Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Contopire admisa pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsa

(Hotarare nr. 941 din data de 09.07.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare; Individualizare; Infractiuni | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Constata ca la data de 22.10.2013 a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cererea formulata de condamnatul S.C.S., prin care a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinta penala nr. 17/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat, definitiva prin  decizia penala nr. 2576/13.12.2012 a Curtii de Apel Craiova, sentinta penala nr. 16/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat, definitiva prin decizia penala nr. 1825/18.09.2012 a Curtii de Apel Craiova, si sentinta penala nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, sectia pentru Minori si Familie, definitiva prin decizia penala nr. 955/19.03.2013 a Inaltei Curti de casatie si Justitie , cu motivarea ca faptele pentru care a fost condamnat sunt concurente.
Prin sentinta penala nr. 3846 din data de 19.11.2013, pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 34673/215/2013, in baza art. 42 Cpp rap. la art. 449 Cpp, s-a declinat  competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Dolj.
La data de  18.12.2013, Tribunalul Dolj, sectia pentru Minori si familie a inregistrat cererea sub nr. 17022/63/2013.
Prin incheierea din data de 08 mai 2014,  avand in vedere Hotararea CSM nr. 463/03.04.2014 s-a dispus  desfiintarea sectiei de Minori si familie din cadrul Tribunalului Dolj , cauza fiind repartizata prin sistem ciclic  .
Primind cauza  la data de 15.04.2014 Tribunalul Dolj a inregistrat-o  sub nr. 17022/63/2013*.
In vederea solutionarii cererii de contopire formulata de petentul condamnat S.C.S. s-a solicitat si a fost anexata fisa de cazier judiciar actualizata, referatul intocmit de Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Calafat , copie de pe sentinta penala nr. 24/17.03.2011 cu mentiunea datei ramanerii definitive precum si copii de pe sentintele penale nr. 16/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat, respectiv  de pe s.p. nr. 17/07.06.2012 pronuntata tot  de Judecatoria Calafat, fiind de asemenea anexate si copii de pe mandatele de executare a pedepselor cu privire la care petentul solicita contopirea.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Prin sentinta penala nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, modificata prin  decizia penala nr. 325/26.11.2012 a Curtii de Apel Craiova si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 955/19.03.2013 a Inaltei Curti de Casatie  si Justitie a fost condamnat  S.C.S. la pedepsele de 2 ani inchisoare aplicata pentru infractiunea prev de art. 189 alin.  2 cpen anterior cu aplic art. 40 C pen anterior , art. 74 alin. 2 si art. 76 lit. b cpen anterior (fapta comisa la 1.02.2009 ) ,  pedeapsa de 10 luni inchisoare aplicata pentru infractiunea prev. de art .86 din OUG 195/2002 cu aplic art 40 cpen anterior , art 74 alin 2 cpen anterior si 76 lit b cpen anterior(fapta comisa la 1.02.2009).
Prin aceeasi sentinta s-a descontopit o pedeapsa rezultanta de  1 an si 2 luni inchisoare aplicata inculpatului S.C.S. prin sentinta penala nr. 743 /23.03.2010 a Judecatoriei Craiova in urmatoarele pedepse componente: 1 an si 2 luni inchisoare, aplicata inculpatului prin s.p. nr. 13/19.02.2009 a Judecatoriei Calafat si 6 luni inchisoare, aplicata prin s.p. nr. 77/02.06.2009 a Judecatoriei Calafat.
Totodata s-a descontopit si pedeapsa rezultanta de 1 an si 2 luni inchisoare aplicata inculpatului prin s.p. nr. 13/19.02.2009 a Judecatoriei Calafat, definitiva prin nerecurarea d.p. nr. 48/26.05.2009 a Tribunalului Dolj, in pedepsele componente de: 3 luni inchisoare aplicata in baza art. 208 alin. 4, rap. la art. 209 alin, 1 lit. a, e, g, i Cp, cu aplic. art. 74 lit. c si art. 76 lit. c Cp. cu aplic. art. 99 si urm, Cp.; 1 an si 2 luni inchisoare aplicata in baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit a, g, i Cp., cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. art. 74 lit. c si art. 76 lit. c Cp.; 6 luni inchisoare in baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cp.; 6 luni inchisoare in baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cp.
De asemenea s-a descontopit si  pedeapsa rezultanta de 6 luni inchisoare aplicata aceluiasi  inculpat prin sp. nr. 77/02.06.2009 a Judecatoriei Calafat, definitiva prin nerecurarea d.p. nr. 9/18.01.2010 a Tribunalului Dolj in pedepsele componente de: 6 luni inchisoare in baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. d Cp, si 4 luni inchisoare aplicata in baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 prin s.p. nr. 224/24.11.2008 a Judecatoriei Calafat, pentru care s-a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.
Constatandu-se ca infractiunile pentru care  S.C.S. a fost condamnat prin sentinta penala nr. 24/2011 a Tribunalului Dolj sunt concurente cu infractiunile pentru care i s-au aplicat pedepsele prin sentintele mai sus mentionate, in baza art. 36 alin. 1 cod penal anterior s-a procedat la contopirea pedepselor repuse in individualitatea lor , in pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare, iar in baza art. 36 alin. 3  cod penal anterior s-a dedus  perioada executata de la 30 august 2009 la 19 mai 2010.
