Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Aplicarea legii penale mai favorabile - art. 6 NCP; reducerea pedpesei componente a rezultantei; mentinerea pedepsei rezultante; concurs de infractiuni

(Hotarare nr. 883 din data de 23.07.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Individualizare; Infractiuni | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Prin cererea inregistrata la data de 18.03.2014, persoana condamnata D.S. a formulat contestatie la executare aratand ca este condamnat pentru infractiunea de viol la pedeapsa inchisorii de 14 ani. In motivarea cererii a aratat ca doreste o reevaluare a pedepsei conform noului cod penal intrucat maximul pedepsei a scazut de la 25 de ani la 12 ani, el fiind condamnat la pedeapsa de 14 ani inchisoare, astfel arata ca potrivit art. 218 alin. 3 lit. c si f C.p. incadrarea este de la 5 la 12 ani.
In vederea solutionarii cauzei s-a dispus emiterea unei adrese catre Penitenciarul unde se afla incarcerat condamnatul pentru a inainta fisa de evaluare, copia mandatului de executare a pedepsei inchisorii, sentintele penale de condamnare.
Prin adresa nr. 49806/PCDJ/06.05.2014, Penitenciarul Craiova a inaintat inscrisurile solicitate.
Prin incheierea de sedinta din data de 12 mai 2014 tribunalul a dispus emiterea unei adrese catre Judecatoria Vanju-Mare pentru a inainta s.p. nr. 216/2012 si 225/2013 si catre Tribunalul Mehedinti pentru a inainta sentinta penala nr. 232/2012.
Prin adresa nr. 4123/332/2011 din data de 23.05.2014, Judecatoria Vanju-Mare a inaintat sentintele penale solicitate, la dosar fiind atasata si sentinta penala solicitata Tribunalului Mehedinti.
Analizand actele dosarului si dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta penala nr. 232 din data de 12.12.2012 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, in baza art. 189 alin. 2 C.p. a fost condamnat inculpatul D.S., la  9 ani inchisoare cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p. in cond. art. 71 C.p., pentru savarsirea infractiunii de "lipsire de libertate in mod ilegal".
In baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a si alin. 3 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. a fost condamnat acelasi inculpat la 14 ani inchisoare cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p. in cond. art. 71 C.p., pentru savarsirea infractiunii de "Viol".
In baza art. 65 alin. 2 C.p. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p., pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara ce se va executa in cond. art. 66 C.p.
In baza art. 33 lit. a - 34 C.p. s-au contopit pedepsele aplicate si s-a dispus ca inculpatul D.S. sa execute pedeapsa cea mai grea de 14 ani inchisoare cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p. in cond. art. 71 C.p..
In baza art. 35 alin. 1 C.p., alaturi de pedeapsa principala rezultanta s-a aplicat si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 88 C.p. s-a dedus din pedeapsa retinerea si arestul preventiv din data de 21.04.2012 pana la pronuntare iar in baza art. 350 C.p.p. s-a mentinut starea de arest a inculpatului D.S.
In baza art. 4, 5 si 9 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare s-a dispus prelevarea de la inculpat de probe biologice in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J., urmand ca, in baza art. 5 alin. 5 din lege sa fie informat inculpatul ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in S.N.D.G.J. a profilului genetic.
Impotriva sentintei penale nr. 232/12.12.2012 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti si inculpatul D.S.au formulat apel la Curtea de Apel Craiova care prin d.p. nr. 136/17.04.201, definitiva prin decizia nr. 3280/25.10.2013 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie,  a admis apelurile declarate impotriva sentintei penale nr. 232 din 12 decembrie 2012, pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 5146/101/2012 si a desfiintat in parte sentinta penala recurata in latura penala si rejudecand in fond, in baza art. 334 cod procedura penala a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului D.S. din infractiunile  prev. de art. 189 alin. 2 C.p. si art. 197 alin. 1, alin. 2 lit.a si alin3 c.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 c.p , in infractiunile prev. de art. 189 alin. 1 si 2 C.p. si art. 197 alin. 1, alin. 2 lit.a si alin.3 teza I cu aplic. art. 41 alin. 2 cp.
