InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului.

(Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului.


     Legea nr. 272/2004 :  art.2, art. 66 si 69.
     
      In contextul in care s-a dovedit cauzei ca intre copil si familia naturala nu s-a putut dezvolta o relatie fireasca, filiala,  tocmai datorita comportamentului parintilor care nu au facut nici un efort in acest sens, iar parintii nu au  posibilitatea de a asigura minorului un climat afectiv securizant, se apreciaza ca  reintegrarea minorului in familia naturala nu ar corespunde interesul sau, mediu familial pe care il poate asigura in prezent parintii i-ar putea primejdui cresterea si educarea copilului.
      Imprejurarea ca in prezent parintii si-au manifestat dorinta ca minorul sa fie redat familiei naturale,  nu este suficienta pentru a se dispune o atare masura, fiind necesar a se dovedii existenta altor imprejurari din care sa rezulte interesul parintilor pentru cresterea si educarea minorului, ceea ce in cauza nu s-a dovedit.
     
     Sectia pentru cauze cu minori si de familie - Decizia civila nr. 60/ 25 mai 2009
     
     
     Prin sentinta civila nr. 334/2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosar nr. 654/85/2009 s-a respins cererea formulata de D.G.A. S.P.C. Sibiu in contradictoriu cu paratii T.V.si C. C. si s-a admis cererea reconventionala formulata de sus numitii parati, dispunandu-se incetarea masurii de plasament in regim de urgenta luata cu privire la copilului T.A., nascut la data de 04.12.2005, fiul reclamantilor reconventionali si reintegrarea copilului in familie.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare s-a retinut  de catre tribunal ca prin cererea introductiva de instanta DGASPC Sibiu a solicitat in contradictoriu cu paratii inlocuirea masurii plasamentului in regim de urgenta  de la asistentul maternal profesionist U. M.  cu masura plasamentului la acelasi asistent maternal profesionist pentru minorul T. A., fiul paratilor, cu motivarea ca minorul a fost abandonat de mama in maternitate, ca asistentului maternal profesionist S. E. careia i s-a incredintat minorul in anul 2005 i s-a retras atestatul si ca minorul a fost plasat in regim de urgenta la asistentul maternal profesionist U. M., iar situatia copilului impune a se inlocui masura plasamentului in regim de urgenta   cu masura plasamentului la acelasi asistent maternal profesionist.
     Prin cererea reconventionala formulata paratii Trifan Victoria si Caldarar Constantin au solicita a se respinge cererea introductiva de instanta si a se  inceta  masura  plasamentului  in regim de urgenta luata cu privire la minorul in cauza, fiul reclamantilor reconventionali si reintegrarea copilului in familie, aratand ca doresc sa se ocupe minor, ca interesul acestuia este de a creste alaturi de parintii sai, care au in prezent conditii pentru cresterea si educarea lui.
     Examinand actele si lucrarile dosarului prima instanta a retinut ca minorul se afla in sistemul de protectie sociala din anul 2006, ca prin dispozitia DGASPC Sibiu s-a instituit masura plasamentului in regim de urgenta pentru minor la asistentul maternal profesionist U. M., urmare a faptului ca fostului asistent maternal profesionist i s-a retras atestatul si ca probele administrate cauzei raport de evaluare, martori, releva preocuparea parintilor pentru redarea minorului in familie si existenta conditiilor minime pentru cresterea corespunzatoare a acestuia, astfel ca este in interesul superior al minorului de a creste alaturi de parinti sai .
     In drept, s-a retinut dispozitiile art. 38 din Legea nr. 272/2004.
     Impotriva acesteia hotarari a declarat recurs in termen, motivat DGASPC Sibiu, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinice, solicitand admiterea recursului, modificarea hotararii atacate in sensul admiteri cererii introductive de instanta si respingerea cereri reconventionale formulata de parati.
     In drept, se invoca disp. art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
     Prin decizia civila nr. 60/2009 din 25 mai 2009, Curtea de Apel Alba Iulia- Sectia pentru cauze cu minori si de familie a admis  recursul declarat in cauza  de DGASPC Sibiu, a modificat in tot sentinta civila atacata  in sensul admiterii actiunea civila formulata de reclamanta DGASPC Sibiu in contradictoriu cu paratii si s-a inlocuit masura plasamentului in regim de urgenta la asistentul maternal profesionist U. M. cu masura plasamentului la acelasi asistent maternal profesionist in ceea ce-l priveste pe copilul T. A. si s-a respins  actiunea reconventionala  formulata de paratii .
       Pentru a pronunta aceasta hotarare s-a retinut in considerente de catre instanta de recurs urmatoarele:
      Articolele  64 -65 din Legea nr. 272/2004 prevad luarea masurii plasamentului in regim de urgenta, cu caracter temporar, a copilului abuzat sau neglijat.  
     Este adevarat, ca potrivit art. 30 din Legea nr. 272/2004 copilul are dreptul sa creasca alaturi de parinti sai, insa atunci cand se constata ca separarea copilului de parinti este necesara in interesul superior al copilului, instanta de judecata va decide scoaterea copilului din familie impotriva vointei parintilor si instituirea unei masuri de protectie.
     In aceeasi ordine de idei, examinand aceste texte de lege, precum si celelalte dispozitii legale cu relevanta in materia mentinerii sau modificarii masurilor speciale de protectie , Curtea de Apel retine ca ceea ce urmeaza a lua in considerare la inlocuirea  plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului ori cu privire la reintegrarea copilului in familie  este interesul superior al copilului (art.2 alin.3 din Legea nr.272/2004).
