InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Contestatia la executare

(Decizie nr. 90 din data de 18.11.2013 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Prin contestatie la executare propriu-zisa M.G. a pus in discutie legalitatea validarii popririi conturilor sale bancare, sustinand ca nu a fost parte in dosarul Tribunalului Cluj, in care s-a dispus aceasta masura de executare silita, iar hotararea nu-i este opozabila.
Totodata a formulat  si o contestatie la titlu, prin care solicita lamuriri cu privire la intelesul  titlului executoriu emis de Curtea de Apel Galati, in  sensul inlaturarii cuvantului "al M" din "CL al MG",  motivat de faptul ca da nastere la confuzii.
Apreciind, raportat la datele concrete ale spetei, ca nu sunt incidente in cauza dispozitiile art. 17 Cod procedura civila si constatand ca Tribunalul Galati a solutionat ambele cereri cu incalcarea dispozitiilor de competenta materiala, prevazute de art. 300 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, invocate in termen legal in fata instantei de fond, Curtea a dispus admiterea apelurilor, desfiintarea in tot a sentintei, disjungerea contestatiei la titlu pe care a pastrat-o spre competenta solutionare si declinarea cauzei la Judecatoria Galati spre competenta solutionare a contestatiei la executare.

                                                                      Decizia civila nr. 90/A din 18.11.2013 a Curtii de Apel Galati
        
Prin cererea inregistrata la 25.05.2012 pe rolul Judecatoriei Galati, contestatorul MG a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimatii-creditori SE si TCA, intemeiata in drept pe dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Cererea a fost indreptata impotriva actelor de executare intocmite in dosarul de executare nr.138/ES-MPL/2010 al B.E.J. MPL din Galati.
Prin sentinta civila nr.7811 din 23.07.2012, Judecatoria Galati a declinat competenta de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Galati, in considerarea temeiului de drept invocat si a faptului ca executarea priveste, ca titlul executoriu, sentinta civila nr.804/2009 a acestei din urma instante.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Galati la 02.08.2012, cu pastrarea numarului unic de dosar (9159/233/2012).
Intimatii SE si TC au invocat in scris doua exceptii: a lipsei de calitate procesuala activa a contestatorului MG si a tardivitatii formularii contestatiei la executare.
Prin inscris depus la instanta pe 19.12.2012, B.E.J. MPL din G - executorul judecatoresc ce efectueaza actele de executare contestate de MG - a formulat cerere de interventie in interes accesoriu.
Fata de aceasta pozitie, contestatorul MG a formulat la 09.01.2013, cerere de recuzare a executorului judecatoresc, avand in vedere ca nu este echidistant si impartial fata de partile din procedura de executare silita. A subliniat ca interventia este in sustinerea pozitiei creditorilor. In drept a invocat art.10 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, coroborat cu art.27 alin.1 pct.1 din Codul de procedura civila. Cererea de recuzare a fost comunicata partilor, inclusiv intervenientului B.E.J. MPL din G, chiar daca nu a fost discutata admiterea in principiu a acestuia. Fata de aceasta cerere, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale de solutionare.
Prin incheierea de sedinta din 30.01.2013, instanta a respins ca neintemeiata exceptia, invocata din oficiu, a necompetentei materiale a Tribunalului Galati in ce priveste capatul de cerere privind recuzarea executorului judecatoresc si a admis cererea de recuzare formulata impotriva B.E.J. MPL din G. Drept urmare:
- a dispus sesizarea Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Galati pentru desemnarea unui alt executor care sa efectueze executarea in dosarul de executare inregistrat in prezent cu nr.138/ES-MPL/2010 pe rolul B.E.J. MPL din G si
- a stabilit ca niciunul dintre actele indeplinite in dosarul de executare nr.138/ES-MPL/2010 de executorul judecatoresc recuzat B.E.J. MPL nu vor fi pastrate.
Motivarea ambelor decizii ale instantei sunt cuprinse in incheierea de sedinta din 30.01.2013.
La termenul de judecata din 29.03.2013, reprezentantul intimatilor, avocat AP, a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Galati si a solicitat declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Galati. Prin incheierea de sedinta din 04.04.2013, instanta a respins ca neintemeiata exceptia, cu motivarea acolo cuprinsa.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.
