Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare

(Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3  din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificarea masurii de protectie inclusiv sub acest aspect.
Dispozitiile art.133 alin.1  din  Legea nr. 272/2004 cuprind reguli speciale de competenta cu privire solutionarea cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala, stabilind aceasta competenta in favoarea tribunalului de la domiciliul copilului.


Sec?ia  I civila  -  Sentinta civila nr. 10/ 1 Februarie 2016
 
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Hunedoara sub dosar nr. …/97/2015, petenta  DGASPC H. a solicitat modificarea masurii de protectie sociala  luata  fata  de  minora C.A.E., nascuta la ...., in sensul stabilirii ca drepturile si obligatiile parintesti sa fie exercitate de bunica materna C.G.
In drept este invocat art.73 alin.3 din  Legea nr.272/2004.
Prin sentinta civila nr…/2015, Tribunalul Hunedoara a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Judecatoriei Petrosani, retinand ca cererea vizeaza exercitarea autoritatii parintesti, ceea ce atrage competenta instantei de tutela, conform  art.94 alin.1 lit. a NCPC.
Prin  sentinta  civila nr…/2015, Judecatoria Petrosani a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Tribunalului Hunedoara si a constatat ivit conflictul de competenta, retinand ca obiectul actiunii este modificarea masurii de protectie sub aspectul exercitarii drepturilor si obligatiilor parintesti pe durata plasamentului, in cauza fiind incidente prevederile art.133 alin.1 din Legea nr.272/2004.
Analizand conflictul de competenta ivit intre cele doua instante, Curtea a constatat  urmatoarele:
Actiunea formulata de DGASPC H.  are ca obiect modificarea masurii de protectie speciala a plasamentului luat fata de minora C.A.E.  cu privire la persoana care urmeaza sa exercite drepturile si obligatiile parintesti pe durata acestei masuri.
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr.272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificarea masurii de protectie inclusiv sub acest aspect.
Dispozitiile art.133 alin.1 din Legea nr. 272/2004 cuprind reguli speciale de competenta cu privire solutionarea cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala, stabilind aceasta competenta in favoarea tribunalului de la domiciliul copilului.
Contrar celor retinute de Tribunalul Hunedoara, cererea de fata nu vizeaza exercitarea autoritatii parintesti, in sensul dispozitiilor art.399 NCC, pentru a atrage competenta instantei de tutela.
Pentru cele ce preced, fata de obiectul cererii, in temeiul art. 133 si urm. NCPC coroborat cu art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, Curtea a stabilit competenta de solutionarea a cererii de fata in favoarea Tribunalului Hunedoara – Sectia I Civila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017