Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante

(Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Asigurari auto si alte asigurari; Prejudicii, daune; Procedura civila si penala (cai de atac, compet | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

                                                                                                       Cod operator: 11276

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA DECIZIA CIVILA Nr. 36/R
Sedinta publica de la 23 Februarie 2015
Completul compus din: Pe rol se afla judecarea recursurilor civile declarate de recurentul-reclamant X, cu domiciliul procedural ales in _ si de catre recurenta-chemata in garantie Y (institutie bancara), cu sediul procesual ales in ..., impotriva Sentintei civile nr. 3572/25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. .../296/2012, in contradictoriu cu intimatii-parati CMI DR Z, Z, cu sediul in ..., avand ca obiect pretentii.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc la 9 februarie 2015, cand concluziile partilor prezente au fost consemnate prin incheierea din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta decizie, amanandu-se pronuntarea la 16.02.2015, iar apoi la data de azi.

INSTANTA
deliberand asupra recursurilor, constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 3572/25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. unic de mai sus, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratul Z, au fost respinse exceptiile invocate de Y, prin avocat si a fost admisa in parte actiunea formulata de reclamantul X, impotriva paratului CMI DR Z si, in consecinta:
Paratul a fost obligat sa-i plateasca reclamantului suma de 2226,31 lei cu titlu de daune materiale si suma de 2000 lei cu titlu de daune morale.
Chemata in garantie Y prin reprezentantii sai legali a fost obligata sa-i plateasca paratului CMI DR Z suma de 4226,31 lei cu titlu de despagubiri civile.
Cheltuielile de judecata au fost compensate.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
La data de 02 februarie 2011, reclamantul s-a prezentat la cabinetul paratului pentru o extractie dentara si apoi ulterior, deoarece locul extractiei nu se vindeca, incepuse sa se infecteze si starea generala de sanatate a acestuia se deteriora accelerat, s-a prezentat din nou in data de 7 si apoi in 28 a aceleiasi luni la acelasi cabinet acuzand dureri. Vazand aceasta situatie paratul personal l-a insotit pe reclamant la doctor C.O., unde i s-a efectuat in acea zi o interventie chirurgicala de curatare si coasere.
In acest sens reclamantul a formulat impotriva paratului o sesizare medicala la Colegiul Medicilor Dentisti din ... care prin Decizia nr. ... din 04.11.2011 a constatat culpa medicala a paratului si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii.
Reclamantul a invocat ca din cauza acestui incident a fost nevoit sa suporte cheltuieli in vederea recuperarii sanatatii sale in cuantum de 4500 lei reprezentand contravaloarea spitalizarii si transporturilor pentru alte tratamente in Ungaria si ca nu s-a putut alimenta corespunzator, fiindu-i afectata capacitatea de munca, astfel ca solicita suma de 45.000 lei cu titlu de prejudiciu moral.
La dosarul cauzei reclamantul a atasat acte medicale si tratamente efectuate in Ungaria la Debrecen (filele 8-10 si 106-127 dosar fond), precum si dovada cheltuielilor efectuate si traduse in limba romana.
Paratul proprietar al cabinetului individual dr. Z a formulat cerere de chemare in garantie a Y invocand faptul ca, daca va fi admisa actiunea sa fie obligata chemata in garantie sa achite despagubiri, deoarece detine o polita de asigurare de malpraxis pana la concurenta sumei de 37000 euro, polita atasata la fila 26 din dosar fond.
Paratul Z prin intampinarea a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca persoana fizica, raspunderea civila pentru malpraxis in masura in care acesta ar putea fi dovedit de catre reclamant poate fi invocata de catre acesta doar in raport cu CMI dr. Z.
Din raspunsul la interogatoriul paratului Z (fila 74), instanta de fond a retinut ca acesta recunoaste ca a efectuat reclamantului o extractie dentara, iar proba cu perforarea sinusului o apreciaza ca fiind negativa si ca operatia de coasere a sinusului nu era in competenta sa profesionala si ca recunoaste ca pacientul s-a prezentat la el in data de 07.02.2011 si apoi la un interval de 3 saptamani cand simptomatologia era cu totul alta. Recunoaste ca a fost sanctionat cu mustrare de comisia de disciplina in urma sesizarii formulate de catre reclamant, decizie pe care nu a contestat-o si ca a indrumat pacientul spre organele competente pentru o patologie medicala care nu depindea de atributiile sale.