Prin sentinta civila nr. 1153/7.05.2013 a Tribunalului Galati s-au respins ca ramasa fara obiect contestatia la executare si exceptiile lipsei calitatii procesuale active si a tardivitatii formularii contestatiei la executare, precum si cererea de interventie accesorie formulata de Biroul Executorilor Judecatoresti.
S-a respins ca neintemeiata cererea privind lamurirea intelesului titlului executoriu.
Au fost obligati intimatii si intervenientul, in solidar la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2.836,75 lei catre contestator.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
In fapt, contestatorul MG a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite prin poprire inceputa in dosarul de executare nr.138/ES-MPL/2010. Pe parcursul judecarii contestatiei, prin incheierea de sedinta din 30.01.2013, instanta a admis cererea de recuzare formulata de contestator impotriva B.E.J. MPL din Galati si a stabilit ca niciunul dintre actele indeplinite in dosarul de executare nr.138/ES-MPL/2010 de executorul judecatoresc recuzat B.E.J. MPL nu vor fi pastrate. Drept urmare, contestatia la executare a devenit lipsita de obiect.
Data fiind aceasta solutie, si cele doua exceptii invocate de intimatii SE si TC - a lipsei de calitate procesuala activa si a tardivitatii formularii contestatiei la executare - raman fara obiect, si vor fi respinse ca atare.
Nu mai putin, si cererea de interventie accesorie in interesul intimatilor formulata de intervenientul B.E.J. MPL, in contradictoriu cu contestatorul MG, este lipsita de obiect, urmand si ea a fi respinsa pentru acest motiv.
 Cu privire la cererea de lamurire titlu executoriu, instanta a retinut urmatoarele:
In fapt, contestatorul NG, in contradictoriu cu intimatii SE si TC, a solicitat lamurirea intelesului titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.804 pronuntata la 14.05.2009 de Tribunalul Galati in dosarul nr.2021/121/2009, definitiva prin decizia civila nr.45/A pronuntata la 10.02.2010 de Curtea de Apel Galati in acelasi dosar, irevocabila prin decizia nr. 319 pronuntata la 20.01.2011 de Inalta Curte de Casatie si Justitie in acelasi dosar. In motivare a aratat ca dispozitivul titlului executoriu face referire la doi debitori (CLG si MG), fara a preciza care dintre ei este debitorul obligatiei de plata.
Potrivit dispozitivului sentintei civile nr. 804 pronuntata la 14.05.2009 de Tribunalul Galati in dosarul nr. 2021/121/2009, paratul CLG  (MG) a fost obligat sa plateasca celor doi contestatori o suma de bani cu titlul de despagubiri civile.
Problema existentei si a confuziei celor doi debitori - CLG si MG (care sunt entitati juridice diferite) - a facut obiectul apelului declarat impotriva sentintei aratate, apel solutionat prin decizia civila nr.45/A pronuntata la 10.02.2010 de Curtea de Apel Galati. Dispozitivul acestei din urma hotarari precizeaza tocmai faptul ca se inlatura din dispozitivul sentintei obligarea MG la plata despagubirilor (deci CLG ramane singur debitor al obligatiei de plata). Aceasta hotarare a ramas irevocabila prin respingerea recursului de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (decizia nr.319 pronuntata la 20.01.2011).
Asadar, confuzia pe care o critica prin actiune contestatorul MG nu exista, lipsind pretentia acestuia de fundament faptic.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs (recalificat apel) paratii SE si TCA si intervenientul in nume propriu - BEJ MPL.
Prin decizia civila nr. 90/A din 18.11.2013 a Curtii de Apel Galati s-au admis ambele  apeluri, s-a desfiintat in tot sentinta civila si toate incheierile premergatoare, s-a disjuns capatul de cerere privind contestatia la titlu pe care Curtea de Apel Galati l-a pastrat spre competenta solutionare si s-a declinat contestatia la executare la Judecatoria Galati.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Analizand hotararea instantei de fond, prin prisma motivelor invocate Curtea a retinut  urmatoarele:
Pentru solutionarea apelurilor se impune in primul rand lamurirea situatiei de fapt si a obiectului actiunii.
