arata ca prin sentintele civile nr. (_) pronuntate de Judecatoria (_), intimata a fost obligata la plata catre contestatoare a cate (_) lei si (_) lei, sume ce urmeaza a se compensa din debitul datorat, astfel ca pentru toate motivele invocate, solicita admiterea contestatiei la executare.
In drept, a invocat dispozitiile art. 399 si urm. cod procedura civila, art. 389-391 cod procedura civila, art. 111 cod procedura civila, art. 969 cod civil, art. 1073 cod civil si Legea 193/2000 actualizata.
Prin rezolutia din (_), instanta a pus in vedere contestatoarei sa indeplineasca, in termen de 10 zile urmatoarele cerinte: sa indice pentru fiecare capat de cerere in parte temeiul de drept; sa achite pentru contestatia la executare taxa de timbru in conformitate cu prevederile OUG 80/2013; sa achite pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite taxa de timbru de 50 lei si va achita cautiune in cuantum de 5% din valoarea creantei; sa indice valoarea capatului de cerere privind obligarea intimatei la incheierea contractului de vanzare cumparare  pentru autovehiculul (_)  si va timbra la valoarea acestuia; sa depuna pentru acest capat de cerere certificat fiscal privind valoarea impozabila dovada achitarii la zi a impozitelor locale precum si actul de proprietate detinut de societatea de leasing; sa depuna procesul verbal din data de (_) si dovada comunicarii; sa indice probele pe care intelege sa le propuna pentru capatul de cerere avand ca obiect incheierea contractului de vanzare cumparare  pentru autovehiculul (_) obligatii ce au fost indeplinite de catre contestatoare la (_)
La data de (_) intimata (_) a formulat intampinare, prin care solicita respingerea contestatiei la executare .
La data de (_) contestatoarea a formulat raspuns la intampinare
La data de (_)  BEJ (_) a depus la dosar, actele de executare, conforme cu originalul, din dosarul de executare nr. (...)
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Urmare incheierii contractului de leasing financiar nr. (_) la cererea intimatei s-a deschis dosarul de executare nr.(_) de catre BEJ (_)
Actele de executare intocmite in cadrul dosarului de executare nr.(_) au fost anulate prin sentinta civila nr.(_) pronuntata in dosar nr. (_) pronuntata de Judecatoria (_) ocazie cu care s-a dispus si intoarcerea executarii silite precum si obligarea intimatei de a achita contestatoarei suma de (_) lei retinuta prin poprire.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca prin decizia civila nr.(_) Tribunalul (...) a respins recursul promovat de catre intimata impotriva incheierii de respingere a cererii de incuviintare a executarii silite motivat de faptul ca aceasta nu a facut dovada rezilierii contractului de leasing financiar, creanta neindeplinind astfel conditia de a fi certa lichida si exigibila.
Asadar s-a stabilit prin hotarare irevocabila ca intimata creditoare nu putea porni executarea silita doar pe baza contractului de leasing financiar conditii in care toate actele de executare silita sunt nule in conformitate cu prevederile art.399 alin.2 C.p.c.
Fata de aceasta imprejurare BEJ (_) nu mai avea posibilitatea legala de a continua executarea silita in cadrul aceluiasi dosar cata vreme acesta fusese anulat cu totul retinandu-se ca pentru a se putea realiza executarea silita era nevoie de o noua cerere de incuviintare a acesteia, cerere in cadrul careia urma sa se analizeze daca creanta este certa lichida si exigibila si doar dupa indeplinirea acestei obligatii se puteau realiza forme de executare intr-un nou dosar executional. 
Aceste obligatii nu au fost insa indeplinite la dosarul cauzei nefiind depusa incheierea de incuviintare a executarii silite pronuntata in conformitate cu dispozitiile  art.373 indice 1 C.p.c desi aceasta este o conditie premergatoare demararii oricarei proceduri executionale  potrivit art.373 indice C.p.c. Din acest motiv nu opereaza nici institutia perimarii in conditiile prevazute de art.389 alin.1 C.p.c motivat de faptul ca termenul de perimare de 6 luni nu se poate stabili in raport de un alt act de executare ce a fost anulat in mod definitiv si irevocabil asa cum rezulta din sentinta civila nr.(_).
In cauza s-a solicitat si suspendarea executarii silite, cerere ce a fost admisa de catre instanta la termenul din data de (_) pentru considerentele retinute in incheierea de sedinta pronuntata la acea data.
In consecinta, avand in vedere considerentele din cele ce preced instanta va admite in parte contestatia la executare.
Dispune anularea a insasi executarii silite pornite in dosar executional nr.(_) al BEJ (_) respectiv a procesului verbal incheiat la data de (...)
Dispune suspendarea executarii silite realizata in dosar de executare (_) aflat pe rolul BEJ (...) pana la solutionarea contestatiei la executare.
Respinge petitul avand ca obiect constatarea perimarii executarii silite ca neintemeiat.
In baza art.274 C.p.c obliga intimata catre contestatoare la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de (_) lei reprezentand taxe judiciare de timbru.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013