InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Contestatie impotriva Incheierii judecatorului delegat la Penitenciar

(Sentinta penala nr. 485 din data de 04.03.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI ……………..
Dosar nr. ......................
SENTINTA …………………………
Sedinta publica de la …………………………………
Instanta constituita din:
PRESEDINTE:        …………………………………..
 GREFIER:             ………………………………………
      
      Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .............................. din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector .........................................
      Pe rol solutionarea contestatiei impotriva incheierii judecatorului delegat formulata de petentul condamnat ..................................................    
      La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns petentul personal si asistat de aparator din oficiu, av. .........................., in substituire pentru av. ..................................., cu delegatie la dosar.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
      Petentul, personal, solicita emiterea unei adrese catre Penitenciarul .............................. pentru a se comunica motivele pentru care a fost respinsa solicitarea publicatiei ................................. de a ii lua un interviu.
      Aparatorul petentului arata ca se impune emiterea acestei adrese pentru a se determina motivele pentru care a fost respinsa cererea.
      Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu se opune emiterii adresei.
      Instanta, avand in vedere faptul ca din cuprinsul dosarului si din incheierea Judecatorului delegat rezulta faptul ca solicitarea publicatiei Cancan a fost respinsa nemotivat, apreciaza ca o motivare post factum a acestei hotarari nu prezinta relevanta pentru solutionarea cauzei, motiv pentru care respinge cererea formulata de petent.
      Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul in dezbateri.
      Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea plangerii, apreciind ca s-a realizat o incalcare a drepturilor petentului prin nemotivarea deciziei de a nu permite efectuarea interviului.
      Aparatorul petentului solicita admiterea plangerii, invederand faptul ca dreptul de a primi vizite este garantat de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 275/2006, nefiind vorba doar de o vocatie, si ca ingradirea acestui drept poate avea loc doar in anumite conditii prevazute de Constitutie. Apreciaza ca s-a adus o atingere dreptului petentului prin refuzul nemotivat de a permite interviul si ca desfasurarea acestuia nu ar fi tulburat activitatile din penitenciar.
      Petentul, personal, precizeaza faptul ca a absolvit un curs de jurnalism si ca in cursul interviului ar fi urmat sa se discute posibilitatea sa de angajare dupa momentul liberarii conditionate, publicatia Cancan dorind, totodata, sa il sprijine in publicarea unei carti.
      
INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin adresa nr. ................... a Judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul .................................. inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ....................., a fost inaintata instantei plangerea formulata de petentul condamnat ..................................us impotriva incheierii nr. ........................................... a Judecatorului delegat.
O data cu plangerea petentului a fost inaintat instantei si dosarul nr. ........................................... al Judecatorului delegat.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata faptul ca la data de .........................., petentul .................................. s-a adresat cu o plangere Judecatorului delegat reclamand faptul ca prin respingerea de catre conducerea Penitenciarului ............................. a solicitarii publicatiei .............................. de a i se lua un interviu i s-au adus prejudicii importante, aceasta publicatie oferindu-i oportunitati de lucru, iar prin interviul solicitat urmau sa se stabileasca conditiile de publicare a unei carti.
Prin incheierea nr. ........................................... a Judecatorului delegat a fost respinsa plangerea formulata de petent, apreciindu-se ca acesta nu are un drept de a avea contact cu mass-media, ci doar o vocatie ce poate fi acordata in functie de considerente de oportunitate, aratandu-se si faptul ca motivarea deciziei de a nu permite luarea interviului nu este impusa nici de Legea nr. 27572006, nici de Legea nr. 293/2004.
Procedand la verificarea legalitatii si temeiniciei incheierii Judecatorului delegat, instanta constata faptul ca rationamentul expus in cuprinsul acesteia porneste de la o premisa gresita. Este o cerinta a statului de drept ca orice hotarare a unei autoritati care poate sa afecteze un drept sau o vocatie a unei persoane sa cuprinda o motivare care sa permita controlul sau de catre instantele de judecata.
Nu se poate imagina modalitatea in care se poate efectua controlul asupra unei astfel de decizii in conditiile in care aceasta nu cuprinde motivele care au stat la baza luarii sale. Aceasta este situatia indiferent daca este vorba de drepturi clar stabilite sau de o „vocatie” dupa cum a calificat Judecatorul delegat posibilitatea unei persoane condamnate de a avea intalniri cu reprezentantii mass-media. Chiar daca este vorba doar de o „vocatie”, este evident faptul ca refuzul unui astfel de interviu, in lipsa unor motive justificate, avand in vedere si cele aratate de catre petent cu privire la aspectele care urmau sa se discute in cadrul acestuia, este de natura sa afecteze, daca nu drepturile petentului, cel putin interesele sale legitime, care sunt insa protejate in egala masura de lege. 
In cauza de fata, conducerea Penitenciarului ....................................... s-a marginit la a aviza negativ solicitarea publicatiei ......................................... de a lua un interviu petentului si la a preciza faptul ca aceasta decizie a fost luata in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. 1 din HG nr. 1897/2006. Or, acest text prevede faptul ca „Directorul locului de detinere poate aproba contactarea, inclusiv prin incuviintarea de intalniri, intre reprezentantii mass-media si persoanele condamnate definitiv, cu acordul scris al persoanelor in cauza, in conditiile in care nu se pericliteaza siguranta locului de detinere sau drepturile si libertatile persoanelor private de libertate.”, nerezultand care dintre aceste conditii nu au fost respectate sau de ce nu s-a considerat oportuna aprobarea solicitarii publicatiei Cancan.
In lipsa unei motivari a avizului negativ dat de conducerea penitenciarului, instanta nu poate face nicio apreciere cu privire la temeinicia sau netemeinicia acestuia, in aceste conditii, impunandu-se desfiintarea incheierii judecatorului delegat si obligarea Directorul Penitenciarului Bucuresti Jilava sa solutioneze motivat solicitarea publicatiei Cancan de a realiza un interviu cu petentul ................................................
In baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului, onorariul aparatorului din oficiu urmand a fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In baza art. 38 alin. 7-9 din Legea nr. 275/2006 admite contestatia formulata de petentul condamnat ........................., fiul lui .................... si ..........................., nascut la data de ............................., impotriva incheierii nr. ....................................... a Judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul ............................ (dosar nr. .........................).
Desfiinteaza incheierea judecatorului delegat si, rejudecand, obliga pe Directorul Penitenciarului .................................. sa solutioneze motivat solicitarea publicatiei Cancan de a realiza un interviu cu petentul ................................
In baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului, onorariul aparatorului din oficiu, av. ........................., in cuantum de ................................de lei, urmand a fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, .......................................

PRESEDINTE        GREFIER


3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006