 In baza art. 189 alin.1 si  2 C.p. a fost condamnat pe inculpatul D.S., la pedeapsa  9 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p., pentru savarsirea infractiunii de " lipsire de libertate in mod ilegal".
In baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a si alin. 3 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, a fost condamnat acelasi inculpat la 14 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p., pentru savarsirea infractiunii de "Viol".
In baza art. 33 lit. a - 34 C.p. s-au contopit pedepsele aplicate si s-a dispus  ca inculpatul D.S. sa execute pedeapsa cea mai grea de 14 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p.
In baza art. 71 c.p. au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b C.p pe durata prev. de art. 72 c.p si face aplicarea art. 57 c.p.
In baza art. 88 C.p., s-a dedus din pedeapsa retinerea si arestul preventiv de la 21.04.2012 pana la zi iar in baza art. 350 C.p.p. s-a mentinut starea de arest a inculpatului D.S..
In baza sentintei penale nr. 232/12.12.2012 pronuntata de Tribunalul Mehedinti s-a emis MEPI nr. 297/28.10.2013 de catre Tribunalul Mehedinti.
Prin sentinta penala nr. 225/7.11.2013 pronuntata de Judecatoria Vanju-Mare, definitiva prin nerecurare la data de 26.11.2013, in baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002, republicata, cu aplicarea art.13 C.p. raportat la art. 320 indice 1 C.p.p  a fost condamnat inculpatul D.S., la 2 ani si 8 luni  inchisoare.
 In baza art. 36 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 33 Cod penal, s-a constatat ca infractiunile pentru care a fost judecat si condamnat inculpatul prin s.p. nr. 216  din 14.11.2012 a Judecatoriei  Vinju Mare,  definitiva prin    nerecurare, sunt concurente cu  infractiunea dedusa judecatii.
Astfel, s-au descontopit  pedepsele contopite  prin  S.P. nr.  216 din 14.11.2012 a Judecatoriei  Vinju Mare, definitiva prin  nerecurare, si anume: 2 ani si 6 luni inchisoare  pentru art.208 - 209 lit. a, g, i, C.pen., 2 ani si 3 luni inchisoare  pentru art.   208 - 209 lit. a, g, i, C.pen., 2 ani inchisoare  pentru art. 208 - 209 lit. a, g, i, C.pen.,
In baza art. 36 alin. 1 Cod penal rap. la art. 34 Cod penal, au fost contopite aceste pedepse cu  pedeapsa de  2 ani si  8 luni  pentru  art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, dedusa judecatii si s-a dispus sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani si  8 luni  inchisoare.
In baza art. 71 alin. 1 C. pen. au fost interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a si b C. pen.
In baza sentintei penale nr. 225/07.11.2013 pronuntata de Judecatoria Vanju-Mare s-a emis MEPI nr. 282/26.11.2013 de catre Judecatoria Vanju-Mare.
          Instanta mai retine ca potrivit Deciziei nr. 1/14.04.2014 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, pronuntata in cadrul dosarului nr. 1/1/2014/HP/P, s-a statuat cu caracter obligatoriu pentru viitor ca in aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei inainte de intrarea in vigoare a NCP, pentru ipoteza unui concurs de infractiuni, intr-o prima etapa se verifica incidenta dispozitiilor art. 6 C.p. cu privire la pedepsele individuale, iar in a doua etapa se verifica daca pedeapsa rezultanta aplicata potrivit legii vechi depaseste maximul la care se poate ajunge in baza legii noi, conform art. 39 C.p.
           Mai mult, potrivit Deciziei nr. 7/26.05.2014 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, pronuntata in cadrul dosarului nr. 8/1/2014/HP/P, s-a statuat cu caracter obligatoriu pentru viitor ca, in aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 NCP, in cazul infractiunilor continuate prin sintagma "maxim special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita" se intelege maximul special prevazut de lege pentru infractiune, fara luarea in considerare a cauzei de majorare a pedepsei prevazuta pentru infractiunea continuata.
