Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 1

pretentii – exista doua elemente care conditioneaza acoperirea beneficiului nerealizat: prejudiciul sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa si sa existe o reala posibilitatea de evaluare a acestuia; pentru dovedirea existentei beneficiului nereali

(Hotarare nr. 2017 din data de 23.03.2017 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 1 | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 19.05.2016, sub nr. de dosar ….., reclamantul M.F.S.   a formulat, in contradictoriu cu parata R, actiune in pretentii, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata unei despagubiri reprezentand actualizarea sumei de 60 lei prestatie lunara in raport de rata inflatiei stabilita in 1993 actualizata in lei noi in 2008 si obligarea acesteia la achitarea despagubirii rezultate prin actualizare, din luna mai 2013, la zi; obligarea paratei ca, incepand cu data introducerii prezentei actiuni sa plateasca reclamantului o prestatie periodica lunara, actualizata, respectiv suma de 60 lei la nivelul anului 2008, sa fie actualizati la nivelul lunii mai 2016. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamantul a aratat ca, prin Sentinta civila nr. 7314/29.06.1993 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …, definitiva si irevocabila, s-a stabilit ca parata sa fie obligata la plata unei prestatii lunare periodice in favoarea reclamantului de 5000 lei (vechi). A mentionat ca, la pronuntarea sentintei sus-mentionate, s-a retinut de catre instanta ca reclamantul prezinta o infirmitate definitiva in urma accidentului avut in anul 1992, prin deraierea unui tramvai si parata a fost obligata sa plateasca o prestatie lunara in favoarea reclamantului intrucat aceasta a fost in culpa pentru producerea accidentului, prestatie care reprezinta echivalentul pierderii partiale a capacitatii de munca. Intrucat parata nu si-a indeplinit obligatiile de plata catre reclamant, acesta a formulat o actiune prin care a solicitat sa fie actualizata prestatia lunara stabilita.
Reclamantul a indicat ca, prin Sentinta civila nr. 9280/29.05.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …., parata a fost obligata la plata catre reclamant a sumei de 27.501.132 lei vechi (2750,113 lei noi), reprezentand cuantumul total al despagubirilor pentru perioada noiembrie 2003- august 2005 (s-a actualizat suma de 5000 lei vechi prestatie lunara stabilita la nivelul anului 1993). Dupa plata sumei stabilita prin sentinta sus-mentionata, parata nu si-a mai indeplinit obligatiile pe care le avea catre reclamant, acesta formuland o actiune prin care solicita sa fie actualizata prestatia lunara stabilita. Astfel, prin Sentinta civila nr. 13700/28.10.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …., parata a fost obligata sa ii plateasca reclamantului suma de 1818 lei, reprezentand pretentii pentru perioada septembrie 2005 – mai 2008. De asemenea, parata a fost obligata la plata sumei de 60 de lei (noi), prestatie lunara incepand cu luna mai 2008, reprezentand reactualizarea sumei de 5000 lei vechi, prestatie lunara stabilita prin sentinta civila nr. 7314/29.06.2003, pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti, in dosarul nr. …. Dupa plata sumei stabilita prin sentinta mentionata, parata nu si-a indeplinit obligatiile pe care le avea catre reclamant. Parata a comunicat faptul ca nu poate sa ii plateasca suma actualizata decat in baza unei hotarari judecatoresti. Reclamantul a apreciat ca se impune ca suma respectiva sa fie platita actualizat, intrucat s-ar produce un prejudiciu in patrimoniul reclamantului din cauza devalorizarii monedei nationale. Totodata, se impune actualizarea sumelor, intrucat prestatia a fost stabilita la nivelul anului 2008.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1349 alin. 1 si 2, art. 1357-1371, art. 1381, art. 1386 Cod civil.
In probatiune, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a probei cu expertiza, depunand la dosar inscrisuri in copie certificata (filele 4-13).
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata.
