Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Abuz de incredere. Fapta nu este prevazuta de legea penala

(Decizie nr. 147 din data de 28.02.2007 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Domeniu: Procedura penala
Tip: decizie penala Nr. 147/28.02.2007
Autor: Tribunalul Vrancea - Sectia Penala
Abuz de incredere. Fapta nu este prevazuta de legea penala
(Decizia penala nr. 147 din 28 februarie 2007, a Tribunalul Vrancea) Prin plingerea prealabila partea vatamata a investit instanta cu solutionarea plingerii privind savirsirea de catre inculpatul J.G. a infractiunii de abuz de incredere prev. de art. 213 C. pen motivat de faptul ca in luna februarie 2005 partea vatamata ar fi fost rugata de inculpat sa achizitioneze un telefon pe numele ei, dar pentru inculpat un telefon "Nokia 1100" si sa incheie contractul in numele partii vatamate.
In baza art. 11 pct. 2 lit. a comb. Cu art. 10 lit. a C. pr. pen. a dispus achitarea inculpatului J.G. pentru comiterea infractiunii de abuz de incredere prev. de art. 213 C. pen.
Sub aspectul laturii civile, instanta retine ca partea vatamata N.G. s-a constituit parte civila cu suma de 848,24 lei contravaloarea unei facturi telefonice, solicitind ca inculpatul sa-i restituie telefonul mobil marca "Noki 1100".
Conform disp. art. 346 al. 3 C. pr. pen. urmeaza ca instanta sa respinga sa respinga latura civila ca neintemeiata.
Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut ca fapta care face obiectul judecatii nu exista, fara insa a analiza de la inceput daca este sesizata in limitele competentei sale functionale.
In concret partea vatamata a aratat in actul de sesizare ca a incheiat un contract de prestari servicii telefonie mobila, iar inculpatul in virtutea relatiilor de prietenie existente intre ei, urma sa beneficieze de respectivele servicii, cu suportarea contravalorii lor; obligatie pe care ulterior acesta nu si-a executat-o.
 Fapta care face obiectul actului de sesizare a fost socotita de partea vatamata drept abuz de incredere infractiune prev. si ped de art. 213 C. pen.
In conditiile date prima instanta trebuia de la inceput sa observe ca fapta cu care a fost sesizata nu are relevanta penala, fiind de natura civila, adica inculpatul nu si-a executat obligatia civila pe care partea vatamata sustine ca si-a asumat-o contractual; ori, neexecutarea unei obligatii contractuale prin excelenta nu face obect de incidenta legii penale. De altfel, prin art. 1 din Protocolul Nr. 4 la CEDO se statueaza ca "Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute o obligatie contractuala". Prin urmare, de la inceput se putea observa ca fapta dedusa judecatii nu are natura penala ceea ce face ca jurisdictia instantei penale sa nu-i fie circumscrisa; in aceste conditii fiind incidente dispozitiile art. 10 lit. b C. pr. pen temei in baza caruia prima instanta trebuia sa dispuna achitarea inculpatului fara a mai a mai proceda la cercetarea existentei sau inexistentei faptei cu care a fost sesizata.
Constatind aceste aspecte Tribunalul , din oficiu, purcede la reformarea solutiei primei instante si dispunind potrivit dispozitivului sentintei.
Astfel partea vatamata poate sa-si deduca pretentiile in fata unei instante civile care are plenitudine de jurisdictie, si pe care in mod deliberat daca avem in vedere faptul ca a fost asistata der avocat a voit sa o eludeze.
Tribunalul in aceste conditii admite recursul partii vatamate si dispune reformarea solutiei instantei de fond potrivit dispozitivului prezentei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012