Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc

(Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Contestatie la executare; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

          Cod operator: 11276

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA DECIZIA CIVILA Nr. 88/Ap
Sedinta publica de la 02 Martie 2015
Completul compus din: Pe rol se afla solutionarea apelului civil declarat de apelanta-contestatoare X (Banca), cu sediul in _, impotriva sentintei civile nr. 3219/04.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, in dosar nr. _/296/2014, in contradictoriu cu intimatii A si B, cu dom. ales la Cab. Av. _, situat in _, avand ca obiect contestatie la executare.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc in sedinta publica din data de 23.02.2015, cand sustinerile partilor prezente au fost consemnate in acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta, amanandu-se pronuntarea in cauza la data de azi;

INSTANTA
Deliberand asupra apelului declarat, constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 3219/04.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2014, a fost respinsa ca ramasa fara obiect contestatia la executare formulata de contestatoarea X, cu sediul in _, in contradictoriu cu intimatii A, B, ambii cu domiciliul in _ si domiciliul procedural ales in _, la av. _. De asemenea, a fost respinsa ca neintemeiata cererea contestatoarei si a intimatilor cu privire la cheltuielile de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Dispozitiile legale aplicabile in cauza, in raport cu data formularii cererii de executare silita (03.03.2014 - fila 25 dosar), sunt cele ale Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedura civila, conform art. 3 din Legea nr. 76/2012. Potrivit art. 711, alin. (1) C.proc.civ., "impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii".
Prin incheierea nr. 1027/10.03.2014, pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosarul nr. _/296/2014 (fila 36), a fost admisa cererea formulata de executorul judecatoresc L.N., la cererea creditorilor A si B, impotriva debitoarei X, fiind incuviintata executarea silita a titlului executoriu constand in Sentinta civila nr. 2221/27.03.2013, pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2012, respectiv Decizia civila nr. 246/R/11.11.2013, pronuntata de Tribunalul Satu Mare in dosar nr. _/296/2012.
Astfel, prin somatia emisa in data de 18.03.2014 de catre BEJ L.N. in dosarul executional cu nr. _/2014 (fila 39), contestatoarei i-a fost pusa in vedere obligatia de a achita suma de 774,77 CHF, la cursul BNR din ziua platii, precum si suma de 2.782,26 lei, incluzand cheltuielile de executare identificate prin incheierea din data de 18.03.2014 (fila 47).
Prin cererea inregistrata la BEJ L.N. in dosarul executional cu nr. _/2014 la data de 23.05.2014 (fila 46), intimatii au aratat ca renunta la executarea silita initiata impotriva contestatoarei.
Drept urmare, avand in vedere pozitia procesuala a contestatoarei, raportat la prevederile art. 716 si art. 719 C.proc.civ., instanta de fond a respins ca ramasa fara obiect contestatia la executare formulata de contestatoarea X, in contradictoriu cu intimatii A si B, iar, in ceea ce priveste cererile partilor referitoare la cheltuielile de judecata constand din onorariu avocatial (dovedit de intimati conform chitantei nr. 71/26.05.2014 - fila 47, iar de contestatoare conform extrasului de cont de la fila 59), instanta de fond a retinut ca admiterea acestor cereri nu poate avea loc decat in conditiile retinerii culpei procesuale a vreuneia dintre parti. Astfel, conform art. 453, alin. (1) C.proc.civ., "partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata". Or, respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect ca urmare a renuntarii la executarea silita nu implica nicidecum recunoasterea culpei procesuale a contestatoarei pentru ca intimatii sa fie indrituiti la recuperarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.
Sub acest aspect, este de observat ca, potrivit art. 669 alin. (2) C.proc.civ., "cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia".
