Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Vanzari-Cumparari

(Sentinta civila nr. 627 din data de 29.04.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de (_) reclamantul (_) a solicitat, instantei, in contradictoriu cu paratul (_), sa se constate ca intre reclamant si parat a intervenit  vanzarea-cumpararea unui autoturism marca (_) cu numarul de inmatriculare (_), urmand sa se pronunte o sentinta care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, pentru ca reclamantul sa poata radia din circulatie autoturismul iar paratul sa-l inmatriculeze, pe numele lui.
Tot reclamantul a solicitat sa fie obligat inculpatul sa-i restituie suma de (_) lei reprezentand impozitul achitat in perioada (_)
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, in anul (_) a vandut initial autoturismul numitului (_), fara a perfecta cu acesta actul de vanzare-cumparare.
Tot reclamantul a aratat ca, deoarece nu a putut lua legatura cu numitul (_) a fost nevoit sa apeleze la organele de politie, ocazie cu care autoturismul a fost depistat la paratul (_) unde se afla si in prezent; ca initial paratul a fost de acord cu perfectarea actelor insa acest lucru nu s-a intamplat iar reclamantul a fost nevoit sa achite la primarie, impozitele pentru autoturism.
Actiunea nu a fost motivata in drept.
Legal citat, paratul nu a formulat in cauza intampinare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat in cauza, prin prisma exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a paratului invocata din oficiu, instan?a re?ine urmatoarele:
Potrivit art. 237 alin. 2 pct. 1 C.proc.civ., instanta  va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu, iar in conformitate cu art. 36 C proc. civ. calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii,  fiind o conditie esentiala in exercitarea unei actiuni civile.
Calitatea procesual pasiva presupune identitatea intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este obligat in raportul juridic supus judecatii.
In cauza, chiar din cererea de chemare in judecata dar si din sustinerile orale ale reclamantului reiese ca acesta a incheiat cu numitul (_) o conventie ( numita chitanta) de vanzare a unui autoturism  , aspect confirmat si de celelalte probe administrate in cauza, motiv pentru care instanta, constatand ca intre reclamant si paratul (_) nu exista niciun raport juridic, va admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013