La data de 07.06.2016, reclamantul a depus cerere precizatoare (fila 19), in cuprinsul careia a mentionat faptul ca, pe capatul 1 de cerere, precizeaza valoarea despagubirii actualizata cu indicele de inflatie pentru perioada mai 2013 – aprilie 2016, aceasta fiind in cuantum de 4283,928 lei. Modul de calcul prin care s-a ajuns la aceasta valoare este urmatorul, conform datelor de la Institutul National de Statistica: - indicele lunar al preturilor de consum pe perioada mai 2013 – aprilie 2016 este de 98,33%; conform formulei de calcul: suma initiala de actualizat x IPC (indicele pretului de consum) : 100, respectiv 60 x 98,33 : 100 = 58.99 lei pe luna; - 58,99 x 36 luni (mai 2013 – aprilie 2016) = 2123,64 lei. 
De asemenea, prin cererea precizatoare depusa la data de 05.07.2016 (fila 33), reclamantul a invederat ca valoarea despagubirii actualizata cu indicele de inflatie pentru perioada mai 2013 – aprilie 2016 este in cuantum de 2.123,64 lei.
La data de 19.07.2016, parata R.A. a depus intampinare, solicitand instantei respingerea cererii de chemare in judecata, ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii, parata a aratat ca, prin Sentinta civila nr. 7314/29.06.1993 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …, parata a fost obligata la plata unei prestatii periodice in suma de 5000 lei vechi lunar in favoarea reclamantului, reprezentand echivalentul pierderii partiale a capacitatii sale de munca, urmare a unui accident de munca produs din culpa paratei. Prin sentinta civila nr. 13700/28.10.2008, pronuntata de pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. …., parata a fost obligata sa ii plateasca reclamantului suma de 1818 lei, reprezentand pretentii pentru perioada septembrie 2005 – mai 2008. De asemenea, parata a fost obligata la plata sumei de 60 de lei (RON), prestatie lunara incepand cu luna mai 2008, reprezentand reactualizarea sumei de 5000 lei vechi, prestatie lunara stabilita prin sentinta civila nr. 7314/29.06.2003, pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti, in dosarul nr. …..
Parata a apreciat ca fiind nejustificata afirmatia reclamantului, in sensul ca parata dupa plata stabilita prin sentinta civila nr. 13700/28.10.2008, respectiv suma de 3941 lei, nu si-a mai indeplinit obligatiile fata de reclamant. In realitate, astfel cum rezulta din evidentele financiar contabile ale paratei, suma de 2160 lei, reprezentand prestatia lunara pentru perioada mai 2013 – aprilie 2016, stabilita prin sentinta civila nr. 13700/28.10.2008, pronuntata de pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. …., a fost achitata integral de parata catre reclamant, inclusiv suma aferenta lunii mai 2016. In sustinerea celor aratate, parata a anexat ordinele de plata si borderourile emise de Serviciul de Contabilitate din cadrul paratei. De asemenea, a aratat ca formula calculului de actualizare efectuat de reclamant este eronata suma de 2123,61 lei, reprezentand prestatia lunara actualizata, nu se cumuleaza la valoarea totala de 2160 lei, reprezentand prestatia lunara achitata integral de parata. Totodata, invedereaza faptul ca, in perioada mai 2013 – aprilie 2016, valoarea Indicelui Preturilor de Consum, comunicat de catre Institutul National de Statistica, este de 98,33 % (<100%), situatie ce reflecta o scadere a preturilor, caz in care valoarea de actualizat va inregistra o diminuare a valorii nominale. In aceste conditii, din calculul de actualizare prezentat de reclamant (60 lei/luna x 98,33% = 58,99 lei/luna) suma de 58,99 lei/luna reprezinta de fapt prestatia lunara actualizata pe care reclamantul ar fi trebuit sa o incaseze de la parata in perioada mentionata, situatie nefavorizanta din punct de vedere financiar pentru reclamant. In consecinta, apreciaza ca pretentiile formulate de reclamant, conform dosarului nr. , deschis pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, sunt neintemeiate, in sarcina paratei ramanand plata prestatiei lunare, in valoare de 60 lei/luna, conform sentintei civile nr. 13700/28.10.2008, pronuntata de pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. ….
