InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Plingere prealabila. Tardivitate

(Decizie nr. 236 din data de 04.04.2007 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Domeniu: Procedura penala
Tip: decizie penala Nr. 236 din 04.04..2007
Autor: Tribunalul Vrancea - Sectia Penala
Plingere prealabila. Tardivitate Fapta cu privire la care partea vatamata a formulat plingere prealabila a fost comisa dupa cum rezulta din aceasta la 17.06.2006; plingerea prealabila  a fost inregistrata la Judecatoria Focsani.
Potrivit art. 284 alin. 1 C. pr. pen plingere prealabila se introduce de persoana vatamata la organul judiciar in termen de 2 luni de la data caind aceasta a cunoscut cine este faptuitorul. Termenul de 2 luni  fiind unul de procedura se calculeaza potrivit art. 186 alin. 3 C. pr. pen; fiind unm termen pe luni care se implineste la 17.08.2006.
Cum plingerea prealabila a fost introdusa la Judecatoria Focsani la 04.09.2006 ea apare ca tardiva; nerespectarea termenului procedural atrage, potrivit art. 185 alin. 1 C. pr. pen sanctiunea decaderii din exercitiul dreptului si nulitatea actului procedural facut peste termen.
In atare conditii plingerea prealabila apare ca fiind lovita de nulitate ceea ce conduce, dat fiind efectul ex nunc a nulitatii, la aprecierea ei ca fiind lipsa; cum sesizarea instantei de judecata in cazul infractiunii vizata de partea vatamata se face la plingerea prealabila, potrivit art. 180 C. pen., iar lipsa acesteia constituie o cauza de incetare a procesului penal, potrivit art. 10 lit. f C. pr. pen comb. Cu art. 11 pct. 2 C. pr. pen, tribunalul admite recursul si dispune reformarea solutiei primei instante potrivit dispozitivului prezentei
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Contraventie la legea circulatiei- partile din proces - Decizie nr. 1050/R/C din data de 23.10.2009
Cerere in anulare prevazuta de art. 1024 din Noul Cod de procedura civila. Cereri de interventie respinse ca inadmisibile. Inadmisibilitatea recursului. - Decizie nr. 203 din data de 13.09.2016
Potrivit art. 470 alin. 2 si alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru, sub sanctiunea nulitatii cererii. Cum, in cauza, apelantii nu au depus chitanta in original, pentru a dovedi ca suma achitata reprezinta taxa de - Decizie nr. 922 din data de 07.06.2016
Faptul ca cele doua cereri conexate ar fi avut potential doua cai de atac diferite, potrivit unor coduri de procedura ce s-au succedat in timp, nu inseamna ca, odata conexate, judecarea dosarului, si implicit calea de atac, poate urma doua proceduri sau u - Decizie nr. 211 din data de 29.06.2016
Nelegala citare la deschiderea procedurii. Anulat sentin?a ?i trimis spre rejudecare pentru citare. - Decizie nr. 240 din data de 21.05.2015
Legitimitatea formularii plangerii impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala. - Decizie nr. 92 din data de 30.09.2015
Apel declarat care se refera la situa?ia altui parat care nu a declarat apel. - Decizie nr. 63 din data de 05.02.2015
Existenta pe rolul organelor de urmarire penala a mai multor plangeri penale avand identitate de parti, obiect si cauza impune conexarea acestora si nu solutionarea distincta. - Decizie nr. 102 din data de 22.10.2015
Contestarea identitatii inculpatului in calea de atac; pluralitate ocazionala versus pluralitate constituita; calitatea de subiect pasiv a statului in cazul traficului de migranti. - Decizie nr. 1071/A din data de 12.11.2015
Cerere de redeschidere a procesului penal cu privire la o fapta penala comisa sub imperiul C.pen. 1969 si pentru care a fost judecat definitiv; legea aplicabila si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii. - Decizie nr. 1062/A din data de 11.11.2015
Codul de procedura civila aplicabil se determina in functie de momentul sesizarii instantei de fond, iar nu in functie de momentul disjungerii unui capat de cerere care nu este de competenta instantei initial sesizate si nici in functie de data sesizarii - Hotarare nr. 232 din data de 30.04.2015
Art. 2781 din Codul de procedura penala din 1968. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 62 din data de 27.01.2014
Principiul legalitatii cai de atac. Cale de atac indicata gresit de instanta de fond. - Decizie nr. 508 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 304 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 244 din data de 03.06.2014
Calea de atac si competenta functionala de solutionare acesteia in materie de reabilitare. Art. 535 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 570 din data de 29.09.2014
Eroare materiala in sensul art.281 Cod procedura civila. - Decizie nr. 254 din data de 13.05.2014
Recurs nul pentru lipsa semnaturii/ delegatiei consilierului juridic care a formulat recursul. - Decizie nr. 4790 din data de 11.06.2014
Drept procesual civil. Situatii care permit instantei de apel sa anuleze sentinta de fond. Aplicarea gresita a disp. art. 297 Cod procedura civila. - Decizie nr. 278 din data de 26.06.2014
Art. 274 alin. 2 si art. 276 alin. 4 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 341 din data de 29.04.2014