Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

(Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti


R O M A N I A
JUDECATORIA ONESTI
JUDETUL BACAU

Dosar nr. 946/270/2008
Din 06.07.2007                                                                                                     inlocuire tratament medical                                       

SENTINTA PENALA NR. 827
Sedinta publica din data de 27.10.2008
COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:
Presedinte – DANIELA BOBARU
Grefier – GILIOLA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UTOIU
        
        Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pentru obligare la tratament medical privind pe faptuitorul S.L..
        La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat S. D. pentru faptuitor, lipsa faptuitorul.
        Procedura completa.
        S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pe fond.
        Procurorul, avand cuvantul, solicita respingerea propunerii, fata de concluziile raportului medico-legal, urmand sa fie suportate de stat cheltuielile judiciare.
        Avocat S.D. pentru faptuitor solicita respingerea propunerii, cu onorariu.
        Dezbaterile in cauza de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, in sensul ca au fost inregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.
        I N S T A N T A
        Deliberand,
        Asupra cauzei penale de fata,
        Constata ca la data de 17.10.2007, Compartimentul executari penale al acestei instante a solicitat inlocuirea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical aplicata faptuitorului S. L. ca masura de siguranta a internarii medicale, intrucat faptuitorul se sustrage de la efectuarea tratamentului.
        Prin sentinta penala nr. 1010/23.11.2007 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 5897/270/2007, s-a admis propunerea compartimentului si in temeiul art. 113 al. 2 Cod penal si art. 431 Cod pr. pen. s-a inlocuit masura obligarii la tratament medical cu masura internarii medicale intr-un institut medical de specialitate, pana la insanatosire.
        Impotriva acestei sentinte penale a declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti.
        Prin decizia penala nr. 12/R/08.01.2008, Tribunalul Bacau a admis recursul formulat, a casat in totalitate sentinta recurata si cauza a fost trimisa spre rejudecare Judecatoriei Onesti.
        Se arata in considerentele deciziei ca instanta de fond a pronuntat o hotarare lovita de nulitate intrucat au fost incalcate dispozitiile prev. de art. 171 al. 2 Cod pr. pen. care stipuleaza ca „asistenta juridica este obligatorie cand invinuitul sau inculpatul este minor, internat intr-un centru de reeducare, cand este retinut sau arestat chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost dispusa masura de siguranta a internarii medicale sau obligarea la tratament medical…”.
        Cauza a fost inregistrata la instanta sub nr. 946/R/270/2008.
        In cauza s-a atasat dosarul penal nr. 8433/2001 al Judecatorie, s-a efectuat un raport de expertiza medico-legal de catre Serviciul de Medicina Legala Bacau, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
        Prin sentinta penala nr. 1036/25.10.2002 a Judecatoriei Onesti, s-a admis propunerea compartimentului executari penale si in temeiul art. 431 Cod pr. pen., s-a inlocuit masura de siguranta a obligarii la tratament medical aplicata faptuitorului S.L. prin sentinta penala nr. 1251/21.11.2001 si s-a dispus internarea medicala intr-un institut medical de specialitate pana la insanatosire.
        In baza acestei sentinte, faptuitorul a fost internat in Spitalul de Psihiatrie Padureni – Grajduri Iasi.
        Ulterior, prin sentinta penala nr. 5242/18.11.2005 a Judecatoriei Iasi s-a admis cererea petentului S. L. si in temeiul art. 434 Cod pr. pen. s-a inlocuit masura de siguranta a internarii medicale aplicata prin sentinta penala nr. 1036/2002 a Judecatoriei Onesti cu masura de siguranta a obligarii la tratament medical prev. de art. 112 lit. a si art. 113 Cod pen.
        La data de 15.09.2006, Autoritatea de Sanatate Publica a judetului Bacau a comunicat Judecatoria Onesti ca s-a adus la cunostinta faptuitorului precum si Politia Tg. Ocna, masura dispusa prin sentinta penala nr. 5242/2005 a Judecatoriei Iasi.
