InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei.

(Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Expertize; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.) | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Dosar nr. 675/266/2006
DECIZIE CIVILA Nr. 126/R/25 Februarie 2009
Incheierea din data de07.05.2008
 
Procedura civila.
Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces
echitabil. Controlul instantei.
 
Tribunalul,examinand incheierea recurata, prin prisma motivelor invocate, cat si din oficiu,
apreciaza ca fondat recursul declarat in cauza, motivat de urmatoarele:
In sedinta publica din 24.09.2003, in dosar nr.1932/2002, in care a fost inregistrata initial
actiunea reclamantului X in contradictoriu cu parata M si restul intimatilor, instanta a
incuviintat efectuarea expertizei judiciare in specialitatea topografie, prin numirea expertului
in cauza, dl. Cojocarasu (fila 40).
Raportat la obiectul cauzei, stabilirea masei succesorale si partaj, fata de dispozitiile art.673
ind.1 si urm. Cod proc. civ., instanta a solutionat in parte actiunea civila, ordonand in cauza
pentru formarea loturilor efectuarea expertizelor tehnice de specialitate.
In urma exercitarii cailor de atac, prin decizia civila nr.426/R/2006 a Curtii de Apel
Oradea,instanta a dispus desfiintarea incheieriinr.940/5.07.2004 a Judecatoriei Negresti Oas,
cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, Judecatoria Negresti Oas.
Odata cu reluarea judecatii cauzei, in sedinta publica din 29.XI.2006, instanta emite o noua
adresa la exp. Cojocarasu I. pentru finalizarea raportului de expertiza ramas neefectuat inca
din 2003.
In intervalul 29.11.2006 - 07.05.2008, proba incuviintata la 24.09.2003 nu a fost administrata,
raportul nu s-a efectuat, iar instanta a dispus suspendarea cauzei pana la efectuarea lucrarii,
lasand partilor posibilitatea dea depune raportul de expertiza.
Intreruperea judecatii prin suspendarea acesteia, in forma dispusa, lasa loc arbitrariului atata
vreme cat expertiza extrajudiciara nu este efectuata sub controlul instantei.
In situatia in care se recurge cu acordul partilor la efectuarea expertizei cu expert
extrajudiciar, in speta exp. Cojocarasu I., care a renuntat la calitatea de expert judiciar,
instanta are obligatia pentru a asigura aceleasi garantii procesuale similare celor prevazute de
art.201, 208 si urm. Cod proc. civ.:
- sa instiinteze expertul asupra numirii si dupa acordul exprimat de acesta, sa i se
comunice obiectivele lucrarii, cu indicarea concreta a acestora, urmand ca
identificarea bunurilor, efectuarea masuratorilor sa fie efectuate in prezenta partilor
carora trebuie sa li se aduca la cunostinta data, locul, ora efectuarii expertizei, dovezile
in acest sens vor fi depuse in anexa la lucrare.
In caz contrar,administrarea probei nu respecta dreptul la un proces echitabil, garantie care
apare ca fiind obligatoriu de respectat si in cazul expertizelor efectuate, din motive obiective
(lipsa cu desavarsire a expertilor judiciari in materia topografie), cu experti extrajudiciari.
In consecinta, instanta isi va exercita controlul si in cazul acestei situatii, pentru a nu lasa la
indemana partilor administrarea probei dupa liberul arbitru cu prejudicierea drepturilor
celorlalte parti.
Intemeiat pe aceste considerente, recursul apare ca fondat si se impune reluarea judecatii
cauzei si efectuarea expertizei ordonate cu respectarea garantiilor procesuale a tuturor partilor
litigante, sens in care, in baza art.312 alin.1Cod procedura civila, art.244 ind.1 Cod procedura
civila, art.304 pct.9 Cod procedura civila, Tribunalul a admis recursul conform dispozitivului
prezentei decizii.
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Expertize; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.)

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009