InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

CESIUNEA CREAN?ELOR REZULTATE DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU INSTITU?IILE PUBLICE

(Sentinta civila nr. 618/C din data de 09.05.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza actiunea civila formulata de reclamanta XX cu sediul in XX XX CUI XX - prin lichidator judiciar XX cu sediul in XX, in contradictoriu cu parata XX- PRIN PRIMAR, cu sediul in comuna XX, pentru pretentii.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, au lipsit partile.
Procedura de citare legal indeplinita.
                     S-a facut referatul cauzei, de grefierul de sedinta, care invedereaza ca reclamanta a depus la dosar inscrisuri: adresa nr.XX emisa de XX XX prin care s-a inaintat XX contratul de cesiune de creanta din 19.01.2013 si adresa XX prin care a inaintat XX contratul de cesiune de creanta din 19.05.2014(filele 70-72).
Instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si, fata de solicitarea reclamantei de judecare a cauzei „in lipsa”, ramane in pronuntare asupra cererii de chemare in judecata.

TRIBUNALUL,


Prin cerea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul XX, reclamanta XX a chemat in judecata parata XX-PRIN PRIMAR, pentru ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va da in cauza, parata sa fie obligata la plata sumei de 458.078 lei cu titlu de pret si la plata penalitatilor in intarzierea platii pretului.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, in baza contractului din 19.05.2014, a preluat toate drepturile in legatura cu creanta in suma de 458078 lei rezultata din contractul nr. XX, ca facturile emise in baza contractului de executie au fost recunoscute de parata, ca creata impotriva paratei este certa, lichida si exigibila si se impune obligarea paratei la plata.
In dovedire, reclamanta a depus la dosar inscrisuri.
Parata, legal citata, a formulat intampinare si a invocat exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si exceptia prescriptiei dreptului la actiune.
Cu privire la exceptia prescriptiei, parata a aratat ca pretentiile reclamantei deriva din contractul incheiat la data de 31.10.2008, ca facturile emise dateaza din 2008 si 2009, actiunea fiind facuta peste termenul de 3 ani prevazut de lege.
Pe fond parata a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca reclamanta nu a respectat dispozitiile O.U.G. nr. 146/2002, contractul de cesiune nefiind valid.
Prin incheierea din 28.02.2017, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Intre parata, in calitate de achizitor, si XX, in calitate de executant, s a incheiat contractul de executie lucrari nr. XX. Contractul incheiat de parata, in calitate de autoritate publica, este un contract de achizitie publica in sensul art. 3 lit. f din O.U.G. nr. 34/2006. Potrivit acestui articol, contractul de achizitie publica este contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul ori mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
La data de 26.07.2011, parata a confirmat obligatia de plata in suma de 521.403 lei fata de executant.
La data de 19.01.2013, prin contract de cesiune de creanta, XX a cesionat, catre XX, toate drepturile in legatura cu creanta in suma de 458.078 lei fata de XX. Aceasta creanta a fost cesionata de XX, la data de 19.05.2014, catre XX, reclamanta din prezenta cauza.
Potrivit dispozitiilor prevazute la art. 9.1 din contractul de executie nr. XX, „Cesiunea totala sau partiala a obligatiilor asumate prin contract se va putea face numai cu acordul achizitorului.”. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 6 ind. 1, alin. (1) din O.U.G. nr. 146/2002, in forma in vigoare la dat incheierii contractului de cesiune de creanta de catre reclamanta, „Operatorii economici pot cesiona drepturile de incasat de la institutii publice aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate, prevazute la art. 6 alin. (1), catre alti operatori economici sau alte institutii de credit, denumite in continuare cesionari. Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al institutiei publice care datoreaza operatorului economic sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate.”
Rezulta ca atat contractul de lucrari cat si actul normativ anterior indicat conditioneaza cesionarea drepturilor de incasat de la institutii publice de acceptul prealabil al institutiei publice.
Cum in cauza reclamanta nu a facut dovada acceptului paratei cu privire la cesionarea drepturilor de catre executantul evidentiat in contractul incheiat de autoritatea publica si cum dispozitia legala in acest sens este imperativa, instanta va respinge actiunea, conform dispozitivului.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de reclamanta XX cu sediul in XX XX CUI XX - prin lichidator judiciar XX cu sediul in XX, in contradictoriu cu parata XX- PRIN PRIMAR, cu sediul in comuna XX, ca neintemeiata.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul XX.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011