InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ.

(Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Circulatie rutiera; Procedura civila si pen | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Cod operator: 11276

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA Nr. 114/R-CA
Sedinta publica din 28 Februarie 2014
Pe rol fiind  judecarea recursului in materia contencios administrativ privind pe
recurentul-reclamant X cu domiciliul in _, impotriva sentintei civile nr. 5031/26.08.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2013, in contradictoriu cu intimatul-parat Y cu sediul in _,  avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie Circulatie.
La apelul nominal facut in sedinta publica de azi, nu se prezinta partile.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei faptul ca recursul este la al doilea termen de judecata dupa derularea procedurii administrative conform C.pr.civ.,  iar procedura de citare fata de parti este legal indeplinita.
Pricina a fost amanata pentru punerea in discutia partilor a exceptiei inadmisibilitatii caii de atac declarata de parte, exceptie invocata din oficiu, iar la data de 27.02.2014,  prin serviciul de registratura al instantei, intimatul-parat a depus precizare cu privire la aceasta exceptie, dupa care;
 Presedintele completului de judecata, verificand personal, constata ca procedura de citare este completa.
Avand in vedere faptul ca recurentul-reclamant nu s-a prezentat in fata instantei pentru a se pronunta cu privire la aceasta exceptie si nu a invederat argumente in sensul ca in cauza ar fi aplicabile dispozitiile art. 152 C.pr.civ., considerand recursul lamurit, in temeiul disp. art. 394 N.C.proc.civ. declara inchise dezbaterile si ramane in pronuntare asupra exceptiei inadmisibilitatii caii de atac a recursului, exceptie invocata de instanta din oficiu. INSTANTA
Deliberand asupra recursului declarat, constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 5031/26.08.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2013, a fost respinsa ca neintemeiata plangerea contraventionala formulata de petentul X, in contradictoriu cu intimatul Y, impotriva procesului-verbal de contraventie cu seria_, nr. _/01.04.2013.
In cuprinsul dispozitivului sentintei primei instante este indicata ca si cale de atac ce poate fi declarata impotriva acesteia, apelul in termen de 30 de zile de la comunicare.
Impotriva acestei sentinte a declarat calea de atac a recursului petentul X, solicitand instantei admiterea acestuia, modificarea sentintei pronuntate in sensul admiterii plangerii si al anularii procesului verbal contestat.
Analizand legalitatea caii de atac declarata de catre institutia publica petenta, instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea judecatoreasca atacata, instanta de recurs  retine urmatoarele:
Potrivit art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in forma in vigoare la data promovarii plangerii la contraventie si a solutionarii acesteia de catre prima instanta, "(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotarari."
De asemenea, in lumina dispozitiilor art.457 C.proc.civ., "(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, in conditiile si termenele stabilite de aceasta, indiferent de mentiunile din dispozitivul ei.
     (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac deschisa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege.
     (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac neprevazuta de lege, exercitata de partea interesata in considerarea mentiunii inexacte din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac, hotararea pronuntata de instanta de control judiciar va fi comunicata, din oficiu, tuturor partilor care au luat parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. De la data comunicarii incepe sa curga, daca este cazul, termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege."
Reglementarea cuprinsa in dispozitiile Codului de procedura civila anterior citat, reprezinta  o aplicare particulara a principiului legalitatii procesului civil inscris in dispozitiile art. 7 alin. 1 C.proc.civ., din interpretarea acestuia rezultand principiul potrivit caruia,  o cale de atac neprevazuta de lege atrage inadmisibilitatea ei si nu recalificarea caii de atac, o astfel de posibilitate nemaifiind reflectata in optiunea adoptata de noul cod.
In conditiile in care in sedinta publica din data de 28.02.2013, la care instanta de recurs a pus in discutia contradictorie a partilor exceptia inadmisibilitatii caii de atac declarata de catre petent , acesta nu a invederat instantei imprejurari concrete de natura a forma convingerea acesteia in sensul ca urmare a unei denumiri data in mod gresit cererii de declarare a caii de atac potrivit art. 152 C.proc.civ, institutia publica parata a inteles sa declare calea de atac a recursului si nu pe cea a apelului care se impunea a fi declarat in cazul in care intentia partii este aceea de a reforma hotararea primei instante, prima instanta a indicat in mod corect calea de atac in cuprinsul  dispozitivului sentintei atacate, in aplicarea principiului legalitatii caii de atac prevazuta de art. 457 C.proc.civ, in temeiul art. 248 C.proc.civ, instanta de recurs urmeaza sa admita exceptia inadmisibilitatii caii de atac a recursului promovata de catre intimata, cu consecinta respingerii pentru acest motiv a recursului declarat, conform dispozitivului prezentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

In temeiul art. 248 C.proc.civ, admite exceptia inadmisibilitatii caii de atac declarata de intimata, exceptie invocata din oficiu.
In temeiul art. 457 C.proc.civ respinge ca inadmisibil recursul declarat de petentul X  in contradictoriu cu intimatul Y, impotriva Sentintei civile nr. 5031/26.08.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2013.
Fara cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 28.02.2014.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Circulatie rutiera; Procedura civila si pen

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009