InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Masuri

(Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Prin incheierea din 10.10.2016  de la  Judecatoria ONESTI pronuntata in dosarul nr. 2440/270/2016/A1 s-a dispus :
           Respinge  ca nefondata cererea formulata de inculpata C.N. de excludere a probelor.
           In baza art.346 alin.(2)Cod procedura penala constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.3424/P/2015al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti privind pe inculpata C.N.,cercetata pentru comiterea infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor, prev. si ped. de art.379 al.1 din Cod penal.
Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpata C.N.
Fixeaza termen de judecata la data de 28.11.2016, complet P.3, pentru cand  se partile primesc termen in cunostinta.
           Pentru a pronunta hotararea judecatorul de camera preliminara de la Judecatoria Onesti a avut in vedere urmatoarele:
          Prin rechizitoriul nr.3424/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, a fost trimisa in judecata in stare de libertate pe inculpata C.N., cercetata pentru comiterea infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor, prev. si ped. de art. 379 al.1 din Cod penal.
In actul de sesizare s-a retinut, in fapt ca, inculpata incepand cu luna septembrie 2015, nu a respectat masurile de incredintare a 3 minori, care au fost incredintati tatalui, respectiv petentul C.A.M., sus-numita retinandu-i pe acestia in Italia, fara acordul petentului.
           Se retine ca situatia de fapt mai sus mentionata se sustine cu urmatoarele mijloace de proba : plangerea si declaratia persoanei vatamate (fl.8-9, 15-17), copie sentinta civila 2157/2013 (fl.10-12), actul notarial (fl.13), declaratii martori (fl.18-23), procese verbale de aducere la cunostinta telefonic a calitatii de suspect si inculpat (fl.24, 271), proces verbal de instiintare a inculpatei (fl.26).
           Totodata, se retine ca rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapta, incadrarea juridica, la profilul moral si de personalitate a inculpatei, la actele de urmarire penala efectuate, la trimiterea in judecata si cheltuielile judiciare.
            S-a formulat de catre inculpata in termenul stabilit,cererea de excludere probelor (filele 17,18 dosar) prin care se invoca ca:
- descrierea faptei este in mare neconcordanta cu realitatea juridica stabilita prin hotarare judecatoreasca , in sensul ca nu are drept sa tina copii la domiciliul sau deoarece, desi locuinta acestora a fost stabilita la tata, autoritatea parinteasca se exercita in comun de ambii parinti.
- minorii nu au putut reveni in tara pentru ca aveau pasapoarte  expirate.
- minorii  nu au fost retinuti fara consimtamantul lor.
- excluderea tuturor probelor administrate.
            Verificand conform art.345 Cod procedura penala, cererile si exceptiile formulate de inculpata instanta a constatat ca acestea nu se refera la legalitatea administrarii probelor, a sesizarii instantei si a efectuarii actelor de catre organele de cercetare penala.
            Se retine ca nu s-a invocat nici un act sau proba nelegal administrata de catre organele de cercetare si nici un temei juridic al acestor cereri si exceptii sau o norma de drept procesual incalcata si ca toate motivele invocate de inculpata in cerere  se constituie aparari pe fondul cauzei si nu constituie exceptii sau cereri in sensul  avut in vedere in art.344,344 Cod procedura penala.
Urmeaza a fi respinsa ca nefondata cererea de excludere a probelor formulata de inculpata.
            In raport cu cele mai sus mentionate, in temeiul art.346 alin.(2) Cod procedura penala s - a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr.3424/P/2015 emis de Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti, fiind respectate dispozitiile art.328 Cod procedura penala, a administrarii probelor,  precum si a actelor de urmarire penala.
           De asemenea, s-a  constatat ca Judecatoria Onesti este competenta material si teritorial sa solutioneze cauza potrivit art.35 al.1 si art. 41 al.1 lit. a N.C.P.P.
            Totodata, a dispus  inceperea judecatii in cauza privind pe inculpata C.N., cercetata pentru comiterea infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor, prev. si ped. de art. 379 al.1 din Cod penal.
           Impotriva incheierii a formulat contestatie inculpata C.N., potrivit art. 347 NCPP, criticile acesteia vizand aceleasi aspecte invocate si in fata judecatorului de camera preliminara de la Judecatoria Onesti, respectiv:
             - se solicita excluderea in totalitate a probelor deoarece se refera la nerespectarea masurii privind incredintarea minorilor care nu apartine persoanei vatamate intrucat potrivit sentintei de divort exercitarea autoritatii  parintesti  a fost stabilita in comun ambilor parinti.
             - deoarece intre fapta descrisa in actul de sesizare si sustinuta ca ar fi comis-o contestatoarea, conditiile pentru existenta infractiunii  si dreptul pe  care il detinea partea vatamata cu privire la minori  exista o mare neconcordanta care face ca rechizitoriul sa fie neregulamentar intocmit.
              - se arata ca deoarece si contestatoarea este parinte caruia i s - a incredintat minorul, nu poate fi autor al acestei infractiuni prev. de art.379 al.1 Cpenal.