In ceea ce priveste capatul 2 de cerere, a solicitat respingerea acestuia, avand in vedere ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1349 Cod civil, orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere prin actiunile sau inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, avand discernamant, incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral. In acelasi sens sunt dispozitiile art. 1357 Cod civil, care prevad ca cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare, iar autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.  Rezulta asadar ca, despagubirile acordate pentru prejudiciile izvorate din fapte ilicite, trebuie sa reprezinte intotdeauna o acoperire integrala a pagubei, cuantumul acestora depinzand de intinderea daunei si nu de posibilitatile materiale ale autorului faptei ilicite sau ale partii vatamate. Rezulta, de asemenea, ca schimbarile intervenite in veniturile victimei sau autorului faptului ilicit, dupa ramanerea definitiva a hotararii, nu pot justifica modificarea acestor despagubiri. Totusi, sunt unele situatii in care suma acordata ca despagubire sub forma unor prestatii periodice sa nu mai reprezinte echivalentul prejudiciului suferit, disparand concordanta dintre cuantumul prejudiciului si cel al despagubirilor. O astfel de situatie este cea intalnita atunci cand infirmitatea partii vatamare se agraveaza, cand prejudiciul trebuie considerat ca fiind aparut ulterior si cand partea vatamata este indreptatita sa reclame acoperirea corespunzatoare a acestuia. Avand in vedere cele mentionate anterior, apreciaza ca reclamantul nu face vreo dovada certa asupra modificarii criteriilor si conditiilor avute in vedere la stabilirea initiala a despagubirilor datorate de parata. De asemenea, a apreciat ca nu s-a probat agravarea starii de sanatate a reclamantului de la momentul pronuntarii sentintei civile 13700/28.10.2008, pronuntata de pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. …. si pana in prezent, ori efectuarea de cheltuieli suplimentare si in ce cuantum ar fi acestea. Parata a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, ca nefondata, intrucat in ipoteza in care titlu executoriu, in speta, hotararea judecatoreasca prin care a fost stabilita obligatia paratului nu contine criteriile dupa care organul de executare sa procedeze la actualizarea valorii obligatiei stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, organul de executare va proceda la actualizare in functie de rata inflatiei calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 205 si art. 249 Cod procedura civila si art. 1349 si art. 1357 Cod civil.
Prin incheierea de sedinta din data de 29.09.2016 instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, solicitata de ambele parti, precum si proba cu expertiza tehnica judiciara in specialitatea contabilitate, solicitata de catre reclamant, avand ca obiective: - reactualizarea sumei de 60 de lei (reprezentand prestatie lunara) in raport de rata inflatiei, suma stabilita in luna mai 2008 si pana in luna mai 2013; - reactualizarea sumei de 60 de lei (reprezentand prestatie lunara) la nivelul lunii mai 2008 ce urmeaza sa fie actualizata la nivelul lunii mai 2016.
Raportul de expertiza intocmit de expertul tehnic in specialitatea contabilitate A.P.A. a fost depus la dosarul cauzei la data de 29.11.2016 (filele 109-115), iar raspunsul expertului la obiectiunile formulate de catre parti si incuviintate de instanta a fost depus la data de 30.01.2017 (filele 125-130), si, respectiv, la data de 27.02.2017 (filele 138-144).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin sentinta civila nr. 7314/29.06.1993 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …., ramasa definitiva si irevocabila, a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M.F.S. in contradictoriu cu parata R.A., parata fiind obligata la plata sumei de 253.000 lei, reprezentand despagubiri, precum si la plata unei prestatii periodice in suma de 5000 lei vechi lunar in favoarea reclamantului, reprezentand echivalentul pierderii partiale a capacitatii sale de munca, urmare a unui accident de munca produs din culpa paratei (filele 10-11).
