InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte.

(Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta penala nr. 367 din data de 17.12. 2008 a Judecatoriei Medias a fost respinsa sesizarea Biroului Executari Penale al Judecatoriei Medias pentru revocarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical a inculpatei S. M., cu domiciliul in Craiova, ., jud. Dolj, cu masura de siguranta a internarii medicale.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut in esenta urmatoarele :
La data de 25 noiembrie 2008, Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Medias a sesizat Judecatoria Medias in dosar nr. 3146/257/2008 cu cerere de revocare a masurii de siguranta a obligarii la tratament medical dispusa prin sentinta penala nr. 15/2008 a Judecatoriei Medias definitiva prin neapelare fata de inculpata S.M. domiciliata in Craiova., jud. Dolj, si dispunerea masurii de siguranta a internarii medicale.
Cererea este motivata cu refuzul condamnatei de a se prezenta la Autoritatea de Sanatate Publica Dolj in vederea efectuarii tratamentului medical potrivit hotararii de condamnare. Se sustine ca, condamnata a fost incunostintata de siguranta impusa de catre instanta de executare, cu privire la locul de munca unde trebuia sa se prezinte pentru efectuarea tratamentului medical.
Procedand la verificarea legalitatii cererii formulate instanta de fond a mai retinut ca, prin sentinta penala nr. 15/2008 a Judecatoriei Medias, condamnata S. M. a fost condamnata la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu suspendarea executarii, pentru comiterea infractiunii de furt calificat avut privat. Totodata in conformitate cu prevederile art. 113 C.p. s-a luat fata de aceasta si masura de siguranta a obligarii la tratament medical. S-a dispus comunicarea dispozitivului hotararii si catre Directia Sanitara Dolj.
Potrivit dispozitiilor art. 429 pct. 2 C.p.p.:
Instanta de executare comunica persoanei fata de care s-a luat masura obligarii la tratament medical, ca este obligata sa se prezinte de indata la unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul, atragandu-i-se atentia ca in caz de nerespectare a masurii luate se va dispune internarea medicala.
Textul legal obliga deci instanta de executare sa instiinteze deci condamnatul asupra consecintelor faptelor sale de a refuza executarea unei obligatii stabilite prin hotarare judecatoreasca.
In dosarul nr. 2386/2006 al Judecatoriei Medias in care s-a pronuntat hotararea de obligare a condamnatei la tratament medical, s-a efectuat o expertiza medico-legala psihiatrica, fila 31 dosar, care a concluzionat ca aceasta sufera de oligofrenie grad II, nu are discernamantul faptelor comise si a consecintelor lor.
Fata de aceasta imprejurare s-a apreciat ca masura de instiintare a condamnatei dispusa de instanta de executare astfel cum rezulta din adresele de instiintare comunicate direct si personal condamnatei de la filele 96, 106 dosar fond, urmata de neprezentarea condamnatei la efectuarea tratamentului nu poate fi interpretata ca un refuz din partea acesteia, in lipsa discernamantului faptei si a consecintelor ei.
S-a apreciat ca procedura instiintari asupra masurii si a consecintelor neexecutarii ei trebuia efectuata cu persoana desemnata curator pentru condamnata S. M..
Pentru aceste considerente s-a apreciat ca nu s-a indeplinit procedura prevazuta de art. 429 pct. 2 C.p.p. fata de condamnata, si in consecinta a fost respinsa sesizarea Biroului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Medias.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Medias criticand hotararea instantei de fond pentru ca in mod gresit nu a ascultat bolnava S. M. si nu i-a acordat aparator din oficiu, precum si pentru faptul ca instanta nu a manifestat rol activ si nici nu a cercetat motivele pentru care aceasta nu s-a prezentat la tratamentul medical instituit si nu a raspuns cererilor repetate ale Directiei de Sanatate Publica Dolj.
Tribunalul a dispus ca bolnava sa fie reprezentata de aparator din oficiu. Bolnava S. M. nu s-a prezentat la dezbateri desi a fost legal citata.
Examinand hotararea de fata prin prisma motivelor invocate in calea de atac si din oficiu conform art. 3856 si 3857 C.p.p., se retine ca recursul este fondat, astfel ca el va fi admis conform art. 38515 pct. 2 lit. c C.p.p., hotararea va fi casata si cauza trimisa spre rejudecare aceleiasi instante pentru cele ce se vor arata in continuare.
