InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte.

(Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte.
      
     Incalcarea cu rea credinta a obligatiilor si masurilor stabilite  de instanta conform art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal, atata timp cat nu s-a facut nici o dovada de catre un condamnat ca ar fi fost impiedicat de imprejurari neimputabile, sa respecte planul de supraveghere intocmit, conduce la revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere a pedepsei ce i-a fost aplicata.
     
     Sectia pentru cauze cu minori si de familie -  Decizia penala nr. 55/22  martie  2010 

     Constata ca prin sentinta penala nr. 294/4.11.2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara Sectia Penala a fost respinsa cererea formulata de Compartimentul Executari Penale din cadrul Tribunalului Hunedoara privind revocarea suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei de  3 ani si 6 luni inchisoare aplicata condamnatului S.R., pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 76/2006 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva la 08.03.2006 prin neapelare.
     In motivarea acestei hotarari Tribunalul a retinut urmatoarele:
     S.R. a fost condamnat prin sentinta penala nr. 76/2006 a Tribunalului Hunedoara la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de incercare de 5 ani si 6 luni.
     In perioada supravegherii, persoana condamnata a fost obligata sa respecte masurile de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Supravegherea respectarii masurilor a fost dispusa in sarcina Serviciului de probatiune de pe langa Tribunalul Hunedoara.
     Sentinta penala nr. 76/2006 a Tribunalului Hunedoara a fost inregistrata la Serviciul de Probatiune la data de 02 august 2006.
     Printr-o adresa trimisa la data de 03 august 2006, S.R. a fost convocat la sediul Serviciului de Probatiune pentru o prima intrevedere cu consilierul de probatiune, la data de 09 august 2006. Persoana condamnata s-a prezentat la Serviciul de probatiune la data convocarii, ocazie cu care a fost intocmit planul de supraveghere nr. 1816/C/09 august 2006 .
     S.R. a luat la cunostinta si a semnat planul de supraveghere si procesul verbal in care i s-au comunicat masurile impuse de catre instanta de judecata in sarcina sa. Termenele de intrevedere au fost stabilite lunar.
     In perioada august 2006- noiembrie 2007, au existat termene de intrevedere la care persoana condamnata s-a prezentat conform orarului stabilit, insa au fost si situatii in care s-a prezentat cu intarziere, motivand ca a uitat data la care trebuia sa se prezinte.
     In noiembrie 2007-noiembrie 2008, a muncit in Spania, in orasul M., in cadrul firmei G.C.C. ca si curatator S.R. a depus la dosarul de supraveghere o copie tradusa si legalizata dupa contractul de munca ce i-a fost intocmit de firma angajatoare, motiv pentru care termenele de intrevedere au fost stabilite trimestrial.
     La intoarcerea definitiva in tara a persoanei condamnate, in luna decembrie 2008, termenele de intrevedere au fost restabilite lunar.
     In data de 24 martie 2009, S.R. s-a prezentat la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Hunedoara, pentru a anunta consilierul responsabil de caz de faptul ca urmeaza sa realizeze o deplasare in Spania, in localitatea M., in vederea semnarii unui nou contract de munca cu firma la care a lucrat in anul 2008.
     A luat la cunostinta de faptul ca este obligat sa se prezinte la data de 27 aprilie 2009 la Serviciul de Probatiune pentru a depune o copie legalizata si tradusa dupa contractul de munca ce urma sa ii fie intocmit.
     In 23 aprilie 2009, persoana condamnata a contactat telefonic consilierul responsabil de caz pentru a anunta ca se afla in imposibilitate de a se prezenta la termenul stabilit pentru 27 aprilie 2009, deoarece nu dispune de banii necesari pentru transport, fapt pentru care a fost reprogramat pentru data de 04 mai 2009, In urma convorbirii telefonice, consilierul de probatiune a intocmit o nota telefonica.
     Deoarece nu s-a prezentat la termenul de intrevedere stabilit pentru data de 04 mai 2009, i-a fost trimisa prin posta convocarea nr. 1399/C din 28 mai 2009, in care i se comunica faptul ca are obligatia de a se prezenta la Serviciul de probatiune in data de 25 mai 2009, termen la care persoana condamnata nu s-a prezentat. De asemenea, i-a mai fost trimisa convocarea nr. 1498/C din 26 mai 2009, in care i se aduce la cunostinta faptul ca este obligat sa se prezinte la Serviciul de probatiune la data de 02 iunie 2009.
     Consilierul de probatiune a realizat o vizita la domiciliul persoanei condamnate in data de 10 iunie 2009. S-a constatat faptul ca S.R. nu se afla la domiciliu. Din informatiile oferite de catre unchiul persoanei condamnate, S.G., a reiesit ca persoana condamnata este plecata in vizita la parinti in Spania.
