InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Art.160h alin.3

(Hotarare nr. 6096 din data de 10.12.2008 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Tip document-incheiere
Titlu : Art.160h alin.3            
Data spetei 10.12.2008
Autor:Tribunalul Vrancea
Domenii asociate:Procedura Civila si Penala      Nr.document 6096                                                                                               

 Prin incheierea din 10.12.2008 s-a constatat incetata de drept masura arestarii preventive
a inculpatuluiV.M.si s-a dispus punerea de indata in libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva emis de Judecatoria Focsani in dosarul penal din 2008, daca nu este arestat in alta cauza.
      Pentru a hotari astfel  s-a retinut ca prin incheierea de sedinta din Camera de Consiliu din 26 iunie 2008, pronuntata de Judecatoria Focsani in dosarul penal din2007 s-a dispus luarea masurii  arestarii preventive fata de inculpat, masura care a fost mentinuta in conditiile art. 350, al. 1 C.pr.penala.
      In conformitate cu disp. art. 160h, al. 3 C.pr.penala, verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a inculpatului minor, mai mare de 16 ani, in cursul judecatii se efectueaza periodic, dar nu mai tarziu de 40 de zile. Ori, in cauza sentinta a fost pronuntata la data de 31 octombrie 2008  cand s-a mentinut masura arestarii preventive, verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive impunandu-se a fi efectuata inauntrul termenului de 40 de zile  ce curge de la data pronuntarii sentintei de condamnare.
      In functie de aceasta dispozitie si avand in vedere data sesizarii instantei de apel, respectiv 10 decembrie 2008, Tribunalula constatat incidente disp. art. 140, lit. a C.pr.penala in sensul ca masura preventiva a arestarii a incetat de drept ca urmare a expirarii termenului prevazut de art. 160h, al. 3 C.pr.penala, respectiv de 40 de zile, aplicabil in cauza inculpatului minor.
      Pentru considerentele aratate, instanta a dispus punerea de indata in libertate a inculpatului in conditiile art. 140, al. 3 C.pr.penala.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Contraventie la legea circulatiei- partile din proces - Decizie nr. 1050/R/C din data de 23.10.2009
Cerere in anulare prevazuta de art. 1024 din Noul Cod de procedura civila. Cereri de interventie respinse ca inadmisibile. Inadmisibilitatea recursului. - Decizie nr. 203 din data de 13.09.2016
Potrivit art. 470 alin. 2 si alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru, sub sanctiunea nulitatii cererii. Cum, in cauza, apelantii nu au depus chitanta in original, pentru a dovedi ca suma achitata reprezinta taxa de - Decizie nr. 922 din data de 07.06.2016
Faptul ca cele doua cereri conexate ar fi avut potential doua cai de atac diferite, potrivit unor coduri de procedura ce s-au succedat in timp, nu inseamna ca, odata conexate, judecarea dosarului, si implicit calea de atac, poate urma doua proceduri sau u - Decizie nr. 211 din data de 29.06.2016
Nelegala citare la deschiderea procedurii. Anulat sentin?a ?i trimis spre rejudecare pentru citare. - Decizie nr. 240 din data de 21.05.2015
Legitimitatea formularii plangerii impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala. - Decizie nr. 92 din data de 30.09.2015
Apel declarat care se refera la situa?ia altui parat care nu a declarat apel. - Decizie nr. 63 din data de 05.02.2015
Existenta pe rolul organelor de urmarire penala a mai multor plangeri penale avand identitate de parti, obiect si cauza impune conexarea acestora si nu solutionarea distincta. - Decizie nr. 102 din data de 22.10.2015
Contestarea identitatii inculpatului in calea de atac; pluralitate ocazionala versus pluralitate constituita; calitatea de subiect pasiv a statului in cazul traficului de migranti. - Decizie nr. 1071/A din data de 12.11.2015
Cerere de redeschidere a procesului penal cu privire la o fapta penala comisa sub imperiul C.pen. 1969 si pentru care a fost judecat definitiv; legea aplicabila si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii. - Decizie nr. 1062/A din data de 11.11.2015
Codul de procedura civila aplicabil se determina in functie de momentul sesizarii instantei de fond, iar nu in functie de momentul disjungerii unui capat de cerere care nu este de competenta instantei initial sesizate si nici in functie de data sesizarii - Hotarare nr. 232 din data de 30.04.2015
Art. 2781 din Codul de procedura penala din 1968. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 62 din data de 27.01.2014
Principiul legalitatii cai de atac. Cale de atac indicata gresit de instanta de fond. - Decizie nr. 508 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 304 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 244 din data de 03.06.2014
Calea de atac si competenta functionala de solutionare acesteia in materie de reabilitare. Art. 535 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 570 din data de 29.09.2014
Eroare materiala in sensul art.281 Cod procedura civila. - Decizie nr. 254 din data de 13.05.2014
Recurs nul pentru lipsa semnaturii/ delegatiei consilierului juridic care a formulat recursul. - Decizie nr. 4790 din data de 11.06.2014
Drept procesual civil. Situatii care permit instantei de apel sa anuleze sentinta de fond. Aplicarea gresita a disp. art. 297 Cod procedura civila. - Decizie nr. 278 din data de 26.06.2014
Art. 274 alin. 2 si art. 276 alin. 4 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 341 din data de 29.04.2014