Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi

(Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale; Contestatie la executare; Inspectii, inspectori si inspectorate; Pen | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

                                                                                                       Cod operator: 11276

R O M A N I A

TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA

SENTINTA CIVILA  Nr. 58/LMA/2015
Sedinta publica de la 12 Februarie 2015
Completul compus din: Pe rol  se afla solutionarea litigiului de asigurari sociale privind pe reclamantul X, domiciliata in _, in contradictoriu cu parata Y, cu sediul in _, avand ca obiect contestatie la executare - anulare act.
Se constata ca judecarea cauzei in fond a avut loc in sedinta publica din data de 05.02.2015, data la care, concluziile partilor au fost consemnate in incheierea din aceea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, amanandu-se pronuntarea pentru sedinta de azi, cand in urma deliberarii.

INSTANTA
DELIBERAND

Asupra litigiului de asigurari sociale de fata, constata urmatoarele:
Prin contestatia inregistrata la aceasta instanta sub dosar cu nr. de mai sus, reclamanta X a chemat in judecata parata Y, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza sa se dispuna anularea Deciziei nr. _ /17.10.2014 emisa de parata.
In motivare, reclamanta arata ca in data de 12.11.2014 a primit prin agentul postal adresa nr.15966/20.10.2014 prin care a fost somata sa returneze pensia aferenta perioadei 01.05.2014-31.05.2014 pe motiv ca ar fi necuvenita.  Invedereaza ca in data de 17.10.2014 s-a emis de catre parata decizia cu numarul _ prin care se motiveaza ca reclamanta ar fi incasat pensia de 823 lei necuvenit, deoarece figureaza ca ar fi realizat venituri pentru care asigurarea la sistemul de pensii ar fi obligatorie.  Mentioneaza ca a realizat prin Contractul de prestari servicii cu Firma Z SRL pentru o zi de lucru suma de 200 Iei net. Acest contract de o zi a constat din examinarea cursantilor ce au absolvit cursul de calificare Lucrator in tamplarie ce a fost organizat la Penitenciarul _, ca membru al comisiei de examinare. Conform Contractului nr. _ /23/05/2014 reclamanta avea datoria de a examina cunostintele teoretice si practice ale cursantilor, contractul fiind incheiat pe o zi, respectiv 23.05.2014, conform art.2.
Considera ca decizia luata este nedreapta, intrucat reclamanta a prestat munca o singura zi, iar prin decizia atacata se suspenda pensia o luna intreaga.
Prin intampinarea formulata parata Y, solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata.
In fapt, arata ca prin Decizia nr. _/25.07.2013 emisa de Y petenta a fost inscrisa la pensie anticipata partiala.
Potrivit art.65 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
"(1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani."
Legiuitorul a gandit pensia anticipata partiala ca o facilitate pe care a   acordat-o unor persoane, de a se pensiona anterior varstei standard de pensionare, si care, fie ca sunt in imposibilitatea de a mai desfasura o activitate remunerata din cauza varstei, fie ca nu isi mai gasesc un loc de munca, inteleg sa apeleze la aceasta prestatie de asigurari sociale. Din aceasta perspectiva, acordarea acestei prestatii de asigurari sociale tocmai in considerarea pierderii veniturilor asigurate, anterior varstei standard de pensionare, (cu indeplinirea, desigur, a conditiei privind stagiul de cotizare) nu poate fi cumulata cu obtinerea de venituri de catre beneficiar. Pensia anticipata partiala este o facilitate derogatorie de la regula varstei standard de pensionare si nu neaparat un drept al persoanei.
Art.118 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare prevede expres si limitativ care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie, iar printre acestia nu este si categoria beneficiarilor de pensie anticipata partiala. Astfel:
"(1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c)  pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art.84 lit.a) si b)."
Sanctiunea cumularii pensiei cu alte venituri este prevazuta la art.114 din legea amintita:
"(1) In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;"
Potrivit art. 6 alin. 1 pct. I lit. d din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