1) Astfel, initial MG in calitate de tert poprit a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite prin poprire, emisa in dosarul de executare nr. 138/ES-MPL/2010 al B.E.J. MPL.
Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca decizia nr. 230/10.04.2012 a Tribunalului Cluj este nelegala deoarece, desi MG nu a fost parte in proces, a fost obligata ca parte cazuta in pretentiuni, prin aceasta incalcandu-se autoritatea de lucru judecat a deciziei nr. 319/20.01.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a deciziei nr. 804/14.05.2009 a Curtii de Apel Galati.
Prin urmare, executarea silita ar trebui sa vizeze doar CLG.
In concluzie, a solicitat admiterea contestatiei la executare si anularea formelor de executare prin poprire, deoarece MG e o institutie lipsita de calitate procesuala pasiva in aceasta executare silita.
In cadrul contestatiei la executare propriu-zisa s-a formulat si o cerere de suspendare a executarii silite intemeiata pe art. 6 alin. 4 din O.U.G. nr. 22/2002 pana la solutionarea cererii privind acordarea termenului de gratie.
2) Ulterior, la data de 13.07.2011, contestatoarea a formulat o cerere de completare a contestatiei la executare cu un capat de cerere ce viza lamurirea cu privire la intelesul titlului executoriu (decizia civila nr. 45/A/10.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Galati in dosarul nr. 2012/121/2009).
A sustinut ca, in opinia sa sintagma CLMG" e de natura sa creeze confuzii si ca s-ar impune inlaturarea cuvantului al Mun., ce a creat posibilitatea de  a fi executati silit in numele altei institutii pentru plata.
Reportat la obiectul actiunii (contestatie la executare propriu-zisa si contestatie la titlu), Curtea urmeaza sa analizeze cu prioritate motivul de apel ce vizeaza exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Galati.
O prima problema procedurala este cea care vizeaza invocarea in termen, in fata instantei de fond, a exceptiei de necompetenta materiala.
Potrivit dispozitiilor art. 1591 Cod procedura civila, necompetenta materiala poate fi invocata de catre parti ori de catre judecator la prima zi de infatisare in fata primei instante, dar nu mai tarziu de inceperea dezbaterilor asupra fondului.
Datorita evolutiei particulare a spetei, apreciem ca exceptia de necompetenta a fost invocata "in limine litis".
Astfel, datorita modului ambiguu in care a fost formulata contestatia, intemeiata ba pe art. 6 din O.U.G. 22/2002, ba pe art. 400 Cod procedura civila, datorita intarzierii cu care a fost depus de catre executorul judecatoresc dosarul de executare silita (continand decizia civila nr. 230/2012 a Tribunalului Cluj si adresa de validare poprire din 17 aprilie 2012, ce faceau lumina in stabilirea obiectului actiunii) datorita numeroaselor cereri formulate (ex.: interventie accesorie, recuzare, intervenient, recuzare complet, recuzare instanta, reexaminari amenda) ce au cauzat numeroase amanari, cauza a avut un traseu sinuos, iar prima zi de infatisare, la care partile legal citate (in deplina cunostinta de cauza asupra obiectului cererii de chemare in judecata) sa poata formula concluzii nu a fost depasit.
Astfel, initial, contestatoarea parea sa invoce faptul ca este o terta persoana, vatamata prin executare, ce nu a participat la judecata deciziei civile nr. 230/10.04.2012 a Tribunalului Cluj si totusi a primit o adresa de infiintare poprire.
Nu a depus la dosarul cauzei aceasta adresa si nici decizia invocata, astfel incat instanta si partea adversa nu s-au putut lamuri daca in dosarul de executare silita contestatoarea are calitatea de tert poprit sau de debitor.
In plus, invoca si o alta decizie a Curtii de Apel Galati nr. 45/2011 prin care s-a stabilit ca debitor este CL si nu MG.
In mod aparent contradictoriu cu afirmatiile de mai sus, contestatoarea solicita si lamurirea acelei decizii, in sensul inlaturarii sintagmei "Mun." prin urmare, titlul executoriu nu i se parea chiar atat de clar.
