Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Intervenirea legii penale noi. Stabilirea pedepsei prevazute de lege

(Sentinta penala nr. 303 din data de 25.11.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

      Prin sentinta penala nr. 3093 pronuntata la data de  25 nov. 2014 in dos. nr.  3136/104/2014 a fost respinsa cererea formulata de condamnatul N. F. M.  privind intervenirea unei legi penale noi conform art. 595 C.p.p. ca nefondata si a fost obligat  condamnatul la plata sumei de 40 de lei catre stat cu titlul de cheltuieli judiciare.
     Pentru a se pronunta aceasta sentinta au fost avute in vedere cele ce urmeaza:
      ,,Prin  cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt la nr. 3136/104/2014 condamnatul N.  F. M. a solicitat sa i se aplice  legea penala mai favorabila ca urmarea intervenirii noi legi penale si sa i se reduca astfel pedeapsa principala a inchisorii ce i s-a aplicat.
       In vederea solutionarii acestei cereri s-a atasat dosarul de fond cu nr. 2503/104/2011.
       Instanta urmeaza sa constate ca este nefondata aceasta cerere.
        Pentru aceasta concluzie se  retin urmatoarele :
       1. din punct de vedere procedural   pentru solutionarea acestei cereri sunt incidente prevederile art. 595  alin. 2  C.p.p. potrivit carora sedinta are loc fara participarea procurorului,a condamnatului si fara participarea  avocatului condamnatului.
       2. in raport de prevederile art. 6 alin. 1 din C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei se constata ca  nu sunt intrunite conditiile  acestora ce se refera la situatia cand dupa  ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara. In concret se retine ca potrivit sentintei penale nr. 105 pronuntata la data de 5.06.2012  de Tribunalul Olt in dosarul nr. 2503/104/2011 pentru infractiunea de tentativa de omor calificat prevazuta de art. 20 alin. 1 rap. la art. 174 alin.1 si 2 rap. la art. 175 alin. 1 lit.1 si alin. 2 C.p.  i s-a aplicat pedeapsa principala de 8 ani inchisoare   care este inferioara pedepsei principale maxime prevazuta de noua lege penala ,in sensul art. 187 C. pen.- adica prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta de omor la art. 188 alin. 1 C.pen. in forma consumata , fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei -  cu incepere de la 1.02.2014 (  20 de ani inchisoare).Intrucat nu este indeplinita conditia ca  legea penala noua -Codul penal - intrat in vigoare  la data de 1.022.2014 sa prevada o pedeapsa mai blanda decat cea la care a fost condamnata persoana in cauza rezulta ca nu este cazul de reducere a pedepsei principale a acesteia."
Data publicarii pe portal:27.01.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012