Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buhusi

partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice

(Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014 pronuntata de Judecatoria Buhusi)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Buhusi | Jurisprudenta Judecatoria Buhusi


Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile avand ca obiect partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice formulata de reclamantul ... in contradictoriu cu paratii ....
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din sedinta publica din 23.04.2014, fiind consemnate in acea incheiere.


INSTANTA
- deliberand -        


Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. ... pe rolul Judecatoriei ... reclamantul ... i-a chemat in judecata pe paratii Ionita ...., solicitand pe calea actiunii oblice, partajul bunurilor comune, dobandite de parati in timpul casatoriei.
Cererea a fost legal timbrata cu 200 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.
In motivarea cererii, reclamantul arata ca paratii .... si ... sunt casatoriti si nu a fost intentata de vreunul dintre soti o actiune de divort.
In baza contractului de asistenta juridica din 04.05.2008, prin care s-a convenit ca reclamantul in calitate a sa de avocat sa-l reprezinte pe paratul Ionita Gheorghe, in calitate de  parte vatamata, cei doi au convenit ca dupa terminarea procesului, paratul sa-i achite reclamantului suma de 1000 lei.
Procesul penal s-a finalizat, insa paratul a persistat in refuz total determinandu-l pe reclamant sa solicite executarea silita a sa.
Prin incheierea din 25.02.2010 pronuntata in dosarul civil nr. ... al Judecatoriei Piatra Neamt, s-a dispus investirea cu formula executorie a contractului de asistenta juridica din 04.05.2008.
S-a format dosarul de executare nr... al Biroului Executorului Judecatoresc ... din Buhusi, judetul Bacau.
Reclamantul arata ca pretentiile sale se estimeaza la suma de 1.523 lei, reprezentand suma stabilita prin contractul de asistenta juridica si cheltuielile de executare si ca, cu ocazia deplasarii la domiciliul paratilor, executorul judecatoresc .... a intocmit mai multe procese verbale, constatand ca paratul ... nu are bunuri proprii, singura modalitate de executare silita fiind partajarea bunurilor comune in baza art. 400 ind. 1 C.procedura civila.
 Executorul judecatoresc a stabilit ca debitorul are in proprietate un apartament format din trei camere si bucatarie orasul Buhusi, judetul Bacau, str. 1 Mai, ....bun comun, dobandit in timpul casatoriei, in cota de parte.
Reclamantul a mai solicitat atribuirea imobilului paratului Ionita Gheorghe, pentru a putea fi recuperata creanta.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 4001 si 274 C. pr. civ.
In dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratilor si expertiza constructii, renuntand ulterior la proba cu interogatoriul. Probele au fost incuviintate  si administrate de instanta de instanta.
Partile au fost legal citate, prezentandu-se in instanta reclamantul si paratul Ionita Gheorghe.
Paratii nu au formulat intampinare. Prezent in instanta, paratul ... a solicitat respingerea actiunii, motivat de faptul ca el a achitat debitul datorat reclamantului si a depus in acest sens chitantele nr. 19/14.01.2014 in suma de 500 lei reprezentand despagubiri in dosarul nr. 67/2010, nr. 8/14.11.2013 in suma de 200 lei reprezentand cheltuieli in acelasi dosar, nr. 10/29.03.2011 in suma de 500 lei reprezentand despagubiri si chitanta seria BC KGC nr. 0000384/11.10.2010 in suma de 400 lei reprezentand cheltuieli in dosarele nr. 105/2007 si 67/2010, toate achitate catre B.E.J. ....
In cauza s-a solicitat de la B.E.J. ...., copia dosarului de executare nr. ...., precum si lamuriri cu privire la platile efectuate de parat in acest dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de asistenta juridica nr. .... (fila 18 dosar) incheiat intre avocat ... si dl. ..., partile au convenit ca reclamantul sa asiste si sa reprezinte paratul in dosarul nr. ..., stabilind un onorariu avocat in suma de 1000 lei. Contractul anterior mentionat a fost investit cu formula executorie.
Prin cererea din data de 08.04.2010, reclamantul a solicitat executarea silita a acestui contract, pentru debitul in suma de 1000 lei, precum si pentru cheltuielile de executare, respectiv 400 lei onorariu avocat, 100 lei onorariu executor judecatoresc si 23 lei cheltuieli de executare, formandu-se dosarul de executare nr. ... al B.E.J. .....