Sentinta civila mentionata a ramas definitiva ca urmare a respingerii apelului promovat de catre parata, prin Decizia civila nr. 271A/21.02.1994 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul nr. …., irevocabila prin nerecurare (filele 12-13).
Ulterior, prin sentinta civila nr. 9280/29.05.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …., definitiva si irevocabila, parata R.A. a fost obligata la plata catre reclamantul M.F.S. a sumei de 27.501.132 lei vechi (2750,113 lei noi), reprezentand cuantumul total al despagubirilor pentru perioada noiembrie 2003 – august 2005 (filele 7-8).
De asemenea, prin sentinta civila nr. 13700/28.10.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …., definitiva si irevocabila prin nerecurare, parata a fost obligata la plata catre reclamant a sumei de 1818 lei reprezentand pretentii pentru perioada  septembrie 2005-mai 2008, precum si la plata sumei de 60 lei RON prestatie lunara incepand cu mai 2008, reprezentand reactualizarea sumei de 5000 lei RON, prestatie lunara stabilita prin Sentinta civila nr.  7314/29.06.2003 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …. (filele 4-6).
Avand in vedere aceasta situatie de fapt, instanta retine ca fiind indeplinite in cauza elementele raspunderii civile delictuale,  prevazute de art. 998-999 Cod civil.
Efectul principal al raspunderii civile consta in nasterea unui raport juridic de obligatii intre autorul prejudiciului sau, dupa caz, persoana chemata de lege sa raspunda si victima injust prejudiciata, al carui continut juridic este alcatuit din dreptul de creanta al victimei la repararea prejudiciului si indatorirea corelativa a persoanei chemata de lege sa-l repare. Victima este creditorul obligatiei de reparare a prejudiciului, iar autorul prejudiciului este debitorul acelei obligatii. Realizarea creantei creditorului si executarea obligatiei personale a debitorului inseamna repararea prejudiciului si repunerea victimei in situatia anterioara.
Potrivit principiului repararii integrale a prejudiciului, dedus din art. 998 Cod civil, prejudiciul trebuie reparat in integralitatea sa, ceea ce inseamna ca autorul prejudiciului este obligat sa acopere atat pierderea suferita de cel prejudiciat, cat si castigul pe care in conditii obisnuite ar fi putut sa il realizeze si de care a fost lipsit.
Astfel, doua elemente conditioneaza acoperirea beneficiului nerealizat:    prejudiciul sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa si sa existe o reala posibilitatea de evaluare a acestuia; pentru dovedirea existentei beneficiului nerealizat, incumba partii care se pretinde creditor sa propuna dovezi relevante si pertinente.
In speta, din raportul de expertiza intocmit de expertul tehnic in specialitatea contabilitate A.P.A. (filele 109-115), reiese ca valoarea actualizata a sumei de 60 lei reprezentand prestatie lunara, in raport cu rata inflatiei pentru perioada curenta, mai 2013 raportat la perioada de referinta, mai 2008, in valoare de 28,58% este de 78 lei. De asemenea, expertul a stabilit valoarea actualizata a sumei de 60 lei (reprezentand presta?ie lunara) in raport cu rata inflatiei pentru perioada curenta, mai 2016, raportat la perioada de referinta, mai 2008, in valoare de 26,75%, este de 76 lei.
In privinta valorii despagubirii datorate de catre parata reclamantului, prin raspunsul expertului la obiectiuni depus la data de 30.01.2017 (filele 125-130), acesta a aratat ca valoarea despagubirii rezultate din actualizarea sumei de 60 lei prestatie lunara, in raport de indicele de inflatie aferent lunii mai 2008, calculata in perioada mai 2013-decembrie 2016, este in cuantum de 743 lei.
