Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Harghita

Contraventii. Prezumtia de nevinovatie

(Decizie nr. 252/R din data de 31.03.2009 pronuntata de Tribunalul Harghita)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Harghita | Jurisprudenta Tribunalul Harghita

Contraventii. Prezumtia de nevinovatie Dosar nr. 844/234/2008 - decizia civila nr. 252/R din 31.03.2009

     Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului, data in cauza Anghel contra Romaniei, prin care s-a stabilit ca nu s-a tinut cont de garantiile fundamentale consacrate de art.6 din Conventia europeana a drepturilor omului, printre care figureaza prezumtia de nevinovatie. 
     Se arata ca si in materie contraventionala, care poate fi calificata drept "penala", este aplicabila prezumtia de nevinovatie, care protejeaza persoanele in fata posibilelor abuzuri ale autoritatilor. Curtea a stabilit ca obligatia prezentarii probei revine acuzarii si indoiala este folosita in avantajul acuzatului.
     Avand in vedere aceste interpretari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, Tribunalul constata ca, in cauza, intimata nu a probat fapta pe care i-o imputa petentului, in lipsa unor dovezi acesta beneficiind de prezumtia de nevinovatie.

     Sub nr.844/234/2008 din 01.07.2008 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Gheorgheni plangerea formulata de petenta SC V SRL in contradictoriu cu intimata DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BRASOV-S.D.N. MIERCUREA CIUC, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei seria N nr.0056240 incheiat la data de 09.06.2008 de catre Sectia de Drumuri Nationale Miercurea Ciuc cat si a autorizatiei speciale de transport nr.0074042 din 09.06.2008.
     In motivarea plangerii, petenta a aratat ca in data de 09.06.2008, in localitatea Gheorgheni DN 12 KM 133+500, jud.Harghita, mijlocul de transport tip A3R3 proprietatea societatii petente a fost oprit de agentul constatator al intimatei, si in urma masuratorilor efectuate s-a constatat ca a circulat depasind lungimea admisa, fara sa detina AST. Societatea contesta masuratoarea efectuata de catre agentul constatator, deoarece instrumentul de masurare nu era omologat, iar agentul constatator nu a facut fotografii si nici nu a adus martori, cu toate ca era ziua orele 13,00, cand traficul este mare. Masina a fost masurata la pornire si nu depasea lungimea maxima admisa.
     Situandu-se pe o pozitie procesuala contradictorie, intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii, aratand ca agentul constatator a respectat prevederile legale privind efectuarea controlului, iar contestatorul nu are de unde sti daca instrumentul de masurare nu este omologat.
     Prin sentinta civila nr.1149 din 03.12.2008, pronuntata de Judecatoria Gheorgheni in dosarul nr.844/234/2008, s-a dispus respingerea plangerii.
     Pentru a pronunta aceasta sentinta, Judecatoria a retinut ca petenta nu a propus administrarea nici unei probatiuni in sustinerea contestatiei, iar instanta, examinand conditiile de forma si de fond ale procesului-verbal, a constatat ca acesta corespunde cerintelor prevazute de O.G. nr.2/2001.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta SC V SRL. Acesta a fost inregistrat la Judecatoria Gheorgheni la data de 28.01.2009.
     Recurenta a solicitat admiterea recursului si modificarea sentintei, in sensul admiterii plangerii si anularii procesului-verbal de constatare a contraventiei si a A.S.T.
     In cadrul motivelor, recurenta arata ca contesta masuratoarea efectuata de catre agentul constatator intrucat instrumentul de masurare nu era omologat, iar agentul constatator nu a facut fotografii pentru dovada si nici nu a propus martori.
     Situandu-se pe o pozitie procesuala contradictorie, intimata nu a formulat intampinare.
     Analizand cererea de recurs, Tribunalul constata ca motivele expuse de recurenta in cererea sa se incadreaza in prevederile art.304 pct.9 Cod procedura civila.
     Tribunalul, analizand hotararea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si sub toate aspectele legalitatii si temeiniciei in sensul prevazut de art.304/1 Cod procedura civila, constata ca recursul este intemeiat.
In acest sens, Tribunalul constata ca in sarcina recurentei s-a retinut savarsirea contraventiei prevazute de art.41 alin.1 din O.G. nr.43/1997, constand in aceea ca a circulat cu autovehiculul cu lungimea de 20.90 m fata de 18.75 m, cat era admis, fara sa detina autorizatie speciala de transport.
     Pentru aceasta fapta i s-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 5000 lei, stabilindu-i-se si obligatia de a achita contravaloarea autorizatie de transport in valoare de 38,2 euro (140.03 lei).
Masuratoarea efectuata de catre agentul constatator este contestata de catre recurenta, aceasta sustinand ca instrumentul de masurare nu era omologat. Instanta de recurs a solicitat intimatei sa faca dovada omologarii acestui instrument, insa nu s-a dat curs solicitarii.
     Astfel cum sustine chiar intimata prin intampinarea depusa la instanta de fond, contestatorul nu are de unde sti daca instrumentul de masurare era sau nu omologat, impunandu-se cu atat mai mult dovada acestui aspect de catre intimata.
Agentul constatator este dator sa-si exercite atributiile in conditii care sa inlature orice banuiala de existenta a vreunui abuz in constatarea si sanctionarea contravenientilor si sa depuna toate diligentele pentru a dovedi acest lucru, printre acestea regasindu-se si necesitatea probarii aspectului referitor la omologarea instrumentului de masurare folosit in cauza.
Un alt motiv invocat de recurent se refera la lipsa oricarei probe pe care sa se bazeze cele constatate in procesul-verbal de contraventie, respectiv planse foto si martori. Instanta constata ca fiind intemeiat si acest motiv de recurs, agentul constatator avand obligatia dovedirii cu probe a celor retinute in cuprinsul procesului-verbal, acesta din urma nefiind guvernat de prezumtia de legalitate si temeinicie.
     In acest sens este si Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului, data in cauza Anghel contra Romaniei, prin care s-a stabilit ca nu s-a tinut cont de garantiile fundamentale consacrate de art.6 din Conventia europeana a drepturilor omului, printre care figureaza prezumtia de nevinovatie. 
     Se arata ca si in materie contraventionala, care poate fi calificata drept "penala", este aplicabila prezumtia de nevinovatie, care protejeaza persoanele in fata posibilelor abuzuri ale autoritatilor. Curtea a stabilit ca obligatia prezentarii probei revine acuzarii si indoiala este folosita in avantajul acuzatului.
     Avand in vedere aceste interpretari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, Tribunalul constata ca, in cauza, intimata nu a probat fapta pe care i-o imputa petentului, in lipsa unor dovezi acesta beneficiind de prezumtia de nevinovatie.
  Avand in vedere aceste considerente, Tribunalul va admite recursul declarat de recurenta SC V SRL si, in temeiul art.312 alin.3 Cod procedura civila, va modifica in tot sentinta civila nr.1149 din 03.12.2008 a Judecatoriei Gheorgheni, in sensul ca va admite plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria N nr.0056240 din data de 09.06.2008 si a A.S.T. nr.0074042 din 09.06.2008, pe care le va anula, exonerand petenta de la plata amenzii contraventionale de 5000 lei si a contravalorii A.S.T. in cuantum de 140.03 lei.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014