In interogatoriul luat reclamantului cu aceeasi ocazie, acesta a aratat ca i s-a efectuat o extractie a unui dinte la cabinetul medical al paratului si ca in prealabil se efectuase un film radiologic, dupa care medicul a umplut locul extractiei cu gelaspon iodoformat, i-a dat anumite indicatii cu privire la tratamentul ce urma sa-l respecte dupa care s-a prezentat la control in data de 07.02.2011, linistind-ul ca totul se vindeca si sa ia medicamentele prescrise. Reclamantul nu a recunoscut ca medicul  i-ar fi prescris sa ia antibiotice si antiinflamatoare si sa revina peste o saptamana si nici ca s-a prezentat la control dupa trei saptamani. A mai aratat ca impreuna cu paratul s-a prezentat la chirurgul maxilo-facial dr. C.O. in data de 27.02.2013 si intrucat acesta pleca in concediau l-a indrumat sa tina legatura cu doctorul curant si cu dr. specialist ORL ... A mai aratat ca ulterior, in luna martie, a apelat la tratamente in Debrecen unde in luna mai si august a efectuat o interventie de curatire a sinusurilor.
In cauza a fost audiata martora B.A. propusa de catre parat, in sedinta publica din 13.09.2014 si care a aratat ca a lucrat in calitate de asistenta medicala a paratului si isi aminteste ca reclamantului i s-a efectuat o extractie dentara dupa care locul a fost umplut cu gelaspon iodoformat, d-nul doctor i-a dat anumite indicatii cu privire la tratamentul ce urma sa-l respecte cu antibiotice si antiinflamatoare, interzicerea suflatului nasului timp de trei saptamani dupa care l-a chemat la control. Nu isi aminteste cand s-a prezentat ulterior reclamantul, aproximativ in data de 28.02.2011, constandu-se o alta simptomatologie, sens in care l-a insotit pe reclamant la dr. maxilo-facial C.O.
Martora L.O. propusa de catre reclamant, a aratat ca reclamantului i se efectuase o extractie la cabinetul medical al paratului, care dupa extractie i-a prescris antibiotice si antiinflamatoare, dupa care l-a a chemat la control la un interval de 5 zile si intrucat acuza dureri l-a insotit pe reclamant la cabinetul doctorului maxilo facial care a constatat o gaura a sinusului. Acest a efectuat o cusatura dupa care l-a internat in spital timp de trei zile pentru a-l tine sub tratament si observatie. Ulterior, reclamantul a apelat la tratament si in Ungaria unde i s-au efectuat si alte interventii si tratamente care se ridica la suma de 300000 ft .
Cu privire la tratamentul efectuat de doctorul maxilo-facial s-au atasat in probatiune copia actelor de internare a reclamantului (filele 161-172 dosar fond) la sectia chirurgie generala, compartimentul BMF in data de 02.03.2013 .
In cauza s-a dispus si efectuarea unei expertize medico legale la LML ...(filele 193-199 dosar fond) din care prima instanta a retinut ca pe fondul unui proces cronic granulomatos aderent la mucoasa sinusala in momentul extractiei pot sa existe deschideri ale sinusului maxilar care pot trece neobservate la manevra valsalva si ca la cate va zile dupa extractie a unui dinte masiv, simptomele postextractionale pot consta in durere, inflamatia si durerea fiind putin probabile, insa pot exista in cazul unei alveolite postextractionale si ca responsabilitatea complicatiilor ulterioare constatate in cazul in speta decurge din deschiderea sinusala, urmare careia au survenit complicatiile si ca deschiderea sinusala este un accident destul de frecvent postextractional, iar daca este recunoscuta si inchisa imediat aceasta se vindeca in circa 12-14 zile, retinand culpa medicului curant si conform Deciziei nr. .../4 nov 2011 a Colegiului Medicilor care a intarziat pre mult cu trimiterea pacientului la un medic specialist chirurg maxilo facial.
Instanta de fond a retinut ca in mod legal paratul Z a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a lui ca persoana fizica, intrucat a actionat in calitate de medic curant al cabinetului medical CMI dr. Z, sens in care a admis aceasta exceptia ca fondata.
Pe de alta parte, instanta de fond a retinut ca paratul identificat mai sus, detinea o polita valabila (de malpraxias) la data producerii riscului asigurat si in a carui reglementare la art. 642 al titlului XV din Legea nr. 95/2006 se prevede raspunderea persoanei pentru actiunile comise din culpa. S-a apreciat ca in mod legal acesta a chemat in garantie societatea de asigurare unde detinea polita, sens in care in baza art. 60 C.proc.civ. a admis ca intemeiata cererea de chemare in garantie .