           De asemenea, potrivit Deciziei nr. 14/16.06.2014 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, pronuntata in cadrul dosarului nr. 15/1/2014/HP/P, s-a statuat cu caracter obligatoriu pentru viitor ca, in aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 NCP, atunci cand se compara pedeapsa aplicata cu maximul special prevazut de legea noua, nu se va lua in considerare cauza speciala de reducere a pedepsei prevazuta de art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p. anterior, retinuta condamnatului si valorificata in pedeapsa concreta.
In speta de fata, asadar, pentru aplicarea dispozitiilor art. 6 Cod proc. pen., instanta urmeaza sa analizeze, in ordinea mentionata, urmatoarele aspecte:
- aplicarea legii penale mai favorabile in ceea ce priveste limitele maxime de pedeapsa pentru fiecare infractiune;
- aplicarea legii penale mai favorabile in ceea ce priveste tratamentul juridic sanctionator privitor la concursul de infractiuni.
1. In ceea ce priveste limitele de pedeapsa mai favorabile, instanta urmeaza sa stabileasca limitele maxime de pedeapsa prevazute de legea noua pentru infractiunile pentru care inculpatul a fost condamnat. Astfel, instanta retine urmatoarele:
a) Infractiunea prevazuta de dispozitiile art. 189 alin. 1 si 2 C.p. este reglementata de dispozitiile art. 205 alin. 1 si 3 lit. b NCP, fiind sanctionata in ambele reglementari cu pedeapsa inchisorii, in actualul Cod penal limitele pedepsei fiind prevazute de la 3 ani la 10 ani.
Fata de cele retinute, instanta constata ca pedeapsa principala de 9 ani inchisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii prev. de art. 189 alin. 1 si 2 C.p. nu depaseste maximul special prevazut de legea noua, care este de 10 ani inchisoare.
b) Infractiunea prevazuta de dispozitiile art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a si alin. 3 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. este reglementata de dispozitiile art. 218 alin. 1 si 3 lit. c si f NCP cu aplic. art. 36 alin. 1 NCP, fiind sanctionata in ambele reglementari cu pedeapsa inchisorii, in actualul Cod penal limitele pedepsei fiind prevazute de la 5 ani la 12 ani.
Fata de cele retinute, instanta constata ca pedeapsa de 14 ani inchisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii prev. de art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a si alin. 3 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.  depaseste maximul special prevazut de legea noua, care este de 12 ani  inchisoare.
c) Infractiunea prevazuta de dispozitiile art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 320 ind. 1 C.p.p. este reglementata de dispozitiile art. 335 alin. 1 NCP cu aplic. art. 396 alin. 10 NCPP, fiind sanctionata in ambele reglementari cu pedeapsa inchisorii, in actualul Cod penal limitele pedepsei fiind prevazute de la 1 an la 5 ani.
Fata de cele retinute, instanta constata ca pedeapsa principala de 2 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 320 ind. 1 C.p.p. nu depaseste maximul special prevazut de legea noua, care este de 5 ani  inchisoare.
d) Infractiunile prevazute de dispozitiile art. 208-209 lit. a, g, i C.p. sunt reglementate de dispozitiile art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b si d NCP, fiind sanctionate in ambele reglementari cu pedeapsa inchisorii, in actualul Cod penal limitele pedepsei fiind prevazute de la 1 an la 5 ani.
Fata de cele retinute, instanta constata ca pedepsele  de 2 ani si 6 luni inchisoare, 2 ani si 3 luni inchisoare si 2 ani inchisoare aplicate inculpatului pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 208-209 lit. a, g, i C.p. nu depasesc maximul special prevazut de legea noua, care este de 5 ani inchisoare.
