InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Contructie

(Sentinta civila nr. 3206 din data de 10.11.2011 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Constructii | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

ROMANIA
JUDECATORIA MOINESTI 4764/260/2010
SENTINTA CIVILA nr. 3206
Sedinta publica de la 10 NOIEMBRIE 2011
PRESEDINTE PATRASC-BALAN MIHAI-CRISTINEL
INSTANTA
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.08.2010 sub nr. 4764/260/2010, reclamantul a formulat cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu comuna prin primar, solicitand instantei sa se constate ca este proprietar prin edificare a patru casute de vacanta si a unui restaurant P+l, imobile ce au fost edificate in anul 2007.
in motivare, reclamantul a aratat ca la inceputul anului 2007 a demarat lucrarile de constructii a patru casute de vacanta precum si a unei case de vacanta P+l pe terenul proprietate sa in suprafata de 10018,22 mp astfel cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1752/07.06.2006, lucrarile de constructie fiind finalizate la sfarsitul lunii noiembrie 2007.
Ulterior cumpararii terenului reclamantul arata ca a depus diligente in vederea obtinerii autorizatiei de constructie insa Consiliul Judetean 1-a directionat catre Primaria iar aceasta din urma institutie 1-a trimis catre Consiliul Judetean.
Reclamantul mai arata ca in lipsa unui act doveditor al dreptului de proprietate asupra acestor constructii acestea nu pot fi intabulate si nici nu poate dispune de acestea.
in sustinerea actiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei inscrisuri(fila 5-18 dosar).
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 111 cod procedura civila.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 1,5 lei. La termenul din 17.03.2011 reclamantul a completat taxa judiciara de timbru cu 2004 lei si timbru judiciar de 5 lei, iar la termenul din 27.10.2011 a completat taxa judiciara de timbru cu 1370 lei.
Legal citata intimata nu s-a prezentat in fata instantei si nu a formulat intampinare.
La solicitarea reclamantului, prin incheierea de sedinta din 17.03.2011, a fost incuviintata proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu doi martori.
in temeiul art. 129 alin. 5 cod procedura civila, instanta a incuviintat si administrat proba cu expertiza judiciara specialitatea constructii.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1752/07.09.2006 reclamantul este proprietarul suprafetei de teren de 10018,22 mp teren situat in extravilanul comunei.
Pe aceasta suprafata de teren reclamantul a edificat in anul 2007, fara a avea autorizatie de constructie, un restaurant cu spatii de cazare parter si mansarda in suprafata desfasurata de 152,86 mp construit din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare, casuta nr. 1 parter si mansarda in suprafata desfasurata de 44,62 mp construita din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare, casutele nr. 2, 3 si 4 in suprafata desfasurata de 20,35 mp fiecare, construite pe nivel parter din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare.
Potrivit art. 1169 cod civil, cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.
Conform art. 492 cod civil, orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra.
Dosar nr.
Din declaratia martorului reiese ca reclamantul a construit la inceputul anului 2007 patru casute de vacanta si un restaurant cu parter si etaj, aceste imobile fiind construite din lemn si acoperite cu tabla.
De asemenea, martorul arata ca reclamantul a construit in perioada 2008-2009 pe ternul de aproximativ 2000 mp proprietatea sa, patru casute de vacanta si un restaurant avand parter si etaj, aceste imobile fiind construite din lemn si acoperite cu tabla. Totodata martorul arata ca terenul pe care au fost construite aceste imobile a fost cumparat de reclamant de la DD in urma cu aproximativ 6 ani.
in data de 07.10.2011 expertul desemnat in prezenta cauza a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza ce a avut ca obiective identificarea celor patru casute de vacanta si restaurantul P+l sub aspectul amplasamentului, al componentei acestora, al suprafetei desfasurate si al suprafetei construite, respectiv evaluarea acestor constructii.
Avand in vedere considerentele expuse mai sus, instanta va admite actiunea si va constata ca reclamantul este proprietar prin edificare asupra unui restaurant cu spatii de cazare parter si mansarda in suprafata desfasurata de 152,86 mp construit din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare, casuta nr. 1 parter si mansarda in suprafata desfasurata de 44,62 mp construita din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare, casutele nr. 2, 3 si 4 in suprafata desfasurata de 20,35 mp fiecare, construite pe nivel parter din lemn pe fundatii continue si elevatii din beton placate cu piatra si avand acoperis din lemn cu invelitoare, astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiza.
in temeiul art. 274 cod procedura civila, va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Desfiin?are lucrari executate fara autoriza?ie de construc?ie - Decizie nr. 163 din data de 27.02.2017
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 134 din data de 19.03.2015
Refacere lucrari de constructie realizate necorespunzator. Lipsa calitatii procesuale pasive a administratorului societatii executante. - Decizie nr. 714 din data de 01.09.2011
Refuzul proprietarului de a permite edificarea unei constructii noi deasupra imobilului, fara avizarile si autorizarile expertilor - Decizie nr. 411 din data de 16.09.2011
Construirea unui garaj pe terenul aflat in coproprietate. Refuzul justificat al paratilor de a-si da consimtamantul la edificarea constructiei. - Decizie nr. 406 din data de 19.12.2008
Invocarea un drept propriu de proprietate asupra constructiei, pe calea procedurii necontencioase a plangerii impotriva unei incheieri de carte funciara dau un caracter contencios cererii petentei. Exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta a - Decizie nr. 655/R din data de 28.03.2013
Refuzul Primarului Municipiului B de a emite autorizatia de construire pentru mansarde este nejustificat si arbitrar in situatia in care solicitantul indeplineste toate conditiile legale pentru obtinerea acestei autorizatii. - Decizie nr. 3270/R din data de 18.06.2013
Autorizatie de construire Legea nr. 50/1991 Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de l... - Decizie nr. 2068/R din data de 24.04.2012
Conform art. 11 din O.U.G. nr. 7/2003 privind constatarea acceptarii tacite hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. - Decizie nr. 277/R din data de 07.11.2006
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1898 din data de 24.07.2009
Obligatia de a face- accesiune- evacuare - Hotarare nr. 5061 din data de 07.07.2010
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2010
Decizia civila nr.394 - Decizie nr. 394 din data de 20.03.2006
Servitute, ridicare constructii - Sentinta civila nr. 999 din data de 19.03.2010
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017
Fond funciar-stabilirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri - Sentinta civila nr. 1530 din data de 18.10.2017