Instanta de fond a respins exceptia prematuritatii promovarii actiunii invocate de catre chemata in garantie ca nefondata .
Fata de probatoriul administrat in cauza, avand in vedere actele medicale anexate, interogatoriile partilor, depozitiile martorilor audiati, precum si expertiza medicala efectuata in cauza - care retine o culpa in sarcina paratului CMI dr. Z ca urmare a complicatiilor survenite datorita extractiei unui dinte reclamantului, cu deschidere sinusala si care au creat reclamantului dureri si suferinte -, raportat la art. 998 si art. 999 Cod civil - incidente la data promovarii actiunii care prevad ca orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciau, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat sa-l repare si ca omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si acela cea cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa -, instanta de fond a admis ca intemeiata in parte actiunea reclamantului conform dispozitivului Sentintei civile nr. 3572/2014.
Impotriva acestei sentinte au formulat recurs, atat reclamantul, cat si chemata in garantie.
I. Prin recursul sau, reclamantul X, prin avocat, solicita admiterea caii de atac promovate si modificarea in parte a sentintei atacate, in sensul respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratul Z si admiterii actiunii astfel cum a fost ea formulata, cu obligarea paratilor, alaturi de asigurator la plata sumei de 4.500 lei reprezentand prejudiciu material si 45.000 lei reprezentand prejudiciul moral suferit. De asemenea, solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, se sustine ca, asa cum a aratat in actiunea introductiva si a demonstrat in fata primei instante, recurentul reclamant a fost pacient al paratilor. La data de 02.02.2011 i s-a extras o masea conform prescriptiei si investigatiilor facute de catre intimatul doctor Z. Ulterior extractiei s-a efectuat o verificare prin care s-a constatat ca a fost gaurit un sinus, dar in ciuda faptului ca in astfel de situatii se impune o operatie de coasere a ranii, intimatul a eliberat o simpla reteta cu antibiotice si analgezice.
La data de 07.02.2011 si apoi la 28.02.2011 recurentul reclamant s-a prezentat la cabinetul intimatului parat, deoarece locul extractiei nu se vindeca, incepuse sa se infecteze si starea generala de sanatate a acestuia se deteriora accelerat. Vazand aceasta situatie, intimatul parat personal l-a insotit pe recurent la doctor C.O., care a fost mintit ca extractia s-a facut in acea zi, acesta efectuand o interventie chirurgicala de curatare si coasere.
Deoarece starea de sanatate a recurentului reclamant continua sa se agraveze, iar doctor C.O. se afla plecat in concediu, acesta a fost internat de urgenta la o clinica din Debrecen unde a fost tratat corespunzator. Abia in luna august 2011 situatia recurentului s-a stabilizat, a inceput sa se simta mai bine, a inceput sa se poata alimenta corespunzator, treptat durerile incetand.
Initial a incercat solutionarea conflictului pe cale amiabila, insa intimatul parat a refuzat orice comunicare, reclamantul recurent inregistrand sub nr. .../12.05.2011 o plangere la Colegiul Medicilor Dentisti din ..., care a constatat culpa medicala a intimatului parat si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii, insa in ceea ce priveste aspectele financiare nu s-a luat nici o decizie.
Recurentul reclamant precizeaza ca a suportat cheltuieli in vederea recuperarii starii de sanatate initiale in cuantum de 4.500 lei, reprezentand contravaloarea interventiilor chirurgicale, spitalizarii si transporturilor in Ungaria. In cele 7 luni cat au fost necesare pentru recuperarea starii de sanatate avuta anterior interventiei efectuate de catre parat, recurentul a suportat permanent dureri, nu a putut sa se alimenteze corespunzator fiindu-i astfel afectata capacitatea de munca, insasi viata de zi cu zi. Apreciaza ca suma 45.000 lei solicitata cu titlu de prejudiciu moral este una rezonabila, raportat la cele aratate mai sus.
In ceea ce priveste calitatea procesuala pasiva a dr. Z, recurentul reclamant apreciaza ca aceasta exista, Z - in calitate de medic, fiind cel care a efectuat interventia medicala asupra recurentului, fiind astfel direct responsabil de prejudiciul produs.