     Interesul superior al copilului, poate fi dedus in lipsa unor criterii legale exprese, din mentinerea copilului in afara mediului familial, mediu care i-ar putea primejdui cresterea si educarea.
      Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea de Apel apreciaza ca in adevar, solutia instantei de fond a fost data cu nerespectarea principiului superior al copilului, fiind incident cazul de recurs prev. de art.304 pct.9 Cod procedura civila.
     In concret,  copilul T. A., fiul paratilor, a fost abandonat de mama acestuia in maternitate imediat dupa nastere, fapt pentru care acesta a fost preluat in regim de urgenta de catre DGASPC Sibiu si dat spre ingrijire asistentului maternal profesionist S.E. si, ulterior, la asistentul maternal profesionist U. M.- dispozitia nr. 11/2006 si, respectiv, nr.147/2009 , ambele emise de DGASPC Sibiu.
     In toata in toata aceasta perioada de 3 ani, parintii minorului si-au vizitat fiul o singura data la 8.01.2009  si s-au interesat sporadic prin telefon de starea baiatului, desi reprezentantii directiei au actionat in sensul ca minorul sa mentina legatura cu familia, organizand vizite in cadrul DGASPC Sibiu insa fara succes, deoarece nici unul dintre parinti nu s-a prezentat la intalnirile stabilite.
     In acest context , este fara echivoc ca intre copil si familia naturala nu s-a putut dezvolta o relatie fireasca , filiala, tocmai datorita comportamentului parintilor care nu au facut nici un efort in acest sens.
     Este adevarat, ca in prezent paratii si-au manifestat dorinta ca minorul sa fie redat familiei naturale si minorul a reactionat pozitiv la prima vedere a parintilor, reactie normala pentru un copil sociabil,  insa Curtea precizeaza ca  aceste imprejurari   nu sunt suficiente pentru a se dispune o atare masura, fiind necesar a se dovedii existenta altor imprejurari din care sa rezulte interesul parintilor pentru cresterea si educarea minorului , ceea ce in cauza nu s-a dovedit.
     Sub acest aspect, este de observat ca situatia socio-economica a paratilor este deosebit de grava, ca locuinta nu intruneste conditiile minime de igiena, concluziile raportul de evaluare detailata privind situatia minorului intocmit de reprezentantii DGASPC Sibiu fiind in sensul mentineri minorului in sistemul de protectie.
      Nu este de neglijat a se preciza ca impartasim  opinia instantei de fond ca  cresterea si educarea copilului in mediul familial este un deziderat suprem al legii, insa in cauza de fata cel putin pentru moment, tinand seama de lipsa relatiilor firesti de rudenie intre minor si parati, a conditiilor materiale  si  a conditiilor de locuit improprii, lipsa de invatatura si educatie a minorilor aflati in familie, se apreciaza ca  reintegrarea minorului in familia naturala nu ar corespunde interesul sau, mediu familial pe care il poate asigura in prezent parintii i-ar putea primejdui cresterea si educarea copilului.
     Curtea reaminteste ca masurile de protectie sociala sunt masuri cu caracter temporar, ca parintilor minorului nu l-i se  poate ingradii sub nicio forma  dreptul de a solicita redarea copilului in familia naturala, insa, cel putin pentru moment nu au dovedit ca au intreprins masuri concrete in sensul imbunatatirii conditiilor locative si de trai pe care le pot oferi, astfel incat sa creeze un mediu propice dezvoltarii normale a copilului fata de care a fost instituita o masura de protectie speciala ( art. 44 din Legea nr. 272/2004).
     Minorul T. A. continua sa se afle in situatia prevazuta de art.56 lit.b) din legea mai sus enuntata; copil care , in vederea protejari intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora, astfel ca se afla in dificultate si prin urmare, are dreptul la asistenta sociala, prin care sa i se  asigure conditiile care sa-i permita dezvoltarea fizica, mintala, spirituala, morala si sociala.
     In prezent, minorul frecventeaza gradinita, in grupa mica si conform evaluarii psihologice efectuate de psiholog A. B. minorul prezinta o dezvoltare corespunzatoare nivelului cronologic, recomandand asigurarea unui climat afectiv securizant, integrare sociala, stimularea ariilor comportamentale. 
     In acest context, relevat de actele dosarului, Curtea apreciaza ca interesul superior al copilului reclama la acest moment inlocuirea  plasamentului in regim de urgenta instituita prin Dispozitia nr. 147/2009 cu masura plasamentului la asistentul maternal profesionist,  care indeplineste toate conditiile materiale si garantiile morale necesare unei ingrijiri adaptate nevoilor minorului, plasamentul la asistentul maternal profesionist constituind cel putin pentru moment, un mediu ce are efect compensator si stimulator pentru potentialul copilului si raspunde modelului familial.
     La sprijinul acestei aprecieri invocam si concluziile si recomandarile din raportul de evaluare detaliata privind minorul intocmit de DGASPC Sibiu, bazate pe identificarea nevoilor minorului. In concret, se propune respingerea cererii parintilor de redare in familie a copilului si inlocuirea plasamentului in regim de urgenta a copilului de la asistentul maternal profesionist U. M., cu plasamentul la acelasi asistent maternal.
     Fata de aceste considerente, Curtea de Apel , in baza disp. art. 312 alin. 1, 2 si 3 Cod procedura civila , a admis ca fondat recursul declarat de DGASPC Sibiu.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017