InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Punerea sub interdictie a paratului

(Sentinta civila nr. 1716 din data de 11.10.2016 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Prin cererea inregistrata sub nr. ………/260/2015 din data de 04.11.2015 pe rolul Judecatoriei Moinesti,  reclamantul S. G. in contradictoriu cu S. I. a solicitat punerea sub interdictie a paratului si  numirea  in calitate de tutore a mamei acestuia, B. D.
In motivarea cererii reclamantul a aratat in esenta ca, paratul este nepotul sau, fiul fratelui sau , in prezent decedat. Paratul sufera din nastere de sindromul oligofrenie grad II, cu tulburari de comportament, fiind incadrat in gradul 2 de handicap. De ingrijirea paratului se ocupa mama acestuia B. D. Pana la solutionarea cererii se solicita numirea unui curator special pentru ingrijirea, reprezentarea si administrarea bunurilor acestuia, in persoana mamei paratului. Prin certificatul de mostenitor paratul a mostenit in indiviziune cu fratele sau o cota de 1/3 din succesiunea defunctei S. E. Intrucat ceilalti mostenitori doresc instrainarea acestor bunuri , iar tutorele nu poate sa faca acte de instrainare fara autorizarea instantei de judecata, se solicita admiterea actiunii.
          In drept au fost invocate prevederile art. 164-170 C.Civ coroborat cu art. 935-941 C. pr. civ.
             In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri, fiind depuse in copie un set de acte.
             La data de 16.02.2016, numita B. D., mama paratului S. I., depune intampinare prin care arata ca este de acord cu actiunea formulata de reclamant, solicita numirea sa in calitate de curator special pana la solutionarea cauzei, iar ulterior numirea in calitate de tutore.
             Prin incheierea din data de ………. dispune numirea in calitate de curator special a numitei B. D. pana la solutionarea prezentei cauze, in vederea efectualii actelor de ingrijire si reprezentare a paratului.
       La data de 02.08.2016 s-a atasat la dosarul cauzei Referatul nr……/IV/7/2016 al Parchetului de pa langa Judecatoria Moinesti, cu solicitarea de a se admite actiunea formulata de catre reclamanta.
      Din probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele:
       Paratul S. I. a fost diagnosticat cu oligofrenie grad I/II, cu tulburari comportamentale, Q1=42. Patologia expusa determina incompetenta psihica de a intocmi acte de dispozitie de a se manifesta cu libera vointa. Paratul nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si a consecintelor social-juridice ale actiunilor sale, neavand capacitate psihica de exercitiu (sintagma similara celei de discernamant abolit uzitata in cauzele penale). Se constata ca nu se poate ingriji de interesele sale si in consecinta se recomanda instituirea masurii de punere sub interdictie, conform Raportului de expertiza medico-legala psihiatrica nr. A1P/113/03.06.2016, intocmit de Comisia din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau-Serviciul Judetean de Medicina Legala Bacau.
        Potrivit anchetei psihosociale efectuate in cauza, paratul locuieste cu mama, care se ocupa in permanenta de el.
          Pe cale de consecinta, fata de problemele  de sanatate ale paratului S. I. datorita afectiunilor psihice de care sufera, instanta retine ca cererea este intemeiata si in raport cu art. 164-170 din Cod civil raportat la art. 936-940.C.pr.civ. va admite cererea si va dispune punerea sub interdictie a acestuia.
       Conform art 942 cod proc civ, daca hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ramas definitiva instanta de tutela numeste de indata un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie  judecatoreasca, in conditiile codului civil.
Art. 170 C. civ. statueaza ca, prin hotararea de punere sub interdictie, instanta de tutela numeste, de indata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie. Dispozitiile art. 114-120 se aplica in mod corespunzator.
Conform art. 174 alin.1 tutorele este dator sa se ingrijeasca de cel pus sub interdictie judecatoreasca, spre a-i grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata.
          Avand in vedere ca paratul S.I. nu are capacitatea de a se ingriji si de a se reprezenta singur datorita afectiunilor psihice de care sufera,  in temeiul art. 942 cod proc civ  170 din Noul Cod civil dispune instituirea tutelei cu privire la parat si  va numi in calitate de tutore al acesteia la ramanerea definitiva a prezentei hotarari pe B. D.
           La desemnarea numitei B. D. ca tutore instanta a avut in vedere ca aceasta nu se incadreaza in niciun caz de incompatibilitate cu sarcina tutelei, acordul expres exprimat, cat si faptul ca aceasta s-a ingrijit de interesele paratului pana in prezent.
Instanta mai are in vedere ca, tutela este o sarcina gratuita si are menirea de a oferi protectie persoanei puse sub interdictie, a se ingriji spre a-i grabi vindecarea. Tutorii in realizarea tutelei au drepturi si indatoriri, raspunzand pentru intreaga activitate desfasurata in aceasta calitate.
        In aplicarea art. 152 alin.2 C. civ., instanta va obliga tutorele B. D. sa dea anual, respectiv in 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic, o dare de seama cu privire la modul in care s-a ingrijit de paratul S. I. precum si despre administrarea bunurilor acesteia.   
       Dispozitivul prezentei hotarari se comunica in copie legalizata, de indata, la ramanerea definitiva a acesteia. – Primariei oras Darmanesti, jud Bacau- Serviciului de Stare Civila - cu obligatia de a face mentiunile cuvenite pe marginea actului de nastere al paratului, - Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Moinesti pentru notarea in cartea funciara daca acesta figureaza proprietar asupra unui bun imobil. - Serviciului sanitar competent pentru supravegherea celui pus sub interdictie judecatoreasca .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
Internare medicala - Sentinta penala nr. 196 din data de 18.03.2010
- Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017