Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca)

(Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Contracte de munca; Prejudicii, daune | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

                                                                                                     Cod operator: 11276
R O M A N I A

TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA

SENTINTA CIVILA  Nr. 96/LMA/2015
Sedinta publica de la 26 Februarie 2015
Completul compus din:

Pe rol se afla solutionarea litigiului de munca privind pe reclamanta X SRL, cu sediul in _., in contradictoriu cu parata Y, domiciliata in _, avand ca obiect drepturi banesti.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc in sedinta publica din data de 19.02.2015, amanandu-se pronuntarea pentru sedinta de azi, cand in urma deliberarii.

INSTANTA,
DELIBERAND:

Asupra litigiului de munca de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea civila inregistrata la instanta sub dosar nr.de mai sus, reclamanta X S.R.L. Satu Mare a solicitat, in contradictoriu cu parata Y, ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza sa fie obligata parata la plata sumei de 3.310 lei, cu cheltuieli de judecata.
In motivare reclamanta arata ca societatea isi are ca obiect de activitate fabricarea de articole de imbracaminte prin tricotare sau crosetare. Astfel, in aproape 20 de ani de activitate, renumele societatii a crescut prin calitate si responsabilitate, doua conditii care au stat la baza onorarii conditiilor si termenelor contractuali cu partenerii sai externi. Arata ca pentru a ramane pe piata in tot acest decurs de timp, in mod evident, relatia cu proprii angajati, respectarea contractelor individuale de munca au fost o prioritate. Similar, a avut si are in continuare aceleasi pretentii si de la angajati (in numar de circa 200).
In contextul celor prezentate, reclamanta arata ca parata Y a fost angajata societatii in intervalul 15.11.2014-24.09.2014, data la care contractul individual de munca a incetat in temeiul art.61 lit.a Codul muncii (disciplinar) ca urmare a absentarii nemotivate de la locul de munca.
Reclamanta intelege sa prezinte motivul desfacerii disciplinare a contractului individual de munca si al pretentiilor societatii fata de parata.
Astfel, arata ca in data de 01.09.2014, parata a solicitat lichidarea la zi "din motive personale." Incepand cu aceeasi data, aceasta nu s-a mai prezentat la locul de munca. Mentioneaza faptul ca, aceasta isi desfasura activitatea in baza contractului individual de munca incheiat cu societatea, la punctul de lucru al X SRL din _
Invedereaza reclamanta faptul ca, unul din obiectivele principale ale societatii este respectarea termenelor de livrare asumate. Ori, neprezentarea unui angajat la locul de munca de la o zi la alta, produce dereglari in procesul de productie, aspect care poate conduce la nerealizarea comenzilor la termen sau mai grav, pierderea partenerilor. Avand in vedere aceste considerente, in baza prevederilor Codului muncii si ale contractului individul de munca incheiat cu parata, i-a comunicat acesteia in scris faptul ca:
- nu i-a fost aprobata cererea formulata in data de 01.09.2014 privind incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 01.09.2014,
- este tinuta de respectarea termenului de preaviz de 20 de zile lucratoare, aferent demisiei;
- neprezentarea la locul de munca pe de o parte prejudiciaza societatea, iar pe de alta parte reprezinta absenta nemotivata si constituie motiv de desfacere disciplinara a contractului individual de munca.
De asemenea, arata reclamanta faptul ca i-a pus in vedere ca potrivit "Informarii" - anexa la contractul individual de munca, pe care a luat-o la cunostinta, semnand de primire: "in cazul in care un angajat nu respecta perioadele de preaviz valabile, va fi obligat sa plateasca firmei despagubiri in suma a triplul valorii medii a ultimelor 3 salarii intregi incasate."
Invedereaza ca in temeiul prevederilor art.251, alin.4 Codul muncii, a convocat parata la punctul de lucru al societatii din _ in vederea realizarii integrale a preavizului, conform programului de lucru uzual. Nu in ultimul rand, i-a dat paratei posibilitatea de a renunta la demisia formulata, de a reveni la locul de munca. Cu toate acestea, parata desi a fost avizata/reavizata aceasta nu a ridicat corespondenta.