Astfel, fata de toate aceste considerente, avand in vedere si deciziile ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala mentionate anterior, in baza art. 23 din Legea 255/2013 rap. la art. 595 NCPP va admite in parte contestatia la executare formulata de condamnatul D.S., privind aplicarea legii penale mai favorabile, iar in baza art. 6 alin. 1 NCP va reduce pedeapsa principala de 14 ani inchisoare aplicata pentru comiterea infractiunii de viol prev. de art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a si alin. 3 teza I C.p. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 la maximul special de 12 ani inchisoare prevazut de art. 218 alin. 1 si alin. 3 lit. c si f NCP.
2. In ceea ce priveste aplicarea legii penale mai favorabile referitoare la tratamentul juridic sanctionator privitor la concursul de infractiuni, instanta urmeaza sa compare pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului cu limita maxima la care se poate ajunge potrivit art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., luandu-se in calcul pedepsele reduse la maximul special prevazut de legea noua. 
Astfel separat, raportat la fiecare hotarare de condamnare, in baza art. 38 alin. 1 NCP raportat la art. 39 alin. 1 lit. b NCP, daca s-ar contopi pedepsele de 9  ani inchisoare, respectiv 12 ani inchisoare, si s-ar aplica pedeapsa cea mai grea de 12 ani inchisoare la care s-ar adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa stabilita, care este 3 ani inchisoare, condamnatul ar trebui sa execute in final pedeapsa principala rezultanta de 15 ani inchisoare, raportat la MEPI nr. 297/28.10.2013. Respectiv, daca s-ar contopi pedepsele de 2 ani si 8 luni inchisoare, 2 ani si 6 luni inchisoare, 2 ani si 3 luni inchisoare si 2 ani inchisoare, si s-ar aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 8 luni inchisoare la care s-ar adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, care este 2 ani si 3 luni inchisoare, condamnatul ar trebui sa execute in final pedeapsa principala rezultanta de 4 ani si 11 luni  inchisoare, raportat la MEPI nr. 282/26.11.2013.
De asemenea si cu privire la toate condamnarile in ansamblu, in baza art. 38 alin. 1 NCP raportat la art. 39 alin. 1 lit. b NCP, daca s-ar contopi pedepsele de 9  ani inchisoare, 12 ani inchisoare, 2 ani si 8 luni inchisoare, 2 ani si 6 luni inchisoare, 2 ani si 3 luni inchisoare si 2 ani inchisoare, si s-ar aplica pedeapsa cea mai grea de 12 ani inchisoare la care s-ar adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, care este 6 ani 1 luna si 20 zile inchisoare, condamnatul ar trebui sa execute in final pedeapsa principala rezultanta de 18 ani 1 luna si 20 zile inchisoare.
Drept urmare, instanta va constata ca nu se impune aplicarea art. 6 NCP cu privire la pedeapsa rezultanta de 14 ani inchisoare pedeapsa principala, dispusa prin s.p. nr. 232/12.12.2012 a Tribunalului Mehedinti, modificata prin d.p. nr. 136/17.04.2013 a Curtii de Apel Craiova si definitiva prin respingerea recursurilor prin d.p. nr. 3280/25.10.2013 a ICCJ, intrucat nu depaseste maximul special prevazut de legea noua.
Mai mult, instanta va constata ca pedeapsa rezultanta de 2 ani si 8 luni inchisoare pedeapsa principala, dispusa prin s.p. nr. 225/7.11.2013 a Judecatoriei Vanju-Mare, definitiva prin nerecurare, nu depaseste maximul special prevazut de legea noua.
Totodata, instanta constata ca pedeapsa complementara dispusa pe o durata de 3 ani prin s.p. nr. 232/12.12.2012 a Tribunalului Mehedinti, modificata prin d.p. nr. 136/17.04.2013 a Curtii de Apel Craiova si definitiva prin respingerea recursurilor prin d.p. nr. 3280/25.10.2013 a ICCJ, nu depaseste maximul prevazut de legea noua, avandu-se in vedere in acest sens si dispozitiile art. 66 alin. 1 NCP si art. 67 alin. 2 NCP.