             - se arata ca organele de cercetare penala aveau obligatia de strange probe atat in favoarea cat si in defavoarea inculpatului - conform art. 306 alin. 3 si art. 100 Cod procedura penala - insa nu s-a manifestat nici un fel de dorinta de a se afla imprejurarile in care cei 3 minori au ajuns sa locuiasca in Italia, in ce mod concret s-a realizat activitatea inculpatei de a retine copii fara consimtamantul persoanei vatamate aspecte care daca ar fi fost analizate s-ar fi gasit probe in favoarea nevinovatiei inculpatei
            Astfel se solicita restituirea la parchet pentru a se face cercetari cu privire la nerespectarea masurii privind locuinta minorilor, singurul drept ce apartine partii vatamate si unde va trebui lamurita problema existentei sau nu a unei astfel de infractiuni in lipsa unui text expres in legea penala si a unei armonizari intre prev. legii penale si a noii legi civile.
             Se solicita restituirea cauzei la parchet si pentru a se lua in considerare si proba cu inscrisuri prezentate de contestatoare, si care trebuia administrata de organele de urmarire penala.
            Tribunalul vazand actele si lucrarile dosarului de camera preliminara , in raport de motivele invocate in scris de catre  inculpata  contestatoare C.N. si din oficiu, constata ca  este nefondata contestatia declarata impotriva incheierii judecatorului de camera preliminara  de la Judecatoria Onesti.           
          Camera preliminara reprezinta o faza separata a procesului penal, distincta de urmarirea penala si de judecata. Functia de verificare a legalitatii trimiterii in judecata apare ca o institutie sui generis, de sine statatoare. Judecatorul de camera preliminara nu face acte de urmarire penala, dar nici nu judeca. In cadrul procedurii camerei preliminare se efectueaza un control de legalitate a posteriori atat a actului de trimitere in judecata, cat si a probelor pe care se bazeaza acesta, astfel incat intreaga faza de urmarire penala sa fie examinata si cercetata, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele probatorii efectuate sau obtinute prin incalcarea echitabilitatii procedurilor sa fie eliminate.
           Potrivit art. 342 NCPP, obiectul procedurii camerei preliminare il  constituie verificarea, dupa trimiterea in judecata, a competentei si a legalitatii sesizarii instantei, precum si verificarea legalitatii administrarii probelor ori, a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala. 
            In cadrul acestei etape se verifica, asadar, legalitatea sesizarii instantei, competenta acesteia, legalitatea administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale.
            In prezenta speta, Judecatoria Onesti a respins ca nefondate exceptiile formulate de catre inculpata contestatoare privind constatarea nelegalitatii actului de sesizare al instantei si a refacerii acestuia, stabilind totodata ca probele administrate in cauza sunt legale si respecta principiul loialitatii precum si intreaga activitate de urmarire penala, dispunandu-se astfel inceperea judecatii. Contestatia formulata de inculpata este nefondata pentru urmatoarele considerente:
          Potrivit art. 371 NCPP judecata se margineste la faptele si la persoanele aratate in actul de sesizare al instantei. .Din interpretarea acestor dispozitii legale, rezulta ca instanta de judecata este valabil sesizata, cu conditia ca rechizitoriul sa se refere la fapta si la persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala, incadrarea juridica indicata in rechizitoriu, neobligand instanta a o mentine.   Or, verificand actele si lucrarile dosarului, judecatorul de camera preliminara in mod corect a constatat ca in cauza urmarirea penala a fost efectuata de catre procurorul competent, actul de sesizare fiind intocmit la 21.04.2016 si sesizata Judecatoria Onesti ca instanta competenta material si teritorial.
           De asemenea, in  mod temeinic judecatorul de camera preliminara d e la Judecatoria Onesti a retinut ca nu sunt intemeiate exceptiile invocate de catre inculpata contestatoare.