In raport cu aceste prevederi, instanta de fond a retinut ca, in contextul in care, prin insasi contestatia la executare, contestatoarea a aratat ca a achitat debitul ce ii incumba in temeiul titlului executoriu, cu exceptia cheltuielilor de judecata, nu poate fi primita cererea sa de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu. Astfel, declansarea executarii silite impotriva contestatoarei nu poate fi imputata intimatilor in contextul in care contestatoarea avea la dispozitie procedura ofertei de plata si consemnatiunii prevazute de art. 1.005-1.012 C.proc.civ. pentru a pune la dispozitia creditorilor intreaga suma datorata potrivit titlului executoriu (inclusiv cheltuielile de judecata).
Or, este de observat ca plata invocata de contestatoare a fost efectuata la data de 26.03.2014 (fila 8 dosar fond), somatia din data de 18.03.2014 fiind comunicata acesteia in data de 28.03.2014 (fila 40 dosar fond). In aceste conditii, fata de renuntarea la executare silita, in sarcina contestatoarei nu pot fi puse cheltuielile de executare, raportat la prevederile art. 669 alin. (2), teza finala C.proc.civ., insa acest lucru nu presupune faptul ca intimatii vor fi tinuti sa suporte cheltuielile de judecata ocazionate contestatoarei de prezentul litigiu, declansat la initiativa sa. Totodata, acestia din urma nu pot obtine obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu (care nu se confunda cu onorariul avocatial pentru depunerea cererii de executare silita, care se include in notiunea de "cheltuieli de executare", conform art. 669 alin. 3 pct. 3 C.proc.civ.) in absenta dovedirii culpei procesuale a contestatoarei, ceea ce implica pronuntarea unei solutii cu privire la temeinicia contestatiei la executare.
In ceea ce priveste cererea contestatoarei de restituire a taxei judiciare de timbru, instanta de fond a constatat ca, potrivit art. 45 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa caz, integral, partial sau proportional, la cererea petitionarului, in situatia in care contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva. Asadar, in cazul admiterii contestatiei la executare, pentru recuperarea cheltuielilor facute cu taxa judiciara de timbru, legea prevede o solutie diferita de cea de la art. 453 alin. (1) C.proc.civ., in sensul ca nu partea cazuta in pretentii este cea obligata sa achite contestatorului suma reprezentand taxa judiciara de timbru, ci acesta din urma are posibilitatea de a obtine restituirea taxei judiciare de timbru, in masura ramanerii definitive a hotararii de admitere a contestatiei la executare. Or, in cauza de fata, neprocedandu-se la analiza temeiniciei contestatiei la executare, fata de intervenirea renuntarii intimatilor la executarea silita si fata de pozitia procesuala a contestatoarei, nu se poate da eficienta dispozitiilor art. 45 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013, in cauza nefiind vorba de o solutie de admitere ori admitere in parte a contestatiei la executare.
In consecinta, raportat la prevederile art. 45 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013, art. 453 alin. (1) C.proc.civ., respectiv art. 669 alin. (2) C.proc.civ., instanta de fond  a respins ca neintemeiata cererea partilor cu privire la cheltuielile de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel contestatoarea X solicitand admiterea acestuia, schimbarea sentintei in sensul obligarii intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru. In subsidiar, solicita obligarea intimatilor si la plata taxei de timbru.
In sustinerea apelului arata ca fata de imprejurarea ca intimatii au formulat cerere de renuntare la executarea silita in dosarul executional nr. _/2014 al BEJ L.N., intr-adevar contestatia la executare formulata de catre apelanta contestatoare nu mai poate fi considerata ca avand obiect. Insa, fata de imprejurarea ca apelanta a formulat contestatie la executare la data de 14.04.2014, iar cererea de renuntare la judecata a fost inregistrata la biroul executorului judecatoresc la data de 23.05.2014, este evident ca, in lumina dispozitiilor art. 451-455 C.proc.civ., se impune ca apelanta contestatoare sa fie dezdaunata sub aspectul cheltuielilor de judecata ocazionate cu promovarea prezentului litigiu.
Astfel, raportat la taxa de timbru achitata, apelanta solicita instantei sa dispuna schimbarea hotararii in sensul restituirii acesteia in favoarea sa.
