Jurisprudenta Tribunalul Neamt


Spete afisate: de la 1 la 20 din 616 pronuntate de Tribunalul Neamt


EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC
Decizie nr. 1168/C din data de 22.11.2017 | Domeniu: Plati; Primari, primarii
CONTESTA?IA LA EXECUTARE FORMULATA DE UN CREDITOR IPOTECAR, BANCA, PRIN CARE SE SOLICITA ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE DISTRIBUIRE A PRE?ULUI IN CARE SE REGASESC ?I SUMELE DE BANI DISTRIBUITE ALTOR EXECUTORI JUDECATORE?TI CARE AU INCEPUT EXECUTAREA ACELUI
Decizie nr. 25/RC din data de 10.04.2017 | Domeniu: Banci. Operatiuni bancare. Institutii (sparte); Contestatie la executare
OBLIGA?IA DE ELIBERARE A PA?APOARTELOR MINORI NEINCLU?I IN CERTIFICATELE DE CETA?ENIE ALE PARIN?ILOR
Sentinta civila nr. 620/C din data de 09.05.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice


ACORDAREA DESPAGUBIRII PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI

Decizie nr. 140/AC din data de 08.05.2017 | Domeniu: Contracte; Despagubiri, penalitati
EXPRESIA BUNEI CREDIN?E LA INCHEIEREA ?I EXECUTAREA CONTRACTULUI, IN CONTEXTUL IN CARE NU A FOST DUBLATA PRINTR-O CLAUZA IDENTICA, IN FAVOAREA INTIMATULUI, APLICABILA IN SITUA?IA INCETARII CONTRACTULUI DIN CULPA FURNIZORULUI
Decizie nr. 186/AC din data de 22.05.2017 | Domeniu: Contracte; Despagubiri, penalitati
ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE TELEFONIE
Decizie nr. 201/AC din data de 07.06.2017 | Domeniu: Contracte; Despagubiri, penalitati
CONTRAVALOAREA JUSTEI DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI CU TELEKOM SA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI CONTRACTUALE DE 24 DE LUNI.
Decizie nr. 20/Ac din data de 16.01.2017 | Domeniu: Contracte
SUSPENDARE EXECUTARE ACT EMIS DE AUTORITA?ILE LOCALE
Sentinta civila nr. 1163/C din data de 07.11.2017 | Domeniu: Suspendare a executarii
AC?IUNE IN CONSTATARE CLAUZE ABUZIVE
Sentinta civila nr. 15/AC din data de 16.01.2017 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


SUSPENDARE DISPOZI?IEI ?EFULUI POLI?IEI RUTIERE PRIN CARE SE SUSPENDA DREPTUL DE CONDUCERE

Sentinta civila nr. 840/C din data de 11.08.2017 | Domeniu: Suspendare a executarii
FAPTA ILICITA IMPUTATA PARATEI DE COCONTRACTANTUL SAU CE CONSTA IN OMITEREA INDEPLINIRII OBLIGA?IILOR ASUMATE PRIN CONVEN?IE
Sentinta civila nr. 728/C din data de 14.06.2017 | Domeniu: Contracte
CESIUNEA CREAN?ELOR REZULTATE DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU INSTITU?IILE PUBLICE
Sentinta civila nr. 618/C din data de 09.05.2017 | Domeniu: Contracte
CONTESTA?IE LA EXECUTARE SUSPENDARE EXECUTARE
Decizie nr. 70/AC din data de 27.02.2017 | Domeniu: Contestatie la executare
OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE IN CAZUL ATACARII IN INSTAN?A A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL
Sentinta civila nr. 916/C din data de 19.09.2017 | Domeniu: Plangeri prealabile
ACORDAREA DIFEREN?EI DE SALARIU REPREZENTAND INCLUDEREA PREMIULUI ANUAL IN SALARIUL LUNAR
Sentinta civila nr. 780/C din data de 27.06.2017 | Domeniu: Salarizare
PRETEN?II
Sentinta civila nr. 479/C din data de 29.03.2017 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC
Sentinta civila nr. 1168/C din data de 22.11.2016 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


ACORDUL NOTARIAL AL VECINILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZA?IEI DE CONSTRUIRE

Sentinta civila nr. 665/C din data de 23.05.2017 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Autorizare; Constructii
TERMENUL DE EMITEREA DECIZIEI DE IMPUTARE CONFORM ART. 85 DIN LEGEA NR. 188/1999
Sentinta civila nr. 747/C din data de 20.06.2017 | Domeniu: Gestiune frauduloasa
Drept procesual civil. Ordinul de protec?ie vizeaza ?i categoria afinilor.
Decizie nr. 63 din data de 12.01.2016 | Domeniu: Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia)

Spete afisate: de la 1 la 20 din 616 pronuntate de Tribunalul Neamt
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]