In ceea ce priveste cuantumul daunelor materiale, recurentul reclamant apreciaza ca acesta a fost redus in mod nejustificat de catre prima instanta, sustinand ca a demonstrat atat cu acte, cat si cu martorii audiati cuantumul real al acestor cheltuieli.
In ceea ce priveste cuantumul daunelor morale, recurentul reclamant apreciaza ca suma dispusa a fi achitata de catre instanta poate fi mai in cel mai bun caz jignitoare; a aratat primei instante ca suferintele au fost intense si indelungate; vreme de 7 luni, in loc sa beneficieze de o viata normala, a fost "abonat" al clinicii din Debrecen, unde a fost supus la doua interventii chirurgicale, tratamentul postoperator derulandu-se pe durata mai multor luni.
Considera ca odata constatata culpa indubitabila a medicului Z, instanta de fond trebuia doar sa cuantifice prejudiciul moral suferit prin crearea starii de pericol si de suferinta la adresa recurentului.
Avand in vedere ca instanta de fond a admis, chiar si in parte, actiunea sa, reclamantul apreciaza ca este injusta compensarea cheltuielilor de judecata raportat la faptul ca inclusiv expertiza efectuata in cauza a confirmat existenta culpei medicale.
In drept, invoca art. 299 si urm. C.proc.civ., art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil.
II. Prin recursul formulat (filele 6-13 de la dosar), chemata in garantie Y, prin avocat, solicita admiterea caii de atac promovate, modificarea sentintei recurate, iar pe fond respingerea actiunii formulata de intimatul reclamant X si pe cale de consecinta a cererii de chemare in garantie, ca fiind nefondata, cu cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele motive:
Recurenta invedereaza faptul ca intimatul reclamant a sesizat instanta cu o actiune in pretentii, constand in plata sumei de 4.500 lei prejudiciul material si suma de 45.000 lei reprezentand prejudiciul moral, ca urmare a unei culpe medicale a intimatilor parati Z si CMI doctor Z, in motivarea actiunii, invocandu-se faptul ca, prin Decizia nr. _/04.11.2011, Colegiul Medicilor Dentisti din _ a constatat culpa medicala a intimatului parat Z si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii.
Se mentioneaza ca intimatul paratul CMI dr. Z a detinut polita privind asigurarea malpraxis medical avand nr. _, emisa de societatea recurenta, cu valabilitate intre 08.05.2010 si 07.05.2011.
In baza calitatii sale de asigurator, legiuitorul a acordat societatii recurente unele drepturi in legatura cu actele emise de organele medicale competente a analiza activitatea asiguratului sau dr. Z.
Astfel, prin Capitolul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, este prevazuta "Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale".
La art. 672 din actul normativ invocat, este statuat: "Comisia stabileste, prin decizie, daca in cauza a fost sau nu o situatie de malpraxis. Decizia se comunica tuturor persoanelor implicate, inclusiv asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice".
Aceste obligatii ale Comisiei de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru cazurile de malpraxis sunt reiterate si prin Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis (Aprobat prin Ordinul nr. 1343/2006 emis de Ministerul Sanatatii).
Ori, in speta dedusa judecatii, recurenta chemata in garantie sustine ca aceasta procedura nu a fost respectata fata de asigurator - respectiv Y - decizia invocata nefiindu-i comunicata. Prin aceasta desconsiderare a prevederilor legale apreciaza ca i-a fost adusa o atingere drepturilor sale procesuale, prin faptul ca i s-a negat dreptul de a formula aparari, la cercetarea efectuata sub auspiciul acestei Comisii.
Fata de acestei imprejurari, cu ocazia solutionarii in fond a cauzei chemata in garantie a invocat pe cale de exceptie nulitatea absoluta a Deciziei nr. _/2011, instanta de fond omitand sa se pronunte asupra acestei exceptii.
Raportat la intregul probatoriu ce a fost administrat in cauza, recurenta chemata in garantie considera ca instanta de fond a comis o grava eroare de judecata apreciind ca fiind intrunite in sarcina intimatului parat Z elementele raspunderii civile delictuale.
Malpraxisul este definit de art. 642 al titlului XV al Legii nr. 95/2006 ca fiind: "eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civica a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitar si farmaceutice". Ori, in cazul dedus judecatii, recurenta considera ca nu exista nici una din formele de culpa medicala care sa-l indreptateasca pe intimatul reclamant la obtinerea de despagubiri.
