InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract

(Sentinta penala nr. 34 din data de 17.08.2007 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Nr.crt.34
Tip speta sentinta penala
Titlul :Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal(inselaciune prin emiterea de Cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract - infractiuni de sine statatoare
Data spetei 17.08.2007
Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal(inselaciune prin emiterea de Cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract - infractiuni de sine statatoare
Tip sentinta penala
Nr. data 17.08.2007
Autor Tribunalul Vrancea
Domenii asociale
Procedura civila si penala
Materia: Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal - infractiuni de sine statatoare
Prin sentinta penala din 17.08.2007 a Tribunalului Vrancea  prin schimbarea incadrarii juridice din  art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. in art.  215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C. pen. si art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. a fost condamnat inculpatul R.F pentru infractiunile de :
   - inselaciune prev.de art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani inchisoare;
   - inselaciune prev.de art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani inchisoare.
In baza art. 33 si art. 34 lit.b C.pen. s-a stabilit ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare
In conditiile art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prev.-de art. 64 lit.a si b  C.pen.
S-a obligat inculpatul R.F. la despagubiri civile catre partile civile.
  S-au anulat biletele la ordin si filele CEC.
Prin aceeasi sentinta prin schimbarea incadrarii juridice din art. 26 raportat la art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., in art. 26 raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen.,a fost achitata inc. V.I. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la  inselaciune prev.de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., in baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d C.pr.pen.
S-a retinut ca inc.R.F. a indus in eroare societatea comerciala  cu prilejul incheierii unor contracte prin emiterea mai multor bilete la ordin fara a avea disponibil in cont.
In sarcina aceluiasi inculpat s-a mai retinut ca acesta a indus in eroare societatea comerciala in scopul de a-i livra marfa in baza contractului emitand doua file CEC fara a avea disponibil in cont.
Instanta a procedat in baza art.334 cpp la schimbarea incadrarii juridice intrucat inselaciunea prin emiterea de cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract sunt doua infractiuni de sine statatoare.
Prin aceeasi sentinta a fost achitata inc.V.L. in baza art.11 pct.2 lit.a cpp raportat la art.10 lit.d cpp prin schimbarea incadrarii juridice conform art.344 cpp pentru acelasi motiv aratat mai sus, retinandu-se ca aceasta nu a savarsit o fapta penala de natura sa atraga raspunderea penala, nefiind intrunite elementele constitutive sub aspectul laturii obiective a infractiunii de complicitate la inselaciune, din modul in care s-au derulat faptele nu a existat o intelegere frauduloasa intre cei doi inculpati.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Contraventie la legea circulatiei- partile din proces - Decizie nr. 1050/R/C din data de 23.10.2009
Cerere in anulare prevazuta de art. 1024 din Noul Cod de procedura civila. Cereri de interventie respinse ca inadmisibile. Inadmisibilitatea recursului. - Decizie nr. 203 din data de 13.09.2016
Potrivit art. 470 alin. 2 si alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru, sub sanctiunea nulitatii cererii. Cum, in cauza, apelantii nu au depus chitanta in original, pentru a dovedi ca suma achitata reprezinta taxa de - Decizie nr. 922 din data de 07.06.2016
Faptul ca cele doua cereri conexate ar fi avut potential doua cai de atac diferite, potrivit unor coduri de procedura ce s-au succedat in timp, nu inseamna ca, odata conexate, judecarea dosarului, si implicit calea de atac, poate urma doua proceduri sau u - Decizie nr. 211 din data de 29.06.2016
Nelegala citare la deschiderea procedurii. Anulat sentin?a ?i trimis spre rejudecare pentru citare. - Decizie nr. 240 din data de 21.05.2015
Legitimitatea formularii plangerii impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala. - Decizie nr. 92 din data de 30.09.2015
Apel declarat care se refera la situa?ia altui parat care nu a declarat apel. - Decizie nr. 63 din data de 05.02.2015
Existenta pe rolul organelor de urmarire penala a mai multor plangeri penale avand identitate de parti, obiect si cauza impune conexarea acestora si nu solutionarea distincta. - Decizie nr. 102 din data de 22.10.2015
Contestarea identitatii inculpatului in calea de atac; pluralitate ocazionala versus pluralitate constituita; calitatea de subiect pasiv a statului in cazul traficului de migranti. - Decizie nr. 1071/A din data de 12.11.2015
Cerere de redeschidere a procesului penal cu privire la o fapta penala comisa sub imperiul C.pen. 1969 si pentru care a fost judecat definitiv; legea aplicabila si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii. - Decizie nr. 1062/A din data de 11.11.2015
Codul de procedura civila aplicabil se determina in functie de momentul sesizarii instantei de fond, iar nu in functie de momentul disjungerii unui capat de cerere care nu este de competenta instantei initial sesizate si nici in functie de data sesizarii - Hotarare nr. 232 din data de 30.04.2015
Art. 2781 din Codul de procedura penala din 1968. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 62 din data de 27.01.2014
Principiul legalitatii cai de atac. Cale de atac indicata gresit de instanta de fond. - Decizie nr. 508 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 304 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 244 din data de 03.06.2014
Calea de atac si competenta functionala de solutionare acesteia in materie de reabilitare. Art. 535 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 570 din data de 29.09.2014
Eroare materiala in sensul art.281 Cod procedura civila. - Decizie nr. 254 din data de 13.05.2014
Recurs nul pentru lipsa semnaturii/ delegatiei consilierului juridic care a formulat recursul. - Decizie nr. 4790 din data de 11.06.2014
Drept procesual civil. Situatii care permit instantei de apel sa anuleze sentinta de fond. Aplicarea gresita a disp. art. 297 Cod procedura civila. - Decizie nr. 278 din data de 26.06.2014
Art. 274 alin. 2 si art. 276 alin. 4 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 341 din data de 29.04.2014