De asemenea, arata ca a convocat inca o data parata. Aceasta a dat curs convocatorului, iar in cadrul notei explicative a recunoscut faptul ca, neprezentarea sa la locul de munca a prejudiciat societatea reclamanta datorita contractelor existente in derulare. Urmare a cercetarii disciplinare efectuate, intrucat comisia de disciplina constituita in acest sens a constatat faptul ca a absentat nemotivat de la locul de munca pe perioada preavizului, parata fiind in imposibilitate de a aduce contraargumente, acesteia i-a fost desfacut disciplinar contractul de munca in data de 24.09.2014.
Reclamanta solicita instantei de judecata sa retina faptul ca parata a luat la cunostinta de "informarea" anexa la contractul individual de munca si ca a acceptat ca, in cazul in care nu respecta termenul de preaviz prevazut de contractul individual de munca sa plateasca angajatorului X SRL "despagubiri in suma a triplul valorii medii a ultimelor 3 salarii intregi incasate", adica suma de 3.310 lei. Aceasta suma este compusa din valoarea medie a salariilor incasate in lunile iunie-august inmultita cu 3. Mentioneaza faptul ca parata a avut un salariu net in luna iunie de: 1.070 lei, in luna iulie de 1.127 lei, iar in luna august 1.113 lei.
Fata de cele aratate, reclamanta solicita obligarea paratei Y la plata sumei de 3.310 lei.
In drept, invoca art.266, 268, alin.1, lit.c Codul muncii.
Prin intampinarea formulata (filele 37-38) parata Y, solicita respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivare parata arata ca a fost angajata societatii reclamante pana pe data de 01.09.2014, data la care din motive personale a solicitat societatii reclamante desfacerea contractului de munca, din initiativa ei, insa societatea refuzandu-i solicitarea.
Intrucat de la data solicitarii sale de desfacere a contractului de munca, arata parata, dupa inregistrarea cererii, nu s-a mai prezentat la munca, reclamanta a trecut la desfacerea disciplinara a contractului de munca.
De asemenea, arata parata faptul ca, intrucat nu a respectat preavizul, respectiv de a mai muncii 20 de zile dupa depunerea cererii de desfacere a contractului de munca, reclamanta solicita obligarea sa la plata a trei salarii in valoare totala de 3.310 lei, motivand ca ar fi fost de acord si semnat o informare, in cuprinsul caruia s-a inserat si faptul ca, in caz de plecare si nerespectare a celor 20 zile de preaviz, va plati cu titlu de prejudiciu cumulativ trei salarii, precizeaza faptul ca acea informare nu i-a fost prelucrata, citita si nu i s-a inmanat un exemplar, pusa doar sub nas si semnata, altfel zis indusa in eroare.
Precizeaza parata faptul ca plecarea de la unitatea reclamantei se datoreaza faptului ca aceasta nu-si respecta obligatiile sale catre angajati si mai mult a fost obligata de a muncii multe ore peste program fara o plata corespunzatoare, desi prin contractul individual de munca s-a stabilit un program de munca de maximum 8 ore pe zi.
De asemenea, intrucat munca peste program neretribuita corespunzator si stresul in care muncea, arata parata, a determinat-o sa plece din proprie initiativa, asa cum rezulta din cererea de lichidare, existenta la dosarul cauzei.
Considera parata faptul ca prin plecarea fara a mai lucra inca 20 de zile, cu titlu de preaviz, pe care ulterior reclamanta oricum nu i-ar fi platit-o, nu a prejudiciat cu nimic buna functionare a societatii, in cazul de fata nu exista nicio dovada din care sa rezulte ca din cauza plecarii sale, fara a mai muncii 20 de zile inainte de plecare, reclamanta nu si-a onorat contractele la care s-a angajat, producandu-i astfel un prejudiciu, motiv pentru care parata solicita respingerea actiunii reclamantei ca neintemeiata.
Prin raspunsul la intampinare (filele 41-43), reclamanta X SRL arata ca prin intampinarea formulata in cauza, parata face afirmatii nefondate de natura a induce instantei de judecata o stare de fapt in total dezacord cu realitate. In acest sens, aceasta transforma apararea sa la cererea introductiva intr-o veritabila actiune de victimizare.
In continuare, litigiul dedus judecatii se circumscrie sferei dreptului muncii, astfel ca, partile din prezentul litigiu sunt de reclamant si parat. Prin cererea de chemare in judecata societatea si-a dorit si isi doreste in continuare sa-si valorifice drepturile de comun acord conferite impreuna cu parata fara a acuza sau a face afirmatii nesustinute/acuzatoare.
