Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire.

(Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire.

Este nelegala  dispozitia instantei  privind luarea masurii provizorii  a internarii medicale, in lipsa audierii faptuitorului  si fara a solicita  avizul comisiei competente  sa avizeze  internarea bolnavilor mintali si a toxicomanilor periculosi.

Sectia Penala –Decizia penala nr.67/A/21.02.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia

Prin sentinta penala nr.317/7.12.2005  pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.6090/2005 , in baza art.114 CP s-a dispus internarea medicala  a faptuitorului A.A.I. intr-un institut medical de specialitate , pana la insanatosire.
In fapt s-a retinut ca   in 3.06.2005  ora 21,00, faptuitorul a patruns in incinta magazinului apartinand SC  FPC SRL  Sibiu  unde,  amenintand-o pe vanzatoarea T.V. cu un cutit , a sustras din sertarul casei de marcat suma de 2.000.000 lei ROL.
Pe parcursul cercetarilor penale  sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie prev. de art.211 al.1,2 lit. b, c  si al.2/1 lit. b CP  , in urma efectuarii unei expertize medico-legale psihiatrice , s-a stabilit ca faptuitorul  prezinta diagnosticul de schizofrenie paranoida, fata de fapta retinuta  in sarcina sa  actionand fara discernamant.
Impotriva sentintei pronuntate de instanta de fond  a declarat apel in termen faptuitorul, solicitand desfiintarea sentintei atacate  si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, motivand ca procedura de citare  cu faptuitorul nu a fost legal indeplinita.
Apelul  faptuitorului este fondat.
Instanta a dispus luarea masurii de siguranta cu incalcarea prevederilor art.162 al.1/1 CPP, respectiv fara a proceda la ascultarea faptuitorului  in prezenta aparatorului si a procurorului.
De asemenea, instanta a incalcat dispozitiile art.162 al.5 CPP  , omitand sa solicite avizul  comisiei competente sa avizeze internarea bolnavilor mintali si a toxicomanilor periculosi.
In speta nu s-a administrat nici o proba din care sa rezulte indeplinirea conditiei  privind starea de sanatate a faptuitorului  si pericolul pe care acesta l-ar prezenta pentru societate , conditie ceruta de art.114 al.1 CP.
De asemenea instanta  a solutionat cauza cu incalcarea dispozitiilor art.179 al.1 CPP in sensul ca a inmanat citatia  faptuitorului – bolnav mintal.
In consecinta in urma admiterii apelului faptuitorului A.A.I., pentru motivele invocate s-a desfiintat sentinta penala atacata  si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017