"(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele sa la riale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13*1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil (...)"
Avand in vedere ca reclamanta a incheiat un contract de prestari servicii cu Z S.R.L., cod fiscal _, respectiv contractul nr. _/23.05.2014, pe care l-a si depus in probatiune, in baza caruia a incasat un venit in luna mai 2014, astfel ca se regaseste in situatia persoanelor pentru care asigurarea este obligatorie, respectiv se incadreaza in prevederile art.6 alin.1 pct.I lit.d din Legea nr.263/2010.
Din aceasta perspectiva, reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, nu putea sa realizeze venituri de natura profesionala, din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.263/2010 persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art.6 alin.1 pct.I sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala de asigurare. Acest lucru s-a si intamplat, persoana juridica cu codul unic de identificare _, respectiv Z S.R.L. a depus declaratie nominala de asigurare aferenta lunii mai 2014 pentru reclamanta.
Acest lucru rezulta din adeverinta nr. _/08.10.2014 privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu, in vederea stabilirii pensiei pentru asiguratul X eliberata de Directia Economic, Stagii de Cotizare si Arhive din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, adeverinta care se extrage informatic din baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii. Potrivit acestei adeverinte persoana juridica cu codul unic de identificare _ a declarat-o pe reclamanta cu un numar de 21 de zile lucrate, nu cu o singura zi, cum sustine reclamanta, si cu un venit brut, venit realizat de 294 lei.
Invedereaza ca art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare prevede: "(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asisurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
(...) (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.(...)"
Potrivit art.141 alin.3 din H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice debitele se constituie pentru luni intregi, prin urmare, nu se pot constitui debite pentru o zi, asa cum sustine reclamanta
Mentioneaza ca institutia parata a procedat la suprapunerea bazei de date a pensionarilor cu cea a asiguratilor si a constatat faptul ca in luna mai 2014 reclamanta a realizat venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil. Astfel, s-a constatat indubitabil faptul ca reclamanta s-a aflat intr-o situatie de incompatibilitate si ca a incasat drepturi de pensie necuvenit in perioada 01.05.2014 - 31.05.2014. In aceasta situatie s-a facut aplicabilitatea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare si, drept urmare, prin decizia nr. _/17.10.2014 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale s-a constituit pe seama reclamantei un debit in suma totala de 823 lei.
Precizeaza ca aceasta decizie constituie titlu executoriu si a fost comunicata debitoarei la data de 12.11.2014, impreuna cu somatia nr. _/20.10.2014, conform dovezii de primire.
Considera ca debitul a fost legal constituit, ca procedura de executare silita   s-a demarat potrivit prevederilor legale.
In considerarea celor de mai sus, solicita respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata.
Prin raspunsul la intampinare, reclamanta X arata ca, asa cum prevede Legea nr.263/2010 - pensia anticipata partial se cuvine  persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, este un drept castigat prin cotizarea la sistemul de pensii cum rezulta si din decizia de pensionare nr. _, iar alegerea reclamantei de a opta pentru acest mod de pensionare a fost motivata de pierderea capacitatii partiale de munca in paralel cu intrarea in insolventa a Societatii S. Deci, in opinia reclamantei, este gresita si tendentios formulata afirmatia reprezentantului casei de pensii cum ca reclamanta ar beneficia de o facilitate, atata timp cat are stagiul complet de cotizare, iar pensia cuvenita i-a fost diminuata cu 36.75%.
Mentioneaza ca are cunostinta despre faptul ca nu are dreptul sa-si suplimenteze veniturile prin prestarea unei munci la care asigurarea este obligatorie, desi considera ca este o masura discriminatorie fata de aceasta categorie de pensionari care nu se deosebesc mult cu pensionarii cu incapacitate de munca de gradul III.
