InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Contestatia in anulare prin care se invoca o neregularitate procedurala.

(Decizie nr. 611 din data de 07.11.2012 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Contestatoarea era obligata sa incunostinteze instanta in legatura cu faptul ca nu poate sta in proces intrucat se afla in procedura de lichidare judiciara, neputand fi citata, in aceste conditii, decat prin lichidatorul desemnat. Instantei nu i se poate retine nicio culpa cu privire la faptul ca societatea a fost citata permanent la adresa cunoscuta inca de la inceputul litigiului, cu atat mai mult cu cat dovezile de indeplinire a procedurii de citare au fost restituite la dosar semnate de destinatar, fiind evident ca societatea a avut cunostinta de proces si, prin urmare, putea si trebuia,  chiar, sa incunostinteze instanta in legatura cu schimbarea situatie sale. Neprocedand in acest mod, contestatoarea si-a asumat in totalitate riscul ca solutionarea procesului sa se faca fara citarea lichidatorului, Curtea apreciind, in aceste conditii ca, in cadrul contestatiei in anulare, petenta nu se mai poate prevala de dispozitiile art. 317 alin. 1 punctul 1 Cod procedura civila intrucat, practic, isi invoca propria culpa, ea fiind singura care putea aduce la cunostinta instantei imprejurarea respectiva.

                        Decizia civila nr. 611/R/07.11.2012 a Curtii de Apel Galati

Contestatoarea S.C. S.P. S.R.L. M, judetul Vrancea a solicitat anularea incheierii de sedinta din data de 07.03.2012 a Curtii de Apel Galati, pronuntata in dosarul nr. 7344/231/2006/a1, prin care a fost admisa cererea de lamurire a dispozitivului deciziei civile nr. 44 din 20.01.2009 a aceleiasi instante, sustinand, in esenta, ca societatea nu a fost legal citata cu ocazia solutionarii acestei cereri.
A sustinut ca, prin sentinta civila nr. 6971 din 01.06.2011 a Tribunalului Vrancea societatea a intrat in procedura simplificata a falimentului astfel ca trebuia citata in mod legal prin lichidatorul judiciar desemnat de instanta, respectiv CII G.G.
A solicitat admiterea contestatiei, anularea incheierii atacate si rejudecarea cererii de lamurire a dispozitivului deciziei civile nr. 44/2009 a Curtii de Apel Galati.
Prin decizia civila nr. 611 din 07.11.2012, Curtea a respins contestatia ca nefondata, retinand, in esenta, urmatoarele:
Potrivit art. 317 alin. 1 punctul 1 Cod procedura civila, hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii.
In speta, ceea ce se invoca de catre contestatoare este imprejurarea ca cererea de lamurire dispozitiv formulata de petentul S.S., si care a format obiectul dosarului nr. 7344/231/2006/a1, a fost solutionata fara ca societatea sa fie legal citata, respectiv prin lichidatorul judiciar desemnat in procedura insolventei, situatie de natura a atrage anulabilitatea hotararii astfel pronuntate.
Sub un prim aspect, Curtea a constatat ca, desi contestatoarea a invocat existenta unei hotarari a Tribunalului Vrancea prin care s-a dispus declansarea procedurii simplificate a falimentului si a fost desemnat un lichidator judiciar, nu a facut nicio dovada in acest sens, nedepunand la dosar hotararea respectiva.
Pe de alta parte, imprejurarea ca societatea se afla in faliment nu a fost adusa niciodata la cunostinta instantei de recurs, situatie care ii este imputabila in totalitate contestatoarei care, desi a fost citata pentru toate termenele de judecata la sediul indicat in dosar, citatia fiind primita si semnata personal de un reprezentant al societatii sau de o ruda a administratorului acestuia, nu a incunostintat instanta in legatura cu situatia speciala in care se afla.
Mai mult decat atat, la data de 26.10.2011, S.C. S.P. S.R.L. a formulat o cerere de amanare a judecarii cauzei in vederea angajarii unui aparator, cerere aflata la fila 79 din dosarul nr. 7344/231/2006/a1 al Curtii de Apel Galati, nici la acel moment contestatoarea neaducand la cunostinta instantei ca societatea are un lichidator desemnat in procedura simplificata a falimentului.
Or, in lumina dispozitiilor art. 98 Cod procedura civila care prevad obligatia partii care si-a schimbat domiciliul in timpul judecatii de a aduce la cunostinta instantei acest lucru sub pedeapsa neluarii ei in seama, Curtea a apreciat ca, aplicand prin analogie aceste dispozitii legale la situatia din speta dedusa judecatii, contestatoarea era obligata sa incunostinteze instanta in legatura cu faptul ca nu poate sta in proces decat prin lichidatorul desemnat, instantei neputandu-i-se retine nicio culpa cu privire la faptul ca societatea a fost citata permanent la adresa cunoscuta inca de la inceputul litigiului, cu atat mai mult cu cat dovezile de indeplinire a procedurii de citare au fost restituite la dosar de fiecare data semnate.
Este evident ca societatea a avut cunostinta de proces si, prin urmare, putea si trebuia,  chiar, sa incunostinteze instanta in legatura cu schimbarea situatiei sale.
Neprocedand in acest mod, contestatoarea si-a asumat in totalitate riscul ca solutionarea procesului sa se faca fara citarea lichidatorului, Curtea apreciind, in aceste conditii ca, in cadrul contestatiei in anulare, petenta nu se mai poate prevala de dispozitiile art. 317 alin. 1 punctul 1 Cod procedura civila intrucat, practic, isi invoca propria culpa, ea fiind singura care putea aduce la cunostinta instantei imprejurarea respectiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006