Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Reabilitarea judecatoreasca - obiect si competenta de judecata

(Sentinta penala nr. 1 din data de 13.01.2015 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin  decizia penala nr.1 pronuntata la data de 13 ian.2015 de Tribunalul Olt in dosarul nr. 5519/311/2014 a fost admisa contestatia formulata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina impotriva sentintei penale nr. 1002 pronuntata la data de 17 nov. 2014 de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 5519/311/2014, a fost desfiintata aceasta sentinta si s-a constatat ca Tribunalul Olt este instanta competenta de a judeca in prima instanta cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de condamnatul XX.
S-a trimis cauza la grefa Sectiei penale a Tribunalului Olt pentru repartizare aleatorie a completului de judecata in vederea judecatii in prima instanta asupra acestei cereri.
Pentru a se pronunta aceasta decizie au fost avute in vedere urmatoarele:         
          ,,Prin sentinta penala nr. 1002 pronuntata la data de 17 nov. 2014 de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 5519/311/2014 a fost respinsa ca neintemeiata cererea de reabilitare formulata de  condamnatul XX,  cu privire la restul de pedeapsa de  461 zile ramas neexecutat din pedeapsa aplicata prin sentinta penala 199/28.01.2005 pronuntata in dosarul nr. 8813/2004 al Judecatoriei Slatina definitiva prin decizia penala nr. 988/12.10.2005 a Curtii de Apel Craiova.
In baza art. 275 alin 2 C.p.p. a fost obligat condamnatul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.
Pentru a se pronunta aceasta sentinta au fost avute in vedere cele ce urmeaza :
,,Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 11.06.2014 sub nr. 5519/311/2014, condamnatul XX  a solicitat instantei sa se dispuna reabilitarea sa pe motiv ca din luna ianuarie 2008 s-a eliberat din penitenciar si pana in anul 2013 luna mai nu a mai avut nici o problema cu legea, dar intr-un rechizitoriu aparea cu recidiva si cu rest de pedeapsa.
Instanta a solicitat fisa de cazier judiciar a petentului.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta prin prisma dispoz. art. 529 si urmat. C.p.p. precum si prin prisma dispoz. art. 166-167 C.p., va respinge cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul XX ca neintemeiata motivat de faptul ca din analiza fisei de cazier judiciar a acestuia a rezultat ca inculpatul a suferit trei condamnari in timpul minoritatii, care potrivi dispozitiilor legale nu atrag interdictii, incapacitati si decaderi pentru a se dispune reabilitarea.
In baza art 275 alin 2 c.p.p. va obliga petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat."
Impotriva acestei sentinte a formulat  contestatie procurorul pentru motivele expuse in incheierea din 12 ian. 2015.
Instanta urmeaza sa constate ca este fondata contestatia de fata in conditiile si limitele de mai jos.
Pentru aceasta concluzie se retin urmatoarele argumente
1. reabilitarea este o operatiune juridica ce priveste persoana condamnatului asa cum rezulta din texul normei de la art. 166 alin.1 Cpp,,condamnatul poate fi reabilitat,_"Ca urmare rezulta ca vor fi avute in vedere toate condamnarile la pedepse consemnate in cazierul judiciar indiferent daca acestea sunt sau nu prin  hotarari penale definitive.
                2. intrucat intre aceste condamnari  conform datelor din cazierul judiciar al condamnatului(fila 6 dos. primei instante)si in referatul intocmit de  compart. Executari penale al Trib.Olt se regasesc nu doar cele pronuntate prin hotarari definitive pentru infractiuni de competenta materiala a judecatoriei ci si pentru o fapta penala,traficulde persoane,prevazuta de art. 210 din C.pen. actual pentru care prin sentinta nr. 294 din 7 nopv.2014 Tribunalul Olt in dos. 3750/104/2013 a pronuntat condamnarea  persoanei de fata la pedepsa de 4 ani si 6 luni inchisoare rezulta prin raportare la prevederile art. 529 Cpp(competenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti este fie instanta care a judecat  in prima instanta cauza _fie instanta corespunzatoare in a carei  circumscriptie domiciliaza condamnatul_.) ca Tribunalul Olt era instanta competenta sa se pronunte asupra cererii de reabilitare judecatoreasca de fata.In aceleasi sens este si argumentul ca desi pentru celelalte infractiuni mentionate in cazierul judiciar al condamnatului nu Tribunalul a fost cel care a judecat cauzele in prima instanta ,ci judecatoria ,totusi, prin extinderea de competenta determinata de faptul ca Trib.Olt a fost cel care a judecat infractiunea de trafic de persoane ce revine in competenta unei instante superioare in grad ierarhic fata de judecatorie, va reveni competenta dupa cum s-a aratat in favoarea Trib. Olt pentru toate infractiunile consemnate in cazierul judiciar  al condamnatului. In aceste conditii  mai rezulta,  atata timp cat Judecatoria Slatina nu a respectat competenta Tribunalului Olt, ca nu si-a respectat totodata propria competenta. 
Data publicarii pe portal:03.02.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012