Precizeaza ca, Contractul de prestari servicii nr. _/23.05.2014, incheiat in data de 23.05.2014 arata clar la art.2 ca "Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 zi, respectiv 23.05.2014. Acesta inceteaza de drept la data precizata ca fiind ultima zi prestare a serviciilor. Astfel, arata ca munca prestata are caracter ocazional, nu este contract pe perioada determinata.
Invedereaza ca intr-adevar firma Z SRL a depus declaratia de venit lunara, deoarece asa se depune, legea nu prevede obligativitatea depunerii declaratiilor zilnice. In formularul depus conform normativelor se transmit datele lunar, dar se poate observa ca venitul brut realizat este de 294 ron, din care s-au achitat impozitul de 16% sanatatea si contributia la sistemul de pensii, ramanand o suma neta de 200 ron de incasat. Contractul a fost incheiat in data de 23, deci nicidecum nu putea sa fie pe o luna.
Considera ca ii este incalcat dreptul prevazut in Constitutie - la un trai decent - daca pentru prestarea unei munci de o zi i se taie pensia pe o luna, iar un asistat social care nu a lucrat nicio zi are dreptul la o suma minima de 350-400 lei. 
Legea prevede ca pensionarul cu pensie anticipata nu poate avea calitatea de angajat, insa nu prevede nicaieri explicit ca nu are dreptul la munca ocazionala. De asemenea, arata ca potrivit legii pe perioada in care pensionarul are calitatea de asigurat se suspenda de drept pensia, in cazul reclamantei o zi, respectiv in data de 23.05.2014, si nu pe perioada de 01.05-31.05.2014, cum gresit a procedat casa de pensii.
Potrivit art.141 al.3 din HG nr.257/2011, la care face referire casa de pensii parata, debitele se constituie pentru luni intregi, deci casa de pensii a interpretat eronat alineatul folosindu-l favoarea ei si aducand reclamantei un prejudiciu de 823 lei. Precizeaza ca ea nu se regaseste la art.141, debitul fiind de o zi.
Analizand contestatia din perspectiva motivelor invocate, a probatoriului administrat si a apararilor formulate in cauza, instanta retine in fapt urmatoarele:
Prin Decizia nr. _/17.10.2014 emisa de parata s-a stabilit in sarcina contestatoarei  un debit de 823 lei reprezentand drepturi de asigurari sociale incasate necuvenit pe perioada 01.05.2014 - 31.05.2014.
Din cuprinsul deciziei rezulta ca in calitate de pensionara - beneficiara a unei pensii anticipate partiale, contestatoarea a realizat venituri, pe luna mai 2014, pentru care asigurarea este obligatorie.
Prin Decizia _/25.07.2013 contestatoarea a fost inscrisa la pensie anticipata partiala conform Legii nr. 263/2010.
Conform adeverintei nr. _/08.10.2014 emisa de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, contestatoarea  a realizat in luna mai 2014 un venit brut de 294 lei.
Dispozitiile art. 118 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 prevad ca "in sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionari pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a si b".
Avand in vedere situatia de incompatibilitate in care se gaseste contestatoarea, in sensul ca nu beneficiaza de  dispozitiile textului de lege de mai sus, aceasta se incadreaza in prevederile art.6 alin.1 lit.d din Legea nr.263/2010 potrivit carora, asigurarea este obligatorie pentru persoanele care realizeaza venituri din conventii civile.
Potrivit art. 179 din Legea nr. 263/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) "Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatie de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani". In acest sens a fost emisa decizia contestata.
Pentru motivele mai sus aratate Tribunalul in temeiul art. 153 din Legea nr. 263/2010 va respinge contestatia.
Asistentii judiciari, participand la deliberare in conditiile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Respinge contestatia formulata de reclamanta X, domiciliata in _, in contradictoriu cu parata Y, cu sediul in  _, avand ca obiect anularea deciziei de debit nr. _/17.10.2014.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare; apelul se depune la Tribunalul Satu Mare.
Pronuntata azi, 12.02.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale; Contestatie la executare; Inspectii, inspectori si inspectorate; Pen

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009