Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract

(Sentinta penala nr. 34 din data de 17.08.2007 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Nr.crt.34
Tip speta sentinta penala
Titlul :Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal(inselaciune prin emiterea de Cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract - infractiuni de sine statatoare
Data spetei 17.08.2007
Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal(inselaciune prin emiterea de Cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract - infractiuni de sine statatoare
Tip sentinta penala
Nr. data 17.08.2007
Autor Tribunalul Vrancea
Domenii asociale
Procedura civila si penala
Materia: Art.215 al.1,4,5 si art.215 al.1,3,5 cod penal - infractiuni de sine statatoare
Prin sentinta penala din 17.08.2007 a Tribunalului Vrancea  prin schimbarea incadrarii juridice din  art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. in art.  215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C. pen. si art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. a fost condamnat inculpatul R.F pentru infractiunile de :
   - inselaciune prev.de art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani inchisoare;
   - inselaciune prev.de art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani inchisoare.
In baza art. 33 si art. 34 lit.b C.pen. s-a stabilit ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare
In conditiile art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prev.-de art. 64 lit.a si b  C.pen.
S-a obligat inculpatul R.F. la despagubiri civile catre partile civile.
  S-au anulat biletele la ordin si filele CEC.
Prin aceeasi sentinta prin schimbarea incadrarii juridice din art. 26 raportat la art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., in art. 26 raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen.,a fost achitata inc. V.I. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la  inselaciune prev.de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., in baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d C.pr.pen.
S-a retinut ca inc.R.F. a indus in eroare societatea comerciala  cu prilejul incheierii unor contracte prin emiterea mai multor bilete la ordin fara a avea disponibil in cont.
In sarcina aceluiasi inculpat s-a mai retinut ca acesta a indus in eroare societatea comerciala in scopul de a-i livra marfa in baza contractului emitand doua file CEC fara a avea disponibil in cont.
Instanta a procedat in baza art.334 cpp la schimbarea incadrarii juridice intrucat inselaciunea prin emiterea de cecuri fara acoperire si inselaciunea savarsita cu ocazia incheierii sau executarii unui contract sunt doua infractiuni de sine statatoare.
Prin aceeasi sentinta a fost achitata inc.V.L. in baza art.11 pct.2 lit.a cpp raportat la art.10 lit.d cpp prin schimbarea incadrarii juridice conform art.344 cpp pentru acelasi motiv aratat mai sus, retinandu-se ca aceasta nu a savarsit o fapta penala de natura sa atraga raspunderea penala, nefiind intrunite elementele constitutive sub aspectul laturii obiective a infractiunii de complicitate la inselaciune, din modul in care s-au derulat faptele nu a existat o intelegere frauduloasa intre cei doi inculpati.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012