Recurenta solicita a se observa faptul ca potrivit pozitiei procesuale aratata de intimatul parat CMI dr. Z, in data de 02.02.2011, intimatul reclamantul X s-a prezentat la cabinetul medical cu o masea fracturata, ce fusese tratata tot de cabinet cu cateva luni in urma, dar pacientul nu se mai prezentase pentru finalizarea tratamentului. La examenul radiologie, s-a constatat pe langa fractura coronara si un proces cronic periapical aflat in contact intim cu membrana sinusala. De comun acord cu pacientul s-a luat masura extractiei dintelui. Dupa extractia dintelui, zona a fost curatata de resturi de membrana chistica, medicul fiind foarte atent sa nu lezeze membrana sinusala, de altfel, manevra Valsalva a fost negativa, contrar celor afirmate de reclamant, care dat fiind starea de frica in care se afla cu greu mai putea fi atent la manevrele pe care le efectua medicul. De altfel, deschiderea sinusala, este un accident relativ destul de frecvent postextractional, astfel cum s-a concluzionat prin raportul de expertiza medico-legala intocmit in cauza (pct. 11 din concluzii) neputand fi vorba de o eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical.
In speta de fata, dupa extractia dintelui, membrana sinusala nu era rupta, manevra Valsava a fost negativa, dar preventiv medicul a umplut locul extractiei cu gelaspon iodoformat, a afrontat marginile plagii si a aplicat un tratament compresiv, dandu-i pacientului o reteta cu antibiotice si antiinflamatoare, precum si o lista de sfaturi cu privire la ingrijirea locului de extractie: igiena bucala riguroasa, interzicerea de suflare a nasului timp de trei saptamani, evitarea eforturilor fizice, administrarea de antibiotice conform retetei si antiinflamatoare la nevoie.
In data de 07.02.2011, intimatul reclamant s-a prezentat la cabinet, acuzand dureri la locul extractiei. In urma examenului local, s-a constatat ca alveola fusese golita de continut, probabil in urma explorarilor locale intempestive efectuate de pacient. In lipsa altor semne obiective, data fiind si dificultatea extractiei lipsa de cooperare a pacientului, medicul a suspectat o alveolita. Aceasta este o afectiune inflamatorie autolimitanta a alveole care apare de obicei cand alveola este golita de cheagul de sange protector ce se formeaza in urma sangerarii locale. Drept urmare s-a recomandat intimatului reclamant sa continue cu antibioticele cu antiinflamatoarele de pe reteta, fiind chemat pentru control o saptamana mai tarziu. Acest tratament era cel indicat intr-o astfel de situatie, astfel cum se confirma si la ad. 7 din concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza.
Intimatul reclamant nu s-a prezentat la control decat trei saptamani mai tarziu, in 28.02.2011, alarmat de prezenta unei formatiuni aberante in alveola. La examenul local s-a constatat prezenta unei sinuzite cronice a unui polip sinusal. In aceste conditii, intimatul reclamantul a fost indrumat spre serviciul de chirurgie maxilo facial, acesta fiind recalcitrant, a insistat sa mearga la dr. S.F.
Intimatul parat Z i-a explicat ca afectiunea de care el suferea nu putea fi tratata decat de un chirurg maxilo-facial, singurul din _ cu acest nivel de competenta fiind dr. C.O. Deoarece intimatul reclamant insista sa faca contrar indicatilor recomandate, intimatul parat Z a luat decizia de a-l insoti personal la dr. C.O.
In momentul in care acestia au ajuns la dr. C.O., s-a efectuat un examen loco-regional al intimatului reclamantul. Dr. C. a preluat pacientul, a efectuat o curatare locala, urmata de spalaturi si sutura.
Reintorsi la cabinet, intimatului reclamant i-a fost eliberata o alta reteta de medicamente, acesta fiind rugat sa-l informeze pe intimatul parat cu privire la evolutia sa, in conditiile in care acesta era preluat de catre dr. C.O. la Spitalul Judetean _, sectia Chirurgie Oro-Maxilo- Faciala.
Acest lucru bineinteles ca nu s-a petrecut, intimatul reclamant actionand din nou dupa propriile sale reguli.
