InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate

(Hotarare nr. 919 din data de 02.07.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare; Infractiuni | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

La data de 05 februarie 2014 a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj sub nr.6724/63/2014 contestatia la executare formulata de condamnata G.L.  detinuta in Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova .
In cererea adresata contestatoarea condamnata G.L.  a solicitat deducerea perioadei in care a fost arestata in Spania 31 iulie - 22 august 2013 din pedeapsa pe care va trebui sa o execute:
Urmare a relatiilor solicitate, s-a primit adresa nr. N 69051/PCDJ/19.06.2014 emisa de Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova, in care se comunica faptul ca persoana privata de libertate G.L.  a fost arestata in Spania din data de 08.01.2013 pana la data de 21.08.2013 cand a fost depusa in arest in Romania conform fisei de urmarire si procesului verbal de incarcerare comunicate.
De asemenea s-au primit relatiile solicitate Penitenciarului de Maxima Siguranta Craiova, respectiv adresa nr. N 64883/PCDJ/30.06.2014, prin care se comunica ca persoana privata de libertate G.L.  se afla in executarea pedepsei de 12 ani aplicata prin mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 689/11.02.2013, sentinta penala nr. 384 din 04.11.2013 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 12325/30/2005, precum si copia mandatului de executare si al sentintei penale.
Totodata la dosar s-a primit adresa nr. 1984437/SIRENE/ din 27.06.2014 emisa de IGPR Bucuresti - Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - Biroul Sirene, care comunica faptul ca numita G.L.  a fost arestata in Spania la data de 01.08.2013 si predata autoritatilor romane la data de 21.08.2013, data la care a fost incarcerata in arestul D.G.P.M.B.
In vederea solutionarii prezentei cauze, s-a dispus citarea contestatorului la locul de detentie, efectuarea unei adrese catre ICCJ, in vederea inaintarii dosarului cu nr. 2053/85/2007 si efectuarea unei adrese catre INTERPOL - SERVICIUL SIRENE, in vederea comunicarii datei la care a fost arestat preventiv contestatorul pe teritoriul Spaniei si a datei la care a fost predat autoritatilor romane.
In acest sens, s-a primit adresa cu nr. 1981315/COV/27.03.2014, din partea INTERPOL - SERVICIUL SIRENE.
Analizand actele si lucrarile efectuate la dosarul cauzei, instanta constata ca, contestatorul G.L. ,  se afla in executarea unei pedepse rezultante de executarea pedepsei de 12 ani aplicata prin mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 689/11.02.2013, sentinta penala nr. 384 din 04.11.2013 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 12325/30/2005.
Se mai retine ca petenta contestatoare s-a aflat in stare de arest preventiv pe teritoriul Spaniei, la data de 01.08.2013 si predata autoritatilor romane la data de 21.08.2013, data la care a fost incarcerata in arestul D.G.P.M.B., asa cum rezulta din adresa nr. nr. 1984437/SIRENE/ din 27.06.2014 emisa de IGPR Bucuresti - Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - Biroul Sirene.
Potrivit art. 598 NCpp, contestatia la executare se poate face in urmatoarele cazuri:
a)cand s-a pus in executare o hotarare care nu era definitiva;
b)cand executarea este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuta in hotararea de condamnare;
c)cand se iveste vreo nelamurire cu privire la hotararea care se executa sau vreo impiedicare la executare;
d)cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei.
De asemenea, se mai constata ca potrivit art. 399 alin 1 NCpp, instanta are obligatia ca, prin hotarare, sa se pronunte asupra mentinerii, revocarii, inlocuirii ori incetarii de drept a masurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
In speta, se constata ca  este intemeiata contestatia la executare formulata de catre petenta G.L. , prin aparitia unei cauze de stingere ori de micsorare a pedepsei, respectiv aceea ca contestatorul a executat o parte din pedeapsa pe teritoriul Spaniei, sub forma arestului preventiv in vederea extradarii.
In consecinta, constatand  incidente prevederile art. 598 alin 1 lit d NCpp, instanta va admite contestatia la executare formulata de petenta G.L. , iar in baza art. 399 al. 1 NCPP, va deduce din pedeapsa aplicata contestatoarei prin SP. 454/07.11.2011 a Tribunalului Timis, perioada detentiei preventive de la 01.08.2013 si pana la 21.08.2013 si va mentine starea de arest.
Se va dispune rectificarea mandatului de executare nr. 689 din 11.02.2013 al Tribunalului Timis in sensul celor mentionate mai sus si se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale mentionate anterior.
In baza art. 275 alin. (3) NCPP, cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare; Infractiuni

contestatie la executare. competenta - Sentinta civila nr. 356 din data de 27.01.2015
constatarea incheierii pe durata nedeterminata a contractului individual de munca. aplicarea legii in vigoare la expirarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata - Sentinta civila nr. 353 din data de 27.01.2015
Salarizare. Cerere de obligare a angajatorului la qacordarea de despaguniri pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si necompensate cu timp liber corespuzator, formulata de asistentii medicali, respectiv asistent maternal - Sentinta civila nr. 378 din data de 28.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. Mentinerea masurii arestarii preventive potr. art. 207 Cpp - Sentinta penala nr. - din data de 14.04.2015
contestatie la executare formulata odata co contestatia impotriva deciziei ce constituie titlu executoriu - Sentinta civila nr. 355 din data de 27.01.2015
Incheiere Camera Preliminara. Cereri si exceptii respinse. - Sentinta penala nr. - din data de 07.05.2015
Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare pentru art. 367 Cp, art. 213 alin. 1 Cp si art. 328 Cp - Sentinta penala nr. 161 din data de 25.02.2015
Individualizare pedeapsa.Cererea de instituire a masurii asiguratorii respinsa. Aplicarea legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 527 din data de 14.04.2015
Reconstituire vechime in munca - Sentinta civila nr. 6180 din data de 04.11.2014
Incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medica generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avutela data promovarii - Sentinta civila nr. 6171 din data de 04.11.2014
Actiune in raspundere patrimoniala respinsa ca urmare a intervenirii Legii nr. 124/2014 - Sentinta civila nr. 6128 din data de 04.11.2014
Faliment - Sentinta civila nr. 38 din data de 21.01.2015
Contopire admisa pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsa - Hotarare nr. 941 din data de 09.07.2014
Tentativa la evadare; inculpat minor; condamnare la masura educativa a internarii intr-un centru de detentie - Hotarare nr. 964 din data de 11.07.2014
Contestatie la executare admisa potrivit art. 598 lit. d NCPP; deducere din pedeapsa a perioadei executare in strainatate - Hotarare nr. 919 din data de 02.07.2014
Recunoasterea hotararilor straine; analiza legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa rezultanta - Hotarare nr. 1213 din data de 27.10.2014
Contestatie la executare - comparatie vechiul Cod Penal cu noul Cod Penal; reducerea pedepsei rezultante - Hotarare nr. 1052 din data de 17.10.2014
Contestatie la legea penala mai favorabila; recidiva, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente si a rezultantei - Hotarare nr. 727 din data de 14.10.2014
Aplicarea legii penale mai favorabile - art. 6 NCP; reducerea pedpesei componente a rezultantei; mentinerea pedepsei rezultante; concurs de infractiuni - Hotarare nr. 883 din data de 23.07.2014
Rejudecare; condamnare inc. minor; obligativitatea efectuarii unui referat de evaluare pentru inculpatul minor ; nulitate absoluta a hotararii pentru lipsa referatului; provocare; masura educativa a asistarii zilnice - Hotarare nr. 984 din data de 14.07.2014