De asemenea, raportat la cheltuielile de judecata reprezentand onorariu de avocat in cuantum de 744 lei (potrivit extrasului de cont depus), apelanta considera ca se impunea suportarea acestuia de catre intimati, avand in vedere faptul ca, impotriva sa au inceput formele de executare silita prin incheierea nr. 1027/2014 pronuntata de Judecatoria Satu-Mare prin care a fost incuviintata executarea silita in dosar nr. _/2014 al BEJ L.N., precum si prin incheierea nr. 7218/03.2014 si somatia mobiliara emise de catre acelasi birou de executor. Raportat la aceste forme de executare silita, in termen legal apelanta a formulat contestatie la executare, care a fost inregistrata la Judecatoria Satu Mare la data de 14.04.2014; ulterior formularii de catre apelanta a acestei contestatii, la data de 23.05.2014, intimatii din prezenta cauza au formulat o cerere de renuntare la executarea silita, sistand astfel orice demers impotriva contestatoarei.
Or, in aceste conditii si tinand cont de faptul ca, asa cum rezulta din inscrisurile depuse in probatiune, a achitat suma datorata intimatilor la data de 07.03.2014, asadar anterior datei la care a fost incuviintata executarea silita (10.03.2014) si demarata orice forma de executare, apelanta sustine ca este evident ca intimatii sunt in culpa procesuala, impunandu-se obligarea lor la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat sau taxa de timbru.
Pentru aceste considerente, apelanta solicita admiterea caii de atac promovate, schimbarea hotararii instantei de fond in sensul obligarii intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru achitate, iar in subsidiar, solicita obligarea intimatilor si la plata taxei de timbru.
In drept, invoca art. 453, art. 466 si urm. C.proc.civ.
Intimatii nu formuleaza intampinare.
Apelul este nefondat.
Apelanta solicita restituirea taxei de timbru pe care a achitat-o, aferenta contestatiei la executare ce reprezinta obiectul prezentului litigiu.
 Potrivit dispozitiilor art. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru "actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti (_) sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in prezenta ordonanta de urgenta." Aceste taxe sunt datorate de catre toate persoanele fizice si juridice si reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti. Prin urmare, apelanta a inregistrat cererea pe rolul Judecatoriei Satu Mare, instanta care a constituit dosar, a emis acte de procedura si a efectuat toate cheltuielile ocazionate de solutionarea unei astfel de cereri. Avand in vedere ca taxele de timbru, potrivit dispozitiilor legale mentionate, reprezinta contravaloarea unor astfel de cheltuieli, aceasta nu mai poate fi restituita. Pe de alta parte, nu sunt incidente dispozitiile art. 45 din acelasi act normativ care, in mod exceptional, permit restituirea taxei in cazul admiterii, definitive, a contestatiei la executare intrucat nu suntem in aceasta ipoteza, contestatia fiind respinsa ca lipsita de obiect.
In ceea ce priveste obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariul de avocat suportat de catre apelanta la prima instanta, nu poate fi dispusa. Acest onorariu a fost achitat de catre apelanta care a declansat litigiul si apoi s-a desistat, prin executarea obligatiei de plata ce a constituit obiectul executarii silite contestate, culpa procesuala la care se refera dispozitiile art. 453 NCPC si de existenta careia este conditionata obligarea la plata cheltuielilor de judecata, apartinandu-i. De altfel, tocmai in considerarea starii de fapt retinute, prima instanta, practic, a procedat la compensarea cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat.
Din aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 480 alin. 1 NCPC, apelul va fi respins ca nefundat.
Cheltuieli de judecata nu au fost solicitate in apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Respinge apelul declarat de contestatoarea X, cu sediul in _, in contradictoriu cu intimatii A si B , ambii cu domiciliul in _ si domiciliul ales la Cabinet Avocat _, situat in _impotriva sentintei civile nr. 3219/04.09.2014 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, in dosar nr. _/296/2014.
Fara cheltuieli de judecata.
DEFINITIVA SI EXECUTORIE.
Pronuntata in conditiile art. 396 alin.2 NCPC la 02 Martie 2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009