InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Cererea debitorului de respingere a cererii de obligare la cheltuieli de judecata. Recurs respins.

(Decizie nr. 1002 din data de 02.09.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

      Cererea debitorului de respingere a cererii de obligare la cheltuieli de judecata. Recurs respins.
      
      - Cod procedura civila, art.274
      
      Recurentul a formulat impotriva debitorului o cerere de deschidere a procedurii insolventei  pentru o creanta in suma de 14.280 lei. Cererea a fost anulata, ca netimbrata, desi creditorul a fost citat cu mentiunea expresa de  a face dovada indeplinirii acestei obligatii legale. Prin urmare, recurentul - creditor a cazut in pretentii fata de  intimata debitoare, atat timp cat cererea sa nu a fost admisa, nici macar in parte. Instanta de  fond a stabilit in mod corect ca in aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 274 c.proc.civ.
      
(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
DECIZIA NR.1002 din 2.09.2010)

Prin sentinta comerciala nr. 6461/11.12.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala s-a anulat ca netimbrata cererea formulata de creditorul CA T.G.L., s-a respins ca ramasa fara obiect contestatia debitorului SC A SA  si, in temeiul art. 33 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, s-a respins cererea formulata de creditorul K. LLC W. DC impotriva debitorului, cererea avand ca obiect solicitarea de deschidere a procedurii insolventei. Prin aceeasi sentinta s-a admis in parte capatul de cerere avand ca obiect cheltuieli de judecata si ca urmare, creditorul  CA T.G.L. a fost obligat la plata catre debitor a sumei de 2120,3 lei, cu titlu de cheltuieli de  judecata.
      In motivarea sentintei au fost retinute urmatoarele :
      Creditorul CA T.G.L. a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului SC A SA pentru o creanta in suma de 14. 280 lei, cerere netimbrata si care a fost anulata pentru acest motiv, in temeiul dispozitiilor art. 20 alin. 3 si 6 lit. c din Legea nr. 146/1997 rep. privind taxele de timbru.
      In acelasi dosar creditorul SC K LLC W SDC a cerut deschiderea procedurii insolventei in temeiul unui bilet la ordin emis de debitor la data de 16.06.2007, scadent la 22.09.2009 si refuzat la plata din lipsa de disponibil banesc. In conformitate cu art. 33 alin. 3 din Legea nr. 85/2006  s-a respins cererea creditorului, dat fiind ca acesta nu a depus in termen cautiunea stabilita in sarcina sa de catre instanta. Contestatia debitorului a fost respinsa ca ramasa fara obiect.
      In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la cheltuielile de judecata, tribunalul a retinut ca prin anularea cererii ca netimbrata, creditorul a cazut in pretentii, fiind aplicabile dispozitiile art. 274 c.proc.civ.  S-a apreciat in temeiul art. 274 alin. 3 c.proc.civ. ca se impune reducerea onorariului aparatorului ales al debitorului, avand in vedere ca s-a solicitat un onorariu excesiv de mare in raport cu activitatea efectiv prestata.
      CA T.G.L. a declarat recurs impotriva acestei sentinte, solicitand modificarea in parte a hotararii, in sensul respingerii cererii de acordare a cheltuielilor de judecata.
      In motivarea recursului se sustine ca, pentru stabilirea obligatiei de  plata a cheltuielilor de judecata instanta trebuie sa constate existenta culpei procesuale si ca, in cauza de fata, partea din vina careia a fost promovata actiunea a fost debitorul care, desi somat in mai multe randuri, a refuzat sa plateasca creanta datorata.
      Recurenta a mai afirmat ca la aprecierea cuantumului onorariului instanta trebuie sa faca o corelare intre valoarea onorariului si munca depusa de avocat, valoarea pretentiilor si complexitatea cauzei. Se sustine ca suma datorata cu titlu de creanta a fost achitata la primul termen de judecata.
      Examinand sentinta recurata prin prisma criticilor invocate si in raport de probele dosarului, Curtea constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente :
      Recurentul a solicitat ca in urma admiterii recursului, sa se respinga cererea debitorului de acordare a cheltuielilor de  judecata.
      Potrivit dispozitiilor legale aplicabile in cauza, art. 274 c.proc.civ., partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata. Judecatorii au dreptul sa mareasca sau sa micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevazute in tabloul onorariilor minimale, ori de cate ori va constata motivat ca sunt nepotrivit de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii sau munca indeplinita de avocat.
      In speta de fata, recurentul CA T.G.L. a formulat impotriva debitorului SC A SA o cerere de deschidere a procedurii insolventei  pentru o creanta in suma de 14.280 lei.
      Cererea a fost anulata, ca netimbrata, desi creditorul a fost citat cu mentiunea expresa de  a face dovada indeplinirii acestei obligatii legale.
      Prin urmare, recurentul - creditor a cazut in pretentii fata de  intimata debitoare, atat timp cat cererea sa nu a fost admisa, nici macar in parte.
      Instanta de  fond a stabilit in mod corect ca in aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 274 c.proc.civ.
      Mai departe, instanta a analizat cererea debitoarei de acordare a cheltuielilor de  judecata constand in onorariul avocatului care a asigurat apararea in dosar, luand in considerare in aprecierea activitatii efectiv prestate de catre avocat, prezenta acestuia la trei termene consecutive, precum si imprejurarea ca a formulat contestatie la cererea introductiva a creditorului.
      Instanta a considerat ca onorariul solicitat de catre debitoare cu titlu de cheltuieli de  judecata este nepotrivit de mare in raport cu munca realizata de avocat in acest dosar si in consecinta, facand aplicarea art. 274 alin. 3 c.proc.civ., a admis in parte cererea debitorului,  in sensul ca a micsorat cuantumul cheltuielilor de judecata la suma de 2000 lei.
      Curtea observa ca instanta a dispus deja, in urma unei analize pertinente a situatiei de fapt, reducerea la un nivel rezonabil a onorariului solicitat de catre partea care a castigat procesul.
      Recurentul nu a reusit sa demonstreze ca suma la care a fost obligat cu titlu de cheltuieli de judecata este nerezonabil de mare in raport de criteriile prevazute la art. 274 alin. 3 c.proc.civ.
      In concluzie, Curtea constata ca recursul este nefondat si a fost respins, in conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 1 c.proc.civ., cu aceasta motivare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2012
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Obligatia de a face - Decizie nr. 1153/R din data de 09.12.2011
Pretentii - Decizie nr. 711/2011 din data de 17.06.2011
Proba contractului de imprumut. Inscris recognitiv. Dobanda legala. - Decizie nr. 798/R din data de 30.10.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 924 din data de 24.05.2007
Ordonanta de plata(OUG 119/2007) - Sentinta civila nr. 96 din data de 13.01.2010
somatie de plata -cond.admisibilitate - Sentinta civila nr. 36 din data de 12.01.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 28 din data de 11.01.2010
Civil. Contractul de imprumut. - Hotarare nr. 10044 din data de 01.07.2011
Conventie de credit. Nulitate clauze. Comision de rambursare. Restituirea sumelor deja achitate. - Decizie nr. 2613 din data de 21.06.2013
Investire cu formula executorie - Decizie nr. 41431/301/2010 din data de 13.04.2011
Pretentii. Prematuritate - Sentinta comerciala nr. 26699/3/2006 din data de 19.12.2006
Drept civil somatie de plata- contract de imprumut clauza penala prohibita de lege. - Sentinta civila nr. 37 din data de 05.01.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 87 din data de 11.05.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017