InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Retragerea plangerii prealabile. Interpretarea extensiva a dispoz. art.131 c.p.

(Decizie nr. 149 din data de 16.03.2005 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Viol | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Retragerea plangerii prealabile.
Interpretarea extensiva a dispoz. art.131 c.p.

Prin sentinta penala nr. 470 din 7.12.2004 pronuntata de Judecatoria Bals in dosarul nr. 1684/2004, in baza art 11 pct. 2 lit. b c.p.p. rap. la art 10 lit. h c.p.p,. s-a dispus incetarea procesului penal privind pe inculpatul C.A. in proces cu partea vatamata D.I. pentru fapta prev. de art. 20 c.p. rap. la art 197 al.1 c.p. cu aplic.art 37 lit. a c.p., prin impacarea partilor.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Bals motivand intre altele ca lipseste plangerea prealabila deoarece minora parte vatamata, avand capacitate de exercitiu restransa nu a avut incuviintarea reprezentantului legal la introducerea plangerii prealabile, astfel incat aceasta nu intruneste conditiile prevazute de lege pentru a fi considerata o plangere prealabila. Prin urmare, s-a aratat ca in aceasta situatie punerea in miscare a actiunii penale s-a facut din oficiu neputand opera retragerea plangerii sau impacarea partilor.
Apelul declarat a fost admis doar pentru considerentul, de asemenea invocat de parchet ca in cauza nu putea opera incetarea procesului penal prin impacarea partilor deoarece impacarea este posibila doar in cazul infractiunilor pentru care legea prevede in mod expres aceasta modalitate ori in cuprinsul art 197 al.4 c.p. nu se prevede ca impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
In consecinta, s-a desfiintat sentinta si in baza aceluiasi temei legal invocat de instanta de fond s-a dispus incetarea procesului penal prin retragerea plangerii prealabile ( decizia penala nr.149/16.03.2005 pronuntata de Tribunalul Olt - sectia penala ).

NOTA :  Motivarea mai sus amintita in apel a Parchetului de pe langa Judecatoria Bals a avut la baza practica judiciara mai  veche in materie si o decizie pronuntata de fosta Curte Suprema de Justitie cu nr. 2067/26.07.1995.
Potrivit acestei decizii in cazul savarsirii infractiunii de viol impotriva unei minore, retragerea plangerii prealabile nu inlatura raspunderea penala deoarece potrivit art 131 al. ultim c.p.,  in acest caz actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.
In speta, s-a admis recursul in anulare promovat de Parchetul de pe langa fosta Curte Suprema de Justitie, fiind casata hotararea instantei de fond prin care s-a dispus incetarea procesului penal pentru savarsirea infractiunii prev. de art 197 al.1 c.p., fiind retrasa plangerea prealabila a persoanei vatamate minore - precum si hotararile instantelor superioare care au mentinut aceasta solutie.
S-a aratat ca declaratia partii vatamate in sensul ca isi retrage plangerea nu putea avea ca efect incetarea procesului penal deoarece pe de o parte nu s-a formulat in cauza o astfel de plangere iar pe de alta parte, instanta fiind sesizata in oficiu nu putea pune capat procesului penal prin retragerea plangerii chiar daca ar fi existat o astfel de plangere.
Decizia Tribunalului Olt prin care s-a considerat nefondat motivul invocat de Parchet impartaseste o practica judiciara mai noua  in materie ( decizia penala nr.547/26.05.2005 a Curtii de Apel Craiova  - nepublicata - si decizia penala nr. 606/31.05.2000 pronuntata de Curtea de Apel Suceava, publicata in revista Dreptul nr. 1/2001).
In acest sens este adevarat ca potrivit dispoz. art 131 al. ultim c.p. in cazul in care cel vatamat este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu insa aceasta nu inseamna ca aceea persoana nu mai este titularul dreptului de a dispune de actiunea penala.
Potrivit art 197 al.4 c.p., pentru infractiunea prev. de al. 1 al aceluiasi articol actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si chiar din interpretarea gramaticala a dispoz. art 131 al.1 si 2 c.p., rezulta ca in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale e conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre partea vatamata, retragerea plangerii  inlatura raspunderea penala - nu numai in cazul cand actiunea penala s-a pus efectiv in miscare prin plangerea prealabila a persoanei vatamate.
Organul in drept se substituie persoanei vatamate cu capacitate de exercitiu restransa, numai in momentul punerii in miscare a actiunii penale, aceasta avand libertatea de a-si retrage plangerea in tot cursul procesului penal. Altfel, grija fata de cel cu capacitate de exercitiu restransa s-ar transforma in ingradirea unui drept prevazut de lege ceea ce nu este posibil.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Viol

Viol - Decizie nr. DP9/A/2008 din data de 31.03.2009
Violul savarsit asupra unei victime care nu a implinit varsta de 15 ani pe timp de noapte - Sentinta penala nr. 150 din data de 08.07.2010
Atingerea scopului educativ si sanctionator al pedepsei majorarea cuantumului pedepsei inchisorii in apel - Sentinta penala nr. 92 din data de 30.04.2010
Infractiunea de tentativa la infractiunea de viol. - Decizie nr. 243/R din data de 21.04.2006
infractiunea de viol prevazuta de art. 197 al. 1 Cod Penal in tentativa la infractiunea de viol, prevazuta de art. 20 raportat la art. 197 al. 1 Cod Penal - Decizie nr. 44/R din data de 13.02.2012
Viol. Latura subiectiva. - Decizie nr. 10/R din data de 19.01.2010
Viol si incest. Gresita apreciere a probelor de catre instanta de fond cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 2/A din data de 29.01.2008
art. 197 si art. 211 Cod penal - Sentinta penala nr. 1109 din data de 02.05.2012
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Art. 197 C.p., violul - Sentinta penala nr. 110 din data de 28.03.2011
Viol, art. 86- 87 OUG 195/2002 - Sentinta penala nr. 253 din data de 30.09.2010
Viol - art.197 al.1 C.p. - Sentinta penala nr. 14 din data de 21.01.2010
Lipsirea de libertate, viol - Sentinta penala nr. 370 din data de 11.12.2008
2. Individualizarea pedepsei Prin sent. pen. nr. 1359/14.06.2006 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe inculpatul B. B. in baza art. 197 al. 2 lit. c C.p. cu aplicarea 37 lit. b C.p. la o pedeapsa de 5 ani si 8 luni inchisoare pentru ... - Sentinta penala nr. 1359 din data de 14.06.2006
savaroirea infract. prev. de art. 197 alin.3 C.p. - Sentinta penala nr. 1297 din data de 28.09.2005
VIOL. INCEST. VIOLARE DE DOMICILIU. PORT FARA DREPT A UNOR OBIECTE FABRICATE ANUME PENTRU TAIERE ( LEGEA NR. 61/1991). INFRACTIUNI CU UN GRAD MARE DE PERICOL SOCIAL. CONSECINTE. - Sentinta penala nr. 418/2003 din data de 06.09.2005
violul - Sentinta penala nr. 126 din data de 19.02.2016
art. 197 C.p. - Sentinta penala nr. 408 din data de 15.06.2009
- Sentinta penala nr. 729 din data de 05.09.2007
Viol - Sentinta penala nr. 404 din data de 19.09.2011