     Prin adresa nr. 1839/C/30 iunie 2009, consilierul de probatiune a solicitat sprijin din partea politiei O. in vederea contactarii persoanei condamnate si aducerii la cunostinta a faptului ca trebuie sa se prezinte la Serviciul de Probatiune in data de 08 iulie 2009.
     In procesul verbal nr. 1898/C din 07 iulie 2009, organele de politie din cadrul Politiei O. au mentionat faptul ca S.R. nu a fost gasit la nici una din adresele unde domiciliaza, iar din discutiile purtate cu familia, a reiesit faptul ca persoana condamnata este plecat de la domiciliu de aproximativ 2 luni, iar in prezent este in Belgia, impreuna cu parintii.
     S.R. nu s-a prezentat la sediul serviciului de probatiune de pe langa Tribunalul Hunedoara pana la data de 17 iulie 2009.
     In drept s-au invocat dispozitiile art. 447 al. 1 Cod procedura  penala, art. 86/4 al. 2 Cod penal, art. 8-10 din legea nr. 275/2006.
     Tribunalul a retinut ca timp de aproape 3 ani condamnatul a respectat planul de supraveghere intocmit de consilierul de probatiune si s-a preocupat de obtinerea unui loc de munca.
     Din procesul verbal nr. 1898/C din 07 iulie 2009, fila 12, a rezultat ca exista posibilitatea ca dupa luna mai 2009, condamnatul sa nu fi putut reveni in tara din motive neimputabile lui, aflandu-se in Belgia, cu familia, mama sa fiind posibil sa fi fost supusa unei intervenii chirurgicale.
     In aceste conditii, a existat o mare posibilitate ca nerespectarea planului de supraveghere sa nu fie consecinta relei vointe a condamnatului, ci urmarea unei situatii dificile de familie, eventual a lipsei banilor necesari deplasarii.
     Avand in vedere aceasta situatie, care trebuie retinuta in favoarea condamnatului si imprejurarea ca timp de 3 ani acesta s-a supus masurilor de supraveghere, Tribunalul a hotarat ca cererea sa fie respinsa.
     Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara solicitand in baza art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedura penala, art. 385/9 al. 1 pct. 17/1 Cod procedura penala, admiterea recursului, casarea hotararii atacate si rejudecand cauza, admiterea cererii formulate de Compartimentul de executari penale din cadrul Tribunalului Hunedoara de revocare a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani si 6 luni aplicata condamnatului S.R.
     In motivarea recursului s-a aratat ca S.R. nu a tinut seama de graficul de intalniri stabilite cu Serviciul de Probatiune, a parasit tara fara avizul acestuia, nu s-a prezentat la datele stabilite iar apoi nu s-a prezentat nici la judecarea cererii de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei denota reaua credinta a condamnatului iar instanta de fond trebuia sa revoce beneficiul suspendarii sub supraveghere a pedepsei ce i-a fost aplicata.
     Curtea de Apel, examinand recursul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara prin prisma motivelor invocate precum si din oficiu, constata ca acesta este fondat si va fi admis, din urmatoarele considerente:
     In mod gresit Tribunalul Hunedoara a respins cererea de revocare a suspendarii sub supraveghere a pedepsei aplicate condamnatului S.R. cerere formulata de Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Hunedoara.
     In motivarea hotararii atacate s-a aratat ca S.R. nu ar fi respectat obligatiile si masurile stabilite de instanta si planul intocmit de Serviciul de Probatiune deoarece ar fi existat posibilitatea ca nerespectarea celor enuntata sa se fi datorat unei situatii dificile din familie.
     Curtea de Apel nu poate impartasi o asemenea apreciere atata timp cat nu s-a facut nici o dovada de catre condamnat ca ar fi fost impiedicat de imprejurari neimputabile, sa respecte planul de supraveghere intocmit precum si obligatiile si masurile stabilite de instanta.
     Mai mult, condamnatul nu s-a prezentat nici la judecarea in fond sau recurs a cererii de revocare, ocazie cu care ar fi avut posibilitatea sa justifice nerespectarea obligatiilor si masurilor impuse.
     Imprejurarea ca S.R. ar fi respectat partial intalnirile stabilite pana in luna martie 2009 nu il exonera de respectarea masurilor si obligatiilor impuse pana la implinirea termenului de incercare stabilit de instanta de 5 ani si 6 luni.
Curtea apreciaza ca S.R. a dat dovada de rea credinta cand nu si-a indeplinit obligatiile impuse, mai mult a parasit tara fara a anunta si justifica acest fapt, nici in prezent condamnatul nefiind localizat, astfel ca se impunea revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere a pedepsei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017