Drept urmare, instanta va constata ca nu se impune aplicarea art. 6 NCP cu privire la pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a si b C.p. din 1968 pe o durata de 3 ani, dispusa prin s.p. anterior mentionata, intrucat nu depaseste maximul prevazut de legea noua.
In concluzie, condamnatul va executa pedeapsa rezultanta de 14 ani inchisoare pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a si b C.p. din 1968 (dispuse prin s.p. nr. 232/12.12.2012 a Tribunalului Mehedinti, modificata prin d.p. nr. 136/17.04.2013 a Curtii de Apel Craiova si definitiva prin respingerea recursurilor prin d.p. nr. 3280/25.10.2013 a ICCJ) care se vor executa in continutul si limitele prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b NCP pe o perioada de 3 ani.
De asemenea, va executa pedeapsa rezultanta de 2 ani si 8 luni inchisoare pedeapsa principala, dispusa prin s.p. nr. 225/7.11.2013 a Judecatoriei Vanju-Mare, definitiva prin nerecurare.
Instanta va mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale si va mentine starea de arest in vederea executarii pedepsei.
In consecinta, instanta va dispune rectificarea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 297/2012 din data de 28.10.2013 emis de Tribunalul Mehedinti, dupa ramanerea definitiva a prezentei sentinte.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Individualizare; Infractiuni

contestatie la executare. competenta - Sentinta civila nr. 356 din data de 27.01.2015
constatarea incheierii pe durata nedeterminata a contractului individual de munca. aplicarea legii in vigoare la expirarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata - Sentinta civila nr. 353 din data de 27.01.2015
Salarizare. Cerere de obligare a angajatorului la qacordarea de despaguniri pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si necompensate cu timp liber corespuzator, formulata de asistentii medicali, respectiv asistent maternal - Sentinta civila nr. 378 din data de 28.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. Mentinerea masurii arestarii preventive potr. art. 207 Cpp - Sentinta penala nr. - din data de 14.04.2015
contestatie la executare formulata odata co contestatia impotriva deciziei ce constituie titlu executoriu - Sentinta civila nr. 355 din data de 27.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. - Sentinta penala nr. - din data de 07.05.2015
Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare pentru art. 367 Cp, art. 213 alin. 1 Cp si art. 328 Cp - Sentinta penala nr. 161 din data de 25.02.2015
Individualizare pedeapsa.Cererea de instituire a masurii asiguratorii respinsa. Aplicarea legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 527 din data de 14.04.2015
Reconstituire vechime in munca - Sentinta civila nr. 6180 din data de 04.11.2014
Incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medica generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avutela data promovarii - Sentinta civila nr. 6171 din data de 04.11.2014
Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014 - Sentinta civila nr. 6128 din data de 04.11.2014
Faliment - Sentinta civila nr. 38 din data de 21.01.2015
Contopire admisa pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsa - Hotarare nr. 941 din data de 09.07.2014
Tentativa la evadare; inculpat minor; condamnare la masura educativa a internarii intr-un centru de detentie - Hotarare nr. 964 din data de 11.07.2014
Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate - Hotarare nr. 919 din data de 02.07.2014
Recunoasterea hotararilor straine; analiza legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa rezultanta - Hotarare nr. 1213 din data de 27.10.2014
Contestatie la executare - comparatie vechiul Cod Penal cu noul Cod Penal; reducerea pedepsei rezultante - Hotarare nr. 1052 din data de 17.10.2014
Contestatie la legea penala mai favorabila; recidiva, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente si a rezultantei - Hotarare nr. 727 din data de 14.10.2014
Aplicarea legii penale mai favorabile - art. 6 NCP; reducerea pedpesei componente a rezultantei; mentinerea pedepsei rezultante; concurs de infractiuni - Hotarare nr. 883 din data de 23.07.2014
Rejudecare; condamnare inc. minor; obligativitatea efectuarii unui referat de evaluare pentru inculpatul minor ; nulitate absoluta a hotararii pentru lipsa referatului; provocare; masura educativa a asistarii zilnice - Hotarare nr. 984 din data de 14.07.2014