InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Procesul verbal de constatare a contraventiei care poarta ca data a intocmirii acestuia ,o data anterioara savarsirii contraventei este nul deoarece exiata un dubiu serios in ceea ce priveste data savarsirii contraventiei.

(Sentinta civila nr. 1717/2008 din data de 11.12.2008 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

Procesul verbal de constatare a contraventiei care poarta ca data a intocmirii acestuia , o data anterioara savarsirii contraventei este nul deoarece exiata un dubiu serios in ceea ce priveste data savarsirii contraventiei


      
      Initial prin sentinta civila 1756/2007 a Judecatoriei Cimpeni pronuntata in dosar _/203/2007 s-a respins plangerea petentului T N cu motivarea  ca  procesul verbal de contraventie a fost semnat de catre martorul asistent B S  C  purtand si obiectiunea formulata de petent in sensul ca aparatul radar folosit de lucratorul de politie este decalibrat.
      In ce priveste starea de fapt retinuta de organul constatator ea corespunde adevarului, martorul asistent B S C confirmand depistarea petentului in trafic in conditiile mentionate in procesul verbal de contraventie, precum si atitudinea acestuia fata de agentul constatator si refuzul de a semna procesul verbal de contraventie.
In cauza a fost audiat la cererea petentului si martora D M, care confirma partial existenta in functiune la data mentionata in actul de functionare a aparatului radar precum si faptul ca petentul in momentul cand a fost avertizat de aparatul detectare radar montat pe autoturismul personal a avertizat existenta radarului a franat reducand viteza cu care circula, chiar martorul respectiv a recunoscut ca petentul circula cu o viteza mai mare decat cea legala cu care se putea circula in localitate.
Intimatul a depus la dosar la solicitarea instantei raportul intocmit la data de 16.11.2007 de agentul constatator cu privire la  constatarea contraventiei savarsita de petent ( fila 23) precum si fotografia radar din data de 8 iulie 2007 din care rezulta depistarea autovehiculului condus de petent in raza localitatii Cimpeni si nu in afara localitatii asa cum sustine petentul ( filele 21-22).
Nici celelalte critici formulate de petent in legatura cu legalitatea sanctiunilor aplicate nu sunt fondate, masurile dispuse de agentul constatator incadrandu-se in limitele prevazute legal.
De retinut este si atitudinea procesuala incorecta a petentului care pe langa faptul ca nu s-a prezentat la instanta  a tergiversat solutionarea cauzei si a incercat sa speculeze si o inadvertenta cu privire la datele la care a fost incheiat respectiv comunicat prin posta actul de sanctionare, care in realitate nu exista.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petentul , recurs care prin decizia civila 87/R /2008 a Tribunalului Alba ,pronuntata in dosar _/203/2007 a fosr admis , s-a casat sentinta atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante de fond cu motivarea ca nu s-a respectat principiul contradictorialitatii deoarece instanta de fond a procedat la audierea martorului  semnatar al procesului verbal de contraventie in lipsa mandatarului ales care avea depusa cerere de amanare pentru termenul din 10.12.2007, cerere asupra carei a instanta nu s-a pronuntat in sensul respingerii acesteia , cu indrumare pentru instanta de rejudecare  de a administra toate probele in conditii de contradictorialitate.
In rejudecare instanta a dispus reaudierea martorului semnatar al procesului verbal , B S C ( fila 18 )  in conditii de contradictorialitate.
Reaudiat fiind martorul , acesta a declarat ca nu retine exact datorita faptului ca fapta s-a intamplat in urma cu peste un an dar crede ca datele lui de identificare au fost trecute in buletin de catre Politie. Mai sustine martorul ca in ziua respectiva el era de fata la o distanta de cca 15-20 m fata de masina Politiei si din spusele politistului a inteles ca petentul avea viteza dar nu retine cat. Martorul sustine ca petentul mai era in masina cu un barbat si nu mai retine daca atunci cand a semnat procesul verbal la pozitia martor petentul mai era sau nu de fata neretinand marca masinii si nici culoarea acesteia.
In declaratia initiala data de martor la data de 10.12.2007 ( fila 28  din dosar _/203/2007 ) acesta a afirmat ca in data de 08.07.2007 in jurul orei 19.30 la iesirea din orasul Cimpeni spre Abrud langa statia Petrom a fost rugat de catre un echipaj de Politie aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sa semneze ca martor asistent un proces verbal de contraventie care s-a incheiat in sarcina unei persoane care fusese oprita in trafic pentru depasirea vitezei legale . a mai aratat ca a asistat la discutiile dintre persoana respectiva si lucratorii de politie, si a aratat ca acestia  i-a aratat persoanei ca a depasit viteza legala  in localitate, respectiv ca a fost depistat circuland cu 71km / ora si de asemenea a asistat la refuzul persoanei respective de a semna procesul verbal de contraventie, martorul recunoscandu-si semnatura de pe procesul verbal.
Tot in rejudecare petentul a solicitat  ca intimata sa faca dovada faptului ca aparatul radar este certificat si omologat de catre Biroul de Metrologie Legala , sa prezinte  autorizatia de operator radar pentru acel care a incheiat procesul vebal de contraventie si sa faca dovada ca aparatul radar nu a fost instalat la mai putin de 200 m fata de un stalp radio antena GSM sau instalatie electrica de inalta tensiune. 