Cu privire la constatarea Colegiului Medicilor Dentisti _, de intarziere a trimiterii pacientului intr-un serviciu specializat, este de retinut faptul ca intimatul parat a facut acest lucru cu prima ocazie ce a avut-o fiind imposibil mai devreme acest lucru datorita lipsei de cooperare a intimatului reclamantului. Pe de alta parte, recurenta chemata in garantie arata ca intimatul reclamant a ajuns in serviciul OMF din Debrecen in 20.08.2011. Din martie pana in august e o perioada suficient de mare ca pacientul sa se fi putut adresa gratuit oricarui serviciu OMF din Romania.
Astfel, in cauza dedusa judecatii Y a fost introdusa in calitate in chemat in garantie-asigurator in baza politei de asigurare de raspundere civila profesionala a medicilor si personalului asigurat malpraxis nr. _ in vederea acordarii de despagubiri pentru prejudiciile produse de asigurat din culpa, pacientilor in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale.
Potrivit definitiei cuprinse in art. 642 alin. f1 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului si implica raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice, si pe cale de consecinta, in masura in care pentru evenimentul generator de prejudicii.
In prezenta cauza, daca s-a apreciat - in mod gresit considera recurenta -, ca poate fi antrenata raspunderea civila a intimatului paratului Cabinet Medical Individual Z, antrenare si raspunderea chematului in garantie in calitate de asigurator se putea face numai in limitele si conditiile politelor de asigurare Malpraxis mentionate.
In sustinerea caracterului eminamente contractual al raspunderii asiguratorului, care nu poate fi altfel decat circumscrisa celor convenite prin clauzele (conditiile) contractului de asigurare, sunt si prevederile din dreptul comun in materia asigurarilor de raspundere civila, respectiv art. 42 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 unde se arata: "Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare."
Din cuprinsul textului de lege mai sus enuntat se desprind doua linii directoare in fixarea pozitiei Y in acest proces si a modului in care trebuie apreciata si evaluata obligatia de despagubire in sarcina sa, astfel:
Raspunderea societatii chemate in garantie in calitate de asigurator este o raspundere contractuala angajata in baza contractului de asigurare incheiat cu asiguratul si nu o forma a raspunderii civile delictuale.
Conform art. 663 din Legea nr. 95/2006 "Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat". Aceasta norma juridica nu instituie un raport obligational direct intre tertul prejudiciat si asigurator ci, este o dispozitie de favoare in beneficiul tertului prejudiciat pentru a se evita o eventuala insolvabilitate a debitorului sau a autorului prejudiciului.
In privinta daunelor materiale, solicitate de intimatul reclamant recurenta sustine ca - pentru justa stabilire a despagubirilor materiale de catre instanta - nu este suficienta simpla enumerare a cheltuielilor efectuate de reclamant (aproximate global de acestea), fiind necesara dovedirea prejudiciului suferit.
Potrivit capitolului 1 art. 1 lit. e) din Conditiile de Asigurare prin cuantumul prejudiciului se intelege contravaloarea costurilor si cheltuielilor in sarcina asiguratului, rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.
Recurenta solicita ca la acordarea daunelor materiale sa se aiba in vedere ca acestea se pot acorda de asigurator numai in conformitate cu clauzele contractelor de asigurare malpraxis si constau doar in contravaloarea costurilor si a cheltuielilor generate de eveniment si trebuie dovedite cu inscrisuri.
In temeiul politei de asigurare Malpraxis nr. _suportarea de catre asiguratorul de malpraxis Y a daunelor morale a fost exclusa.
Astfel, potrivit Capitolul IV. art. 1 lit. q) din Conditiile de asigurare privind asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor si personalului auxiliar: "Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii rezultand din daune morale". Pe cale de consecinta, fiind vorba de o excludere, asiguratorul nu acorda in baza politelor de asigurare Malpraxis mai sus¬mentionate despagubiri pentru daune morale
Recurenta chemata in garantie reitereaza faptul ca in cauza dedusa judecatii asiguratorul Y plateste despagubiri nu pe baza delictuala, ci in baza contractului de asigurare de raspundere civila profesionala a medicilor si a personalului asigurat (malpraxis) in conformitate cu termenii si clauzele contractului de asigurare de raspundere civila profesionala - inclusiv pretul platit cu titlu de prima (nivelul primei de asigurare platita, a tinut, in mod evident, seama si de faptul ca asiguratorul nu suporta daunele morale).
