Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

CONTESTATIE LA EXECUTARE-CLAUZE ABUZIVE INTR-UN CONTRACT DE CREDIT

(Sentinta civila nr. 1528 din data de 04.11.2014 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Cu nr. (_) a fost inregistrata pe rolul instantei contestatia la executare prin care (_) a solicitat, in contradictoriu cu intimata (_), repunerea in termenul legal de formulare a contestatiei la executare, suspendarea executarii silite pornita de executorul judecatoresc (_), in dosarul nr. (_), anularea actelor de executare, constatarea caracterului abuziv al prevederilor art. 4.2 din Anexa D (conditii contractuale generale) la contractul de leasing nr. (_) si nulitatii absolute a acestei clauze, intoarcerea executarii silite pentru sumele retinute pana la momentul pronuntarii unei solutii definitive si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea contestatiei se arata ca in perioada in care trebuia exercitat dreptul de a formula contestatie, contestatorul a suportat doua operatii chirurgicale, starea sanatatii sale fiind cauza principala si a intarzierilor la plata ratelor datorate conform contractului de leasing. Dupa introducerea la plata a unui bilet la ordin pentru care nu exista acoperire, intimata creditoare a cerut rezilierea contractului, in conditiile in care pana in acel moment debitorul achitase 34.000 de euro, adica 51 de rate din totalul de 60.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 711 si urmatoarele din C.proc.civ.
Intimata a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale, exceptia lipsei calitatii procesuale active, a solicitat respingerea cererii de repunere in termen si a contestatiei la executare.
In motivarea intampinarii, s-a aratat ca in temeiul dispozitiilor art. 713 si 650 alin 1 C.proc.civ. instanta de executare, competenta sa solutioneze contestatia la executare, este cea din circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc, in cauza Judecatoria (_), efectele deciziei Curtii Constitutionale in aceasta materie avand efecte numai pentru viitor. Se mai arata ca efectuarea unor investigatii medicale nu sunt imprejurari de natura sa atraga repunerea in termen, contestatorul fiind internat in perioada (_), adica dupa data la care expira termenul de decadere prevazut de art. 714 alin 1 C.proc.civ.. Contestatorul a luat cunostinta de executarea silita la data de (_) avand timp suficient, pana la internare, sa formuleze contestatia. Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite, se arata ca nu s-a facut dovada prejudiciului care s-ar putea produce in cazul continuarii executarii silite, care nu ar putea fi reparat si nici urgenta care ar justifica masura. Se mai arata ca, pentru a putea solicita constatarea nulitatii unei clauza din contractul de leasing, contestatorul ar trebui sa fie parte al acestui contract, insa aceasta calitate o are (_) si nu contestatorul, care a incheiat numai contractul de garantie personala, astfel incat (_) nu are calitate procesuala activa. Pe fondul cauzei, se arata ca desi in calitate de administrator al (_). contestatorul avea cunostinta de rezilierea contractului de leasing si de obligatiile ce-i revin, respectiv restituirea bunului, nu a inteles sa dea curs acestei solicitari, continuand sa dispuna de bunul proprietatea exclusiva a intimatei pana la data de (_), cand s-a reusit recuperarea bunului aflat intr-o stare avansata de deteriorare. Desi contestatorul afirma ca a achitat 51 de rate contractuale, platile nu au fost facute de acesta ci de utilizator, (...) Intimata afirma ca in cauza contestatorul nu poate face alegatii referitoare la raportul juridic dintre intimata si utilizator, mai ales ca prin contractul de garantie personala a renuntat la beneficiile de discutiune si de diviziune. Se mai arata ca dupa recuperarea si valorificarea bunului, valoarea obtinuta a fost scazuta din creanta urmarita, ultima suma incasata in contul acestei creante fiind cea rezultata din valorificarea autovehiculului. Tinand seama de dispozitiile art. 15 din OG 51/1997, exista obligatia de plata a intregii creante, scadenta pana la data restituirii bunului, daca in contract nu se prevede altfel. In cauza de fata partile contractului au inclus o clauza penala, toate sumele solicitate fiind certe, lichide si exigibile. Din perspectiva conditiilor generale de valabilitate ale oricarui act juridic, contractul de leasing a insumat, la data semnarii: capacitatea de a contracta a partilor, consimtamantul valabil exprimat un obiect determinat, o cauza licita , fiind aplicabil principiul de drept prevazut de art. 969 C.civ.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 715 C.proc.civ., art. 969 C.civ. si ale OG 51/1997.