Prin sentinta penala nr. 15/17.01.2008 a Judecatoriei Medias, inculpata S. M. ( fosta P. M.), a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an inchisoare cu suspendare conditionata, pe o perioada de 3 ani care reprezinta termen de incercare, pentru savarsirea unei infractiuni de furt calificat prevazuta de art. 2081, 209 alin. 1 lit. i C.p. cu aplicarea art. 74 si 76 C.p., constand in aceea ca in data de 21.01.2005 a patruns in locuinta partilor civile F. E. si F. E. de unde a sustras bunuri ( bijuterii si bani).
Totodata s-a luat fata de inculpata S. M. masura de siguranta a obligarii la tratament medical.
Prin aceeasi hotarare in temeiul art. 429 alin. 1 C.p. o copie a dispozitivului hotararii si copia raportului medico-legal s-a dispus a fi comunicata Directiei Sanitare Dolj.
In adresa 1175/12.02.2008, Autoritatea de Sanatate Publica Dolj a comunicat Judecatoriei Medias ca hotararea judecatoreasca a fost transmisa L.S.M. Craiova si bolnavei condamnate S. M., unitatea sanitara mentionata urmand a confirma punerea in executare a sentintei penale nr. 15/2008 a Judecatoriei Medias ( f.99 dosar).
In adresa 1819/03.03.2008 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, a comunicat Judecatoriei Medias imprejurarea ca bolnava S.M. cu domiciliul in Craiova, ., jud. Dolj, nu s-a prezentat la controlul medical impus ( f.103 dosar).
La data de 14.03.2008 Judecatoria Medias a incunostintat bolnava S. M. ca a fost repartizata L.S.M. Craiova in vederea efectuarii tratamentului medical la care a fost obligata, adresa care a fost primita de sotul bolnavei la 20.03.2008 (f. 107 Dosar).
La data de 11.08.2008 din nou Autoritatea de Sanatate Mintala Craiova comunica Judecatoriei Medias ca bolnava nu s-a prezentat la tratament medical.
Instanta de fond prin sentinta recurata de Parchet, a retinut ca in mod gresit nu s-a procedat la desemnarea unui curator care sa fie incunostintat asupra masurii si asupra consecintelor neexecutari tratamentului, si constatand ca acest lucru nu s-a realizat, a dispus respingerea sesizarii Biroului Executari Penale de pe langa Judecatoria Medias.
Hotararea instantei de fond este nelegala si netemeinica pentru faptul ca a retinut culpa instantei de executare de a nu fi incunostintat curatorul bolnavei, cata vreme, nu exista dovada numirii lui. Pe aceeasi linie de gandire a instantei de fond, a lipsei incunostintari curatorului, ar fi trebuit sa constate si ca era lipsa de procedura cu bolnava cata vreme nici  instanta de fond nu l-a citat pe curatorul acesteia.
Sub acest aspect este fondata critica Parchetului, in sensul ca, instanta de fond nu a dat dovada de rol activ si a solutionat cauza in absenta bolnavei, care nu a fost audiata, si neproducand nici o alta dovada a bunei sau relei credinte a acesteia pentru neprezentarea sa la tratamentul medical impus. Lipsa cercetarilor in cauza si nereprezentarea ei de catre un aparator desemnat din oficiu, au condus la pronuntarea unei hotarari nesustinuta de probe, care sa motiveze decizia luata de instanta de fond de respingere a sesizarii Biroului Executari Penale de pe langa Judecatoria Medias; simpla afirmatie ca bolnava nu ar fi fost incunostintata de masura luata si de consecintele nerespectarii acesteia, nu este de natura a inlatura starea de pericol si a se preintampina savarsirea altor fapte penale de catre aceasta, insusi scopul masurii de siguranta dispusa prin hotararea de condamnare nefiind astfel atins.
Pentru aceste motive se impune casarea hotararii, urmand, cu prilejul solutionarii cauzei, sa se verifice si celelalte aspectele invederate in scris si oral de Parchet.
In baza art. 192 alin. 3 C.p. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Admite recursul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Medias impotriva sentintei penale nr. 367/17.12.2008 pronuntata de Judecatoria Medias, pe care o caseaza, si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.
Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi 16.02.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017