InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Eroare materiala in sensul dispozitiilor art. 318 Cod procedura civila

(Decizie nr. 1620 din data de 14.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin decizia civila nr.626 din 6 aprilie 2011 a Curtii de Apel Bacau s-a respins ca tardiv recursul civil formulat de recurentul-parat SC O.P. SA impotriva sentintei civile nr. 1429 bis din 24 septembrie 2010 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr.839/110/2008 in contradictoriu cu intimatul-reclamant B.D.
Instanta de recurs, pentru a pronunta aceasta decizie a retinut ca hotararea tribunalului a fost comunicata recurentei la data de 14 ianuarie 2011 conform dovezii de comunicare iar termenul de declarare a recursului (prevazut de art.80 din Legea nr.168/1999) era 25 ianuarie 2011 iar recursul a fost declarat de parata la 26 ianuarie 2011.
S-a apreciat ca nu poate fi retinuta factura de expediere prin serviciile postale a unei corespondente catre tribunalul Bacau, intrucat din cuprinsul acesteia nu rezulta fara echivoc ce corespondenta anume a fost expediata, cu o referire, cel putin la nr. dosarului al carui obiect il constituie litigiul dedus judecatii.
Impotriva acestei decizii a formulat contestatie in anulare SC O.P. SA, contestatia fiind motivata si scutita de plata taxei de timbru conform art.15 lit. a din Legea nr. 146/1997.
In motivarea contestatiei a aratat, in esenta ca decizia curtii este netemeinica si nelegala sub aspectul respingerii recursului ca tardiv formulat, intrucat din inscrisurile de care s-au folosit in combaterea exceptiei tardivitatii formularii recursului, rezulta in mod indubitabil ca recursul a fost declarat in termen legal respectiv la data de 24 ianuarie 2011.
Arata ca, a sustinut si in fata Curtii ca recursul declarat a fost trimis in plic cu adresa de inaintare, impreuna cu alte recursuri, plicul si adresa de inaintare prin care au fost trimise recursurile au fost depuse in unul din dosare iar din recipisa emisa de Oficiul Postal nr. 8 Iasi si din confirmarea de primire precum si de pe plic rezulta in mod clar ca plicul continand aceste recursuri a fost trimis din Iasi la data de 24 ianuarie 2011.
A mai aratat contestatoarea ca gresit nu a fost avuta in vedere data de pe plic ci data inregistrarii recursului la tribunal, un argument in plus in sprijinul dovedirii faptului ca recursurile au fost in acelasi plic este si gramajul acestuia.
In drept se invoca dispozitiile art.318 cu referire la eroarea materiala, instanta respingand recursul ca tardiv, desi a fost depus in termen la posta dar instanta nu a observat recipisa scrisorii recomandate, luand in considerare data inregistrarii caii de atac.
Curtea examinand contestatia in anulare sub aspectul motivelor invocate, a retinut urmatoarele:
Potrivit art.318 Cod procedura civila hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta respingand recursul sau admitandu-l numai in parte a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Contestatoarea considera ca instanta a pronuntat decizia contestata, fiind in eroare, considerand eroare modul in care a interpretat si apreciat instanta de recurs inscrisurile depuse in recurs in combaterea exceptiei tardivitatii declararii recursului, invocata in recurs.
Or, se va aprecia ca in cazul in care respingerea recursului ca tardiv nu este rezultatul unei erori materiale, ci a modului in care instanta a inteles sa aplice dispozitia legala privitoare la calcularea termenului si la modul de apreciere a probelor efectuate in combaterea exceptiei nu este admisibila contestatia in anulare, nefiind in prezenta unei erori materiale in sensul textului legal mentionat.
Intr-o astfel de situatie  nu este posibil ca pe aceasta cale aceeasi instanta sa cerceteze daca modul de stabilire a datei de la care a inceput sa curga termenul a fost gresit sau corect, tinzandu-se la o rejudecare, respectiv la o verificare a hotararii contestate, ceea c e nu este posibil.
In considerarea celor retinute anterior, Curtea de Apel in baza art.318 Cod procedura civila a respins contestatia in anulare ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006