Prin intampinarile formulate (filele 26-27 si 28), atat CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. Z, cat si Z, solicita respingerea ca nefondat a recursului declarat de reclamantul X, constatandu-se temeinicia si legalitatea hotararii atacate; cu cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele motive:
Instanta de fond a retinut existenta unei culpe in sarcina CMI DR. Z ca urmare a complicatiilor survenite datorita refractiei unui dinte al reclamantului, urmata de o deschidere sinusala, admitand in parte actiunea reclamantului si obligand la repararea prejudiciului ce i-a fost acestuia cauzat.
Prejudiciul material a fost admis in masura in care acesta a fost dovedit cu chitantele depuse la dosar, fiind stabilit la suma de 2.226,31 lei. Dauna morala a fost stabilita de instanta la suma de 2.000 lei.
Desi a sustinut de-a lungul derularii procesului in fata instantei de fond, ca acele complicatii medicale survenite in urma extractiei dentare au fost rezultatul neglijentei reclamantului, care nu s-a prezentat la cabinetul medical pentru controale conform instructiunilor ce i s-au dat, intimatul parat nu a inteles sa declare recurs impotriva hotararii instantei de fond, apreciind ca hotararea este intemeiata pe probele de la dosar sub aspectul cuantumului despagubirilor acordate reclamantului.
Intimatul parat reitereaza sustinerile privitoare la lipsa de cooperare a pacientului care trebuia sa se prezinte la cabinetul medical pentru control, la o saptamana dupa data de 07.02.2014, i s-a prescris tratament cu antiinflamatoare si antibiotice pe care trebuia sa si le administreze. Arata ca la primul control membrana sinusala nu era afectata. Examenul medical de la acel moment nu impunea o interventie chirurgicala, manevra Valsava fiind negativa. Pacientul s-a prezentat la cabinet la control doar dupa 3 saptamani, in data de 28.02.2011, alarmat fiind de prezenta unei formatiuni aberante in alveola. La examenul local s-a constatat prezenta unei sinuzite cronice si a unui polip sinusal. Pacientului i s-a explicat situatia si a fost indrumat spre serviciul de chirurgie maxilo-faciala, intimatul parat sustinand ca a actionat strict in conformitate cu protocolul, iar complicatiile ulterioare nu ii pot fi imputate.
Sustinerile recurentului vizand lipsa de vigilenta a intimatului parat nu sunt reale, culpa proprie a pacientului se impune a fi luata in considerare.
Intimatul solicita a se aprecia ca pretentiile privind daunele morale ale recurentului sunt disproportionat de mari fata de suferinta fizica pe care o acuza.
Recursul reclamantului este fondat.
  Prima instanta a respins actiunea in raspundere civila delictuala fata de paratul Z pe calea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, considerand ca, in calitate de medic a lucrat pentru Cabinetul individual Dr. Z, conditiile atragerii raspunderii fiind analizate fata de acesta din urma, astfel dupa cum rezulta din paragraful referitor la analizarea probelor in cuprinsul sentintei.
  In temeiul dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea cabinetelor medicale insa, respectiv art.6 alin.2 din OG nr.124/1998 republicata, cu modificarile ulterioare, "Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde individual potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor"
  In consecinta, in mod gresit s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a medicului, fata de acesta impunandu-se a se concluziona in baza probelor administrate daca sunt intrunite conditiile raspunderii civile. Judecatoria nu s-a pronuntat asadar pe fond, ci pe exceptie, conducand la trimiterea cauzei spre rejudecare conform art.312 alin.5 C.proc.civ. si reluarea procedurii de la ultima dezbatere in fata judecatoriei, nefiind anulata intreaga procedura.
  Pe cale de consecinta,  recursul asiguratorului va fi la randul sau admis.
  In rejudecare, se va avea in vedere si intinderea obligatiei asiguratorului asupra daunelor morale, raportat la clauzele contractului de asigurare, precum si celelalte critici formulate cu privire la cuantumul daunelor materiale si morale, din perspectiva principiului repararii integrale a prejudiciului suferit.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Admite recursurile declarate de recurentul-reclamant X, cu domiciliul procedural ales in _ si de catre recurenta-chemata in garantie Y, cu sediul procesual ales in _, impotriva Sentintei civile nr.3572/25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, in contradictoriu cu intimatii-parati CMI DR. Z si Z, cu sediul in _
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Z.
Caseaza sentinta si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, conform indrumarului prezentei decizii.
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica din data de 23 februarie 2014.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asigurari auto si alte asigurari; Prejudicii, daune; Procedura civila si penala (cai de atac, compet

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009