Au fost comunicate, in copie, actele dosarului de executare silita.
Prin incheierea interlocutorie din (_) instanta a admis, motivat, cererea de repunere in termenul de a formula contestatie la executare si a respins exceptiile tardivitatii, necompetentei teritoriale si lipsei calitatii procesuale active, lipsei de interes si netimbrarii, invocate de intimata, ca neintemeiate.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut:
Prin incheierea din camera de consiliu din (_), pronuntata de Judecatoria (_) in dosarul (_), a fost incuviintata executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr.(_/_) incheiat intre creditoarea (_) , debitoarea (_) si garantul (_)
Acesta din urma a fost instiintat de catre executor, cu privire la infiintarea popririi asupra drepturilor salariale, pana la concurenta sumei totale de 61222,38 lei, reprezentand debit restant (54126,99 lei), onorariul executorului judecatoresc (6353,51 lei) si cheltuieli materiale de executare (741,88 lei).
Potrivit notificarii trimise anterior inceperii executarii silite debitul restant in suma de 54126,99 lei reprezinta diferenta dintre creanta totala datorata in baza contractului de leasing si valoarea de instrainare a bunului.
In sprijinul acestor pretentii se invoca prevederile art. 4.2 din Anexa D la Contractul de Leasing Financiar nr. 6347/2008 :"In cazul in care Finantatorul opteaza pentru rezilierea(_) Utilizatorul va plati Finantatorului cu titlu de daune-interese toate ratele de leasing ce ar fi trebuit platite in cazul in care contractul de leasing financiar ar fi fost executat in totalitate si, cumulativ, va despagubi Finantatorul, la cerere, pentru toate cheltuielile impreuna cu orice suma ceruta de catre finantator pentru reintrarea in posesia obiectului leasingului". Prevederea contractuala citata transpune dispozitiile art. 15 din OG 51/1997.
In drept, instanta retine ca debitorul contestator (_) este consumator, in sensul art. 2 din Legea 193/2000.
Potrivit art.4 din acelasi act normativ, o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
Prin urmare, conditiile legale pentru a constata caracterul abuziv al clauzei contractuale sunt lipsa unei negocieri directe intre parti si efectul aplicarii acestei clauze: crearea, in detrimentul consumatorului, a unui dezechilibru semnificativ intre obligatiile asumate si drepturile celui cu care a contractat.
Este un aspect de notorietate faptul ca anexele la contractele incheiate de consumatori cu institutiile financiare, fie ca este vorba despre contractele de leasing sau de imprumut, cuprind clauze nenegociabile, inscriindu-se in categoria asa-ziselor contracte-tip. Asadar prima conditie legala in materia clauzelor abuzive este indeplinita.
Din studiul graficului de rambursare a sumei finantate, a notificarilor emise de creditoare si a celorlalte inscrisuri din dosarul de executare, reiese ca dupa vanzarea bunului, desi conform graficului de rambursare ar fi ramas de platit aproximativ 6000 euro, debitorilor li se solicita suma de 54000 lei, adica aproximativ 12000 euro, in conditiile in care din vanzarea bunului se obtinuse suma de peste 7000 euro (deci mai mult decat totalul ratelor scadente).
In opinia instantei, prin aplicarea clauzei contractuale incidenta in situatia rezilierii contractului de leasing, in modalitatea concreta expusa mai sus, s-a creat un dezechilibru evident intre obligatia debitorului si dreptul creditoarei la despagubire (pentru o creanta de aproximativ 6000 de euro se urmareste o suma dubla).
Constatand caracterul abuziv al clauzei care a stat la baza stabilirii creantei urmarite de creditoare, pe cale de consecinta instanta va dispune anularea tuturor actelor de executare silita si in temeiul art. 722 C.proc.civ. intoarcerea executarii, prin restituirea tuturor sumelor percepute debitorului.
In temeiul art.453 C.proc.civ. va obliga intimata sa plateasca contestatorului cheltuielile de judecata avansate de acesta, reprezentate de taxa de timbru.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013