Astfel, potrivit dispozitiilor Codului muncii, un contract individual de munca poate inceta de drept, de comun acord sau ca urmare a vointei uneia dintre parti. In cazul de fata, initiativa incetarii contractului individual de munca a apartinut paratei. Insa, intrucat societatea reclamanta avea la data prezentei nevoie de forta de munca si pentru ca dispozitiile legale prevad o asemenea posibilitate, societatea i-a adus la cunostinta paratei in scris faptul ca, nu i-a fost aprobata cererea formulata in data de 01.09.2014 privind incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 01.09.2014; este tinuta de respectarea termenului de preaviz de 20 de zile lucratoare, aferent demisiei; fapta reprezentand absenta nemotivata si constituie motiv de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. De asemenea, arata ca i s-a pus in vedere faptul ca, conform "Informarii" - anexa la contractul individual de munca, pe care a luat-o la cunostinta, semnand de primire: "in cazul in care un angajat nu respecta perioadele de preaviz valabile, va fi obligat sa plateasca firmei despagubiri in suma a triplul valorii medii a ultimelor 3 salarii intregi incasate."
Per a contrario, toate aceste aspecte au fost cunoscute de catre parata anterior incetarii contractului individual de munca. Nu in ultimul rand, reclamanta arata ca parata are 42 de ani, varsta pana la care ar fi trebuit sa cunoasca faptul ca este obligata sa respecte prevederile contractului individual de munca (ale termenului de preaviz), ca nerespectarea unei obligatii prevazuta de lege atrage cele putin o sanctiune.
Raportat la inscrisul denumit "informare", reclamanta tine sa faca unele precizari. Astfel, anumite inscrisuri cum este cel amintit si/sau contractul colectiv de munca, regulamentul intern sunt puse in permanenta la dispozitia angajatilor prin existenta unui "Panou de Informare" amplasat intr-o zona publica (vezi anexa). Apoi, parata-victima, arata ca in mod absurd are pretentia ca acest inscris sa-i fi fost prelucrat, (si) citit. Invedereaza reclamanta faptul ca, nu exista o asemenea obligatie in sarcina niciunui angajator, in masura in care angajatului caruia ii este destinat un asemenea inscris stie sa citeasca si sa scrie. Reclamanta arata ca de retinut este faptul ca, parata nu invoca necunoasterea continutului, neluarea la cunostinta (prin citire) si nici nu contesta faptul ca a semnat de luare la cunostinta acest inscris. Apoi, potrivit declaratiei anexate, documentul nu a fost "pus doar sub nas", dimpotriva i s-a acordat toata atentia si nimeni nu a fost indus in eroare.
In acest sens, reclamanta depune la dosarul cauzei declaratia numitei T.I., responsabil resurse in cadrul societatii, inscris prin intermediul caruia se atesta faptul ca parata a citit informarea, luand la cunostinta de continutul acesteia. Solicita reclamanta incuviintarea acestei probe desi este un inscris intocmit pro causa, aceasta declaratie nefiind luata sub presiune. Intr-adevar este ulterioara datei cand parata a semnat informarea si chiar ulterioara promovarii cererii de chemare in judecata in contra acesteia, insa, arata reclamanta, niciun moment nu s-a gandit ca parata va contesta acest inscris prin afirmatii precum "pusa doar sub nas", "indusa in eroare".
Mai mult, arata ca paratei i-au fost platite pe parcursul derularii raportului de munca toate drepturile salariale, primele prevazute in contractul colectiv de munca, inclusiv ultima zi lucrata in care s-a prezentat la locul de munca. Iar daca s-ar fi prezentat la locul de munca pe perioada preavizului i-ar fi fost platite si acele zile. Reclamanta solicita a se retine ca in prezenta cauza se judeca nerespectarea preavizului de catre parata.
Cu privire la stresul suferit de parata, reclamanta arata ca toate drepturile principale si accesorii i-au fost respectate, altfel se intreaba cum este posibil ca in ultimii ani un numar mediu de cca. 200 angajati isi desfasoara activitatea in cadrul companiei si nu sunt stresati ...si tuturor le-au fost respectate drepturile in perioada de preaviz.
Apreciaza reclamanta faptul ca, nu pot fi luate in considerare afirmatiile paratei potrivit carora "nu am prejudiciat cu nimic buna functionare a societatii". Daca societatea reclamanta nu avea nevoie de forta de munca ar fi procedat la masuri care vizau concedieri individuale/colective, intreruperea si/sau reducerea activitatii, intrucat parata nu a respectat termenul de preaviz, menit de catre legiuitor ca fiind ragazul necesar de timp pentru a gasi candidati la angajare, societatea a fost nevoita sa repartizeze volumul de munca la ceilalti angajati, pentru a putea onora contractele existente in termen.