        Ulterior, la data de 06.03.2007, s-a comunicat de catre aceeasi institutie ca faptuitorul S.L. nu s-a mai prezentat la Spitalul Onesti – Cabinet psihiatric, din data de 30.10.2006 cand a fost prezentat de catre organele de politie.
        Ca urmare, Compartimentul executari penale din cadrul Judecatoriei Onesti a solicitat inlocuirea acestei masuri de siguranta.
        Potrivit art. 113 al. 2 Cod penal, in situatia in care persoana fata de care s-a luat masura obligarii la tratament medical nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.
        Prezent la instanta, la termenul de judecata din data de 21.03.2008 faptuitorul a precizat ca a luat lunar tratament si a prezentat biletul de iesire din spital din care rezulta ca a fost internat la sectia psihiatrie in perioada 16.01. – 22.01.2008.
        A si fost expertizat medico-legal de catre Serviciul de Medicina Legal Bacau.
        Din concluziile raportului de expertiza nr. 798/07.10.2008, rezulta ca faptuitorul Stanescu Lucian prezinta diagnosticul – crize comitiale pe fond de oligofrenie gr. I, comisia recomandand instituirea masurii de tratament obligatoriu in regim ambulatoriu conform art. 113 Cod penal.
        Potrivit art. 5 din conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale „orice persoana are dreptul la libertate si siguranta”. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia cazurilor enumerate la lit. a – f, printre care la lit. e – daca este vorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita o boala contagioasa, a unui alienat, a unui alcoolic, toxicoman sau a unui vagabond.
        Potrivit Hotararii CEDO din 23.02.1984, cauza Luberti contra Italiei o persoana nu poate fi considerata ca fiind un „alienat” si privata de libertate decat dupa indeplinirea a minimum trei conditii si anume: boala mintala trebuie sa fi fost stabilita prin probe, ea trebuie sa aiba un caracter sau o amploare care sa justifice internarea, iar internarea sa nu se poata prelungi fara justificarea persistentei bolii.
        Asa cum sunt prezentate evenimentele in speta dedusa judecatii, nu s-a dovedit ca boala mintala de care sufera faptuitorul are o asemenea amploare care sa justifice internarea, din chiar raportul de expertiza rezultand sa se impuna in continuare instituirea tratamentului in regim ambulatoriu.
        Ca urmare, instanta retine ca propunerea nu este fondata si in temeiul art. 431 al. 3 Cod pr. pen. va fi respinsa.
        In baza art. 189 Cod pr. pen., se va dispune plata din fondurile Ministerului Justitiei a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu, iar in temeiul art. 192 al. 3 Cod pr. pen., cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.
        Pentru aceste motive,
        In numele legii,
        H O T A R A S T E:
        
        In baza art. 462 Cod pr. pen. combinat cu art. 431 al. 3 Cod pr. pen. pen. respinge  propunerea compartimentului executari penale privind inlocuirea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical aplicata faptuitorului S. L. prin sentinta penala nr. 1010/2007 a Judecatoriei Onesti cu masura de siguranta a internarii medicale.
        In baza art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 100 lei reprezentand onorariu pentru avocat S. D. desemnata din oficiu.
        In baza art. 192 al. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
        Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
        Pronuntata in sedinta publica, azi 27.10.2008.
        
        
        PRESEDINTE                                                                                   GREFIER
        
        
        Red. D. B. – 28.10.2007
        Dact. G.A. – 28.10.2007
        Ex. 31


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
actiune oblica/partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 589 din data de 15.03.2017
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 528 din data de 10.03.2017
actiune in anulare - Sentinta civila nr. 542 din data de 09.03.2017
actiune pauliana - Sentinta civila nr. 678 din data de 28.03.2017
recunoastere reciproca a sanctiunilor financiare - Sentinta penala nr. 240 din data de 14.03.2017
anulare partiala decizie de impunere si obligatia de a face - Sentinta civila nr. 576 din data de 15.03.2017