Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997.

(Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Fondul funciar; Restituiri | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare


Dosar nr. 5985/296/2007
DECIZIE CIVILA Nr. 317/R/20 Mai 2009
Sentinta civila nr.7701/17.12.2008

Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din
Legea nr.169/1997
 
Analizand recursul prin prisma motivelor invocate, cat si din oficiu, instanta constata ca e
fondat partial.
In baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4885/2001 de catre notarul
public D  intimatii Z au vandut terenul cu nr. cadastral 221/3b in suprafata de 2900 mp
reconstituit  in baza Titlului de proprietate nr.31-141809cumparatorului P, care la randul lui,
de asemenea, a vandut terenul in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub
nr.451/2007 de catre notarul public.
            Solicitarea recurentilor privind obligarea intimatilor Z la plata pretului terenului
vandut la valoarea de circulatie conform raportului de evaluare a SC V SRL Satu Mare nu are
suport legal.
            Textul de lege, respectiv art.III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997 se refera la
restituirea pretului actualizat a terenului vandut pe baza titlului constatat nul si nicidecum la
valoarea de circulatie a acestuia.
            Instanta de fond nu a fost investita cu nici o cerere privind constatarea nulitatii
contractelor de vanzare-cumparare pentru pret simulat in frauda legii, iar in calea de atac are
cursului nu pot fi formulate cereri noi, care nu au fost analizate de instanta de fond conform
dispozitiilor art.294 si art.316 Cod procedura civila.
           Beneficiarul titlului lovit de nulitate nu poate suporta in exclusivitate  sarcina
despagubirii integrale - la valoarea de circulatie - a fostului  proprietar, ci doar in limitele
imbogatirii sale fara just temei, revenind statului obligatia de a complini suma cuvenita cu
titlu de despagubiri, pana la concurenta valorii reale actuale a terenului, in conditiile aplicarii
procedurii prevazute de legea de reparatie.
            Instanta de fond in mod nelegal a considerat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile
art.III alin.2 ind.4 din Legea nr.169/1997, reclamantii, in calitate de fosti proprietari ai
terenurilor din litigiu, pot opta pentru restituirea pretului terenului instrainat de catre
beneficiarul reconstituirii nelegale pentru care au formulat cereri de reconstituire in conditiile
legii speciale, respectiv in conditiile textului delege mai sus invocat sau pot sa recurga la calea
dreptului comun pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor de vanzare -cumparare.
In cauza, terenul din litigiu a fost vandut de catre Z la pretul de 2000 de DM, luand in
considerare paritatea DM/Euro (1000 EURO), precum si cursul la zi Euro/Ron (4,1 curs
BNR), pretul ce urmeaza sa fie restituit este de 4100 lei reactualizat la data platii.
            Avand in vedere cele de mai sus,instanta, in baza dispozitiilor art.312 Cod procedura
civila raportat si ladisp.art.304 pct.9 Cod procedura civila, urmeaza a admite ca fondat
recursul declarat de reclamanti, va modifica in parte sentinta apelata, conform dispozitivului
prezentei decizii, va mentine restul sentintei recurate.
            Fara cheltuieli de judecata,nefiind solicitate.
            
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar; Restituiri

Art. 278/1 C.pr.pen - Sentinta penala nr. 14 din data de 19.04.2011
Art. 278/1 C.pr.pen - Sentinta penala nr. 14 din data de 19.04.2011
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009