Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

contestatie la executare. competenta

(Sentinta civila nr. 356 din data de 27.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Competenta materiala; Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 19.08 2014 reclamantul N. I. a chemat in judecata pe parata  CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE solicitand restituirea sumelor de banii retinute din pensie in mod nejustificat .
In motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca parata i-a retinut 1/3 din pensie fara a avea vreo justificare legala .Astfel, reclamantul a aratat ca la data de 18.08.2014 a primit pensia diminuata cu suma de 479 lei , fara ca pe cuponul de pensie sa fie vreo mentiune in legatura cu motivul acestei diminuari .Reclamantul a mai declarat ca nu a primit nici o instiintare sau cerere de poprire din partea vreunui tert ori creditor fapt care denota ca parata prin aceasta retinere a savarsit un abuz.
Prin cererea formulata reclamantul a solicitat restituirea pensiei retinute nelegal sustinand ca in conformitate cu art. 2 lit. i dreptul la pensie nu poate fi cedat ,total sau partial. Mai mult ,prin aceasta retinere ,reclamantul a mai motivat ca este afectata viata unui copil cu dizabilitate de gr. 1 cu insotitor ,aflat in intretinerea familiei sale. De asemenea reclamantul a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta a retinerii operate de catre intimata. Reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata de penalitati si de dobanzi pentru sumele retinute nelegal din pensie .
Parata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii sustinand ca prin adresa  din data de 02.07.2014 , inregistrata  sub numarul 575829/07.07.2014, Biroul Executorului Judecatoresc I. R. i-a comunicat ca prin Incheierea din 02.10. 2013 Judecatoria Craiova  s-a incuviintat executarea silita a reclamantului prin infiintarea unei popriri in cota de 1/3 din venitul lunar ,pe care parata in calitate de tert poprit, il datoreaza acestuia, pana la incasarea sumei de 200.869,56 lei.
Cu aceeasi adresa , executorul a inaintat si incheierea instantei de judecata nr. 12499/02.10.2013 in copie certificata, motiv pentru care prin adresa nr. 575829/12.08.2014 parata l-a informat pe reclamant ca va efectua  retineri din pensie.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare in care a sustinut ca cererea sa are ca obiect "nulitate inscrisuri".De asemenea a confirmat ca a primit intampinarea si inscrisurile anexate la aceasta sustinand ca incheierea din 02.10. 2013 desi poarta mentiunea "conform cu originalul"nu cuprinde urmatoarele mentiuni "identitatea redactorului, nr. de exemplare," elemente expres prevazute de R.O.I. fapt care duce la "suspiciunea de fals, sau act nevalid".
Referitor la anuntarea sa de catre parata in legatura cu executarea silita ,reclamantul a sustinut ca a primit acest act ulterior , efectuarii retinerilor din pensie , motiv pentru care dupa "date, data la care ar fi emis documentul este o antedatare abuziva". A mai sustinut ca actele respective au inscrise semnaturi si calitati ilizibile, motiv pentru care nu poate verifica daca apartin unor angajati .
Tot in cuprinsul raspunsului la intampinare, reclamantul a mai invocat exceptia de necompetenta a dl-ui chestor sef dr. M. L. I. pentru lipsa imputernicirii de reprezentare,exceptia de nelegalitate, " lipsa capacitatii actului fara indeplinirea conditiilor de validitate si originalitate", nerespectarea regulilor referitoare la "sechestru si administrator sechestru"exceptia lipsei platii taxei judiciare de timbru si lipsa cererii pentru eliberarea de copii si pentru investire.
Reclamantul a  relatat ca a formulat contestatie la executare  insistand ca obiectul prezentei cereri nu este contestatie la executare fiind un litigiu in materia asigurarilor sociale. Totodata in urma solutionarii dosarului 12670/215/2014 i si SC R. Credit Solutions Romania SRL i-a fost admisa in parte actiunea formulata in contradictoriu cu SC V. Romania S.A constatandu-se de catre instanta ca in conventia de credit nr. 0098764/22. 05.2007  sunt o serie de clauze abuzive.
Mai mult , reclamantul a sustinut ca verificand  portalul instantelor de judecata a constatat ca au fost pronuntate 2 incheieri de incuviintare a executarii silite(dosar 31724/215/2013 si dosar 31723/215/2013).A mai invocat reclamantul si perimarea executarii silit .
Reclamantul a anexat la raspunsul la intampinare in copie adresa nr. 59292/09.09.2013 emisa de catre Judecatoria Craiova.
Verificand in temeiul art. 131 Ncpc  competenta generala, materiala si teritoriala instanta apreciaza avand in vedere si sustinerile partilor ca in prealabil , se impune calificarea obiectului cererii de chemare in judecata.
Astfel,  conform art. 22 alin 4 Ncpc " judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor deduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire".
In raport de acest text de lege,instanta retine ca pretentia dedusa judecatii vizeaza in principal, retinerea din pensie a unei sume de bani ,urmare a infiintarii popririi asupra veniturilor  reclamantului. Cererea de constatare a nulitatii (pentru lipsa mentiunilor referitoare la  "identitatea redactorului, nr. de exemplare," invocarea exceptiei de necompetenta a dl-ui chestor sef dr. Muntean Lucian Ioan pentru lipsa imputernicirii de reprezentare,exceptia de nelegalitate, " lipsa capacitatii actului fara indeplinirea conditiilor de validitate si originalitate", nerespectarea regulilor referitoare la "sechestru si administrator sechestru"exceptia lipsei platii taxei judiciare de timbru si lipsa cererii pentru eliberarea de copii si pentru investire, perimarea executarii ) are in vedere acte emise in procedura executionala.
 In acest sens conform art. 711 alin 1 N.c.p.c. impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. Totodata cum executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca( conventia de credit nr. 0098764/22. 05.2007 ) ,  reclamantul  poate invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu.
Finalitatea solutionarii unei contestatii la executare este conform art. 719 Ncpc  de a indrepta ori anula actul de executare contestat, anularea ori incetarea executarii insesi, de a  anula ori lamuri titlul executoriu. Desi, executarea vizeaza veniturile din  pensia reclamantului , acest aspect nu califica cererea reclamantului ca pe o cerere intemeiata pe dispozitiile Legii 263/2010.
Mai mult, veniturile din pensie nu sunt exceptate din categoria veniturilor care pot face obiectul unei executari silite. Dispozitiile art. 728 N.cpc prevad ca  "salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:_..pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii".Prin urmare, dreptul la pensie este "incesibil" nu si veniturile incasate cu acest titlu  de catre reclamant.
In consecinta, instanta califica cererea formulata de catre  reclamant ca o cerere avand ca obiect contestatie la executare conform art. 711 Ncpc.. Avand in vedere calificarea cererii formulate de reclamant, instanta va admite exceptia de necompetenta materiala si va declina in temeiul art. 132 Ncpc competenta solutionarii contestatiei la Judecatoria Craiova, ca  instanta de executare.
Opinia asistentilor judiciare este conforma cu dispozitivul si considerentele prezentei hotarari
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala; Contestatie la executare