          Cu privire la sustinerea inculpatei contestatoare potrivit careia  organele de cercetare penala aveau obligatia de strange probe atat in favoarea cat si in defavoarea inculpatului - conform art. 306 alin. 3 si art. 100 Cod procedura penala - insa nu s-a manifestat nici un fel de dorinta de a se afla imprejurarile in care cei 3 minori au ajuns sa locuiasca in Italia, in ce mod concret s-a realizat activitatea inculpatei de a retine copii fara consimtamantul persoanei vatamate aspecte care daca ar fi fost analizate s-ar fi gasit probe in favoarea nevinovatiei inculpatei, se constata ca  utilitatea  administrarii unor mijloace de proba in faza urmaririi penale  sau a unor procedee  probatorii apartine organului de urmarire penala  si oricum acesta nu constituie un   motiv de retrimitere a cauzei la organul de urmarire penala, acesta nefiind o situatie dintre cele prev. de art.345-346 Cpp. Neadministrarea unor probe sau respingerea de catre procuror a probelor propuse de inculpat, motivat de faptul ca nu sunt utile solutionarii cauzei, nu constituie in sine o incalcare a dreptului la aparare si nu este de natura sa afecteze valabilitatea urmaririi penale in ansamblul sau, in contextul in care, in cursul cercetarii judecatoresti, inculpatul poate reformula acele cereri de probe, instanta fiind datoare sa reaprecieze pertinenta si concludenta acestora. Respingerea unei probe de procuror  nu poate determina legal restitui cauzei la procuror, in contextul noilor prev. din NCPP., avand in vedere ca inculpatul poate solicita instantei refacerea sau suplimentarea probatoriului administrat in faza urmaririi penale instanta de judecata  in cursul cercetarii judecatoresti urmand a se pronunta cu privire la  relevanta si necesitatea  probei solicitate, existand astfel  un remediu procesual pentru eventuala  nerespectare a  dreptului la aparare al inculpatului, prin repunerea in discutie a probelor in aparare in fata instantei de judecata.  In consecinta, Judecatorul de camera preliminara retine ca  pe parcursul urmaririi penale, este atributul exclusiv al procurorului de a aprecia asupra utilitatii administrarii unor mijloace de proba. Din acest punct de vedere, cererea spre care tinde inculpata,  restituirea cauzei l a parchet pentru refacerea sau completarea urmaririi penale – deoarece  nu s-ar fi  stabilit prin probe in mod cert si indubitabil latura obiectiva si subiectiva a infractiunii retinute in actul de sesizare nu poate fi retinuta  deoarece acest lucru va fi stabilit prin hotararea data asupra fondului cauzei de catre instanta de judecata, in urma administrarii de probe in cursul judecatii. Astfel, cu privire la aspectele  invocate privind mare neconcordanta  intre fapta descrisa in actul de sesizare si sustinuta ca ar fi comis-o contestatoarea si  conditiile pentru existenta infractiunii  si dreptul pe  care il detinea partea vatamata cu privire la minori, contestatoarea sustinand ca este parinte caruia i s-a incredintat minorul si deci nu poate fi autor al acestei infractiuni prev. de art.379 al.1 Cpenal judecatorul de camera preliminara apreciaza ca aspectele invocate nu pot fi analizat in procedura de camera preliminara reglementata de art.342 si urm. din NCPP., deoarece consecintele constatarii lipsa /insuficienta probatoriului, neintrunirea conditiilor de tipicitate a infractiunii sesizate,  ar putea determina pronuntarea unei solutii pe fondul cauzei in baza art.396 al.6 NCPP.  insa solutiile legale pe fondul cauzei - achitare, incetare, condamnare sunt in competenta instantei de judecata si nu a judecatorului de camera preliminara.
             Pe de alta parte, judecatorul de camera preliminara apreciaza ca aspectele invocate nu tin de legalitatea actului de sesizare deoarece acesta reprezinta descrierea pe scurt a faptelor si incadrarea juridica ce se retin in sarcina inculpatilor, iar aspectele concrete ale activitatii ilicite presupus a fi  desfasurata de inculpata  se verifica in cursul cercetarii judecatoresti pe baza probelor administrate in faza urmaririi penale si  eventual contestate - ce determina  readministrarea nemijlocita de catre instanta de judecata, cu toate garantiile prevazute de lege, sau probe suplimentare - aspecte care insa corespund unei faze ulterioare a procesului penal, anume  aceea  a inceperii cercetarii judecatoresti –conform art. 374 si urmatoarele din Noul Cod de procedura penala – si nu reprezinta exceptii/cereri in sensul art. 345 Cod procedura penala care sa atraga restituirea cauzei la parchet.
             In concluzie, in mod temeinic  judecatorul de camera preliminara a retinut ca  rechizitoriul este regulamentar intocmit si aspectele invocate de catre inculpata contestatoare nu constituie  neregularitati care sa atraga imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecatii, si astfel sa impuna  in baza 346 alin. (3) lit. a) C. proc. pen.  restituirea cauzei privind pe inculpata la organul de urmarire penala. De asemenea, corect s-a retinut ca,  fata de considerentele mai sus expuse, nu s-au constatat  incalcari ale prev  privind legalitatea si loialitatea administrarii probelor de catre procuror  -cf. art.101 si art.102 NCPP- care sa  poata fi  sanctionate cu nulitatea absoluta sau relativa potrivit art. 280 - 282 C. proc. pen. si sa atraga  excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale si  in baza art.  346 alin. (3) lit. b) C. proc. pen.  restituirea cauzei la organul de urmarire penala.
             In consecinta, in baza art. 347 al.1 Cppenala, va respinge ca nefondata contestatia formulata de catre contestatorul C.N. impotriva  incheierii judecatorului de camera preliminara din 10.10.2016  de la  Judecatoria ONESTI pronuntata in dosarul nr. 2440/270/2016/A1 .
             Fiind in  culpa procesuala, in  baza art.275 al.2 Cod procedura penala va obliga pe contestator la plata sumei de 100 lei - cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat si in  baza art.276 Cod procedura penala  la plata sumei de 500 lei - cu titlu de cheltuieli judiciare catre intimat, reprezentand c/v onorariu avocat ales, cf chitanta nr.213/08.12.2016 si bon fiscal nr.11/08.12.2016.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018