InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Abuz de incredere. Fapta nu este prevazuta de legea penala

(Decizie nr. 147 din data de 28.02.2007 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Domeniu: Procedura penala
Tip: decizie penala Nr. 147/28.02.2007
Autor: Tribunalul Vrancea - Sectia Penala
Abuz de incredere. Fapta nu este prevazuta de legea penala
(Decizia penala nr. 147 din 28 februarie 2007, a Tribunalul Vrancea) Prin plingerea prealabila partea vatamata a investit instanta cu solutionarea plingerii privind savirsirea de catre inculpatul J.G. a infractiunii de abuz de incredere prev. de art. 213 C. pen motivat de faptul ca in luna februarie 2005 partea vatamata ar fi fost rugata de inculpat sa achizitioneze un telefon pe numele ei, dar pentru inculpat un telefon "Nokia 1100" si sa incheie contractul in numele partii vatamate.
In baza art. 11 pct. 2 lit. a comb. Cu art. 10 lit. a C. pr. pen. a dispus achitarea inculpatului J.G. pentru comiterea infractiunii de abuz de incredere prev. de art. 213 C. pen.
Sub aspectul laturii civile, instanta retine ca partea vatamata N.G. s-a constituit parte civila cu suma de 848,24 lei contravaloarea unei facturi telefonice, solicitind ca inculpatul sa-i restituie telefonul mobil marca "Noki 1100".
Conform disp. art. 346 al. 3 C. pr. pen. urmeaza ca instanta sa respinga sa respinga latura civila ca neintemeiata.
Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut ca fapta care face obiectul judecatii nu exista, fara insa a analiza de la inceput daca este sesizata in limitele competentei sale functionale.
In concret partea vatamata a aratat in actul de sesizare ca a incheiat un contract de prestari servicii telefonie mobila, iar inculpatul in virtutea relatiilor de prietenie existente intre ei, urma sa beneficieze de respectivele servicii, cu suportarea contravalorii lor; obligatie pe care ulterior acesta nu si-a executat-o.
 Fapta care face obiectul actului de sesizare a fost socotita de partea vatamata drept abuz de incredere infractiune prev. si ped de art. 213 C. pen.
In conditiile date prima instanta trebuia de la inceput sa observe ca fapta cu care a fost sesizata nu are relevanta penala, fiind de natura civila, adica inculpatul nu si-a executat obligatia civila pe care partea vatamata sustine ca si-a asumat-o contractual; ori, neexecutarea unei obligatii contractuale prin excelenta nu face obect de incidenta legii penale. De altfel, prin art. 1 din Protocolul Nr. 4 la CEDO se statueaza ca "Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute o obligatie contractuala". Prin urmare, de la inceput se putea observa ca fapta dedusa judecatii nu are natura penala ceea ce face ca jurisdictia instantei penale sa nu-i fie circumscrisa; in aceste conditii fiind incidente dispozitiile art. 10 lit. b C. pr. pen temei in baza caruia prima instanta trebuia sa dispuna achitarea inculpatului fara a mai a mai proceda la cercetarea existentei sau inexistentei faptei cu care a fost sesizata.
Constatind aceste aspecte Tribunalul , din oficiu, purcede la reformarea solutiei primei instante si dispunind potrivit dispozitivului sentintei.
Astfel partea vatamata poate sa-si deduca pretentiile in fata unei instante civile care are plenitudine de jurisdictie, si pe care in mod deliberat daca avem in vedere faptul ca a fost asistata der avocat a voit sa o eludeze.
Tribunalul in aceste conditii admite recursul partii vatamate si dispune reformarea solutiei instantei de fond potrivit dispozitivului prezentei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Contraventie la legea circulatiei- partile din proces - Decizie nr. 1050/R/C din data de 23.10.2009
Cerere in anulare prevazuta de art. 1024 din Noul Cod de procedura civila. Cereri de interventie respinse ca inadmisibile. Inadmisibilitatea recursului. - Decizie nr. 203 din data de 13.09.2016
Potrivit art. 470 alin. 2 si alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru, sub sanctiunea nulitatii cererii. Cum, in cauza, apelantii nu au depus chitanta in original, pentru a dovedi ca suma achitata reprezinta taxa de - Decizie nr. 922 din data de 07.06.2016
Faptul ca cele doua cereri conexate ar fi avut potential doua cai de atac diferite, potrivit unor coduri de procedura ce s-au succedat in timp, nu inseamna ca, odata conexate, judecarea dosarului, si implicit calea de atac, poate urma doua proceduri sau u - Decizie nr. 211 din data de 29.06.2016
Nelegala citare la deschiderea procedurii. Anulat sentin?a ?i trimis spre rejudecare pentru citare. - Decizie nr. 240 din data de 21.05.2015
Legitimitatea formularii plangerii impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala. - Decizie nr. 92 din data de 30.09.2015
Apel declarat care se refera la situa?ia altui parat care nu a declarat apel. - Decizie nr. 63 din data de 05.02.2015
Existenta pe rolul organelor de urmarire penala a mai multor plangeri penale avand identitate de parti, obiect si cauza impune conexarea acestora si nu solutionarea distincta. - Decizie nr. 102 din data de 22.10.2015
Contestarea identitatii inculpatului in calea de atac; pluralitate ocazionala versus pluralitate constituita; calitatea de subiect pasiv a statului in cazul traficului de migranti. - Decizie nr. 1071/A din data de 12.11.2015
Cerere de redeschidere a procesului penal cu privire la o fapta penala comisa sub imperiul C.pen. 1969 si pentru care a fost judecat definitiv; legea aplicabila si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii. - Decizie nr. 1062/A din data de 11.11.2015
Codul de procedura civila aplicabil se determina in functie de momentul sesizarii instantei de fond, iar nu in functie de momentul disjungerii unui capat de cerere care nu este de competenta instantei initial sesizate si nici in functie de data sesizarii - Hotarare nr. 232 din data de 30.04.2015
Art. 2781 din Codul de procedura penala din 1968. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 62 din data de 27.01.2014
Principiul legalitatii cai de atac. Cale de atac indicata gresit de instanta de fond. - Decizie nr. 508 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 304 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 244 din data de 03.06.2014
Calea de atac si competenta functionala de solutionare acesteia in materie de reabilitare. Art. 535 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 570 din data de 29.09.2014
Eroare materiala in sensul art.281 Cod procedura civila. - Decizie nr. 254 din data de 13.05.2014
Recurs nul pentru lipsa semnaturii/ delegatiei consilierului juridic care a formulat recursul. - Decizie nr. 4790 din data de 11.06.2014
Drept procesual civil. Situatii care permit instantei de apel sa anuleze sentinta de fond. Aplicarea gresita a disp. art. 297 Cod procedura civila. - Decizie nr. 278 din data de 26.06.2014
Art. 274 alin. 2 si art. 276 alin. 4 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 341 din data de 29.04.2014