   Din adresa 51885/2008 ( fila 23 ) a IPJ Alba rezulta ca aparatul radar montat pe autovehiculul MAI 14272 din dotarea formatiunii Politiei Rutiere Cimpeni este verificat  si omologat metrologic   la data de 07.09.2007 avand valabilitate un an de zile , iar agentul sef de politie N G P, este atestat sa foloseaca si sa exploateze echpamentul video de suparveghere a traficului rutier si masurare a vitezei de deplasare a autovehicolelor de tip TRAFIPAX- SPEEDOPHOT ( dovada fila 29 ) .
Analizand toate probele administrate atat in judecata initiala cat si in rejudecare instanta constata ca procesul verbal este nelegal cu urmatoarea argumentare:
In primul rand din copia procesului verbal de contraventie seria PCA , NR 1715688/05.07.2007 intocmit de Politia Ciuruleasa, ( fila 7  din actulalul dosar) , care a a fost comunicata petentului, rezulta  ca procesul verbal a fost incheiat la 05.07.2007 la ora 19.30 pentru o contraventie savarsita la 08.07.2007 la ora 12,23 , rezultand deci ca acesta a fost incheiat cu doua zile inainte de producerea presupusei fapte contraventionale .
      Apoi din buletinul de verificare  metrologica a aparatului radar montat pe autovehiculul MAI 14272 din dotarea formatiunii Politiei Rutiere Cimpeni ( fial 24 ) din actualulk dosar rezulta ca buletinul de verificare metrologica nr. 0099424 ( fila 24 ) este eliberat de biroul Roman de Metrologie Legala la datta de 07 septembrie 2007 si se confirma  ca aparatul radar tip Python II este verificat metrologic avand o valabilitate de un an .
      De aici rezulta ca la data presupusei contraventii , respectiv 08 iulie 2007  aparatul radar nu era verificat metrologic , buletinul de verificare metrologica nr. 0099424 ( fila 24 ) fiind  eliberat de biroul Roman de Metrologie Legala la data de 07 septembrie 2007 cu valabilitate de un an , dupa doua luni de la presupusa contraventie .
      Din cele   expuse anterior rezulta ca pe de o parte exista neconcordanta intre data savarsirii contraventiei si data intocmirii procesului verbal , care este anterioara cu 2 zile datei savarsirii contraventiei  , iar pe de alta parte aparatul radar a fost verificat metrologic dupa 2 luni de la data presupusei contraventii.
      Potrivit art. 16 din OG 2/2001 „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.”
In speta procesul verbal purtand ca data a intocmirii acestuia ,o data anterioara savarsirii contraventei este nul avand in vedere ca exista un dubiu serios in ceea ce priveste data savarsirii contraventiei .
Pe de alta parte, potrivit art 4 pct 3 din ORDIN nr. 301 din 23 noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 021-05 Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre) "4.3. Cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic, au fost marcate si sigilate in conformitate cu prevederile prezentei norme si sunt insotite de buletine de verificare metrologica in termen de valabilitate. "
      In consecinta aparatul radar fiind verificat si omologat metrologic abia din data de 07 septembrie 2007  rezulta ca la data la care s-a comis presupusa contraventie acesta nu era verificat metrologic astfel ca inregistrarea facuta de acesta nu poate fi admisa ca proba in dosar.
Celalalt motiv invocat de petent referitor la faptul ca procesul verbal a fost comunicat la 07.07.2007 este nefondat pentru ca din plicul anexat ( fila 3 din dosar 1672/203/2007 ) rezulta ca i-a fost comunicat la 30.07.2007 .
Un alt motiv invocat de petent referitor la faptul ca indicarea textului legal este gresita in sensul ca art. 108 alin 1 litera “ a” din OUG 195/2002 prevede ca savarsirea uneia sau mai multor contraventii atrage pe langa sanctiunea amenzii si aplicarea unui nr de 2 puncte penalizare si nu 3 puncte cum este trecut in procesul verbal, si acesta este intemeiat constituind inca un motiv de nelegalitate a procesului verbal .
      Instanta are in vedere si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, in speta cauza Anghel contra Romaniei in care s-a stabilit ca  in pofida caracterului pecuniar al sanctiunii contraventionale si a naturii civile a legii care sanctioneaza contraventia in discutie, procedura in cauza poate fi asimilata unei proceduri penale, pentru ca se constata ca dispozitia a carei incalcare se reproseaza reclamantului are un caracter general si nu se adreseaza unui grup determinat de persoane, ci tuturor cetatenilor; aceasta le impune un anumit comportament si asociaza acestei exigente o sanctiune care incearca sa descurajeze si sa reprime in acelasi timp; sanctiunea contraventionala, chiar daca in concret are o valoare rezonabila, poate atinge un maxim care ar crea dificultati in plata.
      Chiar daca in amenda stabilita in sarcina petentului are un cuantum relativ scazut, acest aspect nu face ca presupusa contraventie sa isi piarda caracterul penal, astfel cum rezulta din cauza Ozturk contra Germaniei.
Instanta constata ca potrivit jurisprudentei CEDO domeniul contraventional este asociat celui penal, prin urmare petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care il protejeaza fata de posibile abuzuri ale autorit?tilor, in acord cu art. 6 al Conventiei.
      Fata de  considerentele de fapt si de drept expuse instanta urmeaza a admite ca intemeiata plangerea petentului urmand a fi anulat procesul verbal sus mentionat , si exonerat  petent ul de plata amenzii de 156 lei aplicata, aferenta a 4 puncte amenda , si a celor 3 puncte penalizare aplicate .
In baza art. 274 COD PROCEDURA CIVILA urmeaza a fi obligata  intimata sa plateasca petentului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand oorar avocat conform chitantei de la dosar. 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006