Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

Sentinta Civila

(Sentinta civila nr. 1689 din data de 29.05.2009 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu


ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU-JUDETUL ILFOV
SENTINTA CIVILA NR. 1689
SEDINTA PUBLICA DE LA : 29.05.2009
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :
Prin actiunea formulata la  reclamantul a chemat in judecata pe paratul solicitand instantei de judecata ca in contradictoriu cu acesta sa se constate ca intre reclamant, in calitate de promitent-cumparator si parat, in calitate de promitent-vanzator a intervenit vanzarea-cumpararea coteni de 1/3 din urmatoarele terenuri:
- teren in suprafata de 1.000 mp,
- teren in suprafata totala de 2.500 mp
- teren in suprafata totala de 7.071 mp ,
-  teren in suprafata totala de 564 mp, intre reclamant in calitate de promitent cumparator si paratu in calitate de promitent vanzator
- teren in suprafata de 2400 mp situat  in extravilanul comunei  Branesti,  ;
S-a solicitat ca hotararea sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
In motivarea actiunii se arata ca intre reclamant, in calitate de promitent cumparator si parat, in calitate de promitenti-vanzator a intervenit la data de, antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. prin care paratul s-au obligat sa vanda iar reclamantul sa cumpere cota indiviza de 1/3 din terenurile sus-aratate, pana la data de cand urma sa se incheie contractul de vanzare-cumparare autentic.
Paratul se obliga sa obtina urmatoarele acte : contract de partaj, certificat fiscal, dosar cadastral, incheiere de intabulare, extras de carte funciara-, acte pe care acesta nu le-a obtinut.
Pretul vanzarii a fost stabilit de comun acord la, pret achitat in intregime la data incheierii antecontractului.
S-a stabilit ca pentru incheierea actul autentic de vanzare-cumparare, partile sa se prezinte la data , in vederea incheierii actului.
La data si ora fixata s-a prezentat reclamantul, dupa cum rezulta din incheierea de certificare de fapte  dar promitentul v-nzator nu a respectat aceasta obligatie.
Ulterior datei scadente, pentru a se incheia actul autentic, reclamantul a incercat in repetzate randuri sa incheie contractul in forma autentica insa paratul a tot amanat acest lucru, demonstrand prin aceasta, reaua sa credinta.
Drept urmare a fost promovata prezenta actiune.
In dovedirea actiunii s-au depus la dosar : antecontractul sub semnatura privata, incheierea de certificare de fapte, titlul de proprietate
Paratul a depus intampinare in cauza prin care arata ca la momentul semnarii contractului si ulterior, in termen de o luna reclamantul i-a platit suma de , in trei transe, ramanand neachitata o suma
Mai arata paratul ca a fost in eroare cand a declarat ca ar fi primit intreaga suma de , deoarece nu a putut citi continutul antecontractului, el fiind nestiutor de carte. In conditiile in care reclamantul mai plateste suma de, paratul este de acord cu incheieirea actului autentic.
La intampinare s-au atasat : acte medicale privind pe parat.
S-a procedat la luarea unui interogatoriu paratului, acesta fiind depus la fila 30 dosar.
Reclamantul nu s-a prezentat in instanta pentru a i se lua interogatoriul.
In cauza s-a efectuat si un raport de expertiza imobiliara prin care s-a localizat si masurat terenul in litigiu, au fost indicate vecinatatile actuale si s-a stabilit valoarea actuala de circulatie a acestuia la de catre expert topo Reclamantul, la ultimul termen de judecata  a depus la dosar o "conventie de revocare" , autentificata sub, adica aceeasi data cu aceea a incjeierii antecontractului, incheiata intre, prin care
Prin acelasi act, Calin Sinica declara ca renunta de a mai dobandi de la Gheorghe Dumitru, cota parte indiviza 1/3 din terenul in cauza, primind suma de , ce a reprezentat pretul achitat pentru acest teren.
   Drept urmare instanta urmeaza a constata ca a intervenit rezolutiunea partiala a antecontractului de vanzare-cumparare, pentru suprfata de teren mai sus-aratata.
Din ansamblul materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele : Intre reclamant, in calitate de promitent-cumparator si parat,  in calitate de promitent-vanzator a intervenit antecontractul de vanzare-cumparare pentru cota de 1/3 din:
- teren in suprafata de 1.000 mp,;
- teren in suprafata totala de 2.500 mp,
- teren in suprafata totala de 7.071 mp ,
-  teren in suprafata totala de 564 mp,
- teren in suprafata de 2400 mp
Asupra acestui teren promitentulvanzator se afla in indiviziune
La aceeasi data, intre aceleasi parti  se semneaza o "conventie de revocare" , autentificata
Prin acelasi act, declara ca renunta de a mai dobandi de la cota parte indiviza 1/3 din terenul in cauza, primind suma, ce a reprezentat pretul achitat pentru acest teren.
Terenurile ce au format obiectul antecontractului sunt delimitate prin schita anexa la raportul de expertiza.
Antecontractul incheiat intre reclamant si parat, prin care se convine asupra vanzarii cotei de 1/3 din terenuri, desi autentificat, nu are insa valoarea unui act de vanzare-cumparare prin care se transmite proprietatea dar genereaza pentru parti si succesorii lor indatorirea de a indeplini toate operatiile legate de incheierea lui in forma autentica.
           In lipsa executarii voluntare a obligatiei de a contracta, deci a consimtamantului, contractul de instrainare se inlocuieste cu hotararea judecatoreasca. Aceasta hotarare nu inlocuieste numai consimtamantul, exprimat deja in antecontract ci insusi contractul de instrainare. Consimtamantul promitentului vanzarii este suplinit intrucat nerespectarea obligatiei asumate este profund neechitabila si de natura a-l nedreptati grav pe celalalt cocontractant.
           Temeiurile de drept ale unei asemenea cereri le constituie atat prevederile art.1073 si art.1075 cod civil- care permit in principiu suplinirea consimtamantului debitorului in materia obligatiilor de a face - cat si cele ale art. 970 alin.2 cod civil potrivit carora  " conventiile obliga nu numai la ceea ce este expres in ele dar si la toate urmarile pe care echitatea, obiceiul sau legea le da obligatiei dupa natura sa".
Pe de alta parte, pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare este conditionata legal  de refuzul uneia din parti de a se prezenta la notariat pentru a incheia actul autentic.
Potrivit art. 5 alin.2 din titlul X al Legii nr.247/2005 " In situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta, care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract “ .
Reclamantul imputa prin actiune paratului refuzul de a se prezenta la notariat, refuz ce este dovedit atat prin neprezentarea acestuia a la notarul public la data si ora stabilita, in vederea incheierii actului dar si in instanta, prin refuzul explicit al aceluias parat la interogatoriul ce i s-a luat.
        Fata de aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului, in limitele celor 4 loturi din cele 5 loturi care au format obiectul antecontractului si sa constate intervenita vanzarea-cumpararea cotei de 1/3 din aceste terenuri.
Va mai obliga pe parat si la cheltuieli de judecata catre reclamant.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013