Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bicaz

Perfectare vanzare-cumparare

(Sentinta civila nr. 1191 din data de 18.09.2012 pronuntata de Judecatoria Bicaz)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Bicaz | Jurisprudenta Judecatoria Bicaz

Sentinta civila nr. 1191/18.09.2012 – Materie civila – Perfectare vanzare-cumparare
I N S T A N T A
- deliberind:

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub numarul de mai sus, reclamantii RE si UC au chemat in judecata civila piritul RI,  pentru perfectarea vinzarii-cumpararii unui imobil teren plus constructii.
In motivare a aratat:
- au incheiat cu piritul vinzator, tatal lor, un act sub semnatura privata cu clauza de uzufruct in favoarea vinzatorului;
- imobilul obiect al vinzarii este un teren de 1.156 mp curti constructii, dobindit de vinzator prin titlul de proprietate nr. 60/270, si cota de 5/8 din casa si doua bucatarii de vara, edificate de vinzator in timpul convietuirii cu sotia sa, in  prezent decedata. 
Cererea a fost legal timbrata.
In dovedire au depus:
- certificat de atestare fiscala pe numele vinzatorului - f. 5;
- titlul de proprietate nr. 60/270 pe numele RI, pentru un teren de 1156,2 mp situat in sat/comuna Tarcau, judetul Neamt - f. 6;
- incheiere de carte funciara (f. 8) si extras CF care atesta intabularea in favoarea vinzatorului RI si a sotiei sale decedate, a terenului si constructiilor (f. 9-11);
- documentatie cadastrala pentru teren si cele trei constructii (f. 12-13).
La termen, avocatul reclamantelor a explicat ca restul cotei de 3/8 din constructii apartine in cota ideala fratelui lor, care nu este parte la aceasta vinzare.
Legal citat, piritul vinzator a declarat in fata instantei ca este de acord cu vinzarea, in forma in care a fost scrisa si semnata in actul sub semnatura privata.
Analizind actele si probele dosarului, instanta constata:
- dreptul de proprietate al vinzatorului asupra terenului, drept exclusiv in favoarea sa, a fost probat cu titlul de proprietate de la f. 6;
- dreptul de proprietate asupra constructiilor s-a constituit prin edificare a celor trei constructii, in favoarea sa si9 a sotiei sale, decedate;
- in aceste conditii, se constata ca piritul are dreptul de proprietate asupra terenului si a 5/8 din constructii;
- constatindu-se acest drept, si acordul de vointa al partilor privind vinzarea, instanta urmeaza a perfecta aceasta vinzare, conform actului sub semnatura privata depus de parti (f. 21) si recunoasterii piritului vinzator in fata instantei, cu pastrarea in favoarea piritului vinzator a dreptului de uzufruct asupra casei de locuit pe tot timpul vietii sale.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013