Prin incheierea din data de .... a Judecatoriei Buhusi in dosarul nr. ..., a fost incuviintata executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de asistenta juridica nr. .....
In cursul executarii silite au fost intocmite doua procese-verbale prin care s-au mai stabilit si alte cheltuieli de executare astfel: .....
Paratul a depus la dosar un nr. de 4 chitante, asa cum au fost enumerate mai sus, insumand 1600 lei, insa prin adresa nr. ...a BEJ ..., executorul judecatoresc a explicat la solicitarea instantei, ca suma de 500 lei reprezentand despagubiri achitata cu chitanta nr. 10/29.03.2011 a fost incasata in cadrul altor dosare, iar suma de 200 lei din suma totala de 400 lei din chitanta seria ..., a fost incasata de asemenea in alt dosar. De asemenea, a aratat ca diferentele de sume de recuperat sunt de 963, 9 lei pentru creditor si de 75,5 lei cheltuieli de executare.
Pentru aceste motive, instanta constata intemeiata cererea reclamantului.
Apartamentul situat in orasul Buhusi, Str. 1 Mai nr. ...., este bun comun, fiind dobandit de parati in timpul casatoriei, prin contractul de vanzare-cumparare nr. ... si a fost identificat si evaluat de catre expertul ..., partile neavand nicio obiectie fata de dimensiunile si valorile stabilite.
In drept, cu privire la aplicarea legii, instanta urmeaza a avea in vedere dispozitiile art. 6 al. 1 si 2 din Noul Cod Civil, care reglementeaza principiul neretroactivitatii legii civile, prevazand ca actele si faptele juridice incheiate, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi, genereaza efectele juridice prevazute de legea in vigoare la data incheierii, savarsirii sau producerii lor.
In speta, atat dreptul de creanta al reclamantului, cat si dreptul de proprietate al paratilor asupra imobilului in litigiu, fiind nascute sub legea veche, instanta va face aplicarea vechiului Cod Civil si a Codului Familiei.
Conform art. 969 C.civ. conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, iar conform art. 1073 C.civ., creditorul are dreptul la indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar, are dreptul la dezdaunari.
Conform art. 33 alin. 2 C. fam., imobilul in litigiu este bun comun si poate fi urmarit de creditor in masura necesara pentru acoperirea creantei sale.
In temeiul art. 983 N.C. pr. civ., instanta va constata ca paratii sunt coproprietarii imobilului apartament, in cote de cate 1/2 pentru fiecare din coproprietari.
         Pentru considerentele ce preced, instanta va admite actiunea oblica avand ca obiect partaj de bunuri comune, va constata ca masa de partaj se compune din  imobilul apartament situat in orasul Buhusi, Str. 1 Mai nr. .... ...., jud. Bacau si ca paratii au o cota de fiecare, va dispune iesirea paratilor din starea de proprietate comuna si va atribui in lotul paratului .... imobilul sus-mentionat, cu obligarea acestuia la plata sultei corespunzatoare catre parata Ionita Elena.
In temeiul art. 453 N. C. pr. civ., paratii vor fi obligati sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si cheltuieli de transport.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea oblica avand ca obiect partaj bunuri comune, formulata de reclamantul Plop Constantin, domiciliata in ..... in contradictoriu cu paratii Ionita Gheorghe, domiciliat in ...  si Ionita Elena, ....
Constata ca masa de partaj se compune din imobilul apartament cu 3 camere si o boxa, situat in Buhusi, str. 1 Mai .... jud. Bacau, in valoare totala de 81000 lei, dobandit de parati in timpul casatoriei, prin contractul de vanzare cumparare nr. ..., cu o cota de pentru fiecare dintre parati.
Dispune sistarea starii de proprietate comuna asupra acestor imobile.
Atribuie imobilul apartament situat in Buhusi, str. 1 Mai nr. 11, ....., in proprietatea paratului ...
Obliga paratul ... sa plateasca paratei ..., sulta in valoare de 40500 lei.
Obliga paratii sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in suma de 1470,3 lei.
Cu drept de apel la Tribunalul Bacau in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, .... ..
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
Conducere auto sub influenta alcoolului - Sentinta penala nr. 118/2016 din data de 12.12.2016
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 814/2016 din data de 21.10.2016