In ceea ce priveste apararea paratei referitoare la gresita raportare a expertului la anul 2008, instanta retine ca, prin raspunsul expertului la obiectiuni depus la data de 30.01.2017 (filele 125-130), expertul a aratat ca „luna mai 2008 este perioada de referinta a actualizarii prestatiei periodice lunare de 60 lei, stabilita prin Sentin?a civila nr. 13700/13.10.2008. Valoarea actualizata cu indicele de inflatie avand referinta mai 2008 este datorata de catre parata conform dispozitiilor legale incepand cu luna mai 2013 (ultimii 3 ani anteriori datei introducerii actiunii – 19 mai 2016)”.
Totodata, prin raspunsul expertului la obiectiunile formulate de catre parata si incuviintate de instanta, depus la data de 27.02.2017 (filele 138-144), acesta a explicat ca „pentru ca prestatia lunara de care beneficiaza reclamantul este pe o perioada nedeterminata, deja de peste 20 ani si in continuare, suma de plata trebuie sa fie actualizata in mod continuu, iar diferenta de actualizare a celor 60 lei sa fie platita periodic, semestrial sau anual (…) In opinia noastra, actualizarea cu referinta mai 2013 trebuie facuta nu pentru suma de 60 lei, ci pentru valoarea actuala a sumei de 60 lei la momentul mai 2013 cu referinta mai 2008. Nu trebuie confundata neplata actualizarii la inflatie in perioada mai 2008 - mai 2013 cu neplata si in perioada mai 2013 - mai 2016, a valorii actualizate a celor 60 lei cu referinta mai 2008 pentru aceasta ultima perioada mai 2013-mai 2016”.
Prin urmare, avand in vedere faptul ca parata a refuzat sa plateasca reclamantului M.F.S.   despagubirea actualizata, dupa aprilie 2013, in lipsa unei hotarari prin care sa se dispuna actualizarea, instanta retine ca prezenta cerere de chemare in judecata este intemeiata.
Fata de considerentele mentionate, instanta va admite cererea de chemare in judecata si va dispune obligarea paratei la plata catre reclamant a sumei de 743 lei, reprezentand actualizarea sumei de 60 lei prestatie lunara, in raport de indicele de inflatie aferent lunii mai 2008, calculata in perioada mai 2013-decembrie 2016, precum si obligarea paratei la plata catre reclamant a sumei de 76 lei lunar, incepand cu luna mai 2016, reprezentand prestatie lunara actualizata, datorata conform Sentintei civile nr. 7314/29.06.1993 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …...
Referitor la cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, instanta constata ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, deoarece parata este in culpa procesuala, astfel ca urmeaza sa admita aceasta cerere si sa oblige parata la plata catre reclamant a sumei de 1877,01 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, din care suma de 77,01 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru (57,01 lei + 20 lei), suma de 800 lei, reprezentand onorariul de expert, iar suma de 1000 lei, reprezentand onorariul avocatial.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M.F.S. in contradictoriu cu parata R.A.
Dispune obligarea paratei la plata catre reclamant a sumei de 743 lei, reprezentand actualizarea sumei de 60 lei prestatie lunara, in raport de indicele de inflatie aferent lunii mai 2008, calculata in perioada mai 2013-decembrie 2016.
Dispune obligarea paratei la plata catre reclamant a sumei de 76 lei lunar, incepand cu luna mai 2016, reprezentand prestatie lunara actualizata, datorata conform Sentintei civile nr. 7314/29.06.1993 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. …...
Dispune obligarea paratei la plata catre reclamant a sumei de 1877,01 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, din care suma de 77,01 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru (57,01 lei + 20 lei), suma de 800 lei, reprezentand onorariul de expert, iar suma de 1000 lei, reprezentand onorariul avocatial.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.03.2017.

PRESEDINTE,       GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016