Invedereaza ca realitatea pentru care parata nu a mai venit la serviciu din momentul demisiei, este ca si-a gasit un alt loc de munca si sfidand orice norma legala si conventionala nu a mai venit la serviciu (in acest domeniu fiind o migratie mare de personal); lucrand in perioada de preaviz la noul angajator.
Prin concluziile scrise si depuse la dosar, reclamanta X SRL solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, in sensul obligarii paratei la plata sumei de 3.310 lei.
Precizeaza reclamanta faptul ca astfel cum a aratat si probat prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei, parata si-a dat acordul scris in sensul platii unei despagubiri in cazul in care aceasta nu respecta perioadele de preaviz valabile. Apoi, prin nota explicativa data in cadrul cercetarii disciplinare prealabile efectuate, aceasta a recunoscut atat nerespectarea termenului de preaviz cat si prejudicierea societatii ca urmare a neprezentarii sale la locul de munca.
Per a contrario, reclamanta apreciaza ca nu pot fi luate in considerare afirmatiile paratei potrivit carora acea informare nu i-a fost prelucrata, citita, acest inscris fiind pus la dispozitie paratei pentru studiu si semnat de catre aceasta in cunostinta de cauza. De altfel, continutul acestui inscris este pus la dispozitia tuturor angajatilor prin afisare.
De asemenea, reclamanta solicita instantei de judecata sa retina faptul ca, parata nu a invocat necunoasterea continutului si/sau semnarea acestuia.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt urmatoarele:
Prin actiunea formulata, unitatea reclamanta X S.R.L., avand sediul in _, a chemat in judecata pe salariata parata Y, domiciliata in _, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata aceasta din urma, la plata sumei de 3.310 lei, reprezentand despagubiri prin nerespectarea clauzelor din Anexa la Contractul Individual de Munca nr. _/15.11.2011 (fila 29, respectiv filele 22-23).
In motivarea actiunii, unitatea reclamanta, arata in fapt, ca in urma incheierii Anexei la Contractul Individual de Munca nr. _/15.11.2011, intre parti s-a incheiat un Act Aditional - sub denumirea "Informare"- potrivit careia " in cazul in care un angajat nu respecta perioadele de preaviz valabile, va fi obligat sa plateasca firmei despagubiri in suma a triplul valorii medii a ultimelor 3 salarii intregi incasate".
In prezenta cauza, este de necontestat faptul ca, intre parti s-a incheiat o "Informare" semnata de ambele parti, in baza careia salariata Y si-a asumat obligatia de a respecta termenul de preaviz. In caz contrar va fi obligata la plata unei despagubiri in suma de 3 salarii medii intregi incasate.
Prin Intampinarea formulata la fila 37, parata precizeaza faptul ca, aceea "informare" semnata, nu a fost prelucrata de catre unitatea reclamanta si nici nu i s-a comunicat un exemplar. Parata mentioneaza faptul ca, fiind dusa in eroare a semnat acea "informare".
La fila 23 din prezentul dosar, parata semneaza de luare la cunostinta a Anexei la Contractul Individual de Munca, denumita "informare", la data de 12.02.2014.
Ca atare, obligatia asumata prin actul semnat nu a fost respectata de salariata Y.
Unitatea reclamanta si-a indeplinit obligatiile asumate prin Contractul Individual de Munca, asigurandu-i paratei un loc de munca si achitandu-i lunar drepturile salariale negociate. Parata avea obligatia de a respecta termenul de preaviz de 20 de zile lucratoare, conform Actului Aditional la Contractul Individual de Munca nr. _/16.11.2011 (fila 24).
Incalcarea acestei obligatii de catre parata, prin inaintarea demisiei (fila 21), atrage raspunderea acesteia.
Cele 3 salarii medii reprezinta o despagubire pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract.
Fata de considerentele expuse, Tribunalul va admite actiunea reclamantei X S.R.L., si in consecinta va obliga pe parata Y sa plateasca reclamantei suma de 3.310 lei, reprezentand despagubiri pentru nerespectarea clauzelor din Anexa la Contractul Individual de Munca.
Asistentii judiciari, participand la deliberare, cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta X S.R.L cu sediul in _, in contradictoriu cu parata Y, domiciliata in _ si, in consecinta:
Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 3.310 lei reprezentand despagubiri.
Executorie.
Cu apel in 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Satu Mare.
Pronuntata azi, 26.02.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Prejudicii, daune

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009