contestatie la executare. competenta - Sentinta civila nr. 356 din data de 27.01.2015
constatarea incheierii pe durata nedeterminata a contractului individual de munca. aplicarea legii in vigoare la expirarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata - Sentinta civila nr. 353 din data de 27.01.2015
Salarizare. Cerere de obligare a angajatorului la qacordarea de despaguniri pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si necompensate cu timp liber corespuzator, formulata de asistentii medicali, respectiv asistent maternal - Sentinta civila nr. 378 din data de 28.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. Mentinerea masurii arestarii preventive potr. art. 207 Cpp - Sentinta penala nr. - din data de 14.04.2015
contestatie la executare formulata odata co contestatia impotriva deciziei ce constituie titlu executoriu - Sentinta civila nr. 355 din data de 27.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. - Sentinta penala nr. - din data de 07.05.2015
Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare pentru art. 367 Cp, art. 213 alin. 1 Cp si art. 328 Cp - Sentinta penala nr. 161 din data de 25.02.2015
Individualizare pedeapsa.Cererea de instituire a masurii asiguratorii respinsa. Aplicarea legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 527 din data de 14.04.2015
Reconstituire vechime in munca - Sentinta civila nr. 6180 din data de 04.11.2014
Incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medica generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avutela data promovarii - Sentinta civila nr. 6171 din data de 04.11.2014
Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014 - Sentinta civila nr. 6128 din data de 04.11.2014
Faliment - Sentinta civila nr. 38 din data de 21.01.2015
Contopire admisa pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsa - Hotarare nr. 941 din data de 09.07.2014
Tentativa la evadare; inculpat minor; condamnare la masura educativa a internarii intr-un centru de detentie - Hotarare nr. 964 din data de 11.07.2014
Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate - Hotarare nr. 919 din data de 02.07.2014
Recunoasterea hotararilor straine; analiza legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa rezultanta - Hotarare nr. 1213 din data de 27.10.2014
Contestatie la executare - comparatie vechiul Cod Penal cu noul Cod Penal; reducerea pedepsei rezultante - Hotarare nr. 1052 din data de 17.10.2014
Contestatie la legea penala mai favorabila; recidiva, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente si a rezultantei - Hotarare nr. 727 din data de 14.10.2014
Aplicarea legii penale mai favorabile - art. 6 NCP; reducerea pedpesei componente a rezultantei; mentinerea pedepsei rezultante; concurs de infractiuni - Hotarare nr. 883 din data de 23.07.2014
Rejudecare; condamnare inc. minor; obligativitatea efectuarii unui referat de evaluare pentru inculpatul minor ; nulitate absoluta a hotararii pentru lipsa referatului; provocare; masura educativa a asistarii zilnice - Hotarare nr. 984 din data de 14.07.2014