Pentru a induce si mai mult starea de confuzie, contestatoarea a formulat si o cerere de suspendare executare silita, intemeiata pe dispozitiile art. 6 din O.G. nr. 22/2002 pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii institutiei debitoare de acordare a unui termen de gratie, ce atragea competenta Tribunalului Galati, ca instanta de fond ce a pronuntat hotararea supusa executarii silite.
Raportat la aceste ambiguitati intimatii-creditori au solicitat pe tot parcursul  procesului lamuriri, pentru a-si putea formula apararea, instanta a solicitat atasarea a doua dosare de executare silita nr. 1093/ES-MPL 2012 si nr. 138/ES-MPL/2010, iar B.E.J. MPL a formulat cereri de reexaminare a amenzilor judiciare, pe motiv ca nu a inteles ce executare silita se contesta.
Datorita diverselor incidente procedurale ivite ulterior depunerii dosarului de executare (cerere de reexaminare amenzi judiciare aplicate executorului, cerere recuzare intervenient accesoriu, necompetenta materiala a instantei in solutionarea cererii de recuzare a intervenientului accesoriu, cerere recuzare a completului, cerere recuzare a tuturor judecatorilor sectiei civila I si exceptia lipsei dovezii de reprezentant a aparatorului contestatorului), apreciem ca exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Galati a fost invocata in termenul prevazut de lege.
In concluzie, raportat la momentul clarificarii obiectului cererii de chemare in judecata la 30.01.2013, dupa rezolvarea tuturor incidentelor procedurale, termenul din 29.03.3013 reprezinta prima zi de infatisare.
Exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Galati ca instanta de fond este fondata, din urmatoarele considerente:
Din continutul cererii initiale, cererii completatoare si notelor de sedinta si dosarul de executare silita, Curtea retine ca instanta de fond a fost investita, atat cu o contestatie la executare propriu zisa, cat si o contestatie la titlu.
Prin contestatia la executare propriu zisa, MG contesta adresa nr. 3837/138/2010 a B.E.J. MPL, din data de 17.04.2012, din dosarul de executare nr. 138/ES-MPL/2010 prin care s-a validat poprirea asupra conturilor bancare ale MG pentru CLG, in baza deciziei civile nr. 230/R/20.04.2012 a Tribunalului Cluj.
Considera contestatoarea ca atata timp cat MG nu a fost parte in respectivul proces, de validare poprire, hotararea nu ii este opozabila si nu poate fi validata poprirea pe conturile sale.
Astfel, initial, prin sentinta civila nr. 4838/11.05.2011 a Judecatoriei Galati s-a respins actiunea in validare poprire, formulata de creditorii TC si SE, in contradictoriu cu paratii: debitorul - CLMG si tertul poprit - TMG, retinandu-se in motivare ca debitorul nu poate fi executat prin forma popririi de la TG, deoarece acesta nu poate detine conturi bancare si nici T - in calitate de tert nu datoreaza vreo suma de bani debitorului.
Prin decizia civila nr. 230/1/2012 a Tribunalului Cluj - Sectia civila - in baza careia s-a emis adresa de validare poprire ce face obiectul prezentului dosar - s-a admis apelul declarat de creditori si s-a dispus validarea popririi asupra contului MG, deschis la TG pana la concurenta sumei de 4.012.534,41 Euro, reprezentand debit si 800.774,43 lei, reprezentand cheltuieli de executare.
In motivarea deciziei s-a retinut ca in prezenta cauza ne aflam intr-o situatie speciala, in care tertul poprit nu apare ca un veritabil debitor al CLMG, dar, dat fiind ca prin intermediul acestui debitor este alimentat cu fonduri de la bugetul statului, exista posibilitatea ca TMG sa participe la raporturi juridice existente, in calitate de tert poprit.
Contestatorul a mai invocat in sprijinul sau si faptul ca ulterior emiterii actului de executare silita contestat prin decizia civila nr. 3620/R/2012 a Curtii de Apel  Cluj, s-a admis recursul  declarat de CLMG.
Prin decizia invocata, s-a modificat in parte solutia din apel in sensul validarii popririi asupra conturilor debitorului CLMG, conturi in care CLG derula operatiuni anterior schimbarii denumirii titularului conturilor la data de 1.01.2009, din CLG in MG.