Prin sentinta penala nr. 16/07.06.2012 pronuntata de Judecatoria Calafat, in dosarul nr. 1532/201/2012 definitiva prin decizia penala nr. 1825 din 18.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova a fost condamnat  S.C.S. la  pedeapsa de 3 ani si 2 luni inchisoare pentru infractiunea prev. de  art. 208 alin. 1 ,209 alin. 1 lit. a, g, i Cod pen. cu aplic. art. 75 lit. c Cod pen. si art. 37 lit. b cod penal,(fapta comisa in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012) si  la pedeapsa de  4 ani si 8 luni inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii  prev. de  art. 208 alin. 1, 209 alin, 1 lit. a, g, i Cod pen., rap. la art. 209 alin. 3 lit. b Cod pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. art. 75 lit. c Cod pen. si art. 37 lit. b cod pen. (fapta comisa in perioada nov. 2011 -ian. 2012)
Prin aceeasi sentinta, in baza art. 33-34 lit. b cod penal anterior s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa ce ani grea aceea de 4 ani si 8 luni inchisoare, deducandu-se totodata arestul preventiv de la 29.03.2012 la zi.
De asemenea , se mai  constata ca prin sentinta penala nr. 17/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat definitiva prin decizia penala nr. 2576/13 .12. 2012 a Curtii de Apel Craiova, a fost condamnat S.C.S. la pedeapsa de  2 ani si 8 luni inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit a, g , i cpen rap la art. 209 alin 3 lit.c cpen anterior cu aplic art. 75 lit. c pen si art 37 lit b cpen anterior  (fapta comisa la 4.03.2012)
Analizand cererea petentului si sentintele penale anexate la dosar , instanta constata ca cererea de contopire  formulata de condamnatul S.C.S. este intemeiata, deoarece infractiunile pentru care acesta a fost condamnat prin  sentinta penala nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, modificata prin  decizia penala nr. 325/26.11.2012 a Curtii de Apel Craiova si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 955/19.03.2013 a Inaltei Curti de Casatie  si Justitie , prin sentinta penala nr.743/23.03.2010 a Judecatoriei Craiova pronuntata intr-o cerere de contopire pedepse;  sentinta penala nr. 17/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat definitiva prin dec pen nr. 2576/13 .12. 2012 a Curtii de Apel Craiova; sentinta penala nr.16/07.06.2012 pronuntata de Judecatoria Calafat, in dosarul nr. 1532/201/2012 definitiva prin decizia penala nr. 1825 din 18.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova sunt concurente.
Petentul S.C.S. a fost condamnat la aceste pedepse si a savarsit aceste infractiuni in perioada cand era in vigoare vechiul cod penal care  prin disp.art. 36 cod penal din 1968 statua ca in cazul in care, dupa ce o hotarare de condamnare a ramas definitiva se constata ca cel condamnat  suferise  si o alta condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta se va face aplicarea disp.art. 34-35  cod penal anterior privind concursul de infractiuni.
Pana la solutionarea cauzei insa, la data de 01.02.2014 a intrat in vigoare noul cod penal si noul cod  de procedura penala.
Prin disp. art. 40 NCP,  se statueaza ca  daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta se aplica prevederile art. 39 NCP iar la alin. 2 se prevede ca  disp. art. 39 NCP se aplica si in cazul in care  dupa ce o hotarare de condamnare a ramas definitiva se constata ca cel condamnat mai suferise o condamnare definitiva pentru infractiuni concurente.
Intrucat petentul a fost  condamnat  prin hotarari penale ramase definitive inainte de intrarea in vigoare a noului cod penal, in cauza devin incidente disp. art. 6 NCP privind aplicarea legii penale mai favorabile.
Comparandu-se prevederile art. 36 alin. 2 cod penal din 1968 rap. la art. 33-34 cod  penal din 1968 - conform carora  in caz de concurs de infractiuni  cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea se aplica pedeapsa cea mai grea care poate fi sporita pana la maximul special, iar cand acest maxim nu este indestulator se poate adauga un spor de pana la 5 ani inchisoare, cu prevederile art. 39 noul cod penal se constata ca mai favorabile sunt prevederile  din codul penal anterior.
Aceasta, deoarece art. 39  alin. 1 lit. b NCP, statueaza ca in caz de concurs de infractiuni cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea se aplica  pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, astfel incat noului cod penal  pentru concursul de  infractiuni este prevazut un spor fix si obligatoriu iar pedeapsa rezultanta care s-ar stabili ar fi intr-un cuantum mult mai mare decat cuantumul stabilit conform prevederilor art. 33-34 din codul penal anterior.
In aplicarea principiului legii penale mai favorabile postsententia cum este cazul in speta ar fi necesar sa fie analizata si daca pedeapsa stabilita prin hotararea definitiva pentru fiecare infractiune concurenta in parte este mai mare decat maximul special prevazut de noul cod penal pentru acele infractiuni, existand  ipoteza ca pedepsele sa se impuna a fi reduse la acest maxim special.
Cu toate acestea, referitor la acest aspect, avandu-se in vedere decizia de neconstitutionalitate nr. 265/06.05.2014 data de Curtea Constitutionala, in sensul ca legea penala mai favorabila se aplica in ansamblul ei si nu pe institutii autonome, instanta va aplica in intregime prevederile vechiului cod penal pentru a stabili pedeapsa rezultanta ce se va aplica condamnatului pentru faptele concurente pentru care a fost condamnat prin sentintele penale nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, sentinta penala nr. 743/23.03.2010 a Judecatoriei Craiova data intr-o alta cerere de contopire, sentinta penala nr. 17/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat si sentinta penala nr. 16/07.06.2012 pronuntata de Judecatoria Calafat.
Pe cale de consecinta, fata de toate considerentele expuse anterior se vor descontopi pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare aplicata   prin sentinta penala nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, respectiv  pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.16/07.06.2012 a Judecatoriei Calafat in pedepsele componente care vor fi repuse in  individualitatea lor.
In baza art. 36 alin 2 cod penal din 1968  rap la art. 33-34 c pen anterior , cu  aplic art. 6 NCP se vor contopi pedepsele aplicate petentului condamnat S.C.S. prin sentintele penale mentionate anterior, astfel cum au fost descontopite, cu pedeapsa de 4 ani si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 17/07. 06.2012  a Judecatoriei Calafat in pedeapsa  cea mai grea, aceea de   4 ani si 8 luni inchisoare ce va fi sporita cu 4 luni inchisoare , urmand ca petentul condamnat  sa execute in final pedeapsa  de 5 ani inchisoare.
Se vor interzice acestuia drepturile prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a si lit. b cpen anterior pe durata prev. de art.  71 cpen anterior .
In baza art. 36 alin 3 cpen din 1968  se va deduce  din pedeapsa  astfel stabilita perioada executata  de la 30.08.2009 la 19.05.2010 , respectiv de la 15.03.2012 si in continuare la zi .
Se vor anula mandatele de executare a pedepselor emise anterior pentru petentul condamnat si dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzator prezentei sentinte si se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintelor mai sus mentionate .
In baza art.275 alin.2 Cpp cheltuielile judiciare avansate de stat va ramane in sarcina acestuia  iar onorariu avocat oficiu in cuantum  de 200 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului  Justitiei
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare; Individualizare; Infractiuni

contestatie la executare. competenta - Sentinta civila nr. 356 din data de 27.01.2015
constatarea incheierii pe durata nedeterminata a contractului individual de munca. aplicarea legii in vigoare la expirarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata - Sentinta civila nr. 353 din data de 27.01.2015
Salarizare. Cerere de obligare a angajatorului la qacordarea de despaguniri pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si necompensate cu timp liber corespuzator, formulata de asistentii medicali, respectiv asistent maternal - Sentinta civila nr. 378 din data de 28.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. Mentinerea masurii arestarii preventive potr. art. 207 Cpp - Sentinta penala nr. - din data de 14.04.2015
contestatie la executare formulata odata co contestatia impotriva deciziei ce constituie titlu executoriu - Sentinta civila nr. 355 din data de 27.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. - Sentinta penala nr. - din data de 07.05.2015
Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare pentru art. 367 Cp, art. 213 alin. 1 Cp si art. 328 Cp - Sentinta penala nr. 161 din data de 25.02.2015
Individualizare pedeapsa.Cererea de instituire a masurii asiguratorii respinsa. Aplicarea legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 527 din data de 14.04.2015
Reconstituire vechime in munca - Sentinta civila nr. 6180 din data de 04.11.2014
Incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medica generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avutela data promovarii - Sentinta civila nr. 6171 din data de 04.11.2014
Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014 - Sentinta civila nr. 6128 din data de 04.11.2014
Faliment - Sentinta civila nr. 38 din data de 21.01.2015
Contopire admisa pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsa - Hotarare nr. 941 din data de 09.07.2014
Tentativa la evadare; inculpat minor; condamnare la masura educativa a internarii intr-un centru de detentie - Hotarare nr. 964 din data de 11.07.2014
Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate - Hotarare nr. 919 din data de 02.07.2014
Recunoasterea hotararilor straine; analiza legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa rezultanta - Hotarare nr. 1213 din data de 27.10.2014
Contestatie la executare - comparatie vechiul Cod Penal cu noul Cod Penal; reducerea pedepsei rezultante - Hotarare nr. 1052 din data de 17.10.2014
Contestatie la legea penala mai favorabila; recidiva, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente si a rezultantei - Hotarare nr. 727 din data de 14.10.2014
Aplicarea legii penale mai favorabile - art. 6 NCP; reducerea pedpesei componente a rezultantei; mentinerea pedepsei rezultante; concurs de infractiuni - Hotarare nr. 883 din data de 23.07.2014
Rejudecare; condamnare inc. minor; obligativitatea efectuarii unui referat de evaluare pentru inculpatul minor ; nulitate absoluta a hotararii pentru lipsa referatului; provocare; masura educativa a asistarii zilnice - Hotarare nr. 984 din data de 14.07.2014