In considerentele deciziei, Curtea de Apel Galati a confirmat retinerile Tribunalului Cluj ca ne aflam intr-o ipoteza speciala, in care tertul poprit nu apare ca un veritabil debitor al CLMG, dar data fiind imprejurarea ca prin intermediul tertului debitorul este alimentat cu fonduri de la bugetul statului, in mod corect Tribunalul a stabilit ca exista posibilitatea ca T. sa participe la raporturile  juridice existente, in calitate de tert poprit.
A mai retinut insa, ca validarea de poprire se face doar in contradictoriu cu debitorul expres mentionat in titlul executoriu.
In concluzie, primul capat de cerere e o contestatie la executare propriu-zisa, formulata de un tert, care sustine ca hotararea irevocabila de validare poprire nu ii este opozabila, contestatie intemeiata pe dispozitiile art. 399 alin. 1 Cod procedura civila.
Competenta de solutionare a acestei cereri revine, conform dispozitiilor art. 400 alin. 1 Cod procedura civila, instantei de executare care este Judecatoria Galati, conform dispozitiilor art. 373 alin. 2 Cod procedura civila.
Trimiterea la dispozitiile art. 6 din O.U.G. nr. 22/2002 este inoperanta in cauza, urmarindu-se doar inducerea in eroare  a instantei, in conditiile in care nu exista o cerere de esalonare a debitului formulata de institutia debitoare.
Dimpotriva, se invoca faptul ca MG nu are calitatea de debitor si nu-i este opozabila hotararea de validare poprire.
Ca urmare a cererii de completare, MG a formulat si o cerere de lamurire cu privire la intelesul titlului executoriu (decizia civila nr. 45/A/10.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Galati) solicitand inlaturarea cuvantului " al Mun." din  "CLMG", motivat de faptul ca da nastere la confuzii.
In conformitate cu dispozitiile art. 400 alin. 2 Cod procedura civila competenta de solutionare a cererii apartine instantei ce a pronuntat hotararea, adica Curtii de Apel Galati, ca instanta de apel ce a pronuntat titlul executoriu.
In concluzie, in speta desi competenta de solutionare a contestatiei la executare propriu-zisa apartinea Judecatoriei Galati, iar competenta de solutionare a contestatiei la titlu apartinea Curtii de Apel, in mod nelegal, cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica ale art. 400 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, Tribunalul Galati s-a pronuntat asupra ambelor contestatii, desi nu era competent sa solutioneze nici una  dintre cele doua cereri.
Avand in vedere ca desfiintarea in intregime a hotararii ca fiind pronuntata de o instanta necompetenta, atrage si nulitatea tuturor incheierilor premergatoare, Curtea nu mai apreciaza necesar sa analizeze celelalte critici vizand incheierile atacate in mod separat cu apel.
Sustinerile contestatoarei formulate in fata instantei de fond ca nu ar exista un capat de cerere principal - contestatia la titlu si un capat de cerere accesoriu - contestatie la executare propriu-zisa nu pot fi primite.
In speta, dispozitiile art. 17 Cod procedura civila nu sunt incidente ambele contestatii avand natura unor cereri principale.
Desi aparent, solutia din contestatia la executare pare sa depinda de solutia din contestatia la titlu, in realitate aceasta aparare nu poate fi retinuta.
Asa cum sustine contestatorul prin decizia civila nr. 45/A/10.02.2010 a Curtii de Apel Galati este foarte clara in ceea ce priveste inlaturarea obligatiei MG la plata despagubirilor. Singura mentiune de natura sa creeze confuzii este denumirea debitoarei: CLG sau CLMG, care pe viitor ar putea da nastere la alte litigii.
Solutia in contestatia la executare nu depinde in niciun fel de solutia din contestatia la titlu, Judecatoria  Galati urmand sa verifice punctual daca validarea poprire s-au facut conform deciziei irevocabile a Curtii de Apel  Cluj, doar asupra partilor implicate acolo, interpretand coroborat dispozitivul si considerentele